אין הנחתום מעיד על עיסתו  |  וכיהנו לי  |  עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ  |  הפער המדומה  |  חוות דעת אובייקטיבית: מומחה נטול פניות  |  מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה  |  נאוה דנון  |  הכן בקיץ ביתך לחורף  |  שאלה מוסרית הגדולה מבית המשפט  |  נערץ ומוכפש  |  תכנון – תוך מבט קדימה  |  "זכות הקבלן לבצע תיקונים" – יתרון לקונה ובעיה למוכר  |  מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה  |  קיצוניות בביטול ליקויי בניה  |  תפקיד מומחה – מסתכם במומחיותו  |  בריונות ומומחיות  |  טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון  |  הכול צפוי  |  זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן  |  הנאחזים בקרנות המזבח  |  מהנדסים ללא הכשרה  |  מעקף לסכנה  |  זכויות הדיירים ברכישת דירה מקבלן  |  לא בכל מקרה נדרש דיוק  |  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חייבת לדון בבקשת הקלה  |  ביקשתי שינויים בדירה – והקבלן היום טוען כי הוא פטור מאחריות  |  חקיקת המשנה בישראל לעומת מדינות אחרות  |  מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי  |  חוק המכר [דירות] – בא רק להוסיף  |  האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית  |  ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל  |  הדיירים הרואים את הדירה – גם הם זכאים לפיצוי בגין ליקויים בה  |  התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית  |  הכותל המערבי  |  הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה  |  
תאריך ושעה
 
מונה:

דף הבית >> מאגר טיפים >> יחסי שכנות ורכוש משותף >> חלונות בקיר משותף עם השכנים
 
חלונות בקיר משותף עם השכנים
מאת: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא
אנו גרים בבית דו משפחתי בו קיר משותף בין דירתנו לדירת השכנים. לפני מספר שנים ביצעו השכנים הרחבת דירתם בהתאם להיתר בנייה שקיבלו בשעתו, ובנייה זו כללה חלונות בקיר ההמשך לקיר המשותף, לכיוון המגרש שלנו. עתה אנו רוצים לממש גם אנו את זכותנו להרחבת הדירה, אך לשם כך השכנים צריכים לסתום את החלונות שבקיר הגבול עמנו. הם מסרבים לעשות זאת בטענה כי בנו בהתאם להיתר, ובטענה נוספת כי עד היום לא דרשנו זאת מהם. מהי הדרך לפתרון הסכסוך?
ראשית דבר, יש לדעת כי בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.23, "לא ייבנה חלון בקיר על קו גבול צדדי או אחורי של נכס". לפי תקנה זו, החלונות בהם מדובר נבנו שלא כדין, בין אם הותרו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ובין אם נבנו ללא היתר.
נושא זה עלה בת"א 4397/00 ישראלי אביגיל נ' צדוק יהודה, בית משפט השלום בירושלים, שופט: י' שמעוני, סגן הנשיא. בית המשפט דן במצב דומה ופסק [סעיף 9 ה' בפסק הדין]:
 
"נראה, כי הנתבעים בנו חלון קבוע או חלון הזזה, זאת בניגוד לסעיף 2.23 שבתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, הקובע: לא ייבנה חלון בקיר על גבול צדדי או אחורי של נכס". במקרה דנן החלון הקיים נבנה על קו הגבול הצדדי של בית הנתבעים ומכאן שבנייתו היא שלא כדין. די בכך כדי להגיע למסקנה שהחלון נבנה שלא כדין".
 
ואשר לפתרון הראוי לבעייה, מצטט השופט שמעוני את דברי השופטת [בית המשפט העליון] ש' נתניהו בסעיף 10 לפסק דינו:
 
"מי שנפגע עקב הקמת מבנה ללא היתר או על פי היתר שאינו חוקי זכאי לסעד, ובכלל זה סעד של צו הריסה או צו מניעה, אף אם הפגיעה אינה מגיעה כדי מטרד. די לו שיראה שנגרמה לו "אי נוחות" [ר"ע 62/83 בעל טכסא נ' גונן ואח', פ"ד ל"ח (1) 281, 283]".
 
מכאן נסללה הדרך לפסק הדין [בעניין ישראלי] שהורה לאטום את החלונות בהם דובר.
 
יש ללמוד מפסק דין זה גם לגבי המקרה שבשאלה לעיל.
 


[הוכנס לאתר
www.benezra.co.il ביום שישי ט"ז ניסן תשס"ו 14 אפריל 2006].


Go Back  Print  Send Page
 
כתובת טלפון פקס נייד דוא"ל
רחוב שער פלמר 1/525, חיפה 04-8678417 04-8642012 052-6010262 AVRAM@BENEZRA.CO.IL
 רחוב חי"ל 9, זיכרון יעקב 04-6390173 04-6391647 052-4387878 YOEL@BENEZRA.CO.IL
         
לייבסיטי - בניית אתרים