תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 990 תוצאות לחיפוש שבוצע

מומחה אינו אחראי על דעתו המקצועית של מומחה אחר

18 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נקודת המוצא העומדת לזכותו של המומחה היא האובייקטיביות שלו ויושרו המקצועי
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | אתיקה [באתר 49] | מהנדס [באתר 355] | פסילת מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 220]

החיסרון שבמחירון

5 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת הכנת חוות דעת מקצועיות על ידי מהנדסים ואדריכלים מומחים, בסופו של תיאור אי ההתאמה, מתבקש להעריך עלות ביטול אי ההתאמה או תיקון הליקוי בדרך כלשהי. בין אם מדובר במדרגות שצריך להרוס ולבנות מחדש ובין אם מדובר בבניין שלם הטעון הריסה בגלל פגם יסודי שנפל בו או בחיפוי חוץ קלוקל שמסכן את המשתמשים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | רום ושלח [באתר 286] | חיפוי חוץ [באתר 17] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | מכשול [באתר 37] | גובה [באתר 167] | חידות [באתר 79] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | מדרגות [באתר 82]

המחירון אינו חזות הכול

24 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבתי המשפט המחירון הוא כמעט מקודש. מומחה שידקלם את "דקל", ייחשב, בטעות, מעמיק וחכם, במקום שטחי ולא ממוקד.
רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | שטח [באתר 280] | חידות [באתר 79] | גדר [באתר 203]

ההקלה אינה מובנת מאליה

17 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת תכניות מתאר, יש מקום לבקש מהוועדה לתכנון ולבניה הקלות והחוק מאפשר לוועדה להיעתר לבקשת הקלה. מדובר בהקלה לגבי גובה הבניין, אחוזי בניה, קווי בניין וכיוצא בזה. אישור ההקלה כרוך בתשלום היטל השבחה בשיעור מחצית הגדלת שווי הקרקע בגין ההקלה, סכום שלפעמים הוא משמעותי לתקצוב הוועדה ולכן יש נטייה לאשר את בקשת ההקלה, הגובלת בשיקול זר. ככל שהמאשר נהנה מהאישור, כבר לא יכול להיות שיקול דעת מקצועי ואובייקטיבי.
ועדה מקומית [באתר 72] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 32] | גובה [באתר 167] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 44] | חידות [באתר 79] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

התחכמות מומחים סביב נושא נעילת דלת כניסה

16 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, יש שני אמצעים לנעילת דלת כניסה לדירה: אמצעי 1 המושתת על שני מנעולים, ואמצעי 2 המושתת על נעילה לארבעה כיוונים.
דלת כניסה [באתר 27] | נעילה [באתר 19] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 415] | מידות [באתר 93] | פרשת השבוע [באתר 95] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203]

נזקי ביסוס

15 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בביצוע בניה על פי חישובי ביסוס נכונים המושתתים על תכונות הקרקע מצד אחד ועל העומסים המועברים אל הקרקע על ידי המבנה מצד שני, הבניין יהיה יציב ומתאים לייעודו. כסיוע היוצר מבחינה סטטוטורית תנאי הכרחי, בא תקן ביסוס 940 וקובע כללים בדבר דרישות מינימליות שאין להפר אותן בכל מקרה.
רום ושלח [באתר 286] | מהנדס [באתר 355] | שטח [באתר 280] | רטיבות [באתר 101] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

מומחה העובד ללא תכניות בידו

13 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בהנדסת מבנים הבא לסקור מצבו של מבנה, אמור להסתייע בתוכניות קונסטרוקציה ובחישובים כדי לבדוק את הרקע ההנדסי והחישובי לתכנון ולבניית הבניין. לא תמיד הדבר מסתייע בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מפרט מכר [באתר 28] | רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | סלון [באתר 35] | מטבח [באתר 36] | מהנדס [באתר 355] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 415] | סדקים [באתר 64] | שברים [באתר 78] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

איך מומחה קובע מחיר?

5 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה במסגרת עבודתו המקצועית צריך בדרך כלל גם לקבוע בתוך חוות דעתו גם מהן העלויות לתיקון הליקויים; כיצד ראוי להעריך זאת?
ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

השופט כמומחה

2 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בתביעה בגין ליקויי בניה יסודיים עד כדי צורך בהריסת הבניין והקמה של בניין חדש. בית המשפט ירד לעומקן של סוגיות הנדסיות - ורק כך הוצא תחת ידו פסק דין מנומק כדבעי גם מהבחינה המקצועית.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | מסעד [באתר 7] | מהנדס [באתר 355] | 466.1 [באתר 2] | סדקים [באתר 64] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

מדידת שטח החלון למטרת אוורור

19 מאי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין חולק כי חלון נועד לאפשר אוורור ותאורה בדירת מגורים ובמבנים אחרים, כמו גם מראות נוף ומניעת עיבוי;
בראש ובראשונה - אוורור ותאורה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה ניטרלי [באתר 13] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | חדר שרות [באתר 27] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

לא די בהתאמה לתקן הישראלי

21 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רווחת הדעה בקרב הציבור המקצועי בתחום הבניה לפיה כאשר תעודת בדיקה של מכון התקנים, המושתתת מטבע הדברים על בדיקת מדגם, נותנת תוצאה של התאמה לתקן, אז המוצר הנבדק תקין. אין הדבר כך, ולא די בהתאמה לתקן.
מעקה [באתר 75] | חלון [באתר 134] | אי התאמה [באתר 123] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | מידות [באתר 93] | אינדוקציה [באתר 2]

בית המשפט לא אמור להתעלם מאי-התאמה בטענה כי התיקון לא סביר

10 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט פסק פיצוי בערכאת ערעור בגין אי התאמה להל"ת בהעמדת כלים סניטריים בחדר רחצה ויצירת צפיפות מעבר למידות של המרווחים הדרושים על פי הל"ת.
ערעור [באתר 197] | תכנית מכר [באתר 16] | אי התאמה [באתר 123] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

מומחה אינו חבר

3 אפריל, 2020
מומחה צד לדיון אינו צריך להיות פחות אובייקטיבי ממומחה בית המשפט, אלא אם כן הוא מעורב בפרויקט נשוא חוות דעתו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה ניטרלי [באתר 13] | עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | דירה [באתר 415] | חידות [באתר 79] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

התעמרות בדיירים מזכירה את אפרים קישון

3 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
למקרא פסק הדין, אי אפשר שלא להיזכר בפיליטון של אפרים קישון על אודות שטוכס האינסטלטור.
חלון [באתר 134] | מטבח [באתר 36] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 242]

תקיפת מומחה, דרך הצגת שאלות הבהרה

29 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט מעביר את חוות דעתו לצדדים לדיון, מן הסתם קורה שצד מסוים נפגע מקביעותיו, אך אותו צד שנפגע לא כבול בצעדיו בדרך למיצוי זכויותיו: לכל צד יש דרכים להשיג על קביעותיו של המומחה.
שאלות הבהרה [באתר 68] | חקירת מומחה [באתר 19] | אתיקה [באתר 49] | מעקה [באתר 75] | מהנדס [באתר 355] | מרתף [באתר 15] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

זיכוי בגין: "בלתי צפוי מראש"?

28 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מומחים במוסיפים בכל חוות דעת מקצועית היוצאת מתחת ידם, כשם שהו מוסיפים מע"מ, גם ראש נזק המוגדר בכינוי "בצ"מ" שמשמעותו: "בלתי צפוי מראש".
שאלות הבהרה [באתר 68] | חידות [באתר 79] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

על הנס

27 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית דבר, צריך להגדיר מהו נס, כי ללא הגדרה, יכולות שתי עמדות זהות להיראות כעמדות מנוגדות, כאשר כל צד מגדיר אחרת את הנס.
לפיכך, יוגדר הנס בחיבור זה כתופעה המנוגדת לחוקי הטבע ולמנהגו של עולם, וזאת בניגוד להגדרות אחרות שיכולות להיות התייחסות לנס כאירוע נדיר אך אפשרי על פי חוקי הטבע.
רמב"ם [באתר 11] | גדר [באתר 203]

התערבות יתר חושפת נטיית לב

26 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אל לו למומחה לצאת מגדרו לטובת לקוחו. הדבר אינו תואם את מעמדו האובייקטיבי של המומחה, ועלול להיות לרועץ ללקוחו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | עד מומחה [באתר 29] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

שטח הפקר בין המעקה למסתור הכביסה

7 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגנה על מי שמגיע לחלל שבין מעקה הכביסה למסתור הכביסה כדי להביא משם חפץ שנפל, או במטרה לבצע שם עבודות אחזקה.
ערעור [באתר 197] | מעקה [באתר 75] | חלון [באתר 134] | מסתור כביסה [באתר 3] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר שרות [באתר 27] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

מעוולה לא תצמח עילה

7 פברואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שבנה ללא היתר, לא אמור להרוויח מכך כאשר באים לשקול הריסה.
ערעור [באתר 197] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 72] | מהנדס [באתר 355] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 280] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 53] | פסק דין [באתר 389]

תכנית מתאר נקודתית

31 ינואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תכנית מתאר נקודתית, מקומית, מוגבלת, מזערית, עלולה להתוות דרך ולהשפיע [לטוב או לרע] על מתחם עירוני רחב.
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | תכנית מתאר [באתר 22] | חניה [באתר 41] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280]

כשל מבנים, לא כוח עליון

6 ינואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המבול החל כגשם – ראה פרשת נח, בראשית פרק ו' פסוק י"ב: "ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה".
אחר כך, הפך בעוצמה יוצאת דופן למבול, וגם על זה האדם התגבר באמצעים של בניה - ובנה תיבה, היא תיבת נח ששרדה את המבול והצילה את באיה.
דירה [באתר 415] | אורך [באתר 103] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | פרשת השבוע [באתר 95] | עמודים [באתר 183]

הדרג המשפטי אינו מופקד על ערכים

23 דצמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט ומערכות המשפט אינם בני סמכא בתחום המדיניות, וכן הם אינם מופקדים על אמות מידה של ערכים ומוסר.
חלון [באתר 134] | דירה [באתר 415] | קורות [באתר 242] | החלטה [באתר 220]

"יעכב" ו"יעקב"

15 דצמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההיגיון הפיזיקלי והערך המילולי הנוסף בשפה.
רלב"ג [באתר 8] | פיזיקה [באתר 5]

מכירת דירה במצב גמור

30 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדובר ברכישת דירה מקבלן, במצב בו בעת המכירה – הדירה כבר בנויה.
האם גם במקרה זה חל חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 על העסקה?
האם הקבלן מחויב לספק לקונה מפרט ויתר מסמכי המכר למרות שהדירה כבר גמורה והיא גלויה לדיירים?
אי התאמה [באתר 123] | פרוזדור [באתר 28] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | דירה [באתר 415] | רוחב [באתר 64] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

הקריאה לתת אמון במערכות המשפט והצדק

29 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע" [קהלת, פרק ג' פסוק ט"ז].
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | תריס [באתר 33] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389] | מומחים [באתר 1]

השגה על חוות דעתו של מומחה מוסכם

8 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנאמר בחוות דעתו של מומחה מוסכם, אינם תחליף לפסק דין, ולצדדים לדיון יש רשות להשיג על דבריו.
ערעור [באתר 197] | שאלות הבהרה [באתר 68] | מהנדס [באתר 355] | מומחה מוסכם [באתר 19] | משלי [באתר 58] | פרשת השבוע [באתר 95] | רש"י [באתר 4] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

נעילת דלת כניסה – דיון ומקבץ מדברי שופטים

27 אוקטובר, 2019
סוגית הנעילה של דלת הכניסה לדירה ידועה כסוגיה השנויה במחלוקת, ועל כן יש משנה חשיבות להבהרות בעניין זה. על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, תקנה 2.92, ישנם שני אמצעי נעילה, וההתמקדות היא על אמצעי 2 כי הוא האמצעי הנפוץ והמקובל ברוב מכריע של דירות המגורים. לפי התקנה הנ"ל, [אמצעי 2] – מנגנון הנעילה צריך לכלול "4 בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים ע"י מנגנון גלילי".
דלת כניסה [באתר 27] | נעילה [באתר 19] | תקן ישראלי [באתר 49] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 415] | מידות [באתר 93] | רצפה [באתר 72] | עמודים [באתר 183]

דלת חוסמת מעבר

21 אוקטובר, 2019
דיון בליקוי של חסימת פרוזדור או מעבר, על ידי דלת במהלך פתיחתה בתוך דירה, אף על פי שאין בכך אי התאמה לתקנות או לתקני בניה.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | תכנית מכר [באתר 16] | דלת כניסה [באתר 27] | אי התאמה [באתר 123] | פרוזדור [באתר 28] | חדר שרות [באתר 27] | מהנדס [באתר 355] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 415] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

אברה ועברה

19 אוקטובר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
משלי [באתר 58] | תהילים [באתר 6] | פרשת השבוע [באתר 95]

מדיניות משפטית הפוגעת באיכות הבניה

18 אוקטובר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדיניות משפטית המכוונת לצמצום הגשות ערעורים על פסקי דין בערכאות ראשונות, מונעת דיון ופוגעת באיכות הבניה.
ערעור [באתר 197] | זוטי דברים [באתר 6] | רש"י [באתר 4] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

השמים יערפו טל, או ירעפו טל?

12 אוקטובר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שתי הצורות נכונות.
משלי [באתר 58] | פרשת השבוע [באתר 95]

אפודי שש

9 אוקטובר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מתפילת יום כיפור.
רום ושלח [באתר 286] | משלי [באתר 58]

כיצד יתנהל מומחה מטעם בית המשפט?

29 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחדרה מלמדנו מה מותר, ובעיקר - מה אסור, למומחה לעשות.
מומחה ניטרלי [באתר 13] | מהנדס [באתר 355] | שטח [באתר 280] | יסודות [באתר 190] | החלטה [באתר 220]

עלויות תיקונים לגבי פריטים שלא אושרו על ידי מומחה בית המשפט

27 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגשת שאלות הבהרה לעניין קביעת עלויות בנוגע לליקויי בניה שלא אושרו על ידי מומחה בית המשפט – ורק שאלות מסוג זה – מיותרת, כאשר המומחה מונה שלא בהסכמת הצדדים לדיון
שאלות הבהרה [באתר 68] | חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203]

ללכת עם ולהרגיש עם

27 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעולם קבוצה לא בוחרת את המנהיג של הקבוצה המתחרה אתה
החוצפה של מנהיגי השמאל הישראלי - חוצה גבולות ומונעת משנאה עיוורת
עמודים [באתר 183]

חיוני אך לא הכרחי

23 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עד מומחה [באתר 29]

ההבדל בין טענה לבין עדות

23 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
סיפור מתוך הספר "תבונת העדות". הספר יצא לאור וניתן לרכישה ע"י פניה למשרד המחבר.
עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | שטח [באתר 280] | גדר [באתר 203]

הליכי רישוי הבניה נותרו מאחור

20 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הליכי רישוי שונים מתקצרים בעקבות הקידום והקדמה – אך רישוי הבניה נותר מסורבל ומתיש עד ייאוש.
ועדה מקומית [באתר 72] | מכון בקרה [באתר 12] | אדריכל [באתר 131] | מכשול [באתר 37] | שברים [באתר 78] | עמודים [באתר 183]

הדייר הקפדן, וחוות דעתי המקצועית

20 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האיזון בין ליקוי שהדייר כלל אינו מודע לו לבין ליקוי מדומה אשר נוצר בראשו של "הדייר הקפדן".
רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | פיזיקה [באתר 5] | שקיעת יסודות [באתר 16]

בית המשפט מצר צעדיהם של תובעים

3 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בת"א 13353-08-16 סיני באטאס נ' ג' קשת חברה לבניין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, תיק רגיל של ליקויי בניה, בית המשפט אישר חלק משמעותי מהליקויים הנטענים, אך לא בכך הדיון, אלא באמירה של בית המשפט הבאה לכאורה לצמצם זכויותיהם של ציבור רוכשי הדירות ואף לפגוע באיכות המגורים בישראל, כפי שיובהר להלן.
אי התאמה [באתר 123] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

"אפליה מתקנת" - היא: אפליה

30 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התייחסות פטרונית לאוכלוסייה, כאילו היא טעונת טיפוח, ונקיטת "אפליה מתקנת" כלפיה – אינה יוצרת תיקון, אלא, מפלה את האוכלוסייה הנחותה לרעה ומשאירה אותה בתחתיתה עם תווית של "נזקק" ו"נכשל".
רום ושלח [באתר 286] | יסודות [באתר 190] | גדר [באתר 203]

בית המשפט אמור לדעת מה הוא פוסק

26 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רצפה [באתר 72] | פיזיקה [באתר 5] | חידות [באתר 79] | יסודות [באתר 190] | פסק דין [באתר 389]

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.
מעקה [באתר 75] | אי התאמה [באתר 123] | סלון [באתר 35] | תקן ישראלי [באתר 49] | מדרגה בודדה [באתר 8] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 415] | רצפה [באתר 72] | חידות [באתר 79]

כאשר הדיירים יוזמים שינוי בדירתם

5 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על המוכר חלים חובות לבנות על פי כל דין וזאת עליו לעשות גם במקרה של דייר היוזם שינויים בדירה.
חלון [באתר 134] | אי התאמה [באתר 123] | סלון [באתר 35] | חדר שינה [באתר 14] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | פסק דין [באתר 389]

הפיכת התקנה על פיה

28 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 68] | אינטרס ציבורי [באתר 4] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מהנדס [באתר 355] | מומחה מוסכם [באתר 19] | אורך [באתר 103] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

איזו סטייה במידות מותרת על פי מפרט המכר?

25 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האומנם מותרת לפי חוק המכר (דירות) סטיה של 2%?
מפרט מכר [באתר 28] | מחסן [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | מרתף [באתר 15] | דירה [באתר 415] | גינה [באתר 31] | אורך [באתר 103] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | מדרגות [באתר 82]

הזכות לקבלת מידע

21 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא לשווא למדנו באוניברסיטת תל אביב, מדעי החברה, החוג למדיניות ציבורית, כי מנגנונים מנהליים יגדלו ויתפחו תמיד, אם לא תהיה פעולה יזומה ונחרצת לצמצומם – וידוע שאין, כך ששגרת העבודה וברירת המחדל היא מנגנון ציבורי מתנפח ללא גבולות.
ועדה מקומית [באתר 72] | מכון בקרה [באתר 12] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

ביקורת בונה, ביקורת הורסת

15 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים כל המוסיף גורע, והביקורת השלילית מתבקשת לשם קיום דו שיח שסופו עיון וקידום
מעקה [באתר 75] | אוורור [באתר 49] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | רמב"ם [באתר 11] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | שער [באתר 53] | קורות [באתר 242]

מיהו מומחה?

12 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיהו מומחה ומיהו מתחזה למומחה ובכך פוגע בענף התכנון והבניה? מוצע להיזהר במינוי מומחים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | רום ושלח [באתר 286] | מהנדס [באתר 355] | רצפה [באתר 72] | שברים [באתר 78] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner