תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 346 תוצאות לחיפוש שבוצע

הצעת חוק בוררות חובה היא הפרטה אסורה של הרשות השופטת

24 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
דיון בהצעת חוק לבוררות חובה שהועלתה בכנסת ישראל.
ערעור [באתר 177] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346]

מומחה "מטעם"

21 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים הדנות בדפוסי התנהגות של מומחים, חלה על המומחה חובה להיות אובייקטיבי ולא לסטות מכללי המקצוע, אך בד בבד חלה עליו גם חובה להיות נאמן למזמין העבודה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 115] | חדר מגורים [באתר 12] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96] | תקרה [באתר 22] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

הודעה על הליקויים

19 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקבלן אמור להכיר את הדירה אותה מכר לקונה, ולכן הוא יודע, או ראוי כי יידע, מהם הליקויים בה, בעוד הקונה – "מגשש באפילה". אף על פי כן, משנתגלו ליקויים בדירה, הקונה אמור להודיע לקבלן על קיומם.
קונה משנה [באתר 15] | רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]

הדייר זכאי לדירה המותאמת לתקן החל במועד הרכישה

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התקנות והתקנים אינם בבחינת מסמכים קבועים וקשיחים, אלא מטבע הדברים הם משתנים, עוברים תהליכי עדכון והתחדשות במשך הזמן. קבלן הבונה דירה בזמן מסוים, עלול למכור אותה רק כעבור כמה שנים, ובפרק הזמן שחולף בית מועד הבניה למועד המכירה התקנים הרלוונטיים עלולים להשתנות, להקל או להחמיר.
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 346]

נשיאת נטל שכר טרחת מומחה בית המשפט

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בשלב ממוקדם של ההליך המשפטי, בטרם ידוע האם התביעה מוצדקת או שמא ההגנה היא הראויה ובסופו של יום תגבר על טענות התביעה – יש היגיון בחלוקת שכר טרחתו של מומחה בית המשפט על הצדדים שווה בשווה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | אוורור [באתר 41] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 71]

חוות דעת ועדות: צורה ותוכן

2 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
צבעוניותה של חוות דעתו של מומחה בית המשפט, כמו גם רהיטות דיבורו בעדותו [המוגנת] בין כותלי בית המשפט, אינם אמורים להרשים את השופט ולהשפיע על פסק דינו. על בית המשפט לנסות להבין מיהו המומחה הניצב בפניו – ומה הוא אומר, מה הוא טוען: האם הוא [מומחה בית המשפט] עושה מלאכתו בתום לב, בחוכמה וביושר, או שמא הוא נוגס, הורס ודורס, נוגס ממון, הורס את כללי המקצוע ודורס כל מה שניצב בדרכו ברגל גסה.
חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | מרפסת [באתר 68] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

ת"א 18505-02-11 כורם נ' דה סביליה, שלום חיפה

26 פברואר, 2015 |
בית משפט השלום
ועדה מקומית [באתר 63] | אדריכל [באתר 117] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | היתר בנייה [באתר 29] | טופס 4 [באתר 9] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

אי התאמה למפרט היא הפרת הסכם

10 פברואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מפרט המכר, המצורף לחוזה המכר, אמור לתאר את הדירה ואת הרכוש המשותף, והדייר רוכש הדירה מסתמך עליו בקנייתו.
למפרט מצורפת תכנית, כחלק ממנו, וככל שישנה אי התאמה בין הבניין (דירה או רכוש משותף) לבין המפרט, או בין הבניין לבין התוכנית – קיימת בכך הפרת הסכם ע"י הקבלן.
קונה משנה [באתר 15] | מפרט מכר [באתר 23] | תכנית מכר [באתר 12] | אי התאמה [באתר 104] | דירה [באתר 359] | רכוש משותף [באתר 34] | פרשת השבוע [באתר 87] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346]

בית המשפט המחוזי קבע מנגנון תיקונים לבטיחות הציבור

2 פברואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, שופט: ד"ר מנחם רניאל בת"א 26999-06-11 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שרביב בע"מ, הוא בעייתי דווקא מבחינתה של הנתבעת. הסיבה לכך היא, שבית המשפט קיבל את טענת התובעים העיקרית בתביעה בעניין ליקויים בחיפוי האבן במעטפת הבניין, והורה על מנגנון מורכב ומסובך לביצוע תיקונים וליישום אחריות מטעם הנתבעת למשך עשרות שנים.
מומחה צד לדיון [באתר 89] | תקופת אחריות [באתר 18] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חיפוי חוץ [באתר 13] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | גובה [באתר 136] | בית משותף [באתר 46] | משלי [באתר 46] | שברים [באתר 69] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

הדייר מגלה ליקויים בדירה, מתקנם – ומגיש תביעה

6 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין לכחש כי קל יותר להוכיח קיום הנזק בדירה מוזנחת, שסדקיה לא תוקנו ונזקי הרטיבות נותרו גלויים, לא רק בזכות גילויים של הפגמים, אלא גם מהסיבה שדירה כזו נתפשת על ידי הדיוט כפגומה יותר מדירה מטופחת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מרפסת [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 96] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 346]

וועדת ערר לא רשאית לשנות עמדתה מבלי שקרה שינוי בשטח

1 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא יתכן שמוסדות תכנון יתנו יד לבעל-דין, שאינו פועל בהתאם להסכמה אליה הגיע, ואשר בנוסף לכך מבצע בנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 177] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | דירה [באתר 359] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

הימנעות ממתן שירות

23 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ככל שייתפש מומחה מטעם בית המשפט מעלים יחסים שהיו לו בעבר עם צד לדיון – תיפסל חוות דעתו (גם אם כבר הוכנה), וייפגע מעמדו המקצועי, לרבות פגיעה בפרהסיה עקב פסק דין או החלטה שיפוטית, שמתפרסמים במאגרים משפטיים וכלליים, או בעקבות מאמרים וספרים שנכתבים.
מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

ת"א 44/93 שושנה יוסף נ' חפציבה

7 אוקטובר, 2014
מפרט מכר [באתר 23] | רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96] | שער [באתר 50] | משלי [באתר 46] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 71]

ע"א 3703-09-13 עה"מ חיים כהן נ' רנה איבגי

8 דצמבר, 2013 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | ערר [באתר 38] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

ת"א 48068-07-10 ראם אוח' נ' חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ואח'

27 יוני, 2013 |
בית משפט השלום
מומחה ניטרלי [באתר 10] | רום ושלח [באתר 246] | דלת כניסה [באתר 21] | חדר שינה [באתר 12] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 69] | פסק דין [באתר 346]

אין הנחתום מעיד על עיסתו

26 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הרישום הפורמאלי בפנקס המהנדסים, המעיד על מהנדס כאילו הוא מוסמך לתכנן מבנים ללא הגבלה לאור השכלתו וכישוריו – אינו מספיק, ולעתים אינו נכון ולא משקף את המציאות על אודות הכשרתו והתאמתו של המהנדס, שעלול להיות בעל מקצוע אחר – ובכל מקרה, לא קונסטרוקטור.
ערעור [באתר 177] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

כולם חברים כולם

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החלטת ההחלטה על המשך ישיבתו של בית משפט, כאשר השופט ידידו של מומחה צד לדיון, או העברת הסכסוך לשופט אחר - אינה צריכה להגיע לפתחו של צד לדיון, אלא להתקבל על ידי בית המשפט עצמו, מיוזמתו, על פי ידיעותיו, על פי צו מצפונו ועל אחריותו.
מומחה צד לדיון [באתר 89] | גובה [באתר 136] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

הפער המדומה

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה התביעה התייחס לליקויים במועד הכנת חוות דעתו, אשר לאחריו הדירה של התובעים תוקנה על ידי הנתבעת תיקונים נרחבים וחלק ניכר מהליקויים תוקנו, ואילו מומחה בית המשפט התייחס לליקויים שנותרו לאחר התיקונים...
כיצד ניתן להשוות עלויות תיקונים במצב זה?
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 346]

מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה

8 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנעילה הנדרשת לארבעה כיוונים - דבר שציבור היצרנים כמעט וביטל מהעולם - חוזרת בהוראת בית המשפט כדרישה מחייבת בהתאם לתקנות ברורות בעניין זה. בית המשפט קבע כי הקבלן יבצע מנגנון נעילה הכולל נעילה לכיוון הרצפה - או שיחליף את הדלת כולה, והקבלן העדיף את האופציה הראשונה וגם ביצעה בפועל בדירת התובעים.
ערעור [באתר 177] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חלון [באתר 115] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | אי התאמה [באתר 104] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 359] | גובה [באתר 136] | רצפה [באתר 56] | פסק דין [באתר 346]

עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ

1 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט פסק כי משהנתבעים הכירו בחלק מזערי וזניח של הליקויים, איבדו הם את הזכות לבצע תיקונים בדירת התובעים והפתרון במקרה כזה הוא מתן פיצוי לדיירים בשווי עלויות התיקונים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון

15 אוקטובר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"...מה עוד שיש לתת את הדעת לחוסר השוויון במעמדם של המשתכנים ושיכון ופיתוח האחד כלפי משנהו. לפיכך סבורה אני כי הויתורים לא ויתורים הם וכל הליקויים המנויים בחוות דעת המומחה הם ליקויים שבגינם אחראית הנתבעת". [השופטת ט' שטרסברג-כהן בעניין "ויתורים" של הדיירים לקבלן, לגבי ליקויים הקיימים בדירותיהם]
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | מבואה [באתר 3] | מחסן [באתר 25] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | רכוש משותף [באתר 34] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא אחת חש בית המשפט כי המחירים בהם נקב מומחה בית המשפט אינם מספיקים, אף שקביעותיו של המומחה נראות לו שקולות, ובמיוחד לאור מעמדו של המומחה שבית המשפט עצמו בדרך כלל לא מאפשר לתקוף את חוות דעתו ולהזימה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 301] | שטח [באתר 245] | פסק דין [באתר 346]

גם דיירים הרואים את הדירה - זכאים לפיצוי

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדי פעל עולה טענה נגד הדיירים בבואם למצות את זכויותיהם עקב ליקויים בדירה: "הרי ראיתם את הדירה ובדקתם אותה בטרם הרכישה, הרי חתמתם על מסמך הכולל אי-אלו ליקויים פעוטים שנתגלו בדירה, ומה לכם לתבוע עשרות או מאות אלפי ₪ עתה? אין זאת כי אתם חומדי ממון וחפצים לעשוק את החברה הקבלנית, מבונות הארץ".
ערעור [באתר 177] | אי התאמה [באתר 104] | גג רעפים [באתר 5] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 359] | גובה [באתר 136] | תקרה [באתר 22] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346]

אחריות הקבלן לשינויי דיירים

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במהלך בניית הדירה שרכשתי מקבלן - התאפשר לי ליזום שינויים אותם ביצעו קבלני המשנה באתר, בהסכמת הקבלן הראשי אשר איתו חתמתי על הסכם רכישת הדירה. כיום, לאחר קבלת הדירה, הקבלן מתנער מאחריותו לגבי ליקויים שאותם כביכול אני יצרתי באמצעות שדרוגים ושינויים. האומנם הקבלן פטור מאחריות?
חלון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 104] | פרוזדור [באתר 25] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האחריות האישית של מנהל חברה בגין ליקויי בנייה - דבר אשר נדרש, לאור קיומן של חברות ארעיות, אשר מוקמות לצורך ניהול ומכירה של פרויקט, ונסגרות מיד לאחר מכירת הדירות.
ערעור [באתר 177] | אורך [באתר 90] | פסק דין [באתר 346]

התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התנהגות הולמת של יזמי בניה מול הרשויות המקומיות, לא ראוי וגובל בפלילים - עיכוב מתן שירותי רישוי, כל עוד היזם אינו מזרים מזומנים לנותני ההיתרים, גם כאשר מדובר בהזרמת כסף למטרות ציבור. הרי אנו מכירים לא מעט אנשי ציבור שישבו או יושבים בכלא בגלל שנגסו בדרך דומה כסף - והשקיעו אותו בקידום מטרות ציבוריות.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | ועדה מקומית [באתר 63] | היתר בנייה [באתר 29] | פסק דין [באתר 346]

נערץ ומוכפש

6 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה השלם עם עצמו מגיע להישגים גבוהים מהבחינה המקצועית ומעצבן את מערכת בית המשפט, בה הוא מפריע לרבים ממחליטי ההחלטות [לרבות שופטים] ומקלקל להם את השורה. כדי לשאת חן בעיני בית המשפט, המומחה נדרש לזנוח את האמת המקצועית ולנסות לקלוע למה שיתקבל טוב בעיני השופט, ויהיה סביר בעיני הדיוט.
ערעור [באתר 177] | אתיקה [באתר 39] | חלון [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | מכשול [באתר 31] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

הוועדה המקומית חייבת לדון בבקשת הקלה

5 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין למכיני תוכנית המתאר [ולמי שמאשרה] סמכות ליצור מצב לפיו לא ניתן להגיש בקשה להקלה, שתבוא לדיון בהליכי הרישוי המקובלים. הוועדה חייבת לדון בכל מקרה בבקשת הקלה, ולנמק מסקנותיה. חובת הנימוק בעלת חשיבות רבה המומחשת במקרה המתואר לעיל, ומשמעותה היא כי על הוועדה לדון בכובד ראש בבקשת ההקלה, ולהנפיק עמדה שמן הסתם עלולה לעמוד במבחן נוסף - הוא מבחן שיפוטי, או מבחנה של וועדת ערר מחוזית.
ערעור [באתר 177] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית מתאר [באתר 18] | תכנית מפורטת [באתר 2] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | קו בניין [באתר 6] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]

ת"א 8435-10-10 י.ב. זיו נכסים נ' אהרון לביא

26 יוני, 2012 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | טופס 4 [באתר 9] | רטיבות [באתר 96] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]

חקיקת המשנה בישראל לעומת מדינות אחרות

5 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנושאים בהם יש תקינה ישראלית, ואפילו מפרט או הוראה, שבנסיבות מסוימות עלולים להיחשב כמסמכים הנחותים בדרגתם מהתקן - אין להיעזר בתקנים זרים ויש להעדיף את חקיקת המשנה הישראלית, ואת ההנחיות וההמלצות תוצרת כחול-לבן על פני כל תקן זר.
תקן ישראלי [באתר 31] | קבועות שרברבות [באתר 44] | תקן ישראלי [באתר 39] | גובה [באתר 136] | פסק דין [באתר 346]

ע"א 40985-03-11 שמיר ואח' נ' הלה הנדסה בניה וייזום (1998) בע"מ

4 יוני, 2012 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | פסק דין [באתר 346]

חוק המכר (דירות) – בא רק להוסיף

3 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובתי המשפט מפרשים את חוק המכר (דירות) במנותק מעיקר תכליתו להוסיף זכויות לקונה, ובמקרים אלה ניתנים פסקי דין שעולה מהם, לכאורה, כאילו חוק המכר (דירות) מטיל על הקונה חיובים, דבר שאינו נכון.
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 301] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]

מומחה הנוהג ביתר זהירות

12 מאי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"תביעה שכיחה כנגד מוסך לבדיקת רכב היא, שהמוסך לא איתר פגמים וליקויים ברכב. התביעה דכאן היא ייחודית בכך, שנטען כנגד המבקשת שעשתה מלאכתה "בחריצות יתר", וגילתה פגמים וליקויים שלא היו קיימים ברכב. נזכור כי מעבר לפן הממוני, לתוצאות הבדיקה יש גם היבט של דיני נפשות, כך שהתוצאה של אי אבחון פגם או ליקוי, חמורה מהתוצאה של אבחון-יתר" - השופט יצחק עמית.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | אוורור [באתר 41] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 346]

זכויות הדיירים אינן מצטמצמות לחוק המכר (דירות)

2 מאי, 2012 |
אינג' יואל בן עזרא
"בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים" (בית המשפט המחוזי בירושלים)
רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 31] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 359] | התיישנות [באתר 19] | חידות [באתר 63] | פסק דין [באתר 346]

מי אחראי להוצאת היתר בניה?

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור המורכבות של הסוגיה האם צריך היתר, או שההיתר לא נדרש - לא יהיה זה סביר לחייב את בעל הבית [המזמין קבלן לבצע עבודות בנייה] בחובה להחליט האם דרוש היתר אם לאו. מי שהוא בעל המקצוע בנושא - הוא הקבלן, והוא חייב להימנע מלבצע עבודות בניה ללא היתר ולהתריע על כך בפני בעל הבית. משלא עשה כן, וביצע בבית בנייה קלוקלת - ללא היתר - על דעת עצמו וללא התראה כי נדרש היתר בניה - הוא יהיה האחראי לליקויים ולא יהיה לבעל הבית שום "אשם תורם".
רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | מידות [באתר 80] | היתר בנייה [באתר 29] | חישובים סטטיים [באתר 15] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה

12 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לכאורה, מדובר בקיצור הליכים מבורך, תוך עקיפת הבירוקרטיה והמעטת עינויי הדין. למעשה, ככל שמומעטים עינויי הדין לאור נקיטת דרך זו המותווית בסעיף 79 א לחוק בתי המשפט, עלול צד לדיון למצוא עצמו סובל פי כמה, לא מעינויי דין, אלא - מעינויים שלאחר הדין, ואין לאל ידיו לעשות בנדון דבר.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | 79א' [באתר 6] | אורך [באתר 90] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

אין להפחית ממחירי חוות דעת של מומחה

2 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר יש קושי להוכיח את שיעור הנזק שקיומו הוכח - לבית המשפט סמכות לקבוע את שיעור הנזק על דרך האומדן, אך כאשר יש ממצאים שבמומחיות לגבי קיום הנזק ולגבי שיעורו -לא די באמירה שיפוטית כדי לסטות ממה שנקבע על ידי מומחה, ודרוש נימוק, הסבר, טיעון והוכחה גם מבית המשפט.
ערעור [באתר 177] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חניה [באתר 33] | גובה [באתר 136] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 346]

הרתעת תובעים באמצעות פסק דין שגוי

21 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין שגוי גרם להרתעת דיירים מלמצות את זכויותיהם, כאשר שכניהם אשר הגישו תביעה - מוצגים שלא בצדק כמי שהגישוה שלא בתום לב בפסק הדין השגוי, דבר שהתהפך בערעור...
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 246] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

הסתה או ביקורת?

2 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיטתו של אהרן ברק להעלות את עליונות בית המשפט העליון מעל כל מה שזז - יוצרת דיקטטורה ופוגעת באושיות הדמוקרטיה, והדיקטטורה היא של צוות מצומצם שבראשו אדם אחד, והוא - בית המשפט העליון, שהכול בפניו שפיט.
שברים [באתר 69] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

הגבהה/קורה במעבר בין סלון למרפסת

28 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יצירת הגבהה במעבר בין שטח רטוב לשטח יבש בדירה - מהווה מכשול בטיחותי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | סלון [באתר 32] | מטבח [באתר 32] | מרפסת [באתר 68] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מדרגה בודדה [באתר 6] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 96] | רצפה [באתר 56] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

מידת ההנאה לא משפיעה על תשלומי האחזקה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני גר בקומה עליונה [קומה 18] בבית משותף, ואיני משתמש כלל במדרגות, כי אף אם המעלית תקועה - והיו דברים מעולם - לא סביר כי אעלה וארד רגלי. האם עלי לשלם עבור ניקיון המדרגות כמו זה שגר בקומה ראשונה או שניה בבית המשותף?
ערעור [באתר 177] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 246] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 359] | התיישנות [באתר 19] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

זכות הקבלן לבצע תיקונים – יתרון לקונה ובעיה למוכר

26 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים קרובות, כאשר צד לדיון החש עצמו נפגע מפסק הדין ומחליט על הגשת ערעור לערכאה גבוהה, ככל שפסק הדין יותר גרוע, לדעת הצד שחש נפגע - כן ייטב, כי מלאכתו בערעור תהיה יותר קלה, טיעוניו יותר משכנעים, וסיכוייו יותר גבוהים.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | גובה [באתר 136] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

סוגיות משפטיות מפי מהנדס שאינו משפטן

17 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים צריך המומחה להלך על חבל דק שבין התחום ההנדסי לבין התחום המשפטי, דבר לא פשוט עקב שילובם זה בזה של שני תחומים אלו. מצד אחד, הידע המשפטי אינו מוגבל ואינו ממודר ומומחה חייב לדעת את אשר הוא טוען. מצד שני, המומחה לא הופך למשפטן ובית המשפט אף כאשר מקבל את חוות דעתו או אפילו מזמינה - לא יתייחס אליו כאל משפטן. צד שלישי, בית המשפט צריך להיות קשוב לכל הטענות ולבדקן, כולל הנגועות בהשקה לתחום המשפטי.
ועדת ערר [באתר 27] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 71]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | אוורור [באתר 41] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | ועדה מקומית [באתר 63] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | חישוב שטחים [באתר 13] | רצפה [באתר 56] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אוורור [באתר 41] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | מומחה מוסכם [באתר 16] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | רטיבות [באתר 96] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner