תפריט חיפוש

קריסת קיר תומך ביקנעם

17 נובמבר, 2011

קריסת קיר תומך ביקנעם, בשכונת מגורים. הקיר התומך נבדק על ידי אינג' יואל בן עזרא כחצי שנה קודם לארוע, ובחוות דעתו נכתב: "הקיר אינו יציב והוא עלול לקרוס בכל עת, תוך סיכון בטיחותי...".

לפני שהקיר קרס, הספיקו הנתבעות לכתוב בכתב ההגנה כך: "מוכחש כל האמור בסעיף 15 לכתב התביעה, לרבות הכחשת קבילות ו/או נכונות ו/או אמינות חוות דת המהנדס שהובאה מטעם התובעים".