תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 163 תוצאות לחיפוש שבוצע

בית המשפט אינו סמכות עליונה בנושאים מקצועיים

29 יוני, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי המשמעות של פסק דין בנושאים שבמומחיות?
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | אורך [באתר 90] | פסק דין [באתר 347]

נזקי מומחים

16 יוני, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן הנתבע בתביעת ליקויי בנייה המבוססת על חוות דעתו של מהנדס מומחה, נוהג כחלק מכתב הגנתו לצרף חוות דעת נגדית של מהנדס מומחה מטעמו.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 246] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 97] | משלי [באתר 46] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

שכר טרחה בגין תשובות לשאלות הבהרה

7 יוני, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם מומחה מטעם בית המשפט זכאי לשכר טרחה כאשר הוא מתבקש על ידי צד לדיון להבהיר את חוות דעתו?
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

מעורבות–יתר מלמדת על בעיית אמינות

26 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה צריך לתת חוות דעת אובייקטיבית וחסרת פניות, ולא לנטות, על חשבון האמת המקצועית, לטובת הצד לדיון שמשלם את שכרו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה ניטרלי [באתר 10] | עד מומחה [באתר 29] | מטבח [באתר 32] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | מישוריות [באתר 3] | גדר [באתר 170]

האחריות אינה מעניינו של המומחה

25 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש לדעת כי האחריות ונושאים רבים אחרים אינם עניין למומחה לענות בו אלא לבית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

המהנדס דן אורמן נתבע כמומחה בית המשפט

22 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שמתמנה כמומחה מטעם בית המשפט, אחראי כלפי הצדדים לדיון, אשר עלולים להיפגע בגלל חוות דעת מקצועית שגויה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 97] | קורות [באתר 207]

מומחה בית המשפט לא כותב את פסק הדין

12 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שלושה שופטים ישבו על - המדוכה בערכאת ערעור, בבית המשפט המחוזי בחיפה, והוציאו תחת ידם הנחיה והתוויית דרך לשופטים אחרים, במסגרת פסק דין חשוב המהווה בסיס ואסמכתא למאות ולאלפי כתבי טענות בנושא המומחיות, ו"מככב" בסיכומים ובפסקי דין רבים בתחום התכנון והבניה, ליקויי בניה, מומחים וחוות דעת ונושאים קרובים.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

חוות דעתו הראשונה של המומחה יוסף לזר לא התקבלה ע"י ביהמ"ש

1 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לו לא היה יורד גשם לאחר הגשת הסיכומים [ברגע האחרון] ובעטיו חדרה רטיבות לדירה אחרי שמומחה בית המשפט קבע כי לא תחדור רטיבות וכי סימני הרטיבות מעידים על רטיבות-עבר, לא הייתה מוגשת בקשה לבית המשפט לחייב את המומחה יוסף לזר לבדוק את הדירה שנית. הבדיקה האחרונה גרמה לשינוי ב- 180 מעלות של חוות הדעת.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | בית משותף [באתר 46] | רטיבות [באתר 97] | משלי [באתר 46] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

דעתם של המהנדסים רפי גיל ויצחק חיט לא התקבלה

9 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דחיית דעתם של מומחה הנתבעת ומומחה בית המשפט תוך העדפת דעתו של מומחה התביעה בנושא רטיבות ואיטום.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מטבח [באתר 32] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 97] | רצפה [באתר 56] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

תכסיסים פסולים

8 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעמדו של מומחה בית המשפט; תכסיסים בהן נוקטים מומחים למען נותני שכרם, והתייחסות בית המשפט לכך.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | חידות [באתר 63] | החלטה [באתר 190]

"אין ליקוי"

2 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, בודק את חוות דעת הצדדים וצריך לחוות דעה משלו בכל המחלוקות המקצועיות. קיים נוהג בקרב מומחים מטעם בית המשפט להתנהל בעבודתם המקצועית כאילו הם זרועו של בית המשפט, והכוונה כאן להתנהגות שלילית, אדנותית, יהירה ומזלזלת במומחי הצדדים.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מהנדס [באתר 302] | חניה [באתר 33] | מכשול [באתר 31] | חצר [באתר 30] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

תסכול מומחים בעדותם בבית המשפט

14 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה אשר כותב חוות דעת מקצועית, פותח חזית למאבקים נצפים ובלתי נצפים, אשר רק בחלקם של מאבקים אלו יש לו מעמד לומר את דברו ולהבהיר את חוות דעתו. זאת ועוד, הוא גם חשוף לדברי ביקורת נגדו, בין ביקורת מוצדקת ובין ביקורת בלתי מוצדקת הנובעת מחוסר הבנה של בית המשפט, מהוצאת דברים מהקשרם וממגמה לטובת צד לדיון ממניעים שלא קשורים כלל לחוות דעתו.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | תכנית מכר [באתר 12] | פרוזדור [באתר 25] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 8] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

התאמה להוראות למתקני תברואה בעניין שטחי גישה

11 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט שבערעור התערב בפסק דין קמא ופסק פיצויים בגין תכנון וביצוע של חדר שירותים בדירה בצפיפות יתירה אף שלא סבר כי סביר להרסו ולבנותו כראוי בנסיבות שהיו לפניו.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | תכנית מכר [באתר 12] | אי התאמה [באתר 104] | פרוזדור [באתר 25] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 8] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

אמינותו וניסיונו של עד מומחה

16 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים ניסיון רב שנים של מומחה לא מסייע לו להעיד כהלכה. על המומחה לכבד את כללי האתיקה המחייבים אותו להיות נאמן למקצועו.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

אי התאמה "שאין טעם לבטלה"

15 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובבדיקת מומחה מתגלים ליקויי בניה ואי התאמות לתקן או לתקנת בניה, אשר אין טעם, לכאורה, בנסיבות העניין, לבצע עבודות בניה בדירה שיבטלו את אי ההתאמה, כך שמדובר בליקוי שנדון להישאר בדירה ולא נועד (לכאורה) לתיקון, לדעתו של בית המשפט.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | תכנית מכר [באתר 12] | רום ושלח [באתר 247] | אי התאמה [באתר 104] | פרוזדור [באתר 25] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 31] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 8] | אדריכל [באתר 117] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | פסק דין [באתר 347]

על מי תחול ההוצאה למימון שכרו של מומחה בית המשפט?

11 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדרך כלל בתביעות בגין ליקויי בניה, בית המשפט ממנה מומחה מטעמו שייתן חוות דעת לאור עמדות הצדדים. בעניין מימון חוות דעתו, יש ובית המשפט מטיל את שכר הטרחה על הצדדים שווה בשווה, כי בשלב כה מוקדם לא ברור עם מי הצדק.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אדריכל [באתר 117] | משלי [באתר 46] | עמודים [באתר 158] | החלטה [באתר 190]

האם יכול שופט לדון בתיק, שאינו יכול לדון בו?!...

8 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מנפלאות בית המשפט - יש להתייחס בכובד ראש ליחסי ידידות בין שופט למומחה בית המשפט, ולגילוי של שופט, כי בעבר עבד עם מומחה צד לדיון, בהיות השופט בעל משרד עורכי דין.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | מומחה מוסכם [באתר 16] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 69] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

נטל ההוכחה בליקויי בנייה

4 ספטמבר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
יש מקרים שבהם נטל ההוכחה בעניין קיומו והאחריות לקיומו של ליקוי - חל דווקא על הקבלן.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | תקופת בדק [באתר 20] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | מרפסת [באתר 68] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 359] | מידות [באתר 80] | רטיבות [באתר 97] | רצפה [באתר 56] | תקרה [באתר 22]

הזהירות המחייבת את מומחה בית המשפט

30 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בתל אביב החליט, כי בנסיבות שהובאו בפניו, הנתבעת לבדה תישא בשכר טרחתו של המומחה דן אורמן.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אתיקה [באתר 39] | דירה [באתר 359] | בית משותף [באתר 46] | רטיבות [באתר 97] | קורות [באתר 207]

ת"א 13816-12-13 יעקב ושירלי ליאני נ' אפריקה (מגורים) ישראל בע"מ

28 אוגוסט, 2016 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אתיקה [באתר 39] | גובה [באתר 136] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 190]

מועד גילוי העילה הוא מועד גילוי חוות הדעת

17 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחת השאלות החשובות בתביעות שמוגשות לבית המשפט בנושא ליקויי תכנון ובניה היא – מתי התגלתה עילת התביעה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | התיישנות [באתר 19] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 162]

המוכר צריך לשקול בעצמו אם לתקן או לא לתקן

9 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
יש והמוכר מסרב לבצע תיקונים של ליקויים. על המוכר לשקול היטב האם ברצונו לתקן או לא.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הקטנת הנזק [באתר 5] | גדר [באתר 170]

מרפסת או חדר?

3 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקומות רבים ושונים בתקנות, בין היתר בכל הקשור לנושא אוורור הדירה, יש התייחסות ל"מרפסת", אך אין הגדרה – מהי מרפסת?
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | חדר מגורים [באתר 12] | מטבח [באתר 32] | מרפסת [באתר 68] | חדר כביסה [באתר 9] | תריס [באתר 31] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | רצפה [באתר 56] | עמודים [באתר 158] | גדר [באתר 170]

שיכון עובדים ואמירי זכרון יעקב יפצו דיירים בגין ליקויי בניה

6 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגשת תביעות בגין ליקויי בניה מהווה תרומה לאיכות המגורים במדינת ישראל שכן בדרך זו מתבצעת אכיפה פרטית של חוקי הבניה במקומם של הרשויות הציבוריות.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 247] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246]

השופטת ד"ר איריס סורוקר על המהנדס רפי גיל

17 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דברי בית המשפט על מומחה המקובל על חברות קבלניות ובתי המשפט במדינת ישראל.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | 1555.3 [באתר 9] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

בית המשפט המחוזי דחה את "שיטת" המומחה דן אורמן במדידת מדרגות

15 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש לדעת כי מומחה, בעבודתו המקצועית, אינו מעל החוק, וקביעותיו חייבות להתחשב במגבלות החוק, התקנות ויתר חקיקת המשנה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקנים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 247] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | מדרגות [באתר 71]

סכום פס"ד בגין ליקויי בנייה גבוה מסכום התביעה

5 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין מורכב של בית המשפט המחוזי בחיפה התייחס בית המשפט לאפשרות שסכומי התשלומים בהם זכו התובעים בגין ליקויי בנייה, יעלו על סכום התביעה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

מכת ברק

2 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה אבנר ברק נפסל כמומחה מטעם בית המשפט לאחר שכתב את חוות דעתו, משום שנקט יזמה ונפגש עם צד לדיון ללא נוכחות האחרים וללא קבלת רשות לכך מבית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | בית משותף [באתר 46] | תחזוקה [באתר 19] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 190]

חוות דעת מומחה בית המשפט נבדקה ונדחתה

22 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט כתב ביקורת על מומחה בית המשפט, שלל את עיקר הממצאים של מומחה הנתבעת רפי גיל, ופסק מאות אלפי ₪ לדיירים ברחוב ההשכלה בתל אביב בגין ליקויי בניה ואי התאמות, כמו גם חובת תיקון של הרכוש המשותף בפיקוח מומחה התובעים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

ביתו של אדם מבצרו

11 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם מי שמונע מחורש רעתו לבקר בדירתו – עלול לקפח זכויותיו לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973? ומה ראוי שיהיה?
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347]

ביטול מינוי המהנדס רונן שטרנברג

10 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה ביטל את מינויו של המהנדס רונן שטרנברג כמומחה מטעמו, לאור בקשה מנומקת של התביעה. מדובר באירוע בו אני הייתי מעורב כמומחה התביעה ולפיכך יש לי בו עניין אישי.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אתיקה [באתר 39] | מהנדס [באתר 302] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסילת מומחה [באתר 20] | מינוי מומחה [באתר 24] | החלטה [באתר 190]

ליקויים מעבר לקביעתו של מומחה בית המשפט

5 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כפי שידוע, כאשר צד לדיון מנמק טענה כלשהי מטענותיו, מצופה כי בית המשפט יתייחס בפסק דינו לאותם נימוקים, וינמק את פסק דינו.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | סלון [באתר 32] | חדר שינה [באתר 12] | מחסן [באתר 25] | חדר כביסה [באתר 9] | מהנדס [באתר 302] | יציאה משנית [באתר 2] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | תקרה [באתר 22] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

אמינותו של עד מומחה

22 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בראשון לציון הביע דברי ביקורת קשים על אמינותו של המומחה המהנדס רפי גיל, בפסק דין שנותר על כנו גם בערכאת ערעור.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | 1555.3 [באתר 9] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

פגיעה באיכות הבניה

3 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידוע כי מי שרוכש דירה בבית משותף, זכאי ליהנות מכל חלקי הרכוש המשותף של הבניין; הוא נהנה - או נפגע, לפי נסיבות העניין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 347]

המומחה שלא ידע...

25 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעשה אמתי במומחה שלא בחל במינויו מטעם בית המשפט, קיבל שכר טרחה כאילו הוא עומד לתת חוות דעת מקצועית כנדרש, אישר קיומו של הליקוי העיקרי הנטען, קבע כי הפתרון של מומחה התביעה לא יפתור את הבעיה, אך ...לא כלל בחוות דעתו פתרון חליפי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אוורור [באתר 41] | דירה [באתר 359]

המזימה למזעור ליקויי בניה

18 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנטייה של מומחה מטעם בית המשפט למזער ליקויי בניה ואי התאמות באמצעות הכחשה, השמטה, קביעת עלויות תיקונים נמוכות, מקבלת תפנית ושדרוג, על ידי הפעלת "תחכום" הגובל בהטעיה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89]

מומחה מטעם בית המשפט – מה רצוי ומה מצוי

12 מרץ, 2016 |
עו"ד רם אורן
ההלכה הפסוקה קובעת כי מעמדו של מומחה בית משפט הינו מעמד רם ונעלה, ורק במקרים יוצאי דופן יסטה בית המשפט מקביעות המומחה אותו הוא מינה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 302] | מומחה מוסכם [באתר 16] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90]

דברי פתיחה

10 מרץ, 2016 |
עו"ד צהלה הלוי
דברי פתיחה של עורכת הדין צהלה הלוי לספר "המומחה בזירה המשפטית" לאחר עריכה והגהה של ההוצאה לאור
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | פסק דין [באתר 347]

האובייקטיביות הנדרשת ממומחה מטעם צד לדיון

28 פברואר, 2016 |
עו"ד ענת כהן
האובייקטיביות הנדרשת ממומחה צד לדיון כמו גם ממומחה בית המשפט היא מוחלטת. מדובר בדרישות המעוגנות בחוקים, בתקנות ובפסקי דין, וציבור המומחים צריך לאמץ דרישות אלה ולקיימן. מומחה שלא עומד בכך - עלול להוליך שולל את בית המשפט, ולגרום נזק לצד לדיון. ההצעה היא להסיר מרשימת המומחים כל מומחה שאינו אובייקטיבי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | פרשת השבוע [באתר 87] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170]

משימה בלתי אפשרית

9 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה עושים כאשר בדירה אותה רכשו דיירים מקבלן, מופיעים ליקויי רטיבות קשים, שמומחה התובעים סבור כי עלות התיקונים היא 100,000 ₪ ואילו מומחה בית המשפט סבור כי עלות התיקונים היא 5,000 ₪?
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | פסק דין [באתר 347]

הבהרה משפטית הנדרשת ע"י מומחה

3 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש נושאים הממוקמים על קו התפר בין נושאי משפט לבין נושאי הנדסה ואדריכלות. במקרים אלו, על המומחה המתייחס אליהם, להבהיר היטב את הפן המשפטי שהביאו לידי מסקנותיו בחוות דעתו, כדי שהקורא יוכל לרדת לשורש העניין ולבחון את הדברים, שמא שגה המומחה בתחום בו הוא אינו מומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אי התאמה [באתר 104] | חדר שינה [באתר 12] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | יסודות [באתר 162] | עמודים [באתר 158]

מומחה שאינו במקצוע

1 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים, בתדירות גבוהה מדיי, מתמודדים צדדים לדיון לא רק עם הצד הנגדי להם, אלא גם עם מומחה מטעם בית המשפט, אשר מקצועו לא תואם את הנושא בו הוא נבחר לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | שטח [באתר 246] | בית משותף [באתר 46] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 190]

טיפול בזכוכית מחוסמת

9 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט שהעיד בבית המשפט, נחקר על חוות דעתו בו הוא אישר זכוכית כאילו היא זכוכית בטיחותית, למרות שלא היה בה שום סימן המעיד על כך. על פי התקן 1099 במיקומים מסוימים בדירה נדרש להתקין זכוכית בטיחותית ברמות שונות לפי המיקום והשימוש, ועל פי תקן 938 כל לוח של זכוכית בטיחותית מחויב בסימון בר קיימא בפינת הלוח.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מעקה [באתר 61] | דירה [באתר 359] | שער [באתר 50] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

כשמהנדס בניין "מזגזג" בחוות דעתו

3 ינואר, 2016 |
עו"ד טל רבינוביץ'
תופעת "המומחים מטעם", של מומחים הבאים לרצות את שולחיהם באמצעות כתיבת חוות דעת שעיקר מטרתן היא להצדיק את טענות שולחיהם - היא תופעה אשר על בתי המשפט להוקיע בתוקף ולשלול כל לגיטימציה לקיומה, שכן תופעה זו נועדה להוליך שולל את בית המשפט ולהטות דין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | מפרט מכר [באתר 23] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | תכנית היתר [באתר 12] | היתר בנייה [באתר 29] | תקרה [באתר 22] | פסק דין [באתר 347]

מה יכול המינוי לגרום למומחה?

22 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קצרה בינתי מלהבין מה קורה לחלק נכבד מן המומחים, כשהם מקבלים מינוי מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 247] | חלון [באתר 115] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מהנדס [באתר 302] | פגם אסתטי [באתר 11] | קורות [באתר 207]

הצדקת ההליך של מיצוי זכויות הדייר

18 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר מאבק מקצועי רב שנים, מול מומחה הנתבעת [המהנדס רפאל גיל] שהכחיש את קיום הליקויים ומזער את אלה שהכיר בהם, כמו גם מול מומחה בית המשפט שלא אישר את מרבית הליקויים שנטענו, התקבל פסק דין המצדיק את ההחלטה להגשת תביעה ואת המהלך המשפטי המורכב שלאחריה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | חלון [באתר 115] | דלת כניסה [באתר 21] | סלון [באתר 32] | מהנדס [באתר 302] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190] | מדרגות [באתר 71]

זכות הדיירים לאכיפת תיקון במקום קבלת פיצוי כספי

13 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במצב רגיל ושכיח, רוצה הדייר לקבל פיצוי כספי בשל קיומם של ליקויי בנייה בדירתו, ואילו הקבלן – מעדיף לבצע את התיקון בפועל.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 247] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158]

גישה מחמירה עם מומחי בית המשפט

6 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחי בית המשפט מחברים מסמכים מקצועיים, האמורים להוות בסיס לפסקי הדין, וטועים לא פעם אחת בהתייחסות לליקויי בניה שונים. בכך נגרם נזק אשר לעתים הוא נזק מהותי המצדיק מבחינה עניינית הגשת תביעה, בגלל רשלנות, ללא קשר האם למומחה המתמנה מטעם בית המשפט יש חסינות אם לאו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | גדר [באתר 170]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | מידות [באתר 80] | רטיבות [באתר 97] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347]

תנו למומחה בית המשפט לעבוד!

9 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התופעה של בדיקת מבנה על ידי מומחה בית המשפט, תוך היצמדות פיזית אל המומחה והפרעה למהלך הבדיקה על ידי מומחי הצדדים – היא תופעה שכיחה במקומותינו. יש מומחים אשר משוכנעים, כי ככל שיהיו יותר צמודים אל מומחה בית המשפט, וככל שיפטפטו מלל רב יותר מעמיתיהם – כן ייטב. גרוע מכך, יש מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, שנוטים בחוות דעתם אחר הצד שמרבה במלל ונדבק אליהם במהלך הביקור, מטעמים שעימם. מדובר בתופעה פסולה ולא ראויה.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 302] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner