תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 176 תוצאות לחיפוש שבוצע

ע"א 2604/04 בוחבוט משה נ' עואד אברהם

23 פברואר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | רום ושלח [באתר 244] | גובה [באתר 136] | גדר [באתר 169] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 3862/04 עיריית פתח תקווה נ' אורה נקר ואח'

26 יולי, 2004 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | גובה [באתר 136] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 342] | החלטה [באתר 189]

ברע 1151/04 כוכבי אלדר ושירי נ' ג'ורג' לחאם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

4 פברואר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | שאלות הבהרה [באתר 60] | גדר [באתר 169] | החלטה [באתר 189]

ע"א 2949/00 זינקין סוזן נ' קינג ג'ורג' 21 קורפ ואח'

26 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | שאלות הבהרה [באתר 60] | דירה [באתר 355] | רטיבות [באתר 96] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 2203/00 הדר חברה לביטוח נ' לאה משולם

30 דצמבר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | רום ושלח [באתר 244] | מכשול [באתר 31] | שטח [באתר 243] | גובה [באתר 136] | סדקים [באתר 51] | שברים [באתר 68] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | רום ושלח [באתר 244] | מהנדס [באתר 296] | גדר [באתר 169] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | רום ושלח [באתר 244] | מעקה [באתר 60] | מרפסת [באתר 68] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 55] | מידות [באתר 78] | גדר [באתר 169] | פסק דין [באתר 342] | מדרגות [באתר 70]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | ריצוף וחיפוי [באתר 113] | מהנדס [באתר 296] | מומחה מוסכם [באתר 16] | פרשת השבוע [באתר 87] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 342] | החלטה [באתר 189]

רע"א 1017/01 אלפרד דיין נ' אילן בר

8 מאי, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 342] | החלטה [באתר 189]

ע"א 1684/98 נחום פרמינגר נ' אזולאי איציק ואח'

12 אפריל, 1999 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | שאלות הבהרה [באתר 60] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 296] | גינה [באתר 29] | שברים [באתר 68] | פסק דין [באתר 342] | החלטה [באתר 189]

ע"א 4661/96 אברהם מורקרנופיל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

19 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 3940/94 שמואל רונן נ' ס.ע.ל.ר חברה לבניין בע"מ

11 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | שטח [באתר 243] | גובה [באתר 136] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | שטח [באתר 243] | גובה [באתר 136] | קו בניין [באתר 6] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 206] | גדר [באתר 169] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 472/95 זכריה זלוצין נ' דיור לעולה

26 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | דירה [באתר 355] | מינוי מומחה [באתר 24] | פסק דין [באתר 342] | החלטה [באתר 189]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 296] | דירה [באתר 355] | אורך [באתר 89] | מינוי מומחה [באתר 24] | עמודים [באתר 155] | גדר [באתר 169] | החלטה [באתר 189]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | מומחה ביהמ"ש [באתר 161] | חלון [באתר 112] | חדר מגורים [באתר 12] | מטבח [באתר 31] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 113] | מהנדס [באתר 296] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 355] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 96] | רצפה [באתר 55] | שברים [באתר 68] | עמודים [באתר 155] | פסק דין [באתר 342] | מדרגות [באתר 70]

ע"א 2004-92 עיריית קריית אונו נ' מנחם שחם

5 פברואר, 1995 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | מכשול [באתר 31] | גובה [באתר 136] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | חלון [באתר 112] | ריצוף וחיפוי [באתר 113] | מהנדס [באתר 296] | פגם אסתטי [באתר 11] | דירה [באתר 355] | רטיבות [באתר 96] | סדקים [באתר 51] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 342] | החלטה [באתר 189]

רע"א 3541/93 נמליט בע"מ נ' רסקו חברה להתישבות חלקאית ועירונית בע"מ

19 אוגוסט, 1993 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | ריצוף וחיפוי [באתר 113] | חניה [באתר 33] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 342] | החלטה [באתר 189]

ע"א 1846/92 נפתלי לוי נ' מבט בניה בע"מ

19 אוגוסט, 1993 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | דירה [באתר 355] | רטיבות [באתר 96] | התיישנות [באתר 19] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | אי התאמה [באתר 102] | ריצוף וחיפוי [באתר 113] | מהנדס [באתר 296] | מישוריות [באתר 3] | דירה [באתר 355] | שטח [באתר 243] | רצפה [באתר 55] | סדקים [באתר 51] | קורות [באתר 206] | עמודים [באתר 155] | פסק דין [באתר 342]

בר"ע 1485/91 אולמן נ' רסקו

25 דצמבר, 1991 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 176] | שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 244] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 101/88 אנדס נ' אילוז

23 אפריל, 1990 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 244] | רוחב [באתר 55] | גובה [באתר 136] | פסק דין [באתר 342] | מדרגות [באתר 70]

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' עמוס ועליזה ידין

2 אפריל, 1990 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | דירה [באתר 355] | שברים [באתר 68] | פסק דין [באתר 342]

ע"א 515/83 בשיר עגור נ' דב איזנברג

26 פברואר, 1985 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | מעקה [באתר 60] | שטח [באתר 243] | גובה [באתר 136] | שברים [באתר 68] | פסק דין [באתר 342] | מדרגות [באתר 70]

ע"א 84/67 ליאטו פירוז נ' הבונה חברה קבלנית בע"מ

22 אוגוסט, 1967 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 176] | מעקה [באתר 60] | מרתף [באתר 17] | אורך [באתר 89] | רוחב [באתר 55] | גובה [באתר 136] | תקרה [באתר 22] | גדר [באתר 169] | פסק דין [באתר 342]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner