תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 347 תוצאות לחיפוש שבוצע

טיפול בזכוכית מחוסמת

9 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט שהעיד בבית המשפט, נחקר על חוות דעתו בו הוא אישר זכוכית כאילו היא זכוכית בטיחותית, למרות שלא היה בה שום סימן המעיד על כך. על פי התקן 1099 במיקומים מסוימים בדירה נדרש להתקין זכוכית בטיחותית ברמות שונות לפי המיקום והשימוש, ועל פי תקן 938 כל לוח של זכוכית בטיחותית מחויב בסימון בר קיימא בפינת הלוח.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מעקה [באתר 61] | דירה [באתר 359] | שער [באתר 50] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

זילות החוק ע"י מומחים

6 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחים מזלזלים בהוראות החוק, התקנות, ההוראות המחייבות והתקנים הישראליים – בית המשפט עצמו עלול להיגרר אחריהם ולזלזל גם הוא בהוראות החוק.
זוטי דברים [באתר 6] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 247] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 61] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 302] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | בית משותף [באתר 46] | ועד הבית [באתר 10] | רצפה [באתר 56] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

כשמהנדס בניין "מזגזג" בחוות דעתו

3 ינואר, 2016 |
עו"ד טל רבינוביץ'
תופעת "המומחים מטעם", של מומחים הבאים לרצות את שולחיהם באמצעות כתיבת חוות דעת שעיקר מטרתן היא להצדיק את טענות שולחיהם - היא תופעה אשר על בתי המשפט להוקיע בתוקף ולשלול כל לגיטימציה לקיומה, שכן תופעה זו נועדה להוליך שולל את בית המשפט ולהטות דין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | מפרט מכר [באתר 23] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | תכנית היתר [באתר 12] | היתר בנייה [באתר 29] | תקרה [באתר 22] | פסק דין [באתר 347]

מומחה "סרבן אוורור"

31 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מומחים שמתפארים בעקביות שלהם לאורך שנים, ויש מומחים המסגלים עצמם לחידושי ההנדסה והאדריכלות מעת לעת, להתפתחות הפסיקה, ומפנימים את כל אלה כחלק ממכלול רכישת ידע מקצועי שהם מציעים למי שמבקש להיעזר במומחיותם.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

הצדקת ההליך של מיצוי זכויות הדייר

18 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר מאבק מקצועי רב שנים, מול מומחה הנתבעת [המהנדס רפאל גיל] שהכחיש את קיום הליקויים ומזער את אלה שהכיר בהם, כמו גם מול מומחה בית המשפט שלא אישר את מרבית הליקויים שנטענו, התקבל פסק דין המצדיק את ההחלטה להגשת תביעה ואת המהלך המשפטי המורכב שלאחריה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חלון [באתר 115] | דלת כניסה [באתר 21] | סלון [באתר 32] | מהנדס [באתר 302] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190] | מדרגות [באתר 71]

הכוונה (למכור את הדירה) היא אשר קובעת

14 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) חל לא רק על קבלנים, אלא גם על אזרח הבונה בית כדי לגור בו אך במהלך הבנייה "מחשב מסלול מחדש" ומחליט למכור את הבית.
רום ושלח [באתר 247] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 162] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

האחריות לליקויי בנייה הנובעים מבקשת הדיירים

14 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ודיירים מבקשים לבצע שינויים בדירה, כגון: הגדלת חדר האמבטיה בשל הצפיפות אשר בו. מכיוון שגודל חלון על פי התקנות הוא תלוי בשטח החדר, נדרש להגדיל גם את גודל החלון בהתאם, אך דרישה זו אינה ידועה לדיירים; מי אחראי לכך, שבעקבות בקשת הדיירים להגדיל את חדר האמבטיה, והיעתרות לבקשה מטעם הקבלן – נותרה האמבטיה עם חלון קטן ומנוגד לתקנות?
חלון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 104] | סלון [באתר 32] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 117] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

המומחה הסרבן

5 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית רצוני לציין עובדה מתחום המומחיות הקשורה אלי באופן אישי: בשנת 1996 ראה אור ספרי "תכנון דירה כחוק" בהוצאת "בורסי", ובספר זה, שהיווה מדריך לרבים ובכללם משפטנים, נכללה הדרכה כיצד למדוד את שטחו של החלון, שכן בתקנות התכנון והבניה אין הסבר אלא הוראה כללית לקחת "מידות בבניה", ולא ברור בדיוק מהי כוונת הדברים.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | חידות [באתר 63] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ביקורת מבנים כגורם בר השפעה על איכות המגורים

3 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מבנה מגורים מוקם רק לאחר שמתכננים בתחום ההנדסה והאדריכלות מכינים תכניות. התוכניות נבדקות ע"י גורמי הרישוי ברשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ולבניה מזוויות שונות, לרבות בדיקות של מחלקות לתשתיות הנדסיות ברשות המקומית וגורמי חוץ, כגון – הג"א, כיבוי אש, חב' החשמל, בזק וכיוצא בזה.
ועדה מקומית [באתר 63] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ליקויי בניה המצדיקים סירוב לקבל את הדירה

3 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת מכר דירה, אחת מהתחייבויות הקונה היא לקבל את הדירה. המוכר הוא בעל עניין שהקונה יקבל את הדירה במועד ללא דיחוי, כי הוא מעוניין להיפטר מהנכס ולהמשיך לפרויקט הבא. כן הוא מעוניין קבל את יתרת התשלומים המגיעים לו, כמו גם לקצר את המועד לבל יתאחר במסירה – דבר שבדרך כלל כרוך בפיצוי כספי לפי תקופת הפיגור.
רום ושלח [באתר 247] | חלון [באתר 115] | סלון [באתר 32] | מטבח [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

הקבלן אחראי על ליקויים ברכוש המשותף

1 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מצב בו הקבלן לא ייפטר מאחריותו לגבי טיב הבניה בשטחי הרכוש המשותף, גם אם פיצה דיירים בבניין בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף. כפילות זו באחריות הקבלן נוצרת כאשר ההסדר לפיצוי הדיירים - לא התייחס לדיירים אחרים, שלא נכללו בו כצד.
ערעור [באתר 177] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 34103-04-13 פרדי ואח' נ' משהב חברה לשכון בניין ופתוח בע"מ

29 נובמבר, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 89] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | פסק דין [באתר 347]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | מידות [באתר 80] | רטיבות [באתר 97] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

הכחשת הליקויים אינה מסייעת

12 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד תסייע לקבלן חוות דעת מטעמו שבמקום להתמודד עם טענות הדיירים בדבר קיום ליקויים ואי התאמות - תכלול הכחשה גורפת של קיום הליקויים.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 347]

תנו למומחה בית המשפט לעבוד!

9 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התופעה של בדיקת מבנה על ידי מומחה בית המשפט, תוך היצמדות פיזית אל המומחה והפרעה למהלך הבדיקה על ידי מומחי הצדדים – היא תופעה שכיחה במקומותינו. יש מומחים אשר משוכנעים, כי ככל שיהיו יותר צמודים אל מומחה בית המשפט, וככל שיפטפטו מלל רב יותר מעמיתיהם – כן ייטב. גרוע מכך, יש מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, שנוטים בחוות דעתם אחר הצד שמרבה במלל ונדבק אליהם במהלך הביקור, מטעמים שעימם. מדובר בתופעה פסולה ולא ראויה.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 302] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

מינוי מוקדם של עורך דין

1 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנושא של ליקויי בניה ואי התאמות, יש וועדי בתים הנוהגים למנות מהנדסים לבדיקת הליקויים, ולפעמים המהנדסים מבטיחים להם כעסקת מציאה בשיטת "הכול כלול" – התראה מעורך דין חינם, או "מציאות" אחרות. יתירה מכך, לפעמים המהנדס מבטיח עורך דין העובד על התיק ללא מקדמה, דבר שקוסם מאוד לקבוצות דיירים וועדי בתים משותפים המצויים במצוקה כספית. היזהרו מכך, כי לא מדובר רק בעבירות אתיות, אלא גם בשיתוף פעולה סמוי של עורך הדין המסכים לתרחיש זה, והצעתי היא לשמור מהם [מהמהנדס כמו גם מעורך הדין] מרחק.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | גינה [באתר 29] | בית משותף [באתר 46] | שברים [באתר 69] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

הקבלן לא ינהל את הדיירים

25 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברכישת דירה מקבלן, הקבלן בדרך כלל מנהל את הדיירים וקובע להם סדר יום. לא היה שום פגם בכך, לו היו הדברים נעשים תוך שמירת זכויותיהם החוקיות של הדיירים, אך כאשר הקבלן מנהל את הדיירים שלא בתום לב ומכוון אותם לאבד את זכויותיהם – יש בכך פסול.
ערעור [באתר 177] | קונה משנה [באתר 15] | חלון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חיפוי חוץ [באתר 13] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | אורך [באתר 90] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 97] | פסק דין [באתר 347]

סיכון בטיחותי במתחם כביסה בדירות מגורים

22 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.100, יש להגן על מקומות עם הפרשי גובה מסיכוני נפילה באמצעות מעקה, ועל פי תקן ישראלי 1142 חובה לבנות את המעקה כך שיעמוד במגוון דרישות והוראות מבחינת מבנהו, החומרים מהם הוא בנוי וחוזקו – עמידותו נגד כוחות אופקיים ונגד כוחות אנכיים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 61] | מסתור כביסה [באתר 3] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | פודסט [באתר 4] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | עמודים [באתר 158] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

אופן מדידת חלון בדירה

21 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, נועדו להבטיח בניית דירות בטוחות למגורים ועם תנאים נאותים בתחומים רבים ושונים, לרבות – תברואה, אוורור ותאורה, מיגון, גימור, נוחות מגורים, אסתטיקה וכיוצא בזה.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 31] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | חידות [באתר 63] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 13935-06-15 רקפות בגבעה בע"מ ואח' נ' סבג

20 אוקטובר, 2015 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 359] | טופס 4 [באתר 9] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

בית המשפט הנכבד...

18 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מאמר זה נכתב מנקודת ראות של אזרח אשר הגיש עתירה לבג''ץ כמוצא אחרון, לפלוני שעתר בנושאים מנהליים לבית המשפט המחוזי, כמו גם לאלמוני שהגיש בקשת רשות ערעור או כתב ערעור לבית המשפט העליון [או לבית המשפט המחוזי].
ערעור [באתר 177] | שער [באתר 50] | פסק דין [באתר 347]

השופטים בתחום ליקויי בניה במדינת ישראל

6 אוקטובר, 2015 |
עו"ד טל רבינוביץ'
מאמר עורכת הדין טל רבינוביץ', המתמחה בתחום ליקויי בניה, על אודות תפקודו של בית המשפט בתביעות ליקויי בניה.
ערעור [באתר 177] | מהנדס [באתר 302] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

הסתמכות על אחרים

26 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הוא מומחה על סמך הידע שלו, המצטבר בעקבות לימודיו והשכלתו, ולא על סמך ידע של חברו.
רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | שטח [באתר 246] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

שינוי בתקנת בניה לאחר מסירת הדירה

24 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה דין תקנת בניה שהותקנה ופורסמה לאחר קבלת הדירה מהקבלן ובאה להחמיר את תנאי הביצוע?
ערעור [באתר 177] | המועד החל [באתר 4] | דירה [באתר 359] | היתר בנייה [באתר 29] | שער [באתר 50] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

עלות ביצוע עבודות איטום: האומנם 6,500 ₪ כקביעת המהנדס גיל?!

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המהנדס רפי גיל אמד את עלויות תיקוני הרטיבות בדירת התובעים בסכום מזערי של 6500 ש"ח בלבד. מומחה בית המשפט סבר אחרת, ובית המשפט פסק מאות אלפי ש"ח פיצויים בגין ליקויי האיטום בדירה...
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | חלון [באתר 115] | סלון [באתר 32] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 26] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 97] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

הדירה אינה שדה ניסויים של הקבלן

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם יש שתי דרכים לתקן ליקוי בדירה, דרך אחת היא תיקון בביטחון מלא שהליקוי יתבטל ודרך שניה נסיונית, הקבלן שמסר את הדירה למגורים בה ילך בדרך הבטוחה ויבכר אותה על פני הדרך הנסיונית אף שהדרך הנסיונית יותר זולה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

זכויותיו של רוכש דירה

20 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא במקרה נזקק המחוקק הישראלי לחוקק את חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, וזאת למרות שבאותה העת היו בנמצא חוקים אחרים הבאים להגן על זכויותיהם של קוני דירות כמו גם על צרכנים אחרים, לרבות חוק התקנים, חוק הקבלנות, חוק המכר, חוק התכנון והבניה, הוראות למתקני תברואה ועוד. כמובן שלכל חוק הותקנו תקנות על פיו, ובכל זאת, משהו היה חסר.
תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

מומחה הגורם נזק ללקוחו

13 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיהו הלקוח של מומחה בית המשפט, והאם יש למומחה זה חסינות עקב קרבתו לשופט שמינהו? דיון בסוגיה עם שתי דוגמאות להבהרת האפשרויות של הגשת תביעה נגד המומחה שגורם נזק לצד לדיון בחוות דעתו המקצועית.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

התקן החל

11 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בחלות תקן ותקנת בניה לאור מועד מכירת הדירה לקונה או מועד מסירתה, על פי פסקי דין ודעת הכותב.
אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | המועד החל [באתר 4] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

דגים למסחר וחוות דעת לפסקי דין

9 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שני סיפורים מהמציאות של עולם ביקורת מבנים - ועוד סיפור אחד על קניית דגים לשבת.
חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 97] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

איחור במסירת דירה

25 אוגוסט, 2015 |
לירן שפירא
ידוע כי איחור במסירת דירה עלול להיגרם עקב סיבות שונות כגון: מחסור בפועלים או בחומי בניה, עונת גשם קשה במיוחד, שינוי מדיניות בנושא עובדים זרים וכמובן גם מלחמה או אסונות טבע וכיו"ב. כתוצאה מכך, קשה לדייק בחיזוי מועד גמר הבניה.
ערעור [באתר 177] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 347]

ביטול הסדר פשרה חתום בין דיירים לקבלן

10 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בא כוחם של קבוצת דיירם מייצגם בהליך משפטי נגד חברה קבלנית בתביעת ליקויי בניה, והנה, באמצע הדרך, תוך ניצול מצוקה של התובעים, משכנע אותם הקבלן [אולי בסיוע בא כוחו] לחתום על הסדר פשרה, הסדר לפיו אותם דיירים פורשים מהקבוצה ומוותרים על זכויותיהם ועל תביעתם תמורת "נזיד עדשים".
אתיקה [באתר 39] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 347]

זכויות הדיירים על אף השדרוגים

10 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלנים רבים מנסים להימלט מאחריותם על ליקויי בניה בתואנה כי מי שאחראי למעשה הם הדיירים, שבמהלך הבניה יזמו שינויים ותוספות, אשר שחררו במעשה זה את הקבלן מחובתו לפי חוק המכר דירות – תשל"ג – 1973.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

בנייני דריינוף בבית אל

1 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יממה אחת אחרי הריסת בנייני דריינוף – הספיקה כדי לירות את אבן הפינה של בנייני דריינוף החדשים, ותחת ההריסות – יוקמו בנייני מגורים חדשים בהיקף יותר משמעותי.
ועדה מקומית [באתר 63] | אורך [באתר 90] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

מכירת דירה בתום לב

31 יולי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המוכר דירה צריך לנהוג בתום לב. במה דברים אמורים, הוא לא אמור להסתיר רטיבות כרונית בדירה באמצעות צביעת הדירה, הוא חייב לגלות פרטים חשובים בהיסטוריה של הדירה כגון – האם חוזקה בגלל כשלים מבניים ואם כן כיצד ומאילו בחינות מפריע החיזוק לתפקוד, האם הדירה עברה דריכה ויש בה כבלים מתוחים ואם כן – היכן ומהי תוכנית הדריכה, האם הדירה מהווה מוקד לעובש בגלל ליקויי בידוד ואוורור, ועוד נתוני תכנון – מבלי להשאיר לקונה את גילויים.
רום ושלח [באתר 247] | אוורור [באתר 41] | קבועות שרברבות [באתר 44] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | סדקים [באתר 53] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

יזמות בענף הבניה

21 יולי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יזם בניה הוא מי שמעביר את ביצוע הבניה בשטח לידיו של קבלן, המבצע עבורו את הקמת הפרויקט. בדרך כלל היזם רוכש את הקרקע ומוכר את הדירות, אך נמנע מלעסוק בבניה, ובשל כך אינו מחויב להיות רשום ברשם הקבלנים על כל המשתמע מכך. יש ויזמי הבניה, העוסקים בעיקר בשיווק דירות, חולשים על פרויקטים רבים, ודרכם הם גם משפיעים על איכות הבניה במדינת ישראל ומעצבים את אופייה.
אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | משלי [באתר 46] | פסק דין [באתר 347]

הבסיס לחישובי עלויות התיקונים בדירה

19 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגשנו תביעה נגד הקבלן בגין ליקויי בנייה בדירה, ביחד עם שאר השכנים שבבית המשותף. מומחה מטעם בית המשפט קבע כי עלות התיקונים של כלל הליקויים בדירתנו הוא x ₪, אלא שמחירי היחידה אשר חושבו בחוות דעתו, נבעו מהנחה לפיה כלל התובעים יתארגנו לביצוע התיקונים באמצעות קבלן אחד ועל ידי כך יוזילו את העלויות. היש טעם ובסיס להנחתו זו?
דירה [באתר 359] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

בירוקרטיה בפעילותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

15 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה עושות מלאכת קודש במתן שירות חיוני ולעתים מחויב המציאות לציבור – אך ביחד עם זאת, במתן שירות חשוב זה, רבה הבירוקרטיה ורב התסכול של מבקשי ההיתרים.
חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | תכנית היתר [באתר 12] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

דעה קדומה

8 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט אמור לגנוז דעתו הקדומה עד למועד פסק הדין, לא רק בגלל מראית פני הצדק, אלא גם בגלל שדעה ראשונה עלולה להתברר כשגויה ולהתהפך, והיו הרבה דברים כאלה מעולם המשפט.
ערעור [באתר 177] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 247] | דירה [באתר 359] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 246] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

מהו הזמן הסביר בו יותר לקבלן לבצע תיקונים בדירה?

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם הדייר חייב לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים, לפי חוק המכר (דירות)? מהו הזמן הסביר לתיקון הליקויים?
ערעור [באתר 177] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

השירות המקצועי שנותן מומחה בית המשפט לשופט

4 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נפסק לא אחת כי מומחה מטעם בית המשפט צריך להעמיד לרשות בית המשפט את מומחיותו, ולא לנסות ולנווט את פסק הדין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מכשול [באתר 31] | שער [באתר 50] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

שאלות התשה

27 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, בתיק בסטקר נ' אופק בטן בע"מ, מנע בהחלטה מתאימה הארכת הדיון באמצעות הצגת שאלון מנופח לתובעים על ידי הנתבעת והשחתת זמנו היקר של בית המשפט
אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 247] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

איך הופך מומחה ביהמ"ש למומחה צד לדיון

18 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה שהתמנה כמומחה מוסכם מטעם בית המשפט, מצא עצמו באותו תיק כמומחה צד לדיון; מעשה שהיה, עם סוף טוב.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 302] | מומחה מוסכם [באתר 16] | פסק דין [באתר 347]

אובייקטיביות חורגת

15 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מצבים בהם האובייקטיביות, והאקראיות בבחירה, מחטיאים את המטרה ומשבשים את עיקר העניין במסווה של דאגה לאיזון.
פרוזדור [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | 2378.2 [באתר 5] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | סדקים [באתר 53] | פסק דין [באתר 347]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 247] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | אי התאמה [באתר 104] | מטבח [באתר 32] | מרפסת [באתר 68] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | התיישנות [באתר 19] | רצפה [באתר 56] | פסק דין [באתר 347]

רמת תיקונו של ליקוי בניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתיקון ליקויי בניה לא די ביצירת התאמה לתקן החל אלא צריך להגיע לידי מוצר ראוי - כאילו שמתכננים מראש את הפריט בדירה חדשה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מעקה [באתר 61] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | מרפסת [באתר 68] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | פסק דין [באתר 347]

מומחה לא מביא מומחה

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט צריך להתאים לנושא המקצועי שבמחלוקת הוא עצמו, וככל שאינו מתאים - הוא לא אמור למנות "מומחה-משנה" תחתיו, אלא להחזיר את המינוי אחר כבוד לבית המשפט ולוותר עליו לטובת מומחה אחר שכן מתאים במקצועו ובמקצועיותו לנושא שבמחלוקת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

מומחים לאיטום ו"מומחים" לאיטום

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון על סוגי המומחים לליקויי איטום בדירה בצד הוראת בית משפט שבערעור למומחה לבדוק שוב את הנכס לאחר שסיים את חוות דעתו ולאחר שכבר נפסק גובה הפיצוי.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 359] | גובה [באתר 136] | רכוש משותף [באתר 34] | ועד הבית [באתר 10] | רטיבות [באתר 97] | משלי [באתר 46] | פסק דין [באתר 347]

ליקוי שאבד עליו הכלח

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר רכש דירה לפני 10 שנים כאשר חלה תקנה להרכבת אנטנת שידור מסוג מסוים על הגג. עם התפתחות המדע המחויבות שהייתה בעת רכישת הדירה כבר אינה רלוונטית ואין שום צורך בהתקנת אנטנה מהסוג המובטח במפרט הטכני.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 104] | מטבח [באתר 32] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | גובה [באתר 136] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

חובת ההנמקה של מומחה מטעם בית המשפט

28 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
על בתי משפט לנמק את קביעותיהם כאשר הם בוחרים לקבל את קביעותיו של מומחה מטעמם ואל להם להסתפק בנימוק המעגלי לפיו הם מקבלים את דעתו מכיוון שהוא המומחה מטעמם.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 39] | דירה [באתר 359] | שברים [באתר 69] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner