תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 345 תוצאות לחיפוש שבוצע

אמצעים להשגה על חוות דעת

17 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדרך להשגה על חוות דעתו של מומחה בית המשפט, במישור המקצועי בדבר קביעותיו ומסקנותיו, ובמישור האישי - בדבר התאמתו לתפקיד, יושרו, ומהימנותו.
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

חוות דעת קיצונית אינה רלוונטית

11 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעת מקצועית שכל מהותה היא לרצון את מי שמשלם את שכרה, גולשת לעתים לקיצוניות ובכך אמנם גורמת לרוב נחת רוח למזמין העבודה המקצועית, אולם נחת רוח זו הינה לטווח קצר בלבד, שכן בבוא יום משפט - היא במהרה הופכת לבלתי רלוונטית, ואיש לא דן בה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | חדר מגורים [באתר 12] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | רטיבות [באתר 96] | תקרה [באתר 22] | סדקים [באתר 52] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

טענות מומחה בית משפט בערכאת הערעור

4 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדירה אל עובי הקורה ועומק המחשבה הטמונה בחוות דעתו של מומחה בית המשפט, תוך השוואתה לחוות הדעת של הצדדים וטענות באי כוחם, הינה לא רק סמכותה של ערכאת ערעור, אלא גם חובתה כלפי צדדים לדיון, אשר עשו כל מה שנדרש מהם בטרם הגשת ערעור, ונאלצו לקבל את שלהם בבית המשפט במסגרת ערעור.
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | פרוזדור [באתר 25] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | פרשת השבוע [באתר 87] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

ערכה וחשיבותה של חוות דעת צד לדיון

31 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי התובע, מוציא תחת ידו חוות דעת מורחבת לגבי הממצאים שהוא מאתר בנכס הנבדק, מצלם לשם תיעוד הממצאים, מצרף נספחים לחוות דעתו כדי להוכיח את נכונות גרסתו, מפנה אל פסקי דין המאוששים את גישתו, והנה, מגיע תורו של מומחה מטעם בית המשפט לומר את דברו, והוא מבטל בהינף קולמוסו את עיקר ממצאיו של מומחה התביעה; האומנם?!
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | קבועות שרברבות [באתר 44] | גג רעפים [באתר 5] | מהנדס [באתר 300] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345] | מדרגות [באתר 70]

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.
ערעור [באתר 177] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חלון [באתר 114] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | אי התאמה [באתר 104] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 358] | רצפה [באתר 56] | פסק דין [באתר 345]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תקן ישראלי [באתר 31] | תריס [באתר 31] | המועד החל [באתר 4] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 358] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345]

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | אתיקה [באתר 39] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | בית משותף [באתר 46] | פסילת מומחה [באתר 20] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | חישוב שטחים [באתר 13] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תקן ישראלי [באתר 31] | תריס [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 358] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסק דין [באתר 345]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | חצר [באתר 30] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | רצפה [באתר 56] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | מדרגות [באתר 70]

ת''א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 רמת ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ ואח'

25 יולי, 2010
עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חלון [באתר 114] | מהנדס [באתר 300] | גובה [באתר 136] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ע"א 4661-03-09 בונדר ואח' נ' גורגה [תיווך יוקרה] ואח'

14 מאי, 2010 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | שער [באתר 50] | פסק דין [באתר 345]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | דירה [באתר 358] | חידות [באתר 63] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | סלון [באתר 31] | ועדת ערר [באתר 27] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

בר"מ 8745/09 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ' יחיאל הראל

23 פברואר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | מהנדס [באתר 300] | ערר [באתר 38] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 10] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | תקופת בדק [באתר 20] | רום ושלח [באתר 245] | מהנדס [באתר 300] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | הזדמנות לתקן [באתר 5] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 3981/07 לרנר נ' ג.ה. דר לבנין ומסחר בע"מ

13 אוקטובר, 2009 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | רום ושלח [באתר 245] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 245] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345]

"שאלות התשה"

12 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים צד לדיון [צד א'] המעוניין בעיכוב הליכי המשפט והתשת היריב [צד ב'], נוקט בתכסיסים שונים כדי לחבל במהלך המשפט ולהתיש את היריב, במיוחד כאשר אותו יריב לדיון אינו בעל כיס עמוק ויכולות בדומה לאלו של צד א'. כך יכול לקרות ביחסים בין חברה קבלנית לבין רוכש דירה המנסה לקבל פיצויים בגין נזקי בנייה שנגרמו לו, לטענתו.
אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 245] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | סלון [באתר 31] | חדר שינה [באתר 12] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | חידות [באתר 63] | סדקים [באתר 52] | פסק דין [באתר 345]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | מעקה [באתר 61] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 358] | חצר [באתר 30] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 245] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ת"ת 224/08 יעקובסון נעמי ואלי נ' הרשקוביץ שמעונה ודניאל

26 אפריל, 2009 |
המפקח/ת על רישום מקרקעין
רום ושלח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | פסק דין [באתר 345]

ע"א 8148/06 ברכה אליהו נ' נפתלי שימרובסקי

31 דצמבר, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | מטבח [באתר 31] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | חידות [באתר 63] | פסק דין [באתר 345]

ע"א 8626/06 פורמה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

30 אפריל, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | תכנית מתאר [באתר 18] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 177] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | מהנדס [באתר 300] | שטח [באתר 245] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345]

ע"א 7298/00 בסט דוד נ' חממי עזרא

4 ספטמבר, 2007 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | פסק דין [באתר 345]

ע"א 1056/06 בר-און נ' רגבה

2 מאי, 2007 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 18] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | מומחה מוסכם [באתר 16] | דירה [באתר 358] | פסק דין [באתר 345] | פרוטוקול המסירה [באתר 6]

בש"א 2236/06 עזרא חממי ואח' נ' אלברט אוחיון ואח'

5 יוני, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 8] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 31] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 19] | שברים [באתר 68] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 24821/01 קורן אביבה נ' פרנקל יחזקאל ומירה

1 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 22] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 89] | חלון [באתר 114] | חדר שינה [באתר 12] | חדר רחצה [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | תקרה [באתר 22] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

ע"א 6373/03 אשטרום נ' סלומון

16 ינואר, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | 79א' [באתר 6] | רכוש משותף [באתר 34] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345]

תשובות לשאלות הבהרה
לפסק הדין 60260/05 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחים הממונים כמומחי בית המשפט לעתים מעריכים את עצמם כמומחי-על ללא הצדקה מקצועית, ולעתים מסוחררים מהילת בית המשפט המרחפת מעל ראשם ויש ואפילו מתנגדים להשיב על שאלות הבהרה לגיטימיות ששואלים הצדדים.
שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 245] | יציאה משנית [באתר 2] | דירה [באתר 358] | רוחב [באתר 55] | רטיבות [באתר 96] | סדקים [באתר 52] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | אי התאמה [באתר 104] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 300] | מידות [באתר 80] | היתר בנייה [באתר 29] | סדקים [באתר 52] | שברים [באתר 68] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

ע"א 1128/05 קליימן מרצלו נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ

8 דצמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | מפרט מכר [באתר 22] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 300] | 79א' [באתר 6] | דירה [באתר 358] | רטיבות [באתר 96] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 1909/02 רגבה נ' בר-און

14 נובמבר, 2005 |
בית משפט השלום
משלי [באתר 46] | פסק דין [באתר 345]

ה"פ 11415/99 עונות נ' בן דוד

8 נובמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 114] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | שער [באתר 50] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | אדריכל [באתר 117] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 300] | שטח [באתר 245] | התיישנות [באתר 19] | סדקים [באתר 52] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 22962/04 שוהם נ' זלינגר

31 מאי, 2005
שאלות הבהרה [באתר 60] | סלון [באתר 31] | חדר רחצה [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | רטיבות [באתר 96] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מטבח [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | גובה [באתר 136] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 300] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | חניה [באתר 33] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 96] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner