תפריט חיפוש

תחיקת הבנייה - להלכה ולמעשה

30 יוני, 2016

ספר ייחודי הפורש בפני הקורא הנחיות מפורטות בתחומים תכנון ובניה ורישוי, המבוססות על החקיקה, חקיקת המשנה והפסיקה הרלוונטית.

הספר מנחה את הקורא כיצד לתכנן כחוק וכיצד להימנע מבעיות שיכולות להיווצר מאי ידיעת החוק והפסיקה שנפסקה בבתי המשפט.

בנוסף ערכו המחברים טבלאות מפורטות הכוללות מידות וערכים עדכניים והן מצורפות לפרקים הרלוונטים.

הספר עוסק בנושאים הבאים:

רישוי הבנייה, בקשה להיתר בנייה, ביקורת, פיקוח ואחריות על הבנייה, פרטי הבניין, רוחב ושטח של חדר, מידותיהם של חלקי הדירה

אוורור הדירה, גודלם של החלונות, חלון כנף על כנף (כע"כ), אוורור מחסן, אוורור חדר ארונות, אוורור מכני

ממ"ד כחדר שינה, דלתות ומעברים, חישוב מקדם תפוסה, חישוב דרכי מילוט, רוחבה של דלת, גובהה של דלת

הגדרת פרוזדור, מדרגות, מבנה המדרגות, רוחבן של מדרגות, יציאה למרפסת, משטחים אופקיים במהלכי מדרגות

מעקים ומסעדים, מתקני תברואה, מניין המדרגות במהלך אחד, המרחב המוגן, נגישות במבנה ציבור, בניה ירוקה

שימור מבנים, תכנון חניה ועוד...

הספר ניתן לרכישה באתר המו"ל.

ביקורת מבנים

ביקורת מבנים בכל רחבי הארץ

עוד על ביקורת מבנים

רישוי הבנייה

ייעוץ ורישוי בתכנון ובנייה

עוד על רישוי הבנייה

אדריכלות והנדסה

אדריכלות והנדסה בשולחן אחד

עוד על אדריכלות והנדסה

יצירת קשר מהיר

04-8678417
04-8642012
052-6010262
052-4387878