תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 58 תוצאות לחיפוש שבוצע

חוות דעת קיצונית אינה רלוונטית

11 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעת מקצועית שכל מהותה היא לרצון את מי שמשלם את שכרה, גולשת לעתים לקיצוניות ובכך אמנם גורמת לרוב נחת רוח למזמין העבודה המקצועית, אולם נחת רוח זו הינה לטווח קצר בלבד, שכן בבוא יום משפט - היא במהרה הופכת לבלתי רלוונטית, ואיש לא דן בה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | מומחה צד לדיון [באתר 86] | מעקה [באתר 58] | חלון [באתר 110] | חדר מגורים [באתר 12] | מהנדס [באתר 295] | דירה [באתר 352] | רטיבות [באתר 94] | תקרה [באתר 22] | סדקים [באתר 51] | יסודות [באתר 160] | קורות [באתר 202] | פסק דין [באתר 337]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 22] | תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | מעקה [באתר 58] | אי התאמה [באתר 102] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 295] | דירה [באתר 352] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 160] | קורות [באתר 202] | גדר [באתר 165]

מעקה תקני אינו בהכרח מעקה בטיחותי

16 יולי, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
הצורך במעקה נובע מטעמים בטיחותיים, אשר עולים על כל דרישות התקן הישראלי 1142. מעקה שאינו בטיחותי, גם אם הוא מתאים בתכונותיו לדרוש בתקן- הוא מעקה פסול.
מעקה [באתר 58] | מרפסת [באתר 68] | מהנדס [באתר 295] | תקן ישראלי [באתר 39] | גובה [באתר 135] | פרשת השבוע [באתר 87] | החלטה [באתר 188]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 175] | רום ושלח [באתר 244] | מעקה [באתר 58] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 352] | חצר [באתר 30] | אורך [באתר 89] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 202] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337] | החלטה [באתר 188]

דיירים באבני חפץ נ' שו"פ

16 פברואר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הסתיים סכסוך רב שנים בין דיירים באבני חפץ לבין שיכון ופיתוח ואח'. עיקר התביעה נסב על היעדר המרחבים המוגנים - דבר שיצר סיכונים ברורים ועל אי ביצוע עבודות פיתוח, מצב שגרם למפגעים בטיחותיים ותברואתיים וכן גם לגריעת שטח שימושי בחצרות הבתים ולפגמים אסתטיים בישוב כולו.
מעקה [באתר 58] | פגם אסתטי [באתר 11] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 242] | משלי [באתר 46] | פרשת השבוע [באתר 87] | גדר [באתר 165] | מדרגות [באתר 70]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 175] | רום ושלח [באתר 244] | מעקה [באתר 58] | מרפסת [באתר 68] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 55] | מידות [באתר 78] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337] | מדרגות [באתר 70]

ע"א 515/83 בשיר עגור נ' דב איזנברג

26 פברואר, 1985 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 175] | מעקה [באתר 58] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | שברים [באתר 68] | פסק דין [באתר 337] | מדרגות [באתר 70]

ע"א 84/67 ליאטו פירוז נ' הבונה חברה קבלנית בע"מ

22 אוגוסט, 1967 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 175] | מעקה [באתר 58] | מרתף [באתר 16] | אורך [באתר 89] | רוחב [באתר 55] | גובה [באתר 135] | תקרה [באתר 22] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner