תפריט חיפוש

שלוש אותיות רוחשות

7 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

משלוש האותיות ח' ר' ש' אפשר לבנות יותר משלוש מלים, אך ביניהן - שלוש מלים קרובות זו לזו במובנן, עד כדי בלבול.

ראשי התיבות לשלושת המלים הן, כמובן, רח"ש, או: שח"ר, או: חר"ש, שהן גם אותיות הפועל של שלוש המלים בהן מדובר

 ואלו המלים:

 

רוחש = מביע, כמו שכתוב בתהלים פרק מ"ה פסוק 2 –

רחש לבי דבר טוב.

 שוחר = מבקש, כפי שכתוב במשלי פרק י"א פסוק 27 –

שוחר טוב יבקש רצו".

 חורש = זומם, כפי שכתוב במשלי פרק י"ב פסוק 20 –

מרמה בלב חורשי רע.

 בדרך כלל מי שזומם [חורש] הוא זומם להרע, [חורש רעתי = זומם (יותר מרוצה) רעתי]. אלא שכאילו כדי להקשות ולקרב את שלושת המלים אחת אל רעותה, בא פסוק 22 בפרק י"ד במשלי ואומר –

וחסד ואמת חורשי טוב.

 ההבדלים הדקים:

 מי שרק מביע [רוחש], מתאר מצב.

 מי שמבקש [שוחר], הוא מקווה ומייחל לשינוי מצב.

 מי שזומם [חורש] טוב או רע – מכלכל צעדיו כדי שהמצב אכן ישתנה.

ביקורת מבנים

ביקורת מבנים בכל רחבי הארץ

עוד על ביקורת מבנים

רישוי הבנייה

ייעוץ ורישוי בתכנון ובנייה

עוד על רישוי הבנייה

אדריכלות והנדסה

אדריכלות והנדסה בשולחן אחד

עוד על אדריכלות והנדסה

יצירת קשר מהיר

04-8678417
04-8642012
052-6010262
052-4387878