תפריט חיפוש

התדרדרות סלעים אל המגרש

6 מאי, 2017

מדובר בבניין מגורים בחיפה שבוצעו בו עבודות על פי תמ"א 38, ובין היתר בוצעה חפירה אנכית בדופן המגרש לגובה של 12 מ' לערך, כאשר קיר-תמך נבנה לגובה של 3 מ' בלבד ויתר החפירה חוזקה עם רשתות בלבד.

חוות דעת ממשרדנו שנערכה כשנתיים לפני הארוע, התריאה מפני הסכנה: "יש סיכון לקריסת הקרקע בחזית האחורית...".

חוות דעת נגדית סברה שאין שום-סיכון במצב הנוכחי: "טרם הושלמו העבודות בקיר התומך...". עיריית חיפה נתנה גיבוי לחוות הדעת הנגדית: "מצ"ב חוות דעת מהנדס קונסטרוקטור המדברת בעד עצמה".

בחודש מאי 2017, לאחר שהושלמו כל העבודות בקיר התומך, ונוספה רשת לחיזוק החפירה האנכית - נפלה אבן מדופן החפירה והרסה כליל רכב שחנה במקום. הארוע הסתיים ללא נפגעים בנפש. לא התקבלה תגובת העירייה, או המהנדס הקונסטרוקטור, אשר קבעו שאין סכנה.