אין הנחתום מעיד על עיסתו  |  וכיהנו לי  |  עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ  |  הפער המדומה  |  חוות דעת אובייקטיבית: מומחה נטול פניות  |  מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה  |  נאוה דנון  |  הכן בקיץ ביתך לחורף  |  שאלה מוסרית הגדולה מבית המשפט  |  נערץ ומוכפש  |  תכנון – תוך מבט קדימה  |  "זכות הקבלן לבצע תיקונים" – יתרון לקונה ובעיה למוכר  |  מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה  |  קיצוניות בביטול ליקויי בניה  |  תפקיד מומחה – מסתכם במומחיותו  |  בריונות ומומחיות  |  טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון  |  הכול צפוי  |  זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן  |  הנאחזים בקרנות המזבח  |  מהנדסים ללא הכשרה  |  מעקף לסכנה  |  זכויות הדיירים ברכישת דירה מקבלן  |  לא בכל מקרה נדרש דיוק  |  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חייבת לדון בבקשת הקלה  |  ביקשתי שינויים בדירה – והקבלן היום טוען כי הוא פטור מאחריות  |  חקיקת המשנה בישראל לעומת מדינות אחרות  |  מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי  |  חוק המכר [דירות] – בא רק להוסיף  |  האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית  |  ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל  |  הדיירים הרואים את הדירה – גם הם זכאים לפיצוי בגין ליקויים בה  |  התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית  |  הכותל המערבי  |  הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה  |  
תאריך ושעה
 
מונה:

דף הבית >> מאגר טיפים >> תכנון ורישוי >> שטחי ממ"ד ומרפסת פתוחה לצורך חישוב אחוזי בנייה ואגרת בנייה
 
שטחי ממ"ד ומרפסת פתוחה לצורך חישוב אחוזי בנייה ואגרת בנייה
מאת: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא
האם שטחו של הממ"ד [מרחב מוגן דירתי] נכלל בחישוב לצורך קביעת אחוזי הבנייה ולצורך גביית אגרת הבנייה?
האם מרפסת ללא גג – נחשבת כשטח בנייה לצורך קביעת אחוזי בנייה וגביית אגרת בנייה?
מרפסת בלתי מקורה
 
בתקנות התכנון והבנייה [חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים] תשנ"ב – 1992, סעיף ח' 3, נאמר:
 
"גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג, או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהם יש גישה ישירה מהדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לעניין תקנה זו".
 
ועוד, בסעיף י' 2 א' שם, בעניין חישוב שטח פרגולה, נאמר:
 
"בגג או במרפסת גג – 1/3 משטח הגג או מרפסת הגג או ע"פ שטח של 10 מ"ר הכול לפי הגדול יותר" –
 
והכוונה שם היא כי שטח זה של המצללה ייה פטור מהכללתו בחישוב אחוזי הבנייה ויתרת השטח של הגג או המרפסת ייחשב כשטח עיקרי. המשמעות היא שהגג ומרפסת הגג מלכתחילה לא נכללים בחישוב אחוזי הבנייה, שאם לא כן, חלק משטחם ייחושב פעמיים, וזו סתירה ואבסורד. בבואנו לבאר את התקנות, יש להעדיף את הפרשנות שלא מובילה אל סתירה, על פני פרשנות המביאה לידי סתירה.מה גם שבהגדרות מוגדרת מרפסת הגג כמרפסת פתוחה לכל דבר – "חלק ממישור גג שטוח המופרד באמצעות קיר משאר הגג ומוקף במעקה, אשר רצפתו מחוברת לרצפת דירה או אולם הנמצאים על הגג האמור ודלת מעבר ביניהם".
 
לפי התוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות], תש"ל – 1970, השטחים הנכללים בחישוב לצורך גביית אגרת בנייה הם אלה המהווים קומות בבניין, כאשר בחישוב הקומה לפי סעיף 1.00.6 לא כולל שטח בלתי מקורה. לפיכך, לא ייכלל שטחה של המרפסת הפתוחה במניין שטח הבניין לצורך אגרת בנייה. כן ייכלל השטח שמתחת למרפסת - וכלשון התקנה – "ההשלכה האופקית של מרפסות".
 
ממ"ד
מבחינת חישוב השטח לצורך קביעת אחוזי הבנייה, הממ"ד לא ייכלל כשטח עיקרי, אלא כשטח שירות, אולם זאת לא לגבי כל שטח הממ"ד, אלא רק לגבי חלקו, ולהלן דובמת חישוב להבהרה:
נניח כי בדירה ממ"ד ששטחו הפנימי הוא 3X3 מ"ר = 9 מ"ר. מכיוון שממ"ד מינימלי לדירה שטחו רק 5 מ"ר, הרי 5 מ"ר מן הממ"ד לא נחשבים כשטח עיקרי אלא כשטח שירות [דינם כמחסן]. בנוסף, כך הדין גם לגבי כל השטח של החתך האופקי של קירות הממ"ד, ובהנחה למטרת חישוב כי עובי הקירות הממוצע של הממ"ד הוא 0.25 מ', להלן חישוב התוספת לשטח הפטור מלהיחשב כשטח עיקרי:
[3+3+3.25+3.25]x0.25=3.125 מ"ר.
המסקנה היא כי 8.25 מ"ר משטח הדירה לא ייכללו כשטח עיקרי לעניין חישוב אחוזי הבנייה, אלא רק כשטח שירות.
בנושא אגרת הבנייה, לפי תקנה 1.00.5 (3) שטח שירות הוא יחושב לצורך קביעת האגרות כבניין עזר, שבטבלת החישוב – התעריף לגביו מופחת.
 
אלה עיקרי הכללים.


2006

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
 
כתובת טלפון פקס נייד דוא"ל
רחוב שער פלמר 1/525, חיפה 04-8678417 04-8642012 052-6010262 AVRAM@BENEZRA.CO.IL
 רחוב חי"ל 9, זיכרון יעקב 04-6390173 04-6391647 052-4387878 YOEL@BENEZRA.CO.IL
         
לייבסיטי - בניית אתרים