אין הנחתום מעיד על עיסתו  |  וכיהנו לי  |  עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ  |  הפער המדומה  |  חוות דעת אובייקטיבית: מומחה נטול פניות  |  מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה  |  נאוה דנון  |  הכן בקיץ ביתך לחורף  |  שאלה מוסרית הגדולה מבית המשפט  |  נערץ ומוכפש  |  תכנון – תוך מבט קדימה  |  "זכות הקבלן לבצע תיקונים" – יתרון לקונה ובעיה למוכר  |  מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה  |  קיצוניות בביטול ליקויי בניה  |  תפקיד מומחה – מסתכם במומחיותו  |  בריונות ומומחיות  |  טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון  |  הכול צפוי  |  זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן  |  הנאחזים בקרנות המזבח  |  מהנדסים ללא הכשרה  |  מעקף לסכנה  |  זכויות הדיירים ברכישת דירה מקבלן  |  לא בכל מקרה נדרש דיוק  |  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חייבת לדון בבקשת הקלה  |  ביקשתי שינויים בדירה – והקבלן היום טוען כי הוא פטור מאחריות  |  חקיקת המשנה בישראל לעומת מדינות אחרות  |  מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי  |  חוק המכר [דירות] – בא רק להוסיף  |  האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית  |  ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל  |  הדיירים הרואים את הדירה – גם הם זכאים לפיצוי בגין ליקויים בה  |  התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית  |  הכותל המערבי  |  הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה  |  
תאריך ושעה
 
מונה:

דף הבית >> תחבורה >> גובה של חניון
 
גובה של חניון
מאת: יואל בן עזרא
 
תמונה 1חניון של שטח מסחרי בעיר חדרה משך את תשומת ליבי, בשל מגבלת גובה של 2.4 מ' בכניסה לחניון, בדומה לזה המוצב לפני כל כניסה לחניון מקורה. בדרך כלל, מגבלת גובה זו חיונית- שמא יכנס רכב גבוה מדי, ויגרום נזק לאביזרים הקבועים בתקרת החניון- צנרת, תעלות אוורור וכדומה, וגם לעצמו. אלא שכאן- למרבה הפלא וכפי שניתן לראות בתמונה 1, החניון לא מקורה כלל... למעשה, לולא מגבלת הגובה הזו, כל רכב, יהיה גובהו אשר יהיה, יכול היה להיכנס אל שטח החניון ללא מפריע.
 
נשאלת השאלה-
מניין הגבלה זו של החניון המצוי תחת כיפת השמיים? מדוע 2.4 מ' דווקא?
 
 
להלן ציטוט מתוך תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970:
 
2.03 גובה מינימלי של חלקי בניין (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב)
(א) גבהו של חלק בניין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים המצוין לצדו בטור ב':
 
טור א'
טור ב'
חלק הבניין
גובה מזערי במ'
...
...
(10) מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית
2.40
(11) מקום הנועד לחניה כמטרת שירות
2.05
 
(ב) על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן (א) לחלק של בניין, חייבים לשמור באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בניין בסעיף 2.04, ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי, מותר לבנות בגובה נמוך יותר, אם קיומם או הקמתם של קורות, כוכים, ארובות אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת;
 
אנו רואים כי גובהו של מקום המיועד לחניה כמטרה עיקרית יהא 2.40 מ' לכל הפחות.
האם כוונת המתכנן לדייק לתקנה זו היא שגרמה לליקוי תכנוני מיותר זה? אולי... אולי צירוף מקרים.
 
"מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית"- מהו?
 
מטרה עיקרית, ע"פ תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב- 1992 היא אחת מאלה:
"מגורים, מסחר, בידור, תעשייה, צרכים חקלאיים, משרדים, בתי מלון ובתי אירוח אחרים, נופש וספורט, בנייני ציבור."
 
בהמשך נקבע כי:
"בניין שעיקר שימושו, לפי האמור בהיתר ובנספחיו, הוא למטרה ממטרות השירות [ובכלל זה גם חנייה]- רואים את אותם חלקי הבניין המשמשים לאותה מטרה- והם בלבד- כאילו נועדו לשמש מטרה עיקרית."
 
מכאן יש להסיק כי שטח החניה של בניין המשמש רק את דיירי הבניין הוא שטח שירות, כדוגמת חניון בבית מגורים רב קומות, המשמש את דיירי הבניין בלבד, ולפיכך הוא שטח שירות. אולם, שטח חנייה המשמש את הציבור או את הציבור וגם את דיירי הבניין, הופך להיות שטח עיקרי, למרות שנושא החנייה אינו נכלל ברכיבי השטח העיקרי. דוגמא, חנייה של קניון מהווה שטח עיקרי, מאחר והחניה משמשת לכל דכפין ועיקרה חניה.
 
כיצד מודדים גובה של חניון?
 
גובהו של חניון יימדד אנכית בין רצפת החניון [או הרמפה], עד לבליטה הנמוכה ביותר, כמתואר בהוראות לתכנון חניה של משרד התחבורה ["תקן חניה"], כמבואר בשרטוט 2, בכל השטח המיועד לחנייה ולתנועת מכוניות בחניון. גובה מינימלי לחניה יהיה 2.20 מ', כפי המבואר בהוראות אלה.
 
שרטןט 2
 
שיקולים נוספים בתכנון גובה החניון
 
בהוראות לתכנון חניה, מפורט גובה חופשי מינימלי במקומות החניה המיועדים לנכים, ועבוד רכב מסחרי נקבע גובה מינימלי של 2.45 מ' לפחות, שגם הוא צריך לבוא לידי ביטוי בעת תכנון חניון, בהתאם להוראות ת"י 1918.2, 2.7.2.
 
אילו תכנון טוב היה נגזר מהמידות הקבועות בחוק גרידא- הרי שתכנת מחשב הייתה פותרת הרבה בעיות. אלא שתכנון טוב דורש מחשבה יתרה, התאמת המבנה ומידותיו לשימושים שונים, עתידיים, וכאלה שלא באו לידי ביטוי בחוק, כגון;
 
כאשר יש כוונה לאפשר פעילות נוספת בשטח החניון, כמו מתקן רחיצת מכוניות או חנות להתקת אביזרי רכב וכיוצ"ב, הנפוצים בחניונים רבים, בהווה או בעתיד, יש להתאים את גובה החניון. גובה מינימלי לחנות, ע"פ תקנה 2.03 הוא 2.75 מ'.
 
חניון תת קרקעי נמוך הינו בעל נפח אוויר קטן, יוצר מחנק מפיח המכוניות, חום, לחות, תנועות אוויר בלתי נשלטות, ותחושות לא נעימות. במיוחד לאור העובדה כי חניונים מהווים מפלט למתקני אוורור מכנים של הבניין כולו, יש להקל על תנועת הולכי הרגל בחניון, ולרווח את גובה החניון מעל הדרוש בחוק.
 
יש לאפשר מתן מענה רפואי לכל אדם השרוי במצוקה בשטח החניון. כאשר החניון רחב ידיים, נוצר מרחק רב בין הכניסה לחניון לבין הפינה הרחוקה ביותר ויש לאפשר כניסת אמבולנס אל תוך שטח החניון על מנת להחיש את העזרה הנזקקת. גובה הביטחון של אמבולנס תקני הוא 2.8 מ'. כיוון שגובה זה נחוץ בשטחיה המעבר בלבד, ניתן לתכנן טבעת פנימית בגובה שונה, המאפשרת גישה מהירה לרכב ביטחון לכל שטח החניון.
 
המסקנה היא כי אמנם אין לתכנן חניון שגובהו נמוך מ-2.4 מ', אך חניון שזהו גובהו אינו בהכרח תקין. יש לתכנן את גובה החניון בהתאם ליעוד המבנה, מתוך ראייה נרחבת כוללת ובריאה. מסיור שנערך בחניונים ציבוריים בארץ נקבע כי רובם בלתי חוקיים, ויש שאף ידועים בכך שרכב שגובהו מעל 2.0 מ' אינו יכול להיכנס לשטחם...
 

המאמר הוכנס לאתר
www.benezra.co.il ביום 22 למאי 2006

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
 
כתובת טלפון פקס נייד דוא"ל
רחוב שער פלמר 1/525, חיפה 04-8678417 04-8642012 052-6010262 AVRAM@BENEZRA.CO.IL
 רחוב חי"ל 9, זיכרון יעקב 04-6390173 04-6391647 052-4387878 YOEL@BENEZRA.CO.IL
         
לייבסיטי - בניית אתרים