תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 249 תוצאות לחיפוש שבוצע

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 116] | אוורור [באתר 42] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | אוורור [באתר 42] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 308] | אדריכל [באתר 119] | מומחה מוסכם [באתר 16] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | אתיקה [באתר 41] | רום ושלח [באתר 252] | מהנדס [באתר 308] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | חלון [באתר 116] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | רטיבות [באתר 97] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 69] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 308] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 39] | תקרה [באתר 22] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176]

תוספת שטח עיקרי בגין ממ"ד ישן

13 ינואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
בעת הגשת תכנית להיתר בנייה, שעניינה תוספת או שינוי לבניין קיים, התקנות הקובעות הן התקנות אשר חלות במועד הגשת ההיתר - לרבות תקנות הג"א ותקנות חישוב השטחים, ולא התקנות אשר היו בתוקף בעבר. שינוי בשיטת חישוב השטחים יכולה לאפשר תוספות בנייה בבניין קיים, שמלוא זכויותיו נוצלו בעת בנייתו.
חדר שינה [באתר 12] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח עיקרי [באתר 6] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | היתר בנייה [באתר 29] | חישוב שטחים [באתר 13] | רצפה [באתר 59]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 69] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 64] | אדריכל [באתר 119] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 363] | חצר [באתר 31] | שטח [באתר 249] | בית משותף [באתר 47] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 39] | רצפה [באתר 59] | תקרה [באתר 22] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176] | החלטה [באתר 194]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | חישוב שטחים [באתר 13] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 212] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

שנת הבדק - מהי?

17 ספטמבר, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
"שנת בדק", מונח שאינו מצוי בחוק ובתקנות, הומצא על ידי הקבלנים לתועלתם בלבד - וכבר הוחדר כמונח חוקי-לכאורה לכתבי טענות ואף לפסקי דין.
תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | רטיבות [באתר 97] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 212] | מדרגות [באתר 72]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 252] | אי התאמה [באתר 106] | תריס [באתר 32] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 363] | חצר [באתר 31] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | גדר [באתר 176] | מדרגות [באתר 72]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | סלון [באתר 32] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 28] | מהנדס [באתר 308] | אדריכל [באתר 119] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 39] | קורות [באתר 212] | גדר [באתר 176] | החלטה [באתר 194]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 116] | אוורור [באתר 42] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 308] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | חצר [באתר 31] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | רצפה [באתר 59] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | סלון [באתר 32] | ועדת ערר [באתר 28] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 39] | קורות [באתר 212] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | מומחה צד לדיון [באתר 90] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | תקופת בדק [באתר 20] | רום ושלח [באתר 252] | מהנדס [באתר 308] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | רטיבות [באתר 97] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | מהנדס [באתר 308] | הזדמנות לתקן [באתר 6] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | פסק דין [באתר 350]

שער הנפתח אל הרחוב

4 אוקטובר, 2009 |
אינג' יואל בן עזרא
ברחוב שבו אני גרה, מספר תושבים התקינו שערים חשמליים אשר דלתותיו נפתחות כלפי המדרכה. ילד העומד באזור של המדרכה בשטח פתיחת הכנפיים של השער- עלול להיפגע- וזה מה שקרה לילדי. מה אומר החוק בנושא זה? האם יש תקן? מה ניתן לעשות?
אי התאמה [באתר 106] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חניה [באתר 33] | אורך [באתר 92] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | היתר בנייה [באתר 29] | שער [באתר 51] | משלי [באתר 46] | גדר [באתר 176] | מדרגות [באתר 72]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 252] | חלון [באתר 116] | אוורור [באתר 42] | סלון [באתר 32] | חדר שינה [באתר 12] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 308] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | רטיבות [באתר 97] | חידות [באתר 66] | סדקים [באתר 55] | פסק דין [באתר 350]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | מעקה [באתר 61] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 363] | חצר [באתר 31] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 39] | קורות [באתר 212] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדה מחוזית [באתר 10] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 249] | שיקולי הוועדה [באתר 12] | קורות [באתר 212] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

דיירים באבני חפץ נ' שו"פ

16 פברואר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הסתיים סכסוך רב שנים בין דיירים באבני חפץ לבין שיכון ופיתוח ואח'. עיקר התביעה נסב על היעדר המרחבים המוגנים - דבר שיצר סיכונים ברורים ועל אי ביצוע עבודות פיתוח, מצב שגרם למפגעים בטיחותיים ותברואתיים וכן גם לגריעת שטח שימושי בחצרות הבתים ולפגמים אסתטיים בישוב כולו.
מעקה [באתר 61] | פגם אסתטי [באתר 11] | חצר [באתר 31] | שטח [באתר 249] | משלי [באתר 46] | פרשת השבוע [באתר 89] | גדר [באתר 176] | מדרגות [באתר 72]

ע"א 8148/06 ברכה אליהו נ' נפתלי שימרובסקי

31 דצמבר, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | מטבח [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 363] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 249] | בית משותף [באתר 47] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 66] | פסק דין [באתר 350]

חוזר המנהל הכללי מס' 6/2008

24 אוגוסט, 2008
שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | חישוב שטחים [באתר 13] | קורות [באתר 212]

ע"א 8626/06 פורמה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

30 אפריל, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | תכנית מתאר [באתר 18] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | פרשת השבוע [באתר 89] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 179] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדה מחוזית [באתר 10] | מהנדס [באתר 308] | שטח [באתר 249] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 66] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

בש"א 2236/06 עזרא חממי ואח' נ' אלברט אוחיון ואח'

5 יוני, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 8] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 33] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 19] | שברים [באתר 71] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 90] | חלון [באתר 116] | חדר שינה [באתר 12] | חדר רחצה [באתר 28] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מהנדס [באתר 308] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | תקרה [באתר 22] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 20] | אי התאמה [באתר 106] | מטבח [באתר 33] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 308] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 363] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 249] | רטיבות [באתר 97] | קורות [באתר 212] | החלטה [באתר 194]

ה"פ 11415/99 עונות נ' בן דוד

8 נובמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 179] | חלון [באתר 116] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 179] | אי התאמה [באתר 106] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | שער [באתר 51] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 308] | שטח [באתר 249] | התיישנות [באתר 20] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 252] | אי התאמה [באתר 106] | מטבח [באתר 33] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 308] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | יסודות [באתר 169]

ת"א 3098/04 חנן אדד נ' קדומים 3000 חברה לבניין
לפסק הדין 3098/04 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

10 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
חדר מגורים [באתר 13] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | החלטה [באתר 194]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 25] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 308] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | רצפה [באתר 59] | חידות [באתר 66] | שברים [באתר 71] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

ערר 6018/04 עוזי כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים

3 יוני, 2004 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 252] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 28] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 39] | קורות [באתר 212] | החלטה [באתר 194]

בש"א 9696/03 סגל אבי נ' שיכון ופיתוח

23 פברואר, 2004
חקירת מומחה [באתר 18] | חלון [באתר 116] | שטח [באתר 249] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ע"א 2203/00 הדר חברה לביטוח נ' לאה משולם

30 דצמבר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | מכשול [באתר 33] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | סדקים [באתר 55] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 1183/958 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 60] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 252] | אי התאמה [באתר 106] | מהנדס [באתר 308] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | רכוש משותף [באתר 35] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 71] | קורות [באתר 212] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

ת"א 1107/95 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

17 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | מהנדס [באתר 308] | חצר [באתר 31] | שטח [באתר 249] | שער [באתר 51] | רצפה [באתר 59] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 1098/98 בר נ' עובד לוי

24 יולי, 2000 |
בית משפט השלום
חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | מהנדס [באתר 308] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | יסודות [באתר 169] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350] | פרוטוקול המסירה [באתר 6]

ת"א 19207 דיין רפאל נ' דנגור השקעות בע"מ

18 נובמבר, 1998 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 252] | מרפסת [באתר 69] | מהנדס [באתר 308] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 517/94 נפוסי נ' עיריית קריית מוצקין

9 אוגוסט, 1998 |
בית המשפט המחוזי
אורך [באתר 92] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 3940/94 שמואל רונן נ' ס.ע.ל.ר חברה לבניין בע"מ

11 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | קו בניין [באתר 7] | חידות [באתר 66] | קורות [באתר 212] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 5343/96 לייבוביץ יוסף נ' מילבר בניה ופתוח בע"מ

9 דצמבר, 1996 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 308] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 179] | אי התאמה [באתר 106] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 308] | מישוריות [באתר 3] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | רצפה [באתר 59] | סדקים [באתר 55] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 515/83 בשיר עגור נ' דב איזנברג

26 פברואר, 1985 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | מעקה [באתר 61] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner