תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 177 תוצאות לחיפוש שבוצע

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 302] | שטח [באתר 246] | התיישנות [באתר 19] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 2604/04 בוחבוט משה נ' עואד אברהם

23 פברואר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | גובה [באתר 136] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 3862/04 עיריית פתח תקווה נ' אורה נקר ואח'

26 יולי, 2004 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | גובה [באתר 136] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ברע 1151/04 כוכבי אלדר ושירי נ' ג'ורג' לחאם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

4 פברואר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 190]

ע"א 2949/00 זינקין סוזן נ' קינג ג'ורג' 21 קורפ ואח'

26 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 2203/00 הדר חברה לביטוח נ' לאה משולם

30 דצמבר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מכשול [באתר 31] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | סדקים [באתר 53] | שברים [באתר 69] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מעקה [באתר 61] | מרפסת [באתר 68] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 55] | מידות [באתר 80] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | מומחה מוסכם [באתר 16] | פרשת השבוע [באתר 87] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

רע"א 1017/01 אלפרד דיין נ' אילן בר

8 מאי, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ע"א 1684/98 נחום פרמינגר נ' אזולאי איציק ואח'

12 אפריל, 1999 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 302] | גינה [באתר 29] | שברים [באתר 69] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ע"א 4661/96 אברהם מורקרנופיל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

19 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 3940/94 שמואל רונן נ' ס.ע.ל.ר חברה לבניין בע"מ

11 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | קו בניין [באתר 6] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 472/95 זכריה זלוצין נ' דיור לעולה

26 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | דירה [באתר 359] | מינוי מומחה [באתר 24] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | מינוי מומחה [באתר 24] | עמודים [באתר 158] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 190]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | חלון [באתר 115] | חדר מגורים [באתר 12] | מטבח [באתר 32] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 359] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 97] | רצפה [באתר 56] | שברים [באתר 69] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

ע"א 2004-92 עיריית קריית אונו נ' מנחם שחם

5 פברואר, 1995 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | מכשול [באתר 31] | גובה [באתר 136] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 115] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | פגם אסתטי [באתר 11] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | סדקים [באתר 53] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

רע"א 3541/93 נמליט בע"מ נ' רסקו חברה להתישבות חלקאית ועירונית בע"מ

19 אוגוסט, 1993 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | חניה [באתר 33] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ע"א 1846/92 נפתלי לוי נ' מבט בניה בע"מ

19 אוגוסט, 1993 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | התיישנות [באתר 19] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | אי התאמה [באתר 104] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | מישוריות [באתר 3] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | רצפה [באתר 56] | סדקים [באתר 53] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

בר"ע 1485/91 אולמן נ' רסקו

25 דצמבר, 1991 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 247] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 101/88 אנדס נ' אילוז

23 אפריל, 1990 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 247] | רוחב [באתר 55] | גובה [באתר 136] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' עמוס ועליזה ידין

2 אפריל, 1990 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | דירה [באתר 359] | שברים [באתר 69] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 515/83 בשיר עגור נ' דב איזנברג

26 פברואר, 1985 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | מעקה [באתר 61] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | שברים [באתר 69] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

ע"א 84/67 ליאטו פירוז נ' הבונה חברה קבלנית בע"מ

22 אוגוסט, 1967 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | מעקה [באתר 61] | מרתף [באתר 17] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | גובה [באתר 136] | תקרה [באתר 22] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner