תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 189 תוצאות לחיפוש שבוצע

פעילות מקצועית של מומחה, בהיעדר מסמכים רלוונטיים

1 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כיצד על מומחה לנהוג במצב בו אין בידיו מסמכים רלוונטיים לחוות דעתו?
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 31] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 358] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | חישובים סטטיים [באתר 15] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

תכסיסים פסולים

8 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעמדו של מומחה בית המשפט; תכסיסים בהן נוקטים מומחים למען נותני שכרם, והתייחסות בית המשפט לכך.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | חידות [באתר 63] | החלטה [באתר 189]

"אין ליקוי"

2 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, בודק את חוות דעת הצדדים וצריך לחוות דעה משלו בכל המחלוקות המקצועיות. קיים נוהג בקרב מומחים מטעם בית המשפט להתנהל בעבודתם המקצועית כאילו הם זרועו של בית המשפט, והכוונה כאן להתנהגות שלילית, אדנותית, יהירה ומזלזלת במומחי הצדדים.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מהנדס [באתר 300] | חניה [באתר 33] | מכשול [באתר 31] | חצר [באתר 30] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ת"א 9107-02-12 דרור נ' פריצקר ואח'

17 נובמבר, 2016 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 177] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | בית משותף [באתר 46] | ועד הבית [באתר 10] | התיישנות [באתר 19] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ביטול תוכנית מתאר, בהיותה דין, יידון בבית המשפט ולא בפני וועדת ערר.

22 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בסוגיה - היכן תידון השגה על תכנית מתאר שאושרה חרף התנגדות השכן?
ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 245] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | החלטה [באתר 189]

קריטריונים לשינוי עמדתה של וועדה לתכנון ולבניה

16 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידוע כי הליכי התכנון, במיוחד תכנון עיר ואזור, אינם קשיחים, וכי תכנון טוב לא יוצר קיבעון תכנוני, אלא מתפתח ומשתנה כל הזמן על פי הנסיבות. בכלל הנסיבות – גם שיקול דעת מחדש של וועדה לתכנון ולבניה, בין וועדה מקומית ובין וועדת ערר מחוזית [שתיהן מחליטות את החלטותיהן על פי שיקולי תכנון].
רום ושלח [באתר 245] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

דויד בן-גוריון: "או"ם שמום"

14 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דויד בן גוריון, אז שר ביטחון בממשלת משה שרת (שרת, שכיהן כראש הממשלה זמן קצרצר בלבד), הטביע את לשון הזלזול בארגון האומות המאוחדות, בשנת 1955 בעת דיון בישיבת הממשלה, בדיוניה על אודות כיבוש עזה ע"י צה"ל.
חלון [באתר 114] | תריס [באתר 31] | גינה [באתר 29] | שער [באתר 50] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

האם חייב הקונה לאפשר לקבלן, או למומחה מטעמו, להיכנס לדירתו?

5 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביתו של אדם מבצרו - או שהדייר חייב לאפשר חדירת הקבלן לדירה גם לאחר מסירתה לצורך תיקונים, ואם לא יעשה כן זכויותיו ייפגעו? ומה הדין לגבי מומחה מטעם הקבלן, המוכר כמומחה אשר פועל נגד ציבור רוכשי הדירות באופן שיטתי - האם חובה על הדיירים לאפשר כניסתו לדירה בעת בדיקתה על ידי מומחה מטעם בית המשפט?
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הזדמנות לתקן [באתר 5] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161] | החלטה [באתר 189]

מדינת ישראל כמעצמה אזורית

16 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בחינת עוצמתה של מדינת ישראל לעומת מדונות העולם מבחינה צבאית. האם מדינת ישראל מעצמה אזורית? האם מעמדה מובטח?
מחסן [באתר 25] | שטח [באתר 245] | חידות [באתר 63] | החלטה [באתר 189]

על מי תחול ההוצאה למימון שכרו של מומחה בית המשפט?

11 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדרך כלל בתביעות בגין ליקויי בניה, בית המשפט ממנה מומחה מטעמו שייתן חוות דעת לאור עמדות הצדדים. בעניין מימון חוות דעתו, יש ובית המשפט מטיל את שכר הטרחה על הצדדים שווה בשווה, כי בשלב כה מוקדם לא ברור עם מי הצדק.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אדריכל [באתר 117] | משלי [באתר 46] | עמודים [באתר 157] | החלטה [באתר 189]

האם יכול שופט לדון בתיק, שאינו יכול לדון בו?!...

8 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מנפלאות בית המשפט - יש להתייחס בכובד ראש ליחסי ידידות בין שופט למומחה בית המשפט, ולגילוי של שופט, כי בעבר עבד עם מומחה צד לדיון, בהיות השופט בעל משרד עורכי דין.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 245] | מהנדס [באתר 300] | מומחה מוסכם [באתר 16] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 68] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

משפט אזריה

1 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המשפט המתארך והמסתעף, חיוניותו ונחיצותו, והשלכותיו על הצבא ועל החברה.
רום ושלח [באתר 245] | אורך [באתר 90] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

ת"א 13816-12-13 יעקב ושירלי ליאני נ' אפריקה (מגורים) ישראל בע"מ

28 אוגוסט, 2016 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | אתיקה [באתר 39] | גובה [באתר 136] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 189]

בית המשפט טועה, בעקבות מומחה, בעניין שטחי גישה בין כלים סניטריים

14 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים נכשל בית המשפט בקביעות משפטיות המושתתות על שגיאה בהנדסה, וזה כבר מצב הרבה יותר בעייתי, כי לעניין הטעות המשפטית – אפשר לתרץ בגישות משפטיות שונות או בפרשנות שונה, אולם לעניין חוסר הבנת הנקרא, או התבססות על שגיאה בסיסית בהנדסה – מה יתרץ הקורא, ומה יאמר המחבר?!
מומחה צד לדיון [באתר 89] | תכנית מכר [באתר 12] | חדר רחצה [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 8] | מהנדס [באתר 300] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

המטבח כחלק מהסלון

11 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כיצד יחושב גודלו של חלון במטבח הבנוי כחלק מהסלון, ללא הפרדה? הרי החלון במטבח מחויב להיות בעל שטח של 5% משטחו של המטבח – וכאן, לכאורה, המטבח אינו מוגדר כלל בשטחו
חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | חדר מגורים [באתר 12] | סלון [באתר 31] | מטבח [באתר 31] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

חשיבות הסכמת הצדדים לזהותו של המומחה מטעם בית המשפט

7 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
בית המשפט אמור להיות קשוב וסבלני להבעת דעה של ב"כ צד לדיון לגבי התאמת המינוי של מומחה מטעם בית המשפט טרם החלטה על המינוי או אחרי ההחלטה, לאור חשיבותו ומרכזיותו של המינוי ומידת השפעתו של המומחה המיועד על בית המשפט.
ערעור [באתר 177] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | שברים [באתר 68] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

השופט רמזי חדיד ביטל מינויו של דן אורמן כמומחה, כי אינו קונסטרוקטור

13 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנם מומחים שנאחזים במינוי שקיבלו גם כאשר הוא לא מתאים לכישוריהם המקצועיים. ישנה גם תופעה כי מומחה המעיד בבית המשפט דבק בחוות דעתו גם לאחר שמוכח בפניו כי היא שגויה.
מהנדס [באתר 300] | מינוי מומחה [באתר 24] | החלטה [באתר 189]

מכת ברק

2 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה אבנר ברק נפסל כמומחה מטעם בית המשפט לאחר שכתב את חוות דעתו, משום שנקט יזמה ונפגש עם צד לדיון ללא נוכחות האחרים וללא קבלת רשות לכך מבית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | בית משותף [באתר 46] | תחזוקה [באתר 19] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 189]

מהימנות של קונסטרוקטור

15 מאי, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
האם ראוי כי מהנדס שאינו קונסטרוקטור ייטול על עצמו מינוי כמומחה מטעם בית המשפט בנושאים קונסטרוקטיביים?
ערעור [באתר 177] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 300] | גובה [באתר 136] | חישובים סטטיים [באתר 15] | החלטה [באתר 189]

ביטול מינוי המהנדס רונן שטרנברג

10 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה ביטל את מינויו של המהנדס רונן שטרנברג כמומחה מטעמו, לאור בקשה מנומקת של התביעה. מדובר באירוע בו אני הייתי מעורב כמומחה התביעה ולפיכך יש לי בו עניין אישי.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 300] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסילת מומחה [באתר 20] | מינוי מומחה [באתר 24] | החלטה [באתר 189]

האם חייב הקונה לאפשר לקבלן להיכנס לדירתו ולתקן בה את הליקויים?

8 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רוכש דירה קיבל את הדירה לאחר ששילם עבורה את מלוא התמורה. במצב חדש זה, כשהדירה כבר אינה אתר בניה ברשות הקבלן אלא משמשת את הקונה ובני ביתו, האם יש לקבלן זכות כלשהי לביצוע תיקונים בניגוד לרצונו של הקונה? האם קונה שמסרב לאפשר לקבלן להיכנס לדירתו מפסיד את זכותו לקבלת פיצויים בגין ליקויי בניה ואי התאמות? האומנם חוק המכר (דירות) יצר בסעיף 4 ב לחוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973 - זכות ויתרון לקבלן, ביחסים שבינו לבין הקונה?!
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הזדמנות לתקן [באתר 5] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161] | החלטה [באתר 189]

ת"א 37956-09-13 עמר נ' ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ

5 מאי, 2016 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

מומחה שאינו במקצוע

1 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים, בתדירות גבוהה מדיי, מתמודדים צדדים לדיון לא רק עם הצד הנגדי להם, אלא גם עם מומחה מטעם בית המשפט, אשר מקצועו לא תואם את הנושא בו הוא נבחר לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 189]

חוסר עקביות בטענות בעניין ביטול מומחה

1 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדוע רפי גיל לא פסל עצמו מלדון בהליך הבוררות, ביודעו כי המהנדס מרדכי בס הוא מומחה בהליך זה, אם אכן מוצדקת בקשת הפסילה של המומחה מרדכי בס בגלל אותה סיבה?...
עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 300] | שער [באתר 50] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 189]

הימנעות מאכיפת חוקי הבניה בטענה פרוצדוראלית

28 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק התכנון והבניה – תשכ"ה – 1965, סעיף 27, מתפקידה של הוועדה המקומית להבטיח קיום הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות אשר על פיו.
רום ושלח [באתר 245] | אי התאמה [באתר 104] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | קבועות שרברבות [באתר 44] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית היתר [באתר 12] | שטח [באתר 245] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | החלטה [באתר 189]

לשכל ידיים

27 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בברכתו של יעקב את בניו של יוסף בפרשת השבוע "ויחי", יעקב שיכל את ידיו כך שימינו הופנתה לאפרים הצעיר אשר ישב משמאלו, ושמאלו הופנתה למנשה הבכור שישב מימינו, לפי הסדר שהכין לו מראש בנו יוסף – אבי אפרים ומנשה; יוסף העמיד את הנכדים כך שאפרים ניצב מול שמאלו של יעקב ומנשה ניצב מול יד ימינו, אך יעקב שיכל את ידיו בצורת האות X .
פרשת השבוע [באתר 87] | החלטה [באתר 189]

הצדקת ההליך של מיצוי זכויות הדייר

18 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר מאבק מקצועי רב שנים, מול מומחה הנתבעת [המהנדס רפאל גיל] שהכחיש את קיום הליקויים ומזער את אלה שהכיר בהם, כמו גם מול מומחה בית המשפט שלא אישר את מרבית הליקויים שנטענו, התקבל פסק דין המצדיק את ההחלטה להגשת תביעה ואת המהלך המשפטי המורכב שלאחריה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חלון [באתר 114] | דלת כניסה [באתר 21] | סלון [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 358] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 70]

הכוונה (למכור את הדירה) היא אשר קובעת

14 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) חל לא רק על קבלנים, אלא גם על אזרח הבונה בית כדי לגור בו אך במהלך הבנייה "מחשב מסלול מחדש" ומחליט למכור את הבית.
רום ושלח [באתר 245] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

מינוי מוקדם של עורך דין

1 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנושא של ליקויי בניה ואי התאמות, יש וועדי בתים הנוהגים למנות מהנדסים לבדיקת הליקויים, ולפעמים המהנדסים מבטיחים להם כעסקת מציאה בשיטת "הכול כלול" – התראה מעורך דין חינם, או "מציאות" אחרות. יתירה מכך, לפעמים המהנדס מבטיח עורך דין העובד על התיק ללא מקדמה, דבר שקוסם מאוד לקבוצות דיירים וועדי בתים משותפים המצויים במצוקה כספית. היזהרו מכך, כי לא מדובר רק בעבירות אתיות, אלא גם בשיתוף פעולה סמוי של עורך הדין המסכים לתרחיש זה, והצעתי היא לשמור מהם [מהמהנדס כמו גם מעורך הדין] מרחק.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | בית משותף [באתר 46] | שברים [באתר 68] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ע"א 13935-06-15 רקפות בגבעה בע"מ ואח' נ' סבג

20 אוקטובר, 2015 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 358] | טופס 4 [באתר 9] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

השופטים בתחום ליקויי בניה במדינת ישראל

6 אוקטובר, 2015 |
עו"ד טל רבינוביץ'
מאמר עורכת הדין טל רבינוביץ', המתמחה בתחום ליקויי בניה, על אודות תפקודו של בית המשפט בתביעות ליקויי בניה.
ערעור [באתר 177] | מהנדס [באתר 300] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ת"א 1401-03-14 אליעזר משה מרגלית נ' ליאון אריה כהן ואח'

6 אוקטובר, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | מרתף [באתר 17] | גובה [באתר 136] | פסילת מומחה [באתר 20] | יסודות [באתר 161] | החלטה [באתר 189]

מומחה הגורם נזק ללקוחו

13 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיהו הלקוח של מומחה בית המשפט, והאם יש למומחה זה חסינות עקב קרבתו לשופט שמינהו? דיון בסוגיה עם שתי דוגמאות להבהרת האפשרויות של הגשת תביעה נגד המומחה שגורם נזק לצד לדיון בחוות דעתו המקצועית.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

דברי חכמים בנחת נשמעים [האתיקה הבלתי כתובה אשר חלה על מומחים]

11 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביטול מינויו של המהנדס רפאל גיל כמומחה מטעם בית המשפט לאור בקשת פסילה של ב"כ צד לדיון לאור יחסים עכורים בעבר בתיקים אחרים, מלמד על החשיבות של אופן ההתנהגות וההתנהלות של מומחה במילוי תפקידו המקצועי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה ניטרלי [באתר 10] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 300] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 189]

שטח דירה המתאימה לתוכנית המכר

3 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שטח הדירה חייב להיות רשום במסמכי המכר במפורש ואין להסתמך על כך שיש התאמה במידות בין התוכניות לבין המציאות. אין לצפות מהדייר שיחשב את השטח של הדירה מתוך מידות שבתוכניות.
מסתור כביסה [באתר 3] | פרוזדור [באתר 25] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 70]

בנייני דריינוף בבית אל

1 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יממה אחת אחרי הריסת בנייני דריינוף – הספיקה כדי לירות את אבן הפינה של בנייני דריינוף החדשים, ותחת ההריסות – יוקמו בנייני מגורים חדשים בהיקף יותר משמעותי.
ועדה מקומית [באתר 63] | אורך [באתר 90] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ת"א 34974-08-11 שילר נ' כוכב חברה לבנייה ונכסים והשקעות בע"מ

11 יולי, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 358] | רטיבות [באתר 96] | משלי [באתר 46] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | החלטה [באתר 189]

סחבת במשרדי הוועדה המקומית בין לפני תיקון 101 לחוק, ביו לאחריו

30 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעת לעת נחשפת עוד סדרת טרטורים של אזרחים הנזקקים לקבל שירותי רישוי מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, וזאת, גם לפני וגם אחרי 1.08.2014 – המועד בו נכנס לתוקף התיקון מספר 101 לחוק תיקון לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965, שמטרתו ועניינו מאבק נגד הבירוקרטיה בוועדות אלו.
חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | ועדת ערר [באתר 27] | אדריכל [באתר 117] | תכנית מתאר [באתר 18] | מכשול [באתר 31] | שטח [באתר 245] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 207] | החלטה [באתר 189]

בירוקרטיה בפעילותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

15 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה עושות מלאכת קודש במתן שירות חיוני ולעתים מחויב המציאות לציבור – אך ביחד עם זאת, במתן שירות חשוב זה, רבה הבירוקרטיה ורב התסכול של מבקשי ההיתרים.
חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | תכנית היתר [באתר 12] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

שאלות התשה

27 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, בתיק בסטקר נ' אופק בטן בע"מ, מנע בהחלטה מתאימה הארכת הדיון באמצעות הצגת שאלון מנופח לתובעים על ידי הנתבעת והשחתת זמנו היקר של בית המשפט
אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 245] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ערר 334/14 רוני ושושנה שעיבי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

14 מאי, 2015 |
ועדת ערר מחוזית
ועדת ערר [באתר 27] | אדריכל [באתר 117] | שטח [באתר 245] | ערר [באתר 38] | החלטה [באתר 189]

תביעות רכוש משותף בבית משותף

21 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
בתביעות רכוש משותף בבית משותף קבעה הפסיקה אבחנה בין תביעות לביצוע בעין של תיקונים של הרכוש המשותף על ידי הקבלן, לבין תביעות לקבלת פיצויים מאת הקבלן שיאפשרו את ביצוע התיקונים על ידי קבלן אחר. האבחנה מתייחסת לשאלת זהות התובע, ועד הבית לעומת כלל הדיירים בבית המשותף.

דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | ועד הבית [באתר 10] | החלטה [באתר 189]

נשיאת נטל שכר טרחת מומחה בית המשפט

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בשלב ממוקדם של ההליך המשפטי, בטרם ידוע האם התביעה מוצדקת או שמא ההגנה היא הראויה ובסופו של יום תגבר על טענות התביעה – יש היגיון בחלוקת שכר טרחתו של מומחה בית המשפט על הצדדים שווה בשווה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 245] | אוורור [באתר 41] | דירה [באתר 358] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 70]

ת"א 23076-12-12 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שכטמן ושות' חברה לבניין ופתוח בע"מ ואח'

11 מרץ, 2015 |
בית המשפט המחוזי
ריצוף וחיפוי [באתר 115] | אדריכל [באתר 117] | בית משותף [באתר 46] | ועד הבית [באתר 10] | תחזוקה [באתר 19] | פסילת מומחה [באתר 20] | מינוי מומחה [באתר 24] | החלטה [באתר 189]

שימור מבנים

10 פברואר, 2015 |
אדריכלית שירה בן עזרא
בכל רגע ורגע אוצרו הכולל של האדם הוא מה שיש לו באותו הרגע, בתוספת כל עברו על פי מיטב זכרונו. כך גם אוצרו הלאומי של קהילה, של עם: ללא העבר, מצטמצמים אוצרותיו של עם לנכסים רגעיים בני חלוף. אוצרות העבר בונים את אופיו של העם ומתווים את דרכו לעתיד, והם ראויים לשימור לדורות הבאים. מדובר באוצרות אדריכליים, ארכיאולוגיים, היסטוריים, תרבותיים, דתיים ולאומיים, היוצרים מקומות בעלי זהות, ויוצרים לבני האדם את תחושת השייכות אליהם.
רום ושלח [באתר 245] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מחוזית [באתר 9] | אדריכל [באתר 117] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 245] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

וועדת ערר לא רשאית לשנות עמדתה מבלי שקרה שינוי בשטח

1 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא יתכן שמוסדות תכנון יתנו יד לבעל-דין, שאינו פועל בהתאם להסכמה אליה הגיע, ואשר בנוסף לכך מבצע בנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 177] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

הימנעות ממתן שירות

23 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ככל שייתפש מומחה מטעם בית המשפט מעלים יחסים שהיו לו בעבר עם צד לדיון – תיפסל חוות דעתו (גם אם כבר הוכנה), וייפגע מעמדו המקצועי, לרבות פגיעה בפרהסיה עקב פסק דין או החלטה שיפוטית, שמתפרסמים במאגרים משפטיים וכלליים, או בעקבות מאמרים וספרים שנכתבים.
מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 245] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

סיווג רמת הנזק למבנה על פי מידת הסדיקה

19 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקן ישראלי 940 חלק 1 טבלה א-1, קיימת לכאורה דרך לסיווג רמת הנזק למבנה על פי בחינת עובי הסדק, ועל אף ההסתייגויות הכלולות בטבלה כגון זו – "הטבלה אינה פוטרת את המהנדס מהערכת נזק הנובע מגורמים שאינם תלויים בביסוס המבנה", וכן "הסיווג צריך להיות מלווה בהפעלת שיקול דעת הנדסי לאפשרות התפתחותו של הנזק. לפי הצורך יחליט המהנדס על עריכת מעקב אחר הסדקים למשך זמן סביר, בדרך כלל שנתיים" – עדיין הטבלה חדרה לתודעה של מהנדסים ומומחים כאמת מידה לבחינת סדקים.
רום ושלח [באתר 245] | תקן ישראלי [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | תקן ישראלי [באתר 39] | שטח [באתר 245] | סדקים [באתר 52] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 70]

ייחוד פעולות בתכנון עירוני

23 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מוזר ותמוה מדוע לא הוסדר עד כה נושא הרישוי וייחוד הפעולות למתכנני ערים, ובתחום זה בוחשים בעלי מקצוע שונים בהתאם להחלטות אקראיות ומקריות של רשויות הרישוי מבלי שיהיו בתחום זה חוק ותקנות.
רום ושלח [באתר 245] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | תכנית היתר [באתר 12] | תכנית מתאר [באתר 18] | תכנית בינוי [באתר 2] | שטח [באתר 245] | ערר [באתר 38] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

ת"א 44/93 שושנה יוסף נ' חפציבה

7 אוקטובר, 2014
מפרט מכר [באתר 22] | רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | דירה [באתר 358] | רטיבות [באתר 96] | שער [באתר 50] | משלי [באתר 46] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 70]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner