תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 180 תוצאות לחיפוש שבוצע

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | אי התאמה [באתר 106] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | דירה [באתר 364] | שטח [באתר 250] | מידות [באתר 82] | שער [באתר 51] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | רום ושלח [באתר 254] | אדריכל [באתר 119] | קורות [באתר 213] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 310] | שטח [באתר 250] | התיישנות [באתר 20] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 2604/04 בוחבוט משה נ' עואד אברהם

23 פברואר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | רום ושלח [באתר 254] | גובה [באתר 141] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 3862/04 עיריית פתח תקווה נ' אורה נקר ואח'

26 יולי, 2004 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | גובה [באתר 141] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ברע 1151/04 כוכבי אלדר ושירי נ' ג'ורג' לחאם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

4 פברואר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | שאלות הבהרה [באתר 60] | גדר [באתר 176] | החלטה [באתר 194]

ע"א 2949/00 זינקין סוזן נ' קינג ג'ורג' 21 קורפ ואח'

26 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | שאלות הבהרה [באתר 60] | דירה [באתר 364] | רטיבות [באתר 97] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 2203/00 הדר חברה לביטוח נ' לאה משולם

30 דצמבר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | רום ושלח [באתר 254] | מכשול [באתר 33] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | סדקים [באתר 55] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | רום ושלח [באתר 254] | מהנדס [באתר 310] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

דוד אוטמזגין נגד כדורי פיתוח עירוני בע"מ

7 אוקטובר, 2002 |
בית המשפט העליון
המערערים רכשו מהמשיבה קוטג'ים. הם הגישו תביעה בגין ליקויי בנייה, לרבות בטענה כי מיגון הפתחים בקוטג'ים אינו תואם את דרישות הדין. לבקשת בית-המשפט, המערערים הגישו תצהירים כתחליף לחקירה ראשית, למעט משפחה אחת שנמצאה בשליחות מחוץ לישראל .
ערעור [באתר 180] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | דירה [באתר 364]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | רום ושלח [באתר 254] | מעקה [באתר 61] | מרפסת [באתר 69] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 57] | מידות [באתר 82] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 310] | מומחה מוסכם [באתר 16] | פרשת השבוע [באתר 89] | קורות [באתר 213] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

רע"א 1017/01 אלפרד דיין נ' אילן בר

8 מאי, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ע"א 1684/98 נחום פרמינגר נ' אזולאי איציק ואח'

12 אפריל, 1999 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | שאלות הבהרה [באתר 60] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 310] | גינה [באתר 29] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ע"א 4661/96 אברהם מורקרנופיל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

19 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 3940/94 שמואל רונן נ' ס.ע.ל.ר חברה לבניין בע"מ

11 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | קו בניין [באתר 7] | חידות [באתר 67] | קורות [באתר 213] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 472/95 זכריה זלוצין נ' דיור לעולה

26 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | דירה [באתר 364] | מינוי מומחה [באתר 24] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | אתיקה [באתר 42] | מהנדס [באתר 310] | דירה [באתר 364] | אורך [באתר 92] | מינוי מומחה [באתר 24] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176] | החלטה [באתר 194]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | חלון [באתר 116] | חדר מגורים [באתר 13] | מטבח [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 310] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 364] | גובה [באתר 141] | רטיבות [באתר 97] | רצפה [באתר 59] | שברים [באתר 71] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

ע"א 2004-92 עיריית קריית אונו נ' מנחם שחם

5 פברואר, 1995 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | מכשול [באתר 33] | גובה [באתר 141] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | חלון [באתר 116] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 310] | פגם אסתטי [באתר 11] | דירה [באתר 364] | רטיבות [באתר 97] | סדקים [באתר 55] | קורות [באתר 213] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

רע"א 3541/93 נמליט בע"מ נ' רסקו חברה להתישבות חלקאית ועירונית בע"מ

19 אוגוסט, 1993 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | חניה [באתר 33] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ע"א 1846/92 נפתלי לוי נ' מבט בניה בע"מ

19 אוגוסט, 1993 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | דירה [באתר 364] | רטיבות [באתר 97] | התיישנות [באתר 20] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | אי התאמה [באתר 106] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 310] | מישוריות [באתר 3] | דירה [באתר 364] | שטח [באתר 250] | רצפה [באתר 59] | סדקים [באתר 55] | קורות [באתר 213] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

בר"ע 1485/91 אולמן נ' רסקו

25 דצמבר, 1991 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 254] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 101/88 אנדס נ' אילוז

23 אפריל, 1990 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 254] | רוחב [באתר 57] | גובה [באתר 141] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' עמוס ועליזה ידין

2 אפריל, 1990 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | דירה [באתר 364] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 515/83 בשיר עגור נ' דב איזנברג

26 פברואר, 1985 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | מעקה [באתר 61] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

ע"א 84/67 ליאטו פירוז נ' הבונה חברה קבלנית בע"מ

22 אוגוסט, 1967 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 180] | מעקה [באתר 61] | מרתף [באתר 17] | אורך [באתר 92] | רוחב [באתר 57] | גובה [באתר 141] | תקרה [באתר 22] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner