תפריט חיפוש

ת"א 469/88 זעפרני נסים נ' רמט בע"מ

בית המשפט המחוזי

עקב תקלה בניהול האתר, לא ניתן לצרף את המסמך.
ניתן לפנות אל משרדנו לקבלת פסק הדין בהדפסתו המקורית.