תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 11 תוצאות לחיפוש שבוצע

מומחה העובד ללא תכניות בידו

13 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בהנדסת מבנים הבא לסקור מצבו של מבנה, אמור להסתייע בתוכניות קונסטרוקציה ובחישובים כדי לבדוק את הרקע ההנדסי והחישובי לתכנון ולבניית הבניין. לא תמיד הדבר מסתייע בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | מפרט מכר [באתר 23] | רום ושלח [באתר 252] | חלון [באתר 116] | סלון [באתר 32] | מטבח [באתר 33] | מהנדס [באתר 307] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | סדקים [באתר 55] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

דלת חוסמת מעבר

21 אוקטובר, 2019
דיון בליקוי של חסימת פרוזדור או מעבר, על ידי דלת במהלך פתיחתה בתוך דירה, אף על פי שאין בכך אי התאמה לתקנות או לתקני בניה.
ערעור [באתר 179] | מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | תכנית מכר [באתר 12] | דלת כניסה [באתר 23] | אי התאמה [באתר 106] | פרוזדור [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 307] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ביקורת בונה, ביקורת הורסת

15 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים כל המוסיף גורע, והביקורת השלילית מתבקשת לשם קיום דו שיח שסופו עיון וקידום
מעקה [באתר 61] | אוורור [באתר 42] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | רמב"ם [באתר 9] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | שער [באתר 51] | קורות [באתר 212]

הצורך בהקפדה על מידות החלון בממ"ד

26 יולי, 2018 |
עו"ד ענת כהן
האם עובי הקיר משפיע על כמות האור שנכנסת לחדר? הצעה לעדכון חקיקת המשנה בתחום האוורור.
רום ושלח [באתר 252] | חלון [באתר 116] | אוורור [באתר 42] | חדר מגורים [באתר 13] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | מרחב מוגן [באתר 11] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 363] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | רצפה [באתר 59] | קורות [באתר 212] | גדר [באתר 175]

ממרפסות חדרה - לחניון רמת החייל

6 ספטמבר, 2016
על מרפסות גינדי בחדרה, חניון רמת החייל, המחדל, הלקח ובעלי התפקידים בתחום הבניה.
מהנדס [באתר 307] | מרחב מוגן [באתר 11] | חניה [באתר 33] | גובה [באתר 141] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 5] | סדקים [באתר 55] | שברים [באתר 71]

מדוע מעניינת פתיחה חלקית של דלת?

21 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים עולה טענה כי דלת הממ"ד נפתחת אל תוך פרוזדור, ובדרכה (במצב של פתיחה חלקית, להבדיל ממצב סגור או פתיחה מלאה) – היא חוסמת מעבר.
חלון [באתר 116] | פרוזדור [באתר 25] | מרחב מוגן [באתר 11] | פודסט [באתר 4] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | חידות [באתר 66] | מדרגות [באתר 72]

בקורת מבנים מול דרישות התקנים והתקנות

29 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר רוכש דירה ומצפה לקבל דירת מגורים בה כל מרכיב עומד בדרישות המקצוע – התקנים הישראליים החלים, תקנות התכנון והבניה ויתר חקיקת המשנה בתחום.
מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | תקרה [באתר 22] | שקיעת יסודות [באתר 13] | קורות [באתר 212]

דלת הזזה לממ"ד

24 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
דלת אשר חוסמת פרוזדור בדירת מגורים - איננה אי התאמה לתקנות, אך היא ליקוי בטיחותי.
ערעור [באתר 179] | אי התאמה [באתר 106] | מבואה [באתר 3] | פרוזדור [באתר 25] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141]

מניעת קיומו של מטרד גוברת על שיקולי נוחות בבניית המרחב המוגן

4 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקולי חסימת אוויר ונוף בעת תכנון תוספת של מרחב מוגן - אינם עניין של מה בכך. במקרה דנן, החליטה ועדת הערר כי מרחבים מוגנים, אשר נבנו כדין - לפי היתר בנייה - ייהרסו.
רום ושלח [באתר 252] | מרפסת [באתר 69] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 28] | תכנית מתאר [באתר 18] | מרחב מוגן [באתר 11] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 39] | חידות [באתר 66] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | החלטה [באתר 193]

תוספת שטח עיקרי בגין ממ"ד ישן

13 ינואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
בעת הגשת תכנית להיתר בנייה, שעניינה תוספת או שינוי לבניין קיים, התקנות הקובעות הן התקנות אשר חלות במועד הגשת ההיתר - לרבות תקנות הג"א ותקנות חישוב השטחים, ולא התקנות אשר היו בתוקף בעבר. שינוי בשיטת חישוב השטחים יכולה לאפשר תוספות בנייה בבניין קיים, שמלוא זכויותיו נוצלו בעת בנייתו.
חדר שינה [באתר 12] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח עיקרי [באתר 6] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | היתר בנייה [באתר 29] | חישוב שטחים [באתר 13] | רצפה [באתר 59]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 11] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | פסק דין [באתר 350]
טוען סינון...ajaxSpinner