תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 950 תוצאות לחיפוש שבוצע

תכנון לפי התקנים

28 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם די להיצמד לדרישות התקנים, וכן, מהו "תקן מחמיר"?
רום ושלח [באתר 275] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | גובה [באתר 162] | שברים [באתר 75] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 186] | עמודים [באתר 178] | מדרגות [באתר 79]

יתרון לביטול הליקוי, או לפיצוי שיאפשר זאת

24 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה עושים, במסגרת הליך משפטי, כאשר בדירה אותה רכשו דיירים מחברה קבלנית, מופיעים ליקויי רטיבות קשים, שאת עלות תיקונם מעריך המומחה מטעם הדיירים בסך 100,000 ש"ח ואילו מומחה בית המשפט סבור כי עלות התיקונים היא 5,000 ש"ח?
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | רום ושלח [באתר 275] | דירה [באתר 403] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

מפגע בטיחותי ברחוב הגיבורים בחיפה

19 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברחוב הגיבורים בחיפה מוצב ספסל ישיבה, והכוונה והמעשה טובים, כי בסביבה מתגוררים ילדים ומבוגרים אשר צריכים מנוחה מעת לעת. תחת זאת, הם מקבלים סיכון בטיחותי...
מעקה [באתר 72] | אי התאמה [באתר 117] | גובה [באתר 162]

ליקוי בניה בפתיחת דלת פחות מ- 90 מעלות

17 ינואר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
בפסק דין שניתן בבית משפט השלום בחיפה נקבע כי דלת כניסה הנפתחת בפחות מ- 90 מעלות אינה יוצרת הפרעה ולכן אין בה ליקוי. בהמשך לכך נקבע כי לא כל פגם הוא בר פיצוי וישנם עניינים שהם "מעשה של מה בכך". (פיסקה 10 לפסק הדין בעניין ת"א 22366-07-14 הירשביין נ' ט.א. רימון יזמות ובניה בע"מ (14.11.17)).
דלת כניסה [באתר 26] | דירה [באתר 403] | רוחב [באתר 63] | פסק דין [באתר 375]

תור הטהרה

17 ינואר, 2018 |
צפורה בן עזרא
הערות בנושא תכנון מקווה טהרה ובית מרחץ
רום ושלח [באתר 275] | גובה [באתר 162] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 186] | מדרגות [באתר 79]

עיכוב כחוק אינו מזכה בפיצויים

15 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעל הזכויות של האזרח לשמור על ערך המקרקעין שלו ולהתנגד לתוכנית העלולה לפגוע ברכושו, לא מרחף איום של תביעת פיצויים, בתנאי שההתנגדויות נעשות בתום לב ובהתאם לדין, אף על פי שמדרך הטבע פעילות מעין זו גורמת נזק לבונה, ואיחור בתחילת הבנייה.
חלון [באתר 129] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המקרקעין [באתר 9] | ועדה מקומית [באתר 70] | בית משותף [באתר 51] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 52] | האחראי לביצוע השלד [באתר 3] | קורות [באתר 234]

ת"ק 2717-08 משה ואיריס דוד נ' לאה כהן

15 ינואר, 2018 |
בית משפט השלום
אורך [באתר 102] | פסק דין [באתר 375]

הונאה מקצועית

15 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהנדס צריך להתייחס למבנה - כהווייתו של המבנה, מבלי שיבלבלו אותו בהתייחסות זו, נסיבות מסביב ושיקולים זרים. זה לא תמיד קורה.

מהנדס [באתר 339] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 186] | קורות [באתר 234] | החלטה [באתר 211]

יד קלה על ההדק

2 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההצעה היא להגביל את שליטת המשטרה על האזרחים, תוך הרחבת האחריות האישית של כל אזרח בכל עניין
רום ושלח [באתר 275] | מרפסת [באתר 75] | ועדה מקומית [באתר 70] | מכון בקרה [באתר 12] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 269] | מידות [באתר 90] | חישובים סטטיים [באתר 21] | מתמטיקה [באתר 13] | יסודות [באתר 186]

יובל של עשייה בהנדסה בנאית

30 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השבוע התכנסו עשרות בוגרי הטכניון, הפקולטה להנדסה בנאית [כשמה אז], וחגגו יובל
מהנדס [באתר 339] | אורך [באתר 102] | גובה [באתר 162]

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט - לא בהכרח סוף פסוק

28 דצמבר, 2017 |
עו"ד הילה יד- שלום
עפ"י השיטה המשפטית הנהוגה בישראל, הצדדים להליך משפטי רשאים לתמוך את טענותיהם בחוות דעת מומחה, אשר משמשת כראיה בפני בית המשפט-חוות הדעת נפוצה ביותר היא חוות דעת רפואית.
שאלות הבהרה [באתר 64] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה ניטרלי [באתר 12] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | רום ושלח [באתר 275] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 186]

מסמכים ותוכניות - מעבר לחוק המכר (דירות)

18 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הנקרא לתת חוות דעת מטעם הדיירים, מוגבל למספר מצומצם של מסמכים רלוונטיים לחוות דעתו, בעוד עיקר ורוב המסמכים, אשר לכאורה נחוצים להכנת חוות דעתו - סמויים ממנו ואין שום חובה המעוגנת בחוק או בתקנות לספק לו אותם.
מדובר בתוכניות קונסטרוקציה ובמפרטי ביצוע, בחישובים סטטיים ובתוצאות בדיקות מעבדתיות, ובעוד מסמכים שחשיבותם להשלמת חוות דעתו היא לפעמים קריטית; אף על פי כן, בשגרת העבודה המקצועית, מסמכים אלו לא גלויים למומחה.
רום ושלח [באתר 275] | חוק המכר (דירות) [באתר 98] | תריס [באתר 33] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | דירה [באתר 403] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 269] | מידות [באתר 90] | חישובים סטטיים [באתר 21] | פרשת השבוע [באתר 94] | גדר [באתר 192] | החלטה [באתר 211]

דירות ב"מחיר למשתכן"

17 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחרי רכישת הדירה ב"מחיר למשתכן", שהוא מחיר נמוך ואטרקטיבי, צריך לחשוב גם על איכות הבניה בכלל ואיכות המגורים בפרט ולבצע בדיקת הדירה בעיני מומחה.
רום ושלח [באתר 275] | חלון [באתר 129] | אוורור [באתר 47] | מרפסת [באתר 75] | מכון בקרה [באתר 12] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | חניה [באתר 39] | דירה [באתר 403] | שטח [באתר 269] | רטיבות [באתר 101]

דברים לקראת בר המצווה של איתמר [נכדי]

14 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הרצאת דברים לרגל בר המצווה של איתמר בן עזרא
פרשת השבוע [באתר 94]

טעות לעולם חוזרת

12 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בנצרת העתיק את קביעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה ואימץ אותה, מבלי להבין כי גלומה בקביעה הנכונה - סתירה בסיסית עם תוכן פסק הדין, שכן, בית המשפט המחוזי בחיפה קבע הלכה נבונה, אולם בבואו לפסוק דינו – הפר את ההלכה אשר קבע
מומחה צד לדיון [באתר 101] | תקופת אחריות [באתר 17] | חוק המכר (דירות) [באתר 98] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | בית משותף [באתר 51] | חישובים סטטיים [באתר 21] | משלי [באתר 52] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

אין מקום להכפשות בא כוח ומומחה בכתבי טענות

6 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בכתבי טענות, עורכי דין רבים מנצלים את דף הניר המונח לפניהם על מנת לזלזל, לפגוע, להכפיש ולבזות את עורך הדין הנגדי ואת המומחה הנגדי, תוך ניצול ציני של המסגרת המשפטית, המהווה לפעמים חממה להכפשות.
רום ושלח [באתר 275] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

הפוסל במומו

6 דצמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
לעת הסיכומים, הנתבעות בגין ליקויי בנייה מבקשות לצמצם את ההחזר הכספי בגין הוצאות המומחים, הנתבעים במסגרת ההליך, לפי היחס שבין סכום חוות דעת מומחה התובעים לחוות דעת מומחה בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | רום ושלח [באתר 275] | פרוזדור [באתר 28] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | רוחב [באתר 63] | שער [באתר 52] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 186] | פסק דין [באתר 375]

חוות דעת מקצועית אינה תוכנית עבודה

5 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רמת הפירוט בחוות דעת מקצועית, היא מוגבלת, וכאשר מצוין בה ליקוי בניה – יסתפק המומחה בתיאור כללי של הליקוי, הוכחת קיומו ובהערכת תיקונו.
חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מעקה [באתר 72] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 269] | חישובים סטטיים [באתר 21] | גדר [באתר 192] | פסק דין [באתר 375]

התנהגות מומחה המתמנה על ידי בית המשפט

2 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אכן, המומחה המקבל מינוי כמומחה מטעם בית המשפט, מחשיב את עצמו כמורם מעם, וגרוע מזה, לפעמים גם הצדדים לדיון מתייחסים אליו כאילו הוא עם הילת מלאך מעל ראשו, ונזהרים בכבודו תוך הרעפת חנופה פאתטית.
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | רום ושלח [באתר 275] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | הרחבת חזית [באתר 9] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

דלתות פנים בחדרים רטובים

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדרים רטובים בדירת מגורים, או בכל מבנה בעל ייעוד אחר [כגון: משרדים, מבני ציבור וכיוצא בזה] הם חדרים הכוללים בתוכם כלים סניטריים וצנרת מים (לרבות דלוחין וביוב).
דלת פנימית בדירה אשר מתאימה לחדר שינה, לא תתאים בהכרח לחדר רחצה או לחדר כביסה, בגלל תנאי הרטיבות (מים ואדי מים) השוררים בחדרים אלו.
שאלות הבהרה [באתר 64] | סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 14] | מטבח [באתר 36] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | 1555.3 [באתר 10] | דירה [באתר 403] | שטח [באתר 269] | רטיבות [באתר 101] | רצפה [באתר 69] | עמודים [באתר 178] | גדר [באתר 192]

ההבדל בין נזק ממוני לנזק שאינו ממוני

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, לא הסכים לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני [עגמת נפש] בטענה של מניעת כפל פיצוי, שכן, תיקונו של הליקוי אושר ופיצוי לפי עלות התיקון נפסקה...
ערעור [באתר 192] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | דירה [באתר 403] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 234] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

החובה להקפיד על בניה בהתאמה לתקנים

17 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התקן אינו בגדר המלצה אלא חובה ואין רשות ליצרן ולקבלן לספק מוצר או לבנות מבנה המנוגד להוראות התקנים. כל מקרה בו בית המשפט מקל ראש בעניין זה מהווה הפרה של הלכה פסוקה ומבוססת שיצאה מבג"ץ, אשר הבחין בין תקן רשמי לתקן בלתי רשמי והחיל את ההוראה לגבי כל תקן.
אינטרס ציבורי [באתר 4] | גדר [באתר 192] | פסק דין [באתר 375]

חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

14 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין בעקבות ליקוי של חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | אי התאמה [באתר 117] | חוק המכר (דירות) [באתר 98] | תקן ישראלי [באתר 44] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | 1555.3 [באתר 10] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 403] | שטח [באתר 269] | פסק דין [באתר 375]

ע"א 66378-12-15 משהב חברה לשכון בניין ופתוח בע"מ נ' פרדי ואח'

14 נובמבר, 2017 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 192] | אי התאמה [באתר 117] | חוק המכר (דירות) [באתר 98] | תקן ישראלי [באתר 44] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 403] | רטיבות [באתר 101] | שער [באתר 52] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375]

עיתונות המושתתת על מצג שווא

11 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
משחר נעוריי אני עוסק בעיתונות – "כתב צעיר" ב"במחנה גדנ"ע", "עיתונאי סטודנט" בעיתוני הסטודנטים, משתתף בעיתוני הילדים והנוער כבוגר, וכותב ב"מעריב", "ידיעות אחרונות", "הצופה", "מקור ראשון", "גפן" ועוד. אני יודע איך "תופרים תיק".
עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375]

תארים אקדמיים - חוקיות, הכרה, הערכה

10 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה אי-בהירות בנושא התארים האקדמיים, ואי-בהירות זו מנוצלת על ידי כמה עיתונאים להשתלח במי שאינו הולך בתלם האקדמי, באמצעות: FAKE NEWS
מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | החלטה [באתר 211]

לא רק הבטיחות מעל התקן

31 אוקטובר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
החוק, התקנות והתקנים הישראליים, כמו גם כללי המקצוע הבלתי כתובים, נועדו להבטיח את טיב המוצר ואת בטיחות הציבור, על ידי קביעת דרישות מינימליות עליהן יש להקפיד, אולם עצם העמידה בדרישות הכתובות אינה ראיה לבניה נכונה ולהעדרם של ליקויים.
ערעור [באתר 192] | מעקה [באתר 72] | אי התאמה [באתר 117] | חיפוי חוץ [באתר 16] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | פגם אסתטי [באתר 12] | עמודים [באתר 178] | מדרגות [באתר 79]

מינוי מומחה נוסף

30 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית ייאמר כי הסוגיה שבכותרת שנויה במחלוקת. יש שופטים הממנים מומחה נוסף על זה הקיים מטעם בית המשפט, בקלות יתירה, ויש אחרים המקפידים למצות את האפשרויות בלעדי מינויו של מומחה נוסף.
שאלות הבהרה [באתר 64] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מהנדס [באתר 339] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 375]

ת"א 36155-06-13 סיון ודורי טל נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ

30 אוקטובר, 2017 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | מהנדס [באתר 339] | הרחבת חזית [באתר 9] | מומחה מוסכם [באתר 19] | אורך [באתר 102] | גובה [באתר 162] | שברים [באתר 75] | קורות [באתר 234] | החלטה [באתר 211]

מעבדה מאושרת ומוסמכת לביצוע בדיקות התאמה לתקנים

20 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים שואלים את עצמם ומתלבטים - מהו הסימן לכך שמעבדה כלשהי מוסמכת לבצע בדיקות התאמה לתקן, באופן שתוצאות הבדיקות יהיו קבילות וחוקיות לכל דבר ועניין? מומחים אחרים, מנצלים את חוסר הידיעה המשפטית של עמיתיהם כדי להטעות, ולהעמיד תעודות בדיקה של מעבדה מאושרת כאילו הן בוצעו ללא הסמכה מתאימה וממילא בדיקות אלה, לכאורה, פסולות.
פרשת השבוע [באתר 94]

התנגדות לתמ"א 38 שהתקבלה

16 אוקטובר, 2017 |
אדריכלית שירה בן עזרא
לעיתים אנו נתקלים במודעות פרסום בנושא בנייה חדשה בשכונה, על גבי שילוט המוצב ברחוב, או על גבי גליון המגזין המקומי. מאמר זה ידגיש את חשיבות תשומת הלב שלנו למידע מסוג זה, שיכול להיות קריטי עד כדי שינוי אורח חייכם כתושבים וכשכנים.
מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | תכנית מתאר [באתר 22] | חידות [באתר 76] | החלטה [באתר 211]

ליקויים שכיחים במעטפת פסיפס בבניינים

16 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בסוף המאה ה- 20 צופו בניינים רבים, בעיקר בניינים גבוהים ורבי קומות, בציפוי קרמיקה מסוג פסיפס, שייחודו הוא באריחים זעירים [צלע כ – 5 ס"מ; עובי כ – 1 ס"מ] וכמובן משקל נמוך והעמסה משנית זעומה על הבניין. יתכן כי גם המחיר היווה שיקול דעת בביצוע ציפויי הפסיפס.
ערעור [באתר 192] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | אדריכל [באתר 126] | פגם אסתטי [באתר 12] | שטח [באתר 269] | גובה [באתר 162] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 234] | גדר [באתר 192] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

התקן - תנאי הכרחי שאינו מספיק

11 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שעוסק בתכנון מבנים, יודע כי לא די בתכנון על פי התקנים כדי ליצור מבנה ראוי ובטוח לשימוש. התקנים משתנים, ואילו שינויים בהתנהגות ובהתנהלות אנשים – לא קיימים או ששינויים אלה מתקיימים בקצב איטי שאינו משפיע על כללי התכנון.
אוורור [באתר 47] | אי התאמה [באתר 117] | מטבח [באתר 36] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 75] | מהנדס [באתר 339] | תקן ישראלי [באתר 49] | אורך [באתר 102] | שטח [באתר 269] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 69] | עמודים [באתר 178] | גדר [באתר 192]

בריחים ועוקצים במנגנון נעילת דלת

10 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, אחת האפשרויות לנעילה תקינה של דלת הכניסה לדירת מגורים הוא שימוש במנגנון נעילה בו יש בריחים ננעלים ל- 4 כיוונים.
רום ושלח [באתר 275] | חלון [באתר 129] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | תקן ישראלי [באתר 44] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 403] | אורך [באתר 102] | שטח [באתר 269] | מידות [באתר 90] | רצפה [באתר 69]

בית משפט השלום דחה פרשנות רפי גיל בנושא בטיחותי

9 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בירושלים דחה טענות מומחים [דוד אופיר ורפאל גיל] בנושא בטיחותי ותרם בכך נדבך לאיכות הבניה.
מעקה [באתר 72] | חלון [באתר 129] | מהנדס [באתר 339] | מכשול [באתר 36] | דירה [באתר 403] | שטח [באתר 269] | גובה [באתר 162] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 75] | גדר [באתר 192] | מדרגות [באתר 79]

חשיבות ההתאמה של הדירה לתוכניות

6 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקרים רבים, המומחים מתייחסים לתוכנית המכר, כמו גם לתוכנית היתר הבניה, כמסמך המהווה המלצה ולא חובה, וככל שמתגלות חריגות ואי התאמות ביחס לתוכנית - מפעילים אותם מומחים "מנגנוני ריכוך וויתור" ביחס לדרישות התוכנית, במטרה להכשיר את אי ההתאמות.
ערעור [באתר 192] | מפרט מכר [באתר 27] | תכנית מכר [באתר 15] | מעקה [באתר 72] | אי התאמה [באתר 117] | מרפסת [באתר 75] | קבועות שרברבות [באתר 47] | תכנית היתר [באתר 15] | חניה [באתר 39] | דירה [באתר 403] | רוחב [באתר 63] | שטח [באתר 269] | מידות [באתר 90] | רצפה [באתר 69] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375]

איש השנה, כל שנה: שופטי בית משפט השלום

24 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"לבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו ה’. רוכבי אתונות, יושבי על מדין" [מתוך שירת דבורה, שופטים, ה’ ט’].
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | חלון [באתר 129] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | שטח [באתר 269] | גובה [באתר 162] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211] | מדרגות [באתר 79]

פסקי דין נסתרים

24 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה סדרה של פסקי דין נסתרים מעיני הציבור, לא מתוך סיבות ביטחוניות ולא מחמת צנעת הפרט, אלא מתוך שמירה על האינטרסים של חברות בניה אשר בנו דירות פגומות שבגינן נאלצו לפצות דיירים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | דירה [באתר 403] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 375]

האמת חזקה מבית משפט

24 ספטמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
פסק דין, חלוט ככל שיהיה, אינו עולה על האמת.
ערעור [באתר 192] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | רום ושלח [באתר 275] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | אדריכל [באתר 126] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | שטח [באתר 269] | ועד הבית [באתר 11] | קורות [באתר 234] | פסק דין [באתר 375]

הרכב השופטים: יוסף מרגלית, מלכיאל סלוצקי, חנוך אריאל, אשר ישב בערעורים בבית המשפט המחוזי בחיפה

19 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התחום של זכויות הדיירים – ציבור רכושי הדירות, היה ירוד ומוזנח במשך שנים רבות, בגלל מודעות נמוכה לנושא התכנון והבניה, והישענות ללא בדיקה אחר כל אישור של רשות רישוי עירונית. בחלק השני של המאה העשרים, הייתה מקובלת חזקה לפיה מה שאושר על ידי הוועדה לתכנון ולבניה או על ידי משרד מהנדס העיר – הוא נחשב לנכון וראוי הוא, ובכך ניתנה מראש עדיפות לכל מוצא פי הרשות, ביחס לטענות נגדיות בדבר פגמים וליקויים, בבניינים אשר קיבלו היתר בניה.
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | מהנדס [באתר 339] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 403] | קורות [באתר 234] | פסק דין [באתר 375]

הליכי שימור והריסת מבנים

10 ספטמבר, 2017 |
אדריכלית שירה בן עזרא
נושא שימור מבנים ואתרים היסטוריים, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתכנון עירוני ומהתהוות המרחב הציבורי, מתבסס ותופס מקום של כבוד בשנים האחרונות גם במדינת ישראל. מדינת ישראל רוויה באתרים היסטוריים, פיסות היסטוריה שמנציחות עבר ומורשת משותפים, חלקם מהמאה האחרונה - אשר חשובים לא פחות מאשר מצאים ארכיאולוגיים בני אלפי שנים, בערכם ובתרומתם למדינה, למרחב הציבורי, ולתחושת השייכות של האדם למקום, לקהילה ולמורשת.
רום ושלח [באתר 275] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | תכנית היתר [באתר 15]

חוק מס ריבוי דירות אינו חוקתי

8 ספטמבר, 2017 |
עו"ד ענת כהן
החוק מטיל מס מדי שנה בשנה על כל דירה שבבעלות אדם מעבר לשתי דירות, בשיעור של 1% מהסכום שאמור לייצג את ערך הדירה על פי החוק.
רום ושלח [באתר 275] | דירה [באתר 403] | יסודות [באתר 186] | עמודים [באתר 178]

הצעת חוק - למניעת פירוק חברות בנייה

5 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מועלית בזה הצעת חוק למניעת פירוק מרצון, או מניעת פעולה אחרת המרוקנת את החברה מנכסיה ומכושר עמידתה בפירעון חובותיה, של חברות בע"מ בתחום קבלנות בניין ויזמות בנייה, העוסקות בבניית דירות או במכירתן, למשך 10 שנים ממועד המכירה של הדירה האחרונה.
תקופת אחריות [באתר 17] | חוק המכר (דירות) [באתר 98] | דירה [באתר 403] | אורך [באתר 102] | פסק דין [באתר 375]

אמצעי זיהוי מתקדמים, ושאלה ליום כיפור

26 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אוי למי שהתבקש על ידי אנשי יפתח הגלעדי לומר שיבולת, ואמר סיבולת. אמצעי הזיהוי הפלילי משתכללים, לקראת היעדר אמצעים פיזיים. ושאלה ליום כיפור

בית המיועד להריסה

24 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בקלות קובע מומחה, כי בית מגורים אשר תוכנן ע"י מהנדסים מורשים, נבנה ע"י קבלן רשום, ואף קיבל טופס 4 ואישור אכלוס- דינו להריסה, בגלל סדקים שנתגלו בו, או מכל סיבה הנדסית אחרת.
מדובר בהחלטה כבדת משקל, גורלית ומשמעותית גם מבחינה כלכלית.
מומחה זהיר, יימנע מלהחליט החלטה על הצורך בהריסת המבנה מחמת הזהירות- האומנם?!
שמא החלטה שלא להרוס את הבית- היא החלטה משמעותית לא פחות?!
אי התאמה [באתר 117] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 269] | טופס 4 [באתר 10] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 186] | עמודים [באתר 178] | החלטה [באתר 211]

מומחה לא אובייקטיבי בעליל

20 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת העבודה המקצועית במשרדינו, אנו נתקלים לא אחת בחוות דעת של מומחים, לרבות מטעם בית המשפט, הפורשים משנתם כהקדמה לחוות דעתם, ומביעים התנגדות מנומקת או הסתייגות מהוראות מחייבות, מתקנות ומתקנים.
שאלות הבהרה [באתר 64] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | קונה משנה [באתר 16] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אוורור [באתר 47] | אי התאמה [באתר 117] | מרפסת [באתר 75] | חוק המכר (דירות) [באתר 98] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 186] | קורות [באתר 234] | גדר [באתר 192]

גשר עם ציון של 95% התמוטט עקב פגיעה של משאית

16 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מן העיתונות: "באזור מפעל "קוקה קולה" ברמת גן, עברה משאית עם מנוף מורם ונתקלה בגשר. הגשר התמוטט עקב הפגיעה, והנהג נהרג במקום. התאונה חסמה לשעות רבות את אחד מעורקי התנועה המרכזיים במדינה".

עמודים [באתר 178]

המומחיות כמקצוע

11 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אדם הופך להיות מומחה בתחומו, לאור זאת שהוא בעל ידע מקצועי משכמו ומעלה ביחס לעמיתיו למקצוע.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | פיזיקה [באתר 5] | פסילת מומחה [באתר 23]

עד מדינה

11 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא אובייקטיבי, מאוים- מבוהל- ומפוחד, גדוש שיקולים זרים ופועל , במקום בעד האמת- נגד חשודים כדי להציל את עורו
רום ושלח [באתר 275] | גדר [באתר 192] | החלטה [באתר 211]

בית המשפט פוגע באיכות הבניה

6 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בידי בתי המשפט במדינת ישראל, הכוח והאפשרות למגר כליל את נזקי הבניה ולהעמיד את איכות הבניה בישראל על רמה גבוהה. לרוב, בית המשפט מחמיץ את ההזדמנות הנקרית לידו ופוגע בענף הבניה
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | אי התאמה [באתר 117] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | רטיבות [באתר 101] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 69] | פסק דין [באתר 375]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner