תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 32 תוצאות לחיפוש שבוצע

התחכמות מומחים סביב נושא נעילת דלת כניסה

16 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, יש שני אמצעים לנעילת דלת כניסה לדירה: אמצעי 1 המושתת על שני מנעולים, ואמצעי 2 המושתת על נעילה לארבעה כיוונים.
דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | תקן ישראלי [באתר 32] | דירה [באתר 364] | מידות [באתר 82] | פרשת השבוע [באתר 89] | רצפה [באתר 59] | גדר [באתר 176]

נעילת דלת כניסה – דיון ומקבץ מדברי שופטים

27 אוקטובר, 2019
סוגית הנעילה של דלת הכניסה לדירה ידועה כסוגיה השנויה במחלוקת, ועל כן יש משנה חשיבות להבהרות בעניין זה. על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, תקנה 2.92, ישנם שני אמצעי נעילה, וההתמקדות היא על אמצעי 2 כי הוא האמצעי הנפוץ והמקובל ברוב מכריע של דירות המגורים. לפי התקנה הנ"ל, [אמצעי 2] – מנגנון הנעילה צריך לכלול "4 בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים ע"י מנגנון גלילי".
דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | תקן ישראלי [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | מידות [באתר 82] | רצפה [באתר 59] | פסק דין [באתר 350]

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.
מעקה [באתר 61] | אי התאמה [באתר 106] | סלון [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 32] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מהנדס [באתר 310] | אדריכל [באתר 119] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | רצפה [באתר 59] | חידות [באתר 67]

מנעול הדלת - ארבע, שלוש, שתיים, אחת!

27 יוני, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
מדלת בעלת ארבעה כיווני נעילה, כיום מיוצרות דלתות עם כיוון נעילה בודד. מה הלאה?
רום ושלח [באתר 254] | דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 32] | דירה [באתר 364] | אורך [באתר 92] | מידות [באתר 82] | עמודים [באתר 159]

בדיקה אקראית מחטיאה, לפעמים, את המטרה ואינה מלמדת דבר על סיכונים

30 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקירות החיצוניים במדינה – בעיקר בבניינים גבוהים ורבי קומות – ברובם המכריע, מחופים באבן טבעית או בחומר חיפוי דומה. החיפוי אמור להתבצע על פי הוראות התקנים מסדרת תקנים מספר 2378 שהותקנו לאחר שבמשך עשרות שנים היה מפמ"כ [מפרט של מכון התקנים] 378 המסמך העיקרי בנושא.
כאשר עולה על הפרק בדיקת בטיחות החיפוי, בדיקה שצריכה להתבצע בכל בניין מחופה אבן מסיבות של בטיחות כתנאי הכרחי לקבלת תעודת גמר – [דרישה הגיונית ומתבקשת, שטרם ננקטת על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה] - צריך להתוות דרך פעולה ולקבוע
חלון [באתר 116] | אי התאמה [באתר 106] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | שטח [באתר 250] | שער [באתר 51] | מתמטיקה [באתר 10] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169]

עליונות תקנה על תקן לא מחייב בעת סתירה בין קביעותיהם

13 נובמבר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
בניה של בניינים ודירות, מתוכננת בהתאם להוראותיהם של תקנות ותקנים הנוגעים לכך.
יש ותקנה מזה, ותקן לא מחייב – מזה, קובעים קביעות הסותרות זו את זו. עולה השאלה, ידו של מי על העליונה, האם ידה של התקנה עולה על ידו של התקן הלא-מחייב? [גילוי נאות: רוב מכריע של התקנים הם במעמד של "תקן לא רשמי" אשר על פי חוק התקנים אינו מחייב].
דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | תקן ישראלי [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | יסודות [באתר 169] | גדר [באתר 176]

המדגם המושכל מול המדגם האקראי

10 מאי, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
בכל תחומי החיים נהוג לערוך בדיקות מדגמיות בכדי לנטר את טיבם של תהליכים, מוצרים ומלאכות. במקרים שבהם עלות הבדיקה של כל פרט - גבוהה, או שיש זהות מובנית בין הפרטים באוכלוסיה, או שלא ניתן להבחין בהבדלים בשל כמותם ופיזורם, או כאשר הבדיקה גורמת להרס הפרט וכיוצא באלה - הבדיקה שתבוצע תהיה בדיקה מדגמית: דינו של הכלל הוא כדינו של הפרט, בבחינת "פרט המלמד על הכלל".
תקן ישראלי [באתר 32] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | 1555.3 [באתר 9] | 2378.1 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 92] | רטיבות [באתר 97] | יסודות [באתר 169]

חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

14 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין בעקבות ליקוי של חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט
ערעור [באתר 180] | מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 310] | 1555.3 [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | שטח [באתר 250] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 66378-12-15 משהב חברה לשכון בניין ופתוח בע"מ נ' פרדי ואח'

14 נובמבר, 2017 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 180] | אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | רטיבות [באתר 97] | שער [באתר 51] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

בריחים ועוקצים במנגנון נעילת דלת

10 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, אחת האפשרויות לנעילה תקינה של דלת הכניסה לדירת מגורים הוא שימוש במנגנון נעילה בו יש בריחים ננעלים ל- 4 כיוונים.
רום ושלח [באתר 254] | חלון [באתר 116] | דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | תקן ישראלי [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 250] | מידות [באתר 82] | רצפה [באתר 59]

ביצוע בעין של תיקוני חיפויי אבן

25 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם מותר לכלול בתביעה בגין ליקויי בניה סעד של ביצוע בעין של חלק מכובד מן התביעה, שיטה שתוצאתה היא תשלום מופחת של אגרת בית המשפט - או שמא בית המשפט יראה בכך הערמה והתחמקות מתשלום אגרה?
חלון [באתר 116] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | גובה [באתר 141] | בית משותף [באתר 47] | רכוש משותף [באתר 35] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 194]

אף מים – חובה או רשות?

9 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין ספק כי "אף מים", המכונה גם: "שן מדלף", נדרש לביצוע בבליטות בנויות ובהגבהות מעל הגג או מעל משטחי מרפסות, כדי שמי הניקוז לא יזחלו על הקיר ויגרמו בכך להכתמת הקיר ולליקויי ניקוז.
מעקה [באתר 61] | אי התאמה [באתר 106] | מרפסת [באתר 69] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | תקן ישראלי [באתר 39] | נדבך ראש [באתר 2] | דירה [באתר 364] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 250] | רטיבות [באתר 97] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

הריסת הבניין ובנייה מחדש – לא על פי עובי הסדקים

30 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם עוביים של הסדקים מהווה את המדד העיקרי לנזק שנגרם למבנה, כפי שאפשר להבין מטבלה מס' 1 בתקן 940.1? או שמא יתכן כי גם כאשר הסדקים מינוריים - המבנה נמצא בסכנה וטעון הריסה ובניה מחדש?
חלון [באתר 116] | תקן ישראלי [באתר 32] | מהנדס [באתר 310] | תקן ישראלי [באתר 39] | רוחב [באתר 57] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 213] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

תקן ישראלי שאינו רשמי - מחייב מוכר דירה

29 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר המוכר לא מקיים את חיוביו כלפי הקונה, וגורם במעשה או במחדל לקיומה של אי התאמה בדירה, נוצרת על ידי כך כך זכות לקונה, לתבוע פיצוי על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973. (להלן - "החוק").
כאשר הדירה, או כל דבר שבה, שונים מהאמור במפרט המכר, בתקנת בניה או בתקן רשמי - קיימת אי התאמה המזכה את הקונה ויוצרת לו עילת תביעה נגד הקבלן [סעיף 4 (א) (1) לחוק].
...ומה יקרה כשמתגלית אי התאמה לתקן שאינו רשמי?
מפרט מכר [באתר 23] | תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | היתר בנייה [באתר 29] | טופס 4 [באתר 9] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 213]

אי התאמה "שאין טעם לבטלה"

15 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובבדיקת מומחה מתגלים ליקויי בניה ואי התאמות לתקן או לתקנת בניה, אשר אין טעם, לכאורה, בנסיבות העניין, לבצע עבודות בניה בדירה שיבטלו את אי ההתאמה, כך שמדובר בליקוי שנדון להישאר בדירה ולא נועד (לכאורה) לתיקון, לדעתו של בית המשפט.
ערעור [באתר 180] | מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | תכנית מכר [באתר 12] | רום ושלח [באתר 254] | אי התאמה [באתר 106] | פרוזדור [באתר 25] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 9] | אדריכל [באתר 119] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | אורך [באתר 92] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 250] | מידות [באתר 82] | פסק דין [באתר 350]

גם כשיש התאמה, ייתכן ליקוי

31 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין די בהתאמה לתקנות התכנון והבניה, להוראות למתקני תברואה או לדרישות הכלולות במפרט או בתקן ישראלי רגיל או רשום. לפעמים קיימת התאמה מלאה לדרישות המצוינות בחקיקת המשנה, ובכל זאת קיים ליקוי.
מעקה [באתר 61] | דלת כניסה [באתר 23] | אי התאמה [באתר 106] | סלון [באתר 32] | פרוזדור [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | חדר רחצה [באתר 28] | תקן ישראלי [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 44] | 1555.3 [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 39] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 364] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | מדרגות [באתר 72]

בית המשפט פסק כי אין להסתמך על תקן 1205 וטעה בכך

15 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה פסק כי תקן 1205, הדן במתקני תברואה, הוא בגדר המלצה בלבד ולכן לא ניתן להסתמך על תקן זה. בעניין זה, נתפש בית המשפט לכלל טעות.
אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 310] | תקן ישראלי [באתר 39] | קורות [באתר 213] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

שטח גישה בין כלים סניטריים בחדרי שירות

8 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסיקה בנושא של מרווחים בין כלים סניטריים בחדרי שירות בדירה, ואופן ההתקנה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מפרט מכר [באתר 23] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 250] | מידות [באתר 82] | רצפה [באתר 59] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

הדין המהותי החל על ענף ליקויי בניה

6 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
דיון בתרומת חוק המכר (דירות) לזכויותיהם של רוכשי דירות.
מפרט מכר [באתר 23] | תקופת בדק [באתר 20] | רום ושלח [באתר 254] | אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | גדר [באתר 176]

זכויותיהם של הדיירים בעניין תיקון הליקויים

26 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מלכתחילה יש לקבלן ולדייר אותם יעדים – שניהם מעוניינים כי בדירה לא יהיו ליקויי בניה ואי התאמות. הליקויים גורמים לקבלן ולדייר עוגמת נפש רבה, פוגעים באיכות הבניה וככל שמתקיים הליך משפטי – נגרמות הוצאות לשני הצדדים.
אתיקה [באתר 42] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 310] | פגם אסתטי [באתר 11] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | שברים [באתר 71] | קורות [באתר 213] | גדר [באתר 176]

זהירות: תקן ישראלי מסוכן לשימוש!

16 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האזהרה מכוונת בעיקר ליועצי קרקע ולמהנדסי בניין הרשומים [והרשויים] במדור מבנים אף שאינם עוסקים בתכנון מבנים, ואולי גם לא למדו מעולם ואינם כשירים לתכנן מבנים, על אף רישומם השגוי במדור ברשם המהנדסים.
רום ושלח [באתר 254] | תקן ישראלי [באתר 32] | מהנדס [באתר 310] | תקן ישראלי [באתר 39] | רצפה [באתר 59] | סדקים [באתר 55] | שברים [באתר 71] | שקיעת יסודות [באתר 13] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 213] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176]

חוק המכר (דירות) כמקנה תעודת אחריות לקונה ולקונה-המשנה

14 ינואר, 2016 |
עו"ד ענת כהן
חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 מקנה למי שקונה דירה ממי שבנה אותה על מנת למכרה, כעין "תעודת אחריות", בה מובטח לקונה כי יתוקן כל קלקול או פגם בדירה במשך תקופה מסוימת. מטרתו של החוק הוא לשחרר את הקונה מהצורך לפנות לערכאות משפטיות, כך שתהיה לו האפשרות לפנות אל המוכר ולדרוש ממנו לתקן את כל הטעון תיקון.
תעודת אחריות [באתר 3] | תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | חלון [באתר 116] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | תריס [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | רטיבות [באתר 97] | שברים [באתר 71]

סיכון בטיחותי במתחם כביסה בדירות מגורים

22 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.100, יש להגן על מקומות עם הפרשי גובה מסיכוני נפילה באמצעות מעקה, ועל פי תקן ישראלי 1142 חובה לבנות את המעקה כך שיעמוד במגוון דרישות והוראות מבחינת מבנהו, החומרים מהם הוא בנוי וחוזקו – עמידותו נגד כוחות אופקיים ונגד כוחות אנכיים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 61] | מסתור כביסה [באתר 3] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | פודסט [באתר 4] | דירה [באתר 364] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176] | פסק דין [באתר 350]

ת"י 1205.3 - ההמלצה המחייבת

22 יוני, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
מה דינה של המלצה שבתקן? הפסיקה בעניין מרחבי השימוש מול קבועות השרברבות קבעה ההמלצה שבתקן - היא בגדר חובה, כחלק מכללי המקצוע הטובים.
שאלות הבהרה [באתר 60] | אי התאמה [באתר 106] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 9] | מהנדס [באתר 310] | פגם אסתטי [באתר 11] | תקן ישראלי [באתר 39] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 364] | חצר [באתר 31] | אורך [באתר 92] | רוחב [באתר 57] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | רום ושלח [באתר 254] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 116] | אוורור [באתר 42] | אי התאמה [באתר 106] | מטבח [באתר 33] | מרפסת [באתר 69] | תקן ישראלי [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | התיישנות [באתר 20] | רצפה [באתר 59] | פסק דין [באתר 350]

סיווג רמת הנזק למבנה על פי מידת הסדיקה

19 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקן ישראלי 940 חלק 1 טבלה א-1, קיימת לכאורה דרך לסיווג רמת הנזק למבנה על פי בחינת עובי הסדק, ועל אף ההסתייגויות הכלולות בטבלה כגון זו – "הטבלה אינה פוטרת את המהנדס מהערכת נזק הנובע מגורמים שאינם תלויים בביסוס המבנה", וכן "הסיווג צריך להיות מלווה בהפעלת שיקול דעת הנדסי לאפשרות התפתחותו של הנזק. לפי הצורך יחליט המהנדס על עריכת מעקב אחר הסדקים למשך זמן סביר, בדרך כלל שנתיים" – עדיין הטבלה חדרה לתודעה של מהנדסים ומומחים כאמת מידה לבחינת סדקים.
רום ושלח [באתר 254] | תקן ישראלי [באתר 32] | מהנדס [באתר 310] | תקן ישראלי [באתר 39] | שטח [באתר 250] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 213] | גדר [באתר 176] | החלטה [באתר 194] | מדרגות [באתר 72]

חקיקת המשנה בישראל לעומת מדינות אחרות

5 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנושאים בהם יש תקינה ישראלית, ואפילו מפרט או הוראה, שבנסיבות מסוימות עלולים להיחשב כמסמכים הנחותים בדרגתם מהתקן - אין להיעזר בתקנים זרים ויש להעדיף את חקיקת המשנה הישראלית, ואת ההנחיות וההמלצות תוצרת כחול-לבן על פני כל תקן זר.
תקן ישראלי [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 44] | תקן ישראלי [באתר 39] | גובה [באתר 141] | פסק דין [באתר 350]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 166] | רום ושלח [באתר 254] | אי התאמה [באתר 106] | תקן ישראלי [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 64] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | רוחב [באתר 57] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 176] | החלטה [באתר 194] | מדרגות [באתר 72]

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.
רום ושלח [באתר 254] | תקן ישראלי [באתר 32] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | אדריכל [באתר 119] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רטיבות [באתר 97] | עמודים [באתר 159]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | תריס [באתר 32] | המועד החל [באתר 4] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 116] | אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 94] | תקן ישראלי [באתר 32] | תריס [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 364] | פרשת השבוע [באתר 89] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 25] | תקן ישראלי [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 310] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 250] | גובה [באתר 141] | רצפה [באתר 59] | חידות [באתר 67] | שברים [באתר 71] | יסודות [באתר 169] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]
טוען סינון...ajaxSpinner