תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 242 תוצאות לחיפוש שבוצע

שיטות חקירה

22 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיטות חקירה של מומחים מעוגנות בהלכה העברית הקדומה - המבהירה כי כדי להגיע לחקר האמת, מותר לעשות שימוש בחקירה "מאיימת", ולא צריך להיזהר יותר מדי בכבודו של המומחה העומד לחקירה בבית המשפט.
עד מומחה [באתר 27] | שטח [באתר 242] | קורות [באתר 202] | עמודים [באתר 154] | פסק דין [באתר 337]

תכניות עבודה כחלק מחוות הדעת

17 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחת השיטות לתקוף חוות דעת מקצועית היא לטעון כי חוות הדעת אינה מושתתת על התוכניות אשר תוכננו מראש ועל פיהן נבנתה הדירה, ולכאורה בגלל חיסרון זה – חוות הדעת אינה מושלמת, אינה מבוססת.
מומחה צד לדיון [באתר 86] | מפרט מכר [באתר 22] | חלון [באתר 110] | אי התאמה [באתר 102] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 295] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | רטיבות [באתר 94] | יסודות [באתר 160]

בקרת תכניות בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה – רפורמה ומעש

25 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בחינת הרפורמה בתחום הרישוי והמלצות לשיפור התפקוד של הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה בתחום רישוי הבניה.
חלון [באתר 110] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | מכון בקרה [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | מהנדס [באתר 295] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | חישוב שטחים [באתר 13] | מדרגות [באתר 70]

לפרשת שמיני: טומאת מת ומשפטה

18 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טומאת מת מבעלי חיים, פחותה מטומאת אדם מת, ולכאורה יש כאן סתירה, כי האדם נכבד מבעלי החיים והיה אפשר לסבור כי מפאת מעלתו, טומאתו במיתתו תהיה פחותה.
שטח [באתר 242] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 160]

המאבק על הארנונה לגבי משרד בדירה

10 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בחיפה התערב בהחלטת עיריית חיפה-מנהל הארנונה, וקבע בפסק דין מנומק כי חלק הדירה המשמש משרד עו"ד – לא מצדיק גביית ארנונה כמשרד לגבי אותו חלק.
אתיקה [באתר 38] | סלון [באתר 31] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 61] | יסודות [באתר 160] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337]

דמוגרפיה

18 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מתוך עיון בסדרת מאמרים בתחום הדמוגרפיה (המדע על אודות אוכלוסיית בני אדם) – מתקבל הרושם כי חלק מהחוקרים אינם כשירים כלל לדון, קל וחומר לחקור, בתחום זה, בשל רקע לא שלם במדעי היסוד או בשל אי הבנה בסיסית מהי משמעותו של מודל.
שטח [באתר 242] | מתמטיקה [באתר 10] | יסודות [באתר 160]

התערבות המומחה שאינו שמאי מקרקעין בנושא ירידת הערך

13 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הנותן חוות דעת מקצועית ורואה במסגרת עבודתו אי התאמה או ליקוי שעניינו ירידת ערך הנכס, מהסיבה שאי אפשר לתקנו או מכל סיבה אחרת, לא אמור להתעלם מהליקוי עקב זאת שאינו שמאי אלא עליו להתייחס אל הליקוי/אי ההתאמה ולהסביר בחוות דעתו משום מה מדובר באי התאמה או בליקוי בניה.
אי התאמה [באתר 102] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242]

הבהרה משפטית הנדרשת ע"י מומחה

3 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש נושאים הממוקמים על קו התפר בין נושאי משפט לבין נושאי הנדסה ואדריכלות. במקרים אלו, על המומחה המתייחס אליהם, להבהיר היטב את הפן המשפטי שהביאו לידי מסקנותיו בחוות דעתו, כדי שהקורא יוכל לרדת לשורש העניין ולבחון את הדברים, שמא שגה המומחה בתחום בו הוא אינו מומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | אי התאמה [באתר 102] | חדר שינה [באתר 12] | אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | יסודות [באתר 160] | עמודים [באתר 154]

חניה טורית

2 פברואר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
חניה טורית היא חניה אחת, ולא שני מקומות נפרדים.
חלון [באתר 110] | תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) [באתר 1] | קבועות שרברבות [באתר 43] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 295] | תכנית היתר [באתר 12] | פגם אסתטי [באתר 11] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | היתר בנייה [באתר 29] | גדר [באתר 165]

מומחה שאינו במקצוע

1 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים, בתדירות גבוהה מדיי, מתמודדים צדדים לדיון לא רק עם הצד הנגדי להם, אלא גם עם מומחה מטעם בית המשפט, אשר מקצועו לא תואם את הנושא בו הוא נבחר לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | שטח [באתר 242] | בית משותף [באתר 46] | פסילת מומחה [באתר 20] | החלטה [באתר 188]

הימנעות מאכיפת חוקי הבניה בטענה פרוצדוראלית

28 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק התכנון והבניה – תשכ"ה – 1965, סעיף 27, מתפקידה של הוועדה המקומית להבטיח קיום הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות אשר על פיו.
רום ושלח [באתר 244] | אי התאמה [באתר 102] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | קבועות שרברבות [באתר 43] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית היתר [באתר 12] | שטח [באתר 242] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | החלטה [באתר 188]

השכן מתכנן - אתה בודק!

26 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר השכן הצמוד שלכם מתכנן לבנות לידכם, רצוי מאוד כי תבדקו, כבר בשלב התכנון את התוכניות שלו, שמא מימושן עלול לפגוע בכם. אל תסמכו על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – לפעמים היא לא תשמור על האינטרסים שלכם כלל.
מסעד [באתר 6] | חלון [באתר 110] | מחסן [באתר 25] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית מתאר [באתר 18] | חניה [באתר 33] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 165]

ת"א 52583-02-11 מ' ש' נ' עיריית פתח תקווה

11 ינואר, 2016 |
בית משפט השלום
ריצוף וחיפוי [באתר 112] | שטח [באתר 242] | תחזוקה [באתר 19] | שברים [באתר 68] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 337]

זילות החוק ע"י מומחים

6 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחים מזלזלים בהוראות החוק, התקנות, ההוראות המחייבות והתקנים הישראליים – בית המשפט עצמו עלול להיגרר אחריהם ולזלזל גם הוא בהוראות החוק.
זוטי דברים [באתר 6] | חקירת מומחה [באתר 17] | רום ושלח [באתר 244] | מסעד [באתר 6] | מעקה [באתר 58] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 295] | אורך [באתר 89] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | בית משותף [באתר 46] | ועד הבית [באתר 10] | רצפה [באתר 55] | עמודים [באתר 154] | פסק דין [באתר 337] | מדרגות [באתר 70]

ניקוז גגות משופעים

4 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כללים לניקוז גגות משופעים על פי התקן החל ועל פי הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל - 1970
ריצוף וחיפוי [באתר 112] | שטח [באתר 242]

מומחה "סרבן אוורור"

31 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מומחים שמתפארים בעקביות שלהם לאורך שנים, ויש מומחים המסגלים עצמם לחידושי ההנדסה והאדריכלות מעת לעת, להתפתחות הפסיקה, ומפנימים את כל אלה כחלק ממכלול רכישת ידע מקצועי שהם מציעים למי שמבקש להיעזר במומחיותם.
ערעור [באתר 175] | חלון [באתר 110] | אוורור [באתר 40] | חדר שרות [באתר 23] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | אורך [באתר 89] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 337]

האחריות לליקויי בנייה הנובעים מבקשת הדיירים

14 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ודיירים מבקשים לבצע שינויים בדירה, כגון: הגדלת חדר האמבטיה בשל הצפיפות אשר בו. מכיוון שגודל חלון על פי התקנות הוא תלוי בשטח החדר, נדרש להגדיל גם את גודל החלון בהתאם, אך דרישה זו אינה ידועה לדיירים; מי אחראי לכך, שבעקבות בקשת הדיירים להגדיל את חדר האמבטיה, והיעתרות לבקשה מטעם הקבלן – נותרה האמבטיה עם חלון קטן ומנוגד לתקנות?
חלון [באתר 110] | אי התאמה [באתר 102] | סלון [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | קבועות שרברבות [באתר 43] | אדריכל [באתר 115] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | קורות [באתר 202] | פסק דין [באתר 337]

המומחה הסרבן

5 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית רצוני לציין עובדה מתחום המומחיות הקשורה אלי באופן אישי: בשנת 1996 ראה אור ספרי "תכנון דירה כחוק" בהוצאת "בורסי", ובספר זה, שהיווה מדריך לרבים ובכללם משפטנים, נכללה הדרכה כיצד למדוד את שטחו של החלון, שכן בתקנות התכנון והבניה אין הסבר אלא הוראה כללית לקחת "מידות בבניה", ולא ברור בדיוק מהי כוונת הדברים.
ערעור [באתר 175] | חלון [באתר 110] | אוורור [באתר 40] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 23] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | חידות [באתר 61] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337]

הקבלן אחראי על ליקויים ברכוש המשותף

1 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מצב בו הקבלן לא ייפטר מאחריותו לגבי טיב הבניה בשטחי הרכוש המשותף, גם אם פיצה דיירים בבניין בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף. כפילות זו באחריות הקבלן נוצרת כאשר ההסדר לפיצוי הדיירים - לא התייחס לדיירים אחרים, שלא נכללו בו כצד.
ערעור [באתר 175] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 337]

סיכון בטיחותי במתחם כביסה בדירות מגורים

22 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.100, יש להגן על מקומות עם הפרשי גובה מסיכוני נפילה באמצעות מעקה, ועל פי תקן ישראלי 1142 חובה לבנות את המעקה כך שיעמוד במגוון דרישות והוראות מבחינת מבנהו, החומרים מהם הוא בנוי וחוזקו – עמידותו נגד כוחות אופקיים ונגד כוחות אנכיים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | מסעד [באתר 6] | מעקה [באתר 58] | מסתור כביסה [באתר 2] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 23] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | פודסט [באתר 4] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | מידות [באתר 78] | עמודים [באתר 154] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337]

אופן מדידת חלון בדירה

21 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, נועדו להבטיח בניית דירות בטוחות למגורים ועם תנאים נאותים בתחומים רבים ושונים, לרבות – תברואה, אוורור ותאורה, מיגון, גימור, נוחות מגורים, אסתטיקה וכיוצא בזה.
ערעור [באתר 175] | חלון [באתר 110] | אוורור [באתר 40] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 26] | חדר שרות [באתר 23] | תריס [באתר 31] | קבועות שרברבות [באתר 43] | אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | חידות [באתר 61] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337]

צריך רק להקשיב

15 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דברי ההסתה השקריים של כנופיות הטרור בראשות כמה "מנהיגים", [כמפלצת רבת ראשים], ובכללם האמירה השקרית בדבר "רציחתו" של הטרוריסט אחמד מנאסרה, לא מפתיעים את מי שמקשיב לכנופיות בימי רגיעה ומנתח דבריהם הנאמרים מעל כל במה ובכל פורום [כשעיקר הבמות והמסגרות לאמירותיהם השקריות - מסופקות להם על ידי קיצוני השמאל בישראל, בתמיכת ארגונים תומכי טרור מארצות ערב ומאירופה הנאצית].
רום ושלח [באתר 244] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 242] | עמודים [באתר 154]

מומחים על דרך הצמצום

11 אוקטובר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
במקרים רבים, חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט מצמצמת את הנזקים במבנה לנזקים החזותיים בלבד, אותם יכול לראות כל אדם, ואילו הליקויים הממשיים, העיקריים, שהבנתם ייחודית לתחום ההתמחות של אותו מומחה - נותרים סמויים ואינם מופיעים כלל בחוות דעתו.
חיפוי חוץ [באתר 13] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | מהנדס [באתר 295] | פגם אסתטי [באתר 11] | דירה [באתר 352] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 242] | עמודים [באתר 154]

הבדיקה הסבירה בעת העמדת הדירה לרשותו של הקונה

27 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
בית המשפט המחוזי קבע כי המבחן המבדיל בין ליקוי סמוי וליקוי גלוי - הוא בדיקה חזותית על ידי הדיוט, ולא מעבר לכך.
קונה משנה [באתר 15] | מעקה [באתר 58] | חלון [באתר 110] | מטבח [באתר 30] | פרוזדור [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | דירה [באתר 352] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 242] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 160] | פרוטוקול המסירה [באתר 6] | מדרגות [באתר 70]

הסתמכות על אחרים

26 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הוא מומחה על סמך הידע שלו, המצטבר בעקבות לימודיו והשכלתו, ולא על סמך ידע של חברו.
רום ושלח [באתר 244] | מהנדס [באתר 295] | שטח [באתר 242] | גדר [באתר 165] | פסק דין [באתר 337]

תכנון תא המקלחת בדירה

25 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת האחרונה ביצוע פינת המקלחת בדירות חדשות נעשה תוך אי התאמה לתוכניות המכר, בעיקר בעניין מיקומו של נקז רצפה תא המקלחת. בעוד שכפי שמשורטט בהל"ת [הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1979] ולרוב גם בתוכניות המכר, מיקומו של הנקז הוא סמוך לקיר, או אף בפינת הקירות, הביצוע הוא – נקז במרכז רצפת תא המקלחת.
מומחה צד לדיון [באתר 86] | אי התאמה [באתר 102] | חדר רחצה [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | קבועות שרברבות [באתר 43] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 352] | אורך [באתר 89] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | רצפה [באתר 55] | גדר [באתר 165]

דלת הזזה לממ"ד

24 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
דלת אשר חוסמת פרוזדור בדירת מגורים - איננה אי התאמה לתקנות, אך היא ליקוי בטיחותי.
ערעור [באתר 175] | אי התאמה [באתר 102] | מבואה [באתר 3] | פרוזדור [באתר 25] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | מרחב מוגן [באתר 10] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135]

האזרחים וחוקי התכנון והבניה במדינת ישראל

23 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בד בבד עם התפתחות החקיקה ובעיקר חקיקת המשנה [תקנים, תקנות והוראות] בתחום התכנון והבנייה במדינת ישראל, וכתוצאה מהתפתחות זו, הוגבל לכאורה חופש הפרט בנושאי תכנון, ואזרח איננו בן-חורין להחליט באיזו דירה יתגוררו הוא ובני ביתו, הן מבחינת הסביבה החיצונית והן מבחינת חלל המגורים הפרטי.
מעקה [באתר 58] | אוורור [באתר 40] | מטבח [באתר 30] | פרוזדור [באתר 25] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | רצפה [באתר 55] | תקרה [באתר 22] | גדר [באתר 165] | מדרגות [באתר 70]

עלות ביצוע עבודות איטום: האומנם 6,500 ₪ כקביעת המהנדס גיל?!

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המהנדס רפי גיל אמד את עלויות תיקוני הרטיבות בדירת התובעים בסכום מזערי של 6500 ש"ח בלבד. מומחה בית המשפט סבר אחרת, ובית המשפט פסק מאות אלפי ש"ח פיצויים בגין ליקויי האיטום בדירה...
שאלות הבהרה [באתר 58] | מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | חלון [באתר 110] | סלון [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | חדר שרות [באתר 23] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | מהנדס [באתר 295] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 94] | פסק דין [באתר 337] | מדרגות [באתר 70]

דגים למסחר וחוות דעת לפסקי דין

9 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שני סיפורים מהמציאות של עולם ביקורת מבנים - ועוד סיפור אחד על קניית דגים לשבת.
חדר רחצה [באתר 26] | חדר שרות [באתר 23] | קבועות שרברבות [באתר 43] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 94] | יסודות [באתר 160] | קורות [באתר 202] | פסק דין [באתר 337]

סולידאריות ערבית בערבון מוגבל

7 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדוע ערב הסעודית, קטאר וכווית אינן קולטות בשטחן את מיליוני הפליטים, הנמלטים על נפשם משלטון דעאש ומעלליו, ומעריצים אחרים בעולם המוסלמי? ומדוע אותם פליטים לא נוהרים לעבר ערב עתירת הממון והנפט, הזורם ברחובותיה כמים - למרות עושרה המופלג ושפע מרחביה, המשוועים ליישובם?
רום ושלח [באתר 244] | אורך [באתר 89] | שטח [באתר 242] | שער [באתר 50] | קורות [באתר 202] | גדר [באתר 165]

על פשעי אירופה

6 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פשעי יבשת אירופה מול גל מיליוני הפליטים המשחר לפתחה
מרתף [באתר 16] | שטח [באתר 242] | שער [באתר 50]

שטח דירה המתאימה לתוכנית המכר

3 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שטח הדירה חייב להיות רשום במסמכי המכר במפורש ואין להסתמך על כך שיש התאמה במידות בין התוכניות לבין המציאות. אין לצפות מהדייר שיחשב את השטח של הדירה מתוך מידות שבתוכניות.
מסתור כביסה [באתר 2] | פרוזדור [באתר 25] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 352] | אורך [באתר 89] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | קורות [באתר 202] | עמודים [באתר 154] | גדר [באתר 165] | החלטה [באתר 188] | מדרגות [באתר 70]

"מבנה חדר מדרגות" בטרם תיקון מס' 3 לתקנות

30 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי אילו תקנות היה צריך לתכנן מדרגות פנימיות בתוך דירה, טרם תיקון מספר 3 לתקנות שנכנס לתוקף במרץ 2009?
פרוזדור [באתר 25] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | מדרגות [באתר 70]

חשיבות המפרט

17 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, תרם לעליית קרנו וחשיבותו של המפרט, הבא לתאר ולפרט את מרכיבי הדירה, בכך שנקבע בחוק כי כל אי-התאמה למפרט יוצרת עילה לקונה וחובת פיצוי או תיקון למוכר.
מפרט מכר [באתר 22] | מעקה [באתר 58] | חלון [באתר 110] | אי התאמה [באתר 102] | מרפסת [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | חידות [באתר 61] | עמודים [באתר 154]

טענות שכיחות שגויות

16 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיון על אודות ליקויי תכנון ובניה, עולות מדי פעם טענות הנשענות, כביכול, על מבחן התוצאה. הנכון הוא, כי בדיקה על פי מבחן התוצאה היא בדיקה ראויה רק כדי לקבוע קיומו של ליקוי, ואינה ראויה כלל ועיקר כדי לקבוע שאין ליקוי.
רום ושלח [באתר 244] | מעקה [באתר 58] | אי התאמה [באתר 102] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | מהנדס [באתר 295] | מכשול [באתר 31] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רצפה [באתר 55] | סדקים [באתר 51] | שברים [באתר 68] | שקיעת יסודות [באתר 11] | מדרגות [באתר 70]

הצעה לעליית מדרגה בתקינה

14 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההסתמכות על הוראות התקנים, במקומות שונים ובנושאים שונים בהם יש דרישת ממוצע, כתחליף לחישוב התכונה הנדרשת - לא מבטיחה כי מדגם גרוע לא יאושר ומדגם טוב לא יידחה, אך חישוב ישיר כפי שמוצע – מנטרל שגיאה זו.
חיפוי חוץ [באתר 13] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | שטח [באתר 242]

יזמות בענף הבניה

21 יולי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יזם בניה הוא מי שמעביר את ביצוע הבניה בשטח לידיו של קבלן, המבצע עבורו את הקמת הפרויקט. בדרך כלל היזם רוכש את הקרקע ומוכר את הדירות, אך נמנע מלעסוק בבניה, ובשל כך אינו מחויב להיות רשום ברשם הקבלנים על כל המשתמע מכך. יש ויזמי הבניה, העוסקים בעיקר בשיווק דירות, חולשים על פרויקטים רבים, ודרכם הם גם משפיעים על איכות הבניה במדינת ישראל ומעצבים את אופייה.
אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | משלי [באתר 46] | פסק דין [באתר 337]

סחבת במשרדי הוועדה המקומית בין לפני תיקון 101 לחוק, ביו לאחריו

30 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעת לעת נחשפת עוד סדרת טרטורים של אזרחים הנזקקים לקבל שירותי רישוי מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, וזאת, גם לפני וגם אחרי 1.08.2014 – המועד בו נכנס לתוקף התיקון מספר 101 לחוק תיקון לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965, שמטרתו ועניינו מאבק נגד הבירוקרטיה בוועדות אלו.
חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | ועדת ערר [באתר 27] | אדריכל [באתר 115] | תכנית מתאר [באתר 18] | מכשול [באתר 31] | שטח [באתר 242] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 202] | החלטה [באתר 188]

זכויות הבנייה אינן סחירות

22 יוני, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
זכויות הבנייה אינן רכוש עצמאי, הן שייכות לבעלי הנכס. קבלן אינו יכול לשמור לעצמו את זכויות הבנייה לאחר מכירת הדירות.
ערעור [באתר 175] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 5] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | היתר בנייה [באתר 29] | זכויות בנייה [באתר 4] | גדר [באתר 165]

דעה קדומה

8 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט אמור לגנוז דעתו הקדומה עד למועד פסק הדין, לא רק בגלל מראית פני הצדק, אלא גם בגלל שדעה ראשונה עלולה להתברר כשגויה ולהתהפך, והיו הרבה דברים כאלה מעולם המשפט.
ערעור [באתר 175] | אתיקה [באתר 38] | רום ושלח [באתר 244] | דירה [באתר 352] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 242] | יסודות [באתר 160] | פסק דין [באתר 337]

מרפסות גינדי בחדרה - שינויים במפרטי הדירות

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת כתיבת שורות אלו, מתבצעות עבודות רחבות היקף של שיקום וחיזוק הבניין שברח' פרת 3 א' בחדרה – הבניין התאום לזה שברח' פרת 3 אשר ממנו נשרו 4 מרפסות סלון מהקומות מס' 7 ו- 8 אל הקרקע בליל 23.12.2013.
מפרט מכר [באתר 22] | סלון [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | אורך [באתר 89] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | מידות [באתר 78] | משלי [באתר 46] | שברים [באתר 68] | עמודים [באתר 154]

ערר 334/14 רוני ושושנה שעיבי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

14 מאי, 2015 |
ועדת ערר מחוזית
ועדת ערר [באתר 27] | אדריכל [באתר 115] | שטח [באתר 242] | ערר [באתר 38] | החלטה [באתר 188]

בנייני מרפסות גינדי בחדרה

7 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כעבור שנה ומחצה מקריסת 4 מרפסות בבניין גבוה בחדרה, ברחוב פרת 3 - השיקום של הבניין בתכנונו ובפיקוחו של המהנדס ישראל דוד שינה את הדירות, והתובעים ברחוב פרת 3 א' - הבניין התאום, בו לא נשרו המרפסות - רואים את תוצאות השיקום ומתנגדים לקבל את הדירות לאחר שיקומן.
מרפסת [באתר 68] | מהנדס [באתר 295] | אדריכל [באתר 115] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 242] | מידות [באתר 78] | חישובים סטטיים [באתר 15] | עמודים [באתר 154]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | רום ושלח [באתר 244] | מעקה [באתר 58] | חלון [באתר 110] | אוורור [באתר 40] | אי התאמה [באתר 102] | מטבח [באתר 30] | מרפסת [באתר 68] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | התיישנות [באתר 19] | רצפה [באתר 55] | פסק דין [באתר 337]

מומחה לא מביא מומחה

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט צריך להתאים לנושא המקצועי שבמחלוקת הוא עצמו, וככל שאינו מתאים - הוא לא אמור למנות "מומחה-משנה" תחתיו, אלא להחזיר את המינוי אחר כבוד לבית המשפט ולוותר עליו לטובת מומחה אחר שכן מתאים במקצועו ובמקצועיותו לנושא שבמחלוקת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | רום ושלח [באתר 244] | מהנדס [באתר 295] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | קורות [באתר 202] | פסק דין [באתר 337]

משפט צדק בעקבות פרשת קדושים

24 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"בצדק תשפוט עמיתך" – ויקרא פרק י"ט פסוק ט"ו – ומהו עיקר הצדק?

שטח [באתר 242] | פרשת השבוע [באתר 87]

תביעות רכוש משותף בבית משותף

21 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
בתביעות רכוש משותף בבית משותף קבעה הפסיקה אבחנה בין תביעות לביצוע בעין של תיקונים של הרכוש המשותף על ידי הקבלן, לבין תביעות לקבלת פיצויים מאת הקבלן שיאפשרו את ביצוע התיקונים על ידי קבלן אחר. האבחנה מתייחסת לשאלת זהות התובע, ועד הבית לעומת כלל הדיירים בבית המשותף.

דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | ועד הבית [באתר 10] | החלטה [באתר 188]

ריצוף תחת ארונות המטבח

8 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת החלפת ריצוף פגום בדירת מגורים, האם חלה חובה להחליף גם את הריצוף הסמוי המצוי מתחת לארונות קיר קבועים, כגון: ארונות המטבח?
מומחה ביהמ"ש [באתר 159] | רום ושלח [באתר 244] | מטבח [באתר 30] | ריצוף וחיפוי [באתר 112] | אדריכל [באתר 115] | דירה [באתר 352] | אורך [באתר 89] | שטח [באתר 242] | עמודים [באתר 154]

מעבר מכשולים ביציאה למרפסת

7 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדירה חדשה שרכשתי, במעבר מהסלון למרפסת יש הגבהה בנויה בגובה 20 ס"מ – והדבר אינו לרוחי כי יש בכך קושי ואי נוחות בהעברת עגלת ילדים או עגלת תה. האם מצב זה תקין?
סלון [באתר 31] | פרוזדור [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | קבועות שרברבות [באתר 43] | סף מוגבה [באתר 3] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 352] | שטח [באתר 242] | גובה [באתר 135] | רטיבות [באתר 94] | חידות [באתר 61] | קורות [באתר 202] | גדר [באתר 165] | מדרגות [באתר 70]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner