תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 114 תוצאות לחיפוש שבוצע

האומנם יוגדלו סמכויות הוועדה נגד האזרח?!

11 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת הזאת מתגבשת הצעת חוק על ידי השרים איילת שקד ומשה כחלון, שעיקרה להסמיך את הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה לחייב עברייני בניה בתשלום קנסות עד 220000 ₪.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | תריס [באתר 31] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | חניה [באתר 33] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | טופס 4 [באתר 9] | ערר [באתר 38] | יסודות [באתר 160] | עמודים [באתר 156]

מדוע מעניינת פתיחה חלקית של דלת?

21 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים עולה טענה כי דלת הממ"ד נפתחת אל תוך פרוזדור, ובדרכה (במצב של פתיחה חלקית, להבדיל ממצב סגור או פתיחה מלאה) – היא חוסמת מעבר.
חלון [באתר 114] | פרוזדור [באתר 25] | מרחב מוגן [באתר 10] | פודסט [באתר 4] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | חידות [באתר 63] | מדרגות [באתר 70]

שלבי ביצוע תכנית

20 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי סעיפי 145 (ג) ו- 145 (ג1) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, יש אפשרות להימנע מביצוע חלקים בתוכנית, חלקים שכל יזם היה חפץ לדחותם בשל עלות הביצוע ומיעוט התפוקה המידית והתמורה הישירה לעסקיו.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | תכנית מתאר [באתר 18] | שער [באתר 50] | קורות [באתר 206]

תכניות עבודה כחלק מחוות הדעת

17 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחת השיטות לתקוף חוות דעת מקצועית היא לטעון כי חוות הדעת אינה מושתתת על התוכניות אשר תוכננו מראש ועל פיהן נבנתה הדירה, ולכאורה בגלל חיסרון זה – חוות הדעת אינה מושלמת, אינה מבוססת.
מומחה צד לדיון [באתר 88] | מפרט מכר [באתר 22] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 298] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | יסודות [באתר 160]

בקרת תכניות בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה – רפורמה ומעש

25 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בחינת הרפורמה בתחום הרישוי והמלצות לשיפור התפקוד של הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה בתחום רישוי הבניה.
חלון [באתר 114] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | מכון בקרה [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | חישוב שטחים [באתר 13] | מדרגות [באתר 70]

מעצבי פנים חייבים לעבור השתלמות בבטיחות

14 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המאמר נכתב על ידי אברהם בן עזרא, אשר בנוסף לרישומו כמהנדס מבנים ברשם המהנדסים [מהנדס רשוי], הוא גם רשום ברשות ההסמכה במדור תכנון ועיצוב.
רום ושלח [באתר 245] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 357] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | מדרגות [באתר 70]

שכר טרחת מומחה התובעים

7 פברואר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
על פי החלטת בית המשפט המחוזי, התובעים זכאים להחזר מלא של שכר טרחת המומחה מטעמם, גם כנגד טענת הנתבעת כי חוות דעתו לא התקבלה.
מומחה צד לדיון [באתר 88] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מטבח [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מהנדס [באתר 298] | גדר [באתר 170]

חניה טורית

2 פברואר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
חניה טורית היא חניה אחת, ולא שני מקומות נפרדים.
חלון [באתר 114] | תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) [באתר 1] | קבועות שרברבות [באתר 44] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 298] | תכנית היתר [באתר 12] | פגם אסתטי [באתר 11] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | היתר בנייה [באתר 29] | גדר [באתר 170]

השכן מתכנן - אתה בודק!

26 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר השכן הצמוד שלכם מתכנן לבנות לידכם, רצוי מאוד כי תבדקו, כבר בשלב התכנון את התוכניות שלו, שמא מימושן עלול לפגוע בכם. אל תסמכו על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – לפעמים היא לא תשמור על האינטרסים שלכם כלל.
מסעד [באתר 6] | חלון [באתר 114] | מחסן [באתר 25] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית מתאר [באתר 18] | חניה [באתר 33] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 170]

חוק המכר (דירות) כמקנה תעודת אחריות לקונה ולקונה-המשנה

14 ינואר, 2016 |
עו"ד ענת כהן
חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 מקנה למי שקונה דירה ממי שבנה אותה על מנת למכרה, כעין "תעודת אחריות", בה מובטח לקונה כי יתוקן כל קלקול או פגם בדירה במשך תקופה מסוימת. מטרתו של החוק הוא לשחרר את הקונה מהצורך לפנות לערכאות משפטיות, כך שתהיה לו האפשרות לפנות אל המוכר ולדרוש ממנו לתקן את כל הטעון תיקון.
תעודת אחריות [באתר 3] | תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | חלון [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תקן ישראלי [באתר 31] | תריס [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96] | שברים [באתר 68]

מומחה "סרבן אוורור"

31 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מומחים שמתפארים בעקביות שלהם לאורך שנים, ויש מומחים המסגלים עצמם לחידושי ההנדסה והאדריכלות מעת לעת, להתפתחות הפסיקה, ומפנימים את כל אלה כחלק ממכלול רכישת ידע מקצועי שהם מציעים למי שמבקש להיעזר במומחיותם.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 344]

מה יכול המינוי לגרום למומחה?

22 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קצרה בינתי מלהבין מה קורה לחלק נכבד מן המומחים, כשהם מקבלים מינוי מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מהנדס [באתר 298] | פגם אסתטי [באתר 11] | קורות [באתר 206]

הצדקת ההליך של מיצוי זכויות הדייר

18 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר מאבק מקצועי רב שנים, מול מומחה הנתבעת [המהנדס רפאל גיל] שהכחיש את קיום הליקויים ומזער את אלה שהכיר בהם, כמו גם מול מומחה בית המשפט שלא אישר את מרבית הליקויים שנטענו, התקבל פסק דין המצדיק את ההחלטה להגשת תביעה ואת המהלך המשפטי המורכב שלאחריה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | חלון [באתר 114] | דלת כניסה [באתר 21] | סלון [באתר 31] | מהנדס [באתר 298] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 357] | פסק דין [באתר 344] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 70]

האחריות לליקויי בנייה הנובעים מבקשת הדיירים

14 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ודיירים מבקשים לבצע שינויים בדירה, כגון: הגדלת חדר האמבטיה בשל הצפיפות אשר בו. מכיוון שגודל חלון על פי התקנות הוא תלוי בשטח החדר, נדרש להגדיל גם את גודל החלון בהתאם, אך דרישה זו אינה ידועה לדיירים; מי אחראי לכך, שבעקבות בקשת הדיירים להגדיל את חדר האמבטיה, והיעתרות לבקשה מטעם הקבלן – נותרה האמבטיה עם חלון קטן ומנוגד לתקנות?
חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | סלון [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 117] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 344]

המומחה הסרבן

5 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית רצוני לציין עובדה מתחום המומחיות הקשורה אלי באופן אישי: בשנת 1996 ראה אור ספרי "תכנון דירה כחוק" בהוצאת "בורסי", ובספר זה, שהיווה מדריך לרבים ובכללם משפטנים, נכללה הדרכה כיצד למדוד את שטחו של החלון, שכן בתקנות התכנון והבניה אין הסבר אלא הוראה כללית לקחת "מידות בבניה", ולא ברור בדיוק מהי כוונת הדברים.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | חידות [באתר 63] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 344]

ליקויי בניה המצדיקים סירוב לקבל את הדירה

3 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת מכר דירה, אחת מהתחייבויות הקונה היא לקבל את הדירה. המוכר הוא בעל עניין שהקונה יקבל את הדירה במועד ללא דיחוי, כי הוא מעוניין להיפטר מהנכס ולהמשיך לפרויקט הבא. כן הוא מעוניין קבל את יתרת התשלומים המגיעים לו, כמו גם לקצר את המועד לבל יתאחר במסירה – דבר שבדרך כלל כרוך בפיצוי כספי לפי תקופת הפיגור.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | סלון [באתר 31] | מטבח [באתר 31] | ריצוף וחיפוי [באתר 114] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 344] | מדרגות [באתר 70]

הקבלן לא ינהל את הדיירים

25 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברכישת דירה מקבלן, הקבלן בדרך כלל מנהל את הדיירים וקובע להם סדר יום. לא היה שום פגם בכך, לו היו הדברים נעשים תוך שמירת זכויותיהם החוקיות של הדיירים, אך כאשר הקבלן מנהל את הדיירים שלא בתום לב ומכוון אותם לאבד את זכויותיהם – יש בכך פסול.
ערעור [באתר 177] | קונה משנה [באתר 15] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חיפוי חוץ [באתר 13] | ריצוף וחיפוי [באתר 114] | דירה [באתר 357] | חצר [באתר 30] | אורך [באתר 90] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 96] | פסק דין [באתר 344]

אופן מדידת חלון בדירה

21 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, נועדו להבטיח בניית דירות בטוחות למגורים ועם תנאים נאותים בתחומים רבים ושונים, לרבות – תברואה, אוורור ותאורה, מיגון, גימור, נוחות מגורים, אסתטיקה וכיוצא בזה.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 31] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | חידות [באתר 63] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 344]

הבדיקה הסבירה בעת העמדת הדירה לרשותו של הקונה

27 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
בית המשפט המחוזי קבע כי המבחן המבדיל בין ליקוי סמוי וליקוי גלוי - הוא בדיקה חזותית על ידי הדיוט, ולא מעבר לכך.
קונה משנה [באתר 15] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | מטבח [באתר 31] | פרוזדור [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | דירה [באתר 357] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 160] | פרוטוקול המסירה [באתר 6] | מדרגות [באתר 70]

מעט צניעות

27 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שמתבקש לתאר את תכונותיו של חבר שהלך לעולמו או מקורב שנפטר, את המת הוא מתבקש לתאר, ולא את עצמו.
חלון [באתר 114]

עלות ביצוע עבודות איטום: האומנם 6,500 ₪ כקביעת המהנדס גיל?!

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המהנדס רפי גיל אמד את עלויות תיקוני הרטיבות בדירת התובעים בסכום מזערי של 6500 ש"ח בלבד. מומחה בית המשפט סבר אחרת, ובית המשפט פסק מאות אלפי ש"ח פיצויים בגין ליקויי האיטום בדירה...
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | חלון [באתר 114] | סלון [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 26] | ריצוף וחיפוי [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 96] | פסק דין [באתר 344] | מדרגות [באתר 70]

חשיבות המפרט

17 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, תרם לעליית קרנו וחשיבותו של המפרט, הבא לתאר ולפרט את מרכיבי הדירה, בכך שנקבע בחוק כי כל אי-התאמה למפרט יוצרת עילה לקונה וחובת פיצוי או תיקון למוכר.
מפרט מכר [באתר 22] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 114] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 156]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | רום ושלח [באתר 245] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | אי התאמה [באתר 104] | מטבח [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | התיישנות [באתר 19] | רצפה [באתר 56] | פסק דין [באתר 344]

ליקוי שאבד עליו הכלח

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר רכש דירה לפני 10 שנים כאשר חלה תקנה להרכבת אנטנת שידור מסוג מסוים על הגג. עם התפתחות המדע המחויבות שהייתה בעת רכישת הדירה כבר אינה רלוונטית ואין שום צורך בהתקנת אנטנה מהסוג המובטח במפרט הטכני.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | מטבח [באתר 31] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | גובה [באתר 136] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 344]

הצעת חוק מע"מ אפס - טכניקה חקיקתית לא מקובלת

28 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
הצעת חוק מע"מ אפס משתמשת במונחים והגדרות השאולים מחוק מס ערך מוסף, ולכאורה תואמת לו, אך היא סותרת אותו ואף קובעת הסדרי ענישה משלה. ראוי שהצעת החוק תיחקק על יד שינוי סעיפיו של חוק מע"מ, ולא בדרך של יצירת חוק נפרד ממנו, המהווה חריג בנוף החקיקתי.
חלון [באתר 114] | דירה [באתר 357] | יסודות [באתר 160] | גדר [באתר 170]

מומחה "מטעם"

21 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים הדנות בדפוסי התנהגות של מומחים, חלה על המומחה חובה להיות אובייקטיבי ולא לסטות מכללי המקצוע, אך בד בבד חלה עליו גם חובה להיות נאמן למזמין העבודה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | חדר מגורים [באתר 12] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96] | תקרה [באתר 22] | סדקים [באתר 51] | יסודות [באתר 160] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 344]

פתיחת חלון כלפי חוץ

9 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלה: בדירתנו החדשה שרכשנו לא מכבר מקבלן בשכונה חדשה, [קוטג' במכיל קומת קרקע וקומה א'], יש חלון הנפתח כלפי חוץ. מומחה שבדק את הדירה קבע כי החלון הנפתח כלפי חוץ עומד בתקנים, אך לנו הדבר נראה תמוה כי החלון אינו נוח כלל לניקוי [צריך לצאת מהדירה כדי לנקות את החלון, דבר שהוא קשה במיוחד בחורף]. האם הצדק עם הקבלן?
חלון [באתר 114] | תריס [באתר 31] | דירה [באתר 357] | קורות [באתר 206]

חובת מעקה במקומות עם הפרשי גובה, במבנה ישן

1 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טריבונת מדרגות אשר נבנתה בשנת 1963, מהווה מעין איצטדיון בו האורחים יושבים על ספסלי-בטון וחוזים בתחרות (או באירוע אחר) המתחוללים במגרש. כל שורה של ישיבה, מוגנת מפני נפילה ע"י קיומה של שורה מעליה, אך השורה העליונה – חסרת הגנה; אין מעקה בגב הספסל העליון. מי שנפגע מכך ונפל מגובה של 1 קומה, הגיש תביעה נגד הרשות המקומית שבתחומה מצוי המבנה. האם אכן הרשות המקומית אחראית, אף על פי שבאותה העת של התכנון והבניה – לא הייתה חובת-בניה של מעקה?
מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | תריס [באתר 31] | ועדה מחוזית [באתר 9] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | גובה [באתר 136] | פרשת השבוע [באתר 87] | תקרה [באתר 22] | קורות [באתר 206] | מדרגות [באתר 70]

מומחיות או התנתקות

11 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים לא מעטים, בעיקר אלה שבידיהם השררה ושהחלטותיהם כמעט סופיות כדוגמת מומחי בית המשפט, מתנתקים מהבעיה האמתית במקום להתמודד אתה.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96]

משמעות תכנון ובניה על פי התקנות

11 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי המפרט הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון, גם לגבי בניה רגילה וגם לגבי בניה מחופה באבן, יש דרישה ברורה כי אדני החלונות יחדרו בצדדים לקיר הבניין, יהיו משופעים בירידה כלפי חוץ ויכללו אפי מים. כמובן שהטעם לכך הוא מניעת חדירה של מים ורטיבות לפנים הבניין. אלא שהמפרט הנ"ל אינו תקנה או תקן, ויש מומחים רבים שטוענים כי האמור בו לא מחייב את ציבור המתכננים והבונים.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96] | עמודים [באתר 156] | גדר [באתר 170]

ת"א 44/93 שושנה יוסף נ' חפציבה

7 אוקטובר, 2014
מפרט מכר [באתר 22] | רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96] | שער [באתר 50] | משלי [באתר 46] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 344] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 70]

הכן בקיץ ביתך לחורף

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי העונה האופטימאלית לטפל בתיקוני בדק-בית לקראת החורף?
חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 90] | רטיבות [באתר 96]

מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה

8 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנעילה הנדרשת לארבעה כיוונים - דבר שציבור היצרנים כמעט וביטל מהעולם - חוזרת בהוראת בית המשפט כדרישה מחייבת בהתאם לתקנות ברורות בעניין זה. בית המשפט קבע כי הקבלן יבצע מנגנון נעילה הכולל נעילה לכיוון הרצפה - או שיחליף את הדלת כולה, והקבלן העדיף את האופציה הראשונה וגם ביצעה בפועל בדירת התובעים.
ערעור [באתר 177] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | חלון [באתר 114] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | אי התאמה [באתר 104] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 357] | גובה [באתר 136] | רצפה [באתר 56] | פסק דין [באתר 344]

אחריות הקבלן לשינויי דיירים

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במהלך בניית הדירה שרכשתי מקבלן - התאפשר לי ליזום שינויים אותם ביצעו קבלני המשנה באתר, בהסכמת הקבלן הראשי אשר איתו חתמתי על הסכם רכישת הדירה. כיום, לאחר קבלת הדירה, הקבלן מתנער מאחריותו לגבי ליקויים שאותם כביכול אני יצרתי באמצעות שדרוגים ושינויים. האומנם הקבלן פטור מאחריות?
חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | פרוזדור [באתר 25] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | יסודות [באתר 160] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 344]

לא בכל מקרה נדרש דיוק

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים נזקק מומחה בתחום ליקויי הבניה לקבוע מהו שטחה של הדירה, או לקבוע האם המרווח הצדדי בין הבניין לגבול החלקה הוא בהתאם לתוכנית אם לא, ועוד קביעות שעניינן מדידה. כאשר הדבר נדרש, יש מומחים המדירים את מומחיותם ושכלם הישר מהנושא, מגלגלים עיניים לחסדי שמיים כצדיקים גמורים, ושולפים את פתרון הקסם - "צריך מודד מוסמך", ולא היא.
חלון [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | שער [באתר 50] | רצפה [באתר 56] | יסודות [באתר 160] | קורות [באתר 206]

נערץ ומוכפש

6 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה השלם עם עצמו מגיע להישגים גבוהים מהבחינה המקצועית ומעצבן את מערכת בית המשפט, בה הוא מפריע לרבים ממחליטי ההחלטות [לרבות שופטים] ומקלקל להם את השורה. כדי לשאת חן בעיני בית המשפט, המומחה נדרש לזנוח את האמת המקצועית ולנסות לקלוע למה שיתקבל טוב בעיני השופט, ויהיה סביר בעיני הדיוט.
ערעור [באתר 177] | אתיקה [באתר 39] | חלון [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | מכשול [באתר 31] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 344]

קיצוניות בביטול ליקויי בניה

20 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים הנוקטים בעמדות קיצוניות לטובת קבלן, פוגעים באיכות הבניה בארץ ובסופו של יום גם פוגעים בקבלן - משלם שכרם, שחי תקופת-מה באשליות מתוקות עד למפח נפש מר.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96] | סדקים [באתר 51] | שברים [באתר 68]

ערר 314/11 ראובן שלום נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית ואח'

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | קו בניין [באתר 6] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | החלטה [באתר 189]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | ועדה מקומית [באתר 63] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | בית משותף [באתר 46] | היתר בנייה [באתר 29] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 156] | החלטה [באתר 189]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 245] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 206] | עמודים [באתר 156] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 344] | מדרגות [באתר 70]

הדרישה לסגירה ולמילוי של חלל אטום

18 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין זו הפעם הראשונה שהנושא מועלה על הכתב, והסיבה לכך היא כי וועדות מקומיות לתכנון ולבניה חוזרות ודורשות דרישות חסרות שחר מאזרחים לגבי חללים שאינם בני שימוש בבניין.
חלון [באתר 114] | ועדה מקומית [באתר 63] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 5] | היתר בנייה [באתר 29] | רטיבות [באתר 96] | יסודות [באתר 160] | עמודים [באתר 156]

מנהל מקרקעי ישראל אחראי על עתיד הנגב

8 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ממשלה שתיזום מהלך של נטישת קרקעות המדינה בסיטונות בנגב, לא תזכה למחילה לאחר שיובן ויוכח מהו הנזק הלאומי שייגרם ממהלך כזה. למעשה אין לשום ממשלה מנדט לזנוח זכויות שבמקרקעין כי מה ששייך לה - שייך לעם, לאזרחים, לתושבים שלא מוותרים להם על שום מ"ר ועוד מפקיעים ללא תמורה, או עם תמורה סמלית, לטובת צורכי ציבור.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | גובה [באתר 136]

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 206] | עמודים [באתר 156] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 344]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 357] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | רטיבות [באתר 96] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 344]

חוות דעת קיצונית אינה רלוונטית

11 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעת מקצועית שכל מהותה היא לרצון את מי שמשלם את שכרה, גולשת לעתים לקיצוניות ובכך אמנם גורמת לרוב נחת רוח למזמין העבודה המקצועית, אולם נחת רוח זו הינה לטווח קצר בלבד, שכן בבוא יום משפט - היא במהרה הופכת לבלתי רלוונטית, ואיש לא דן בה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | חדר מגורים [באתר 12] | מהנדס [באתר 298] | דירה [באתר 357] | רטיבות [באתר 96] | תקרה [באתר 22] | סדקים [באתר 51] | יסודות [באתר 160] | קורות [באתר 206] | פסק דין [באתר 344]

הסתייגויות מחוות דעת מומחה בית המשפט, והקשר הדברים

10 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט משפיע על פסק הדין - בכך אין ספק. אין הדבר אמור להרפות ידיו של צד לדיון הנפגע מגישה זו, וראוי כי בית המשפט לא יכניס את עצמו לתוך סד שעלול לעוות אחר כך את פסק הדין.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | חלון [באתר 114] | קורות [באתר 206] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.
ערעור [באתר 177] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | חלון [באתר 114] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | אי התאמה [באתר 104] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 357] | רצפה [באתר 56] | פסק דין [באתר 344]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תקן ישראלי [באתר 31] | תריס [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 357] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסק דין [באתר 344]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 298] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 357] | חצר [באתר 30] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | רצפה [באתר 56] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 344] | מדרגות [באתר 70]

ת''א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 רמת ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ ואח'

25 יולי, 2010
עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 88] | חלון [באתר 114] | מהנדס [באתר 298] | גובה [באתר 136] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 344] | החלטה [באתר 189]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner