תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 190 תוצאות לחיפוש שבוצע

הלכה ואגדה, דין ופשרה

28 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"להלכה - פנים זועפות, לאגדה - פנים שוחקות. זו קפדנית, מחמרת, קשה כברזל - מידת הדין, וזו וותרנית, מקילה, רכה משמן - מידת הרחמים. זו גוזרת גזרה ואינה נותנתה לשיעורים: הן שלה הן ולאו שלה לאו; וזו יועצת עצה ומשערת כוחו ודעתו של אדם: הן ולאו ורפה בידה. זו קליפה, גוף, מעשה; וזו נשמה, כוונה. כאן, אדיקות מאובנת, חובה, שיעבוד. וכאן התחדשות תמידית, חירות, רשות". (חיים נחמן ביאליק, "הלכה ואגדה")
ערעור [באתר 190] | קבועות שרברבות [באתר 47] | 79א' [באתר 6] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 368]

פסיקת הוצאות ללא גבולות בהליכי ביניים

24 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
בתי משפט מוסמכים לפסוק בסיומו של כל הליך הוצאות משפט לטובת הצד השני. בדין אין קביעות חד משמעיות אודות גובה הסכומים שניתן לפסוק, וכך נוצר מצב שבתי משפט עשויים לפסוק סכומים ניכרים בעת שהם מחליטים בבקשות ביניים. מומלץ לקבוע בחקיקה הנחיות ברורות בדבר גובה הסכומים על מנת ליצור מדרג הוצאות מידתי, המכוון את שיקול דעתו של בית המשפט.
ערעור [באתר 190] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183] | גדר [באתר 189]

הצעת חוק בוררות חובה היא הפרטה אסורה של הרשות השופטת

24 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
דיון בהצעת חוק לבוררות חובה שהועלתה בכנסת ישראל.
ערעור [באתר 190] | יסודות [באתר 183] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

דרישת תשלום על סמך ...דרישה

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא אחת נתקלתי בהליך שכיח ביחסים שבין קונה דירה לבין קבלן/חברה קבלנית, או בין מזמין לקבלן, ובו הקבלן מגיש למזמין חשבון הכולל דרישת תשלום מפורטת בגין עבודות בניה שביצע, מחוץ לחוזה שבין הצדדים.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | קורות [באתר 228]

וועדת ערר לא רשאית לשנות עמדתה מבלי שקרה שינוי בשטח

1 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא יתכן שמוסדות תכנון יתנו יד לבעל-דין, שאינו פועל בהתאם להסכמה אליה הגיע, ואשר בנוסף לכך מבצע בנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 190] | ועדה מקומית [באתר 69] | ועדת ערר [באתר 31] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | ערר [באתר 44] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

ע"א 3703-09-13 עה"מ חיים כהן נ' רנה איבגי

8 דצמבר, 2013 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 331] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | ערר [באתר 44] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

אין הנחתום מעיד על עיסתו

26 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הרישום הפורמאלי בפנקס המהנדסים, המעיד על מהנדס כאילו הוא מוסמך לתכנן מבנים ללא הגבלה לאור השכלתו וכישוריו – אינו מספיק, ולעתים אינו נכון ולא משקף את המציאות על אודות הכשרתו והתאמתו של המהנדס, שעלול להיות בעל מקצוע אחר – ובכל מקרה, לא קונסטרוקטור.
ערעור [באתר 190] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

הפער המדומה

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה התביעה התייחס לליקויים במועד הכנת חוות דעתו, אשר לאחריו הדירה של התובעים תוקנה על ידי הנתבעת תיקונים נרחבים וחלק ניכר מהליקויים תוקנו, ואילו מומחה בית המשפט התייחס לליקויים שנותרו לאחר התיקונים...
כיצד ניתן להשוות עלויות תיקונים במצב זה?
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | דירה [באתר 389] | פסק דין [באתר 368]

מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה

8 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנעילה הנדרשת לארבעה כיוונים - דבר שציבור היצרנים כמעט וביטל מהעולם - חוזרת בהוראת בית המשפט כדרישה מחייבת בהתאם לתקנות ברורות בעניין זה. בית המשפט קבע כי הקבלן יבצע מנגנון נעילה הכולל נעילה לכיוון הרצפה - או שיחליף את הדלת כולה, והקבלן העדיף את האופציה הראשונה וגם ביצעה בפועל בדירת התובעים.
ערעור [באתר 190] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון

15 אוקטובר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"...מה עוד שיש לתת את הדעת לחוסר השוויון במעמדם של המשתכנים ושיכון ופיתוח האחד כלפי משנהו. לפיכך סבורה אני כי הויתורים לא ויתורים הם וכל הליקויים המנויים בחוות דעת המומחה הם ליקויים שבגינם אחראית הנתבעת". [השופטת ט' שטרסברג-כהן בעניין "ויתורים" של הדיירים לקבלן, לגבי ליקויים הקיימים בדירותיהם]
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | מבואה [באתר 3] | מחסן [באתר 25] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רכוש משותף [באתר 37] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

גם דיירים הרואים את הדירה - זכאים לפיצוי

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדי פעל עולה טענה נגד הדיירים בבואם למצות את זכויותיהם עקב ליקויים בדירה: "הרי ראיתם את הדירה ובדקתם אותה בטרם הרכישה, הרי חתמתם על מסמך הכולל אי-אלו ליקויים פעוטים שנתגלו בדירה, ומה לכם לתבוע עשרות או מאות אלפי ₪ עתה? אין זאת כי אתם חומדי ממון וחפצים לעשוק את החברה הקבלנית, מבונות הארץ".
ערעור [באתר 190] | אי התאמה [באתר 113] | גג רעפים [באתר 5] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | תקרה [באתר 25] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האחריות האישית של מנהל חברה בגין ליקויי בנייה - דבר אשר נדרש, לאור קיומן של חברות ארעיות, אשר מוקמות לצורך ניהול ומכירה של פרויקט, ונסגרות מיד לאחר מכירת הדירות.
ערעור [באתר 190] | אורך [באתר 98] | פסק דין [באתר 368]

התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התנהגות הולמת של יזמי בניה מול הרשויות המקומיות, לא ראוי וגובל בפלילים - עיכוב מתן שירותי רישוי, כל עוד היזם אינו מזרים מזומנים לנותני ההיתרים, גם כאשר מדובר בהזרמת כסף למטרות ציבור. הרי אנו מכירים לא מעט אנשי ציבור שישבו או יושבים בכלא בגלל שנגסו בדרך דומה כסף - והשקיעו אותו בקידום מטרות ציבוריות.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | ועדה מקומית [באתר 69] | היתר בנייה [באתר 30] | פסק דין [באתר 368]

נערץ ומוכפש

6 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה השלם עם עצמו מגיע להישגים גבוהים מהבחינה המקצועית ומעצבן את מערכת בית המשפט, בה הוא מפריע לרבים ממחליטי ההחלטות [לרבות שופטים] ומקלקל להם את השורה. כדי לשאת חן בעיני בית המשפט, המומחה נדרש לזנוח את האמת המקצועית ולנסות לקלוע למה שיתקבל טוב בעיני השופט, ויהיה סביר בעיני הדיוט.
ערעור [באתר 190] | אתיקה [באתר 45] | חלון [באתר 125] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | מכשול [באתר 35] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

שאלה מוסרית הגדולה מבית המשפט

6 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם ישיבה בכס השיפוט כמה שנים מכשירה את היושב שם להבין יותר מאחר מה ראוי ומה אסור?!
ערעור [באתר 190] | מהנדס [באתר 331] | החלטה [באתר 206]

הוועדה המקומית חייבת לדון בבקשת הקלה

5 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין למכיני תוכנית המתאר [ולמי שמאשרה] סמכות ליצור מצב לפיו לא ניתן להגיש בקשה להקלה, שתבוא לדיון בהליכי הרישוי המקובלים. הוועדה חייבת לדון בכל מקרה בבקשת הקלה, ולנמק מסקנותיה. חובת הנימוק בעלת חשיבות רבה המומחשת במקרה המתואר לעיל, ומשמעותה היא כי על הוועדה לדון בכובד ראש בבקשת ההקלה, ולהנפיק עמדה שמן הסתם עלולה לעמוד במבחן נוסף - הוא מבחן שיפוטי, או מבחנה של וועדת ערר מחוזית.
ערעור [באתר 190] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 69] | ועדת ערר [באתר 31] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית מפורטת [באתר 3] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 44] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 40985-03-11 שמיר ואח' נ' הלה הנדסה בניה וייזום (1998) בע"מ

4 יוני, 2012 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | פסק דין [באתר 368]

מומחה הנוהג ביתר זהירות

12 מאי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"תביעה שכיחה כנגד מוסך לבדיקת רכב היא, שהמוסך לא איתר פגמים וליקויים ברכב. התביעה דכאן היא ייחודית בכך, שנטען כנגד המבקשת שעשתה מלאכתה "בחריצות יתר", וגילתה פגמים וליקויים שלא היו קיימים ברכב. נזכור כי מעבר לפן הממוני, לתוצאות הבדיקה יש גם היבט של דיני נפשות, כך שהתוצאה של אי אבחון פגם או ליקוי, חמורה מהתוצאה של אבחון-יתר" - השופט יצחק עמית.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | אוורור [באתר 46] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה

12 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לכאורה, מדובר בקיצור הליכים מבורך, תוך עקיפת הבירוקרטיה והמעטת עינויי הדין. למעשה, ככל שמומעטים עינויי הדין לאור נקיטת דרך זו המותווית בסעיף 79 א לחוק בתי המשפט, עלול צד לדיון למצוא עצמו סובל פי כמה, לא מעינויי דין, אלא - מעינויים שלאחר הדין, ואין לאל ידיו לעשות בנדון דבר.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | 79א' [באתר 6] | אורך [באתר 98] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

אין להפחית ממחירי חוות דעת של מומחה

2 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר יש קושי להוכיח את שיעור הנזק שקיומו הוכח - לבית המשפט סמכות לקבוע את שיעור הנזק על דרך האומדן, אך כאשר יש ממצאים שבמומחיות לגבי קיום הנזק ולגבי שיעורו -לא די באמירה שיפוטית כדי לסטות ממה שנקבע על ידי מומחה, ודרוש נימוק, הסבר, טיעון והוכחה גם מבית המשפט.
ערעור [באתר 190] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חניה [באתר 38] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

הרתעת תובעים באמצעות פסק דין שגוי

21 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין שגוי גרם להרתעת דיירים מלמצות את זכויותיהם, כאשר שכניהם אשר הגישו תביעה - מוצגים שלא בצדק כמי שהגישוה שלא בתום לב בפסק הדין השגוי, דבר שהתהפך בערעור...
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

מידת ההנאה לא משפיעה על תשלומי האחזקה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני גר בקומה עליונה [קומה 18] בבית משותף, ואיני משתמש כלל במדרגות, כי אף אם המעלית תקועה - והיו דברים מעולם - לא סביר כי אעלה וארד רגלי. האם עלי לשלם עבור ניקיון המדרגות כמו זה שגר בקומה ראשונה או שניה בבית המשותף?
ערעור [באתר 190] | חניה [באתר 38] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

האם גג הרעפים הוא חלק משלד הבניין?

18 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חתמתי על הסכם פאושלי עם קבלן לבניית שלד של בית - ולקראת סוף הבניה, הוא נמנע מלבצע את גג הרעפים למרות שהגג הוא חלק מהשלד הגמור והופיע בתוכניות. האם יש לו על מה לסמוך?
ערעור [באתר 190] | גג רעפים [באתר 5] | יסודות [באתר 183]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | תחזוקה [באתר 22] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

המהנדס כקונסטרוקטור

1 ספטמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהנדס קונסטרוקציות הרשום כמהנדס רשוי ברשם המהנדסים במסגרת המתאימה, מוסמך לתכנן כל מבנה ולא רק קיר תומך. האחריות הרובצת על כתפיו של קונסטרוקטור היא עצומה. יש לברך את בית המשפט על שירד לשורש העניין והוציא תחת ידיו בסופו של הליך - החלטה ראויה ונכונה, ולא קיבל את עמדתו של מומחה בית המשפט בדבר התאמת מינויו לכישוריו.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מהנדס [באתר 331] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 206]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | תקופת אחריות [באתר 17] | רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 389] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

זכות הקבלן לבצע תיקונים – יתרון לקונה ובעיה למוכר

26 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים קרובות, כאשר צד לדיון החש עצמו נפגע מפסק הדין ומחליט על הגשת ערעור לערכאה גבוהה, ככל שפסק הדין יותר גרוע, לדעת הצד שחש נפגע - כן ייטב, כי מלאכתו בערעור תהיה יותר קלה, טיעוניו יותר משכנעים, וסיכוייו יותר גבוהים.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | גובה [באתר 157] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

מומחים למומחיות

6 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דומה הדבר לרוכל שמכר דגים לפלוני, דגים אותם קנה מפלמוני שקנה אותם מאלמוני שקנה אותם מהדייגים, ובין מכירה למכירה - הדגים העלו עובש וריחות רעים. כאשר הגיעה אשתו של פלוני להתלונן על כי הדגים מקולקלים - שח לה המוכר: "מה, בישלת את הגדים? מדוע? אלה דגים המיועדים למסחר, לא למאכל!"
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רטיבות [באתר 100] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 45200-08-10 שיכון עובדים בע''מ נ' בת שבע זכאי

17 מרץ, 2011 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | רכוש משותף [באתר 37] | התיישנות [באתר 20] | פסק דין [באתר 368]

קיצוניים בביטול ליקויי בנייה

9 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה קבוצת מומחים נכבדה, אשר עורכים דרך קבע חוות דעת מקצועיות מטעם ולמען קבלני בניין הבונים דירות פגומות, ובחוות הדעת שלהם מומחים אלה מתכחשים לליקויים ומאפסים עלויות של תיקונים. יובהר כי מומחה אינו אמור לרצות את שולחו, וכי מחוייבותו וחוות דעתו אינה כלפי נותן שכרו, אלא בראש ובראשונה כלפי עצמו, מקצועיותו, ידיעותיו, האמת אותה שינן ולמד באקדמיה אשר התגבשה במשך עיסוקיו בתכנון ובניהול הבניה, וכל זאת בתום לב, ביושר, וללא משוא פנים.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | רכוש משותף [באתר 37]

אמצעים להשגה על חוות דעת

17 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדרך להשגה על חוות דעתו של מומחה בית המשפט, במישור המקצועי בדבר קביעותיו ומסקנותיו, ובמישור האישי - בדבר התאמתו לתפקיד, יושרו, ומהימנותו.
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

טענות מומחה בית משפט בערכאת הערעור

4 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדירה אל עובי הקורה ועומק המחשבה הטמונה בחוות דעתו של מומחה בית המשפט, תוך השוואתה לחוות הדעת של הצדדים וטענות באי כוחם, הינה לא רק סמכותה של ערכאת ערעור, אלא גם חובתה כלפי צדדים לדיון, אשר עשו כל מה שנדרש מהם בטרם הגשת ערעור, ונאלצו לקבל את שלהם בבית המשפט במסגרת ערעור.
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | פרוזדור [באתר 27] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

ערכה וחשיבותה של חוות דעת צד לדיון

31 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי התובע, מוציא תחת ידו חוות דעת מורחבת לגבי הממצאים שהוא מאתר בנכס הנבדק, מצלם לשם תיעוד הממצאים, מצרף נספחים לחוות דעתו כדי להוכיח את נכונות גרסתו, מפנה אל פסקי דין המאוששים את גישתו, והנה, מגיע תורו של מומחה מטעם בית המשפט לומר את דברו, והוא מבטל בהינף קולמוסו את עיקר ממצאיו של מומחה התביעה; האומנם?!
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | קבועות שרברבות [באתר 47] | גג רעפים [באתר 5] | מהנדס [באתר 331] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.
ערעור [באתר 190] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 389] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | חישוב שטחים [באתר 14] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

7608-06-08 פורטונטו כהן ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ ואח'

12 ספטמבר, 2010 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מהנדס [באתר 331] | מומחה מוסכם [באתר 17] | שער [באתר 52] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 206]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 69] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189] | החלטה [באתר 206]

ע"א 4661-03-09 בונדר ואח' נ' גורגה [תיווך יוקרה] ואח'

14 מאי, 2010 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 368]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | ועדת ערר [באתר 31] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

בר"מ 8745/09 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ' יחיאל הראל

23 פברואר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מהנדס [באתר 331] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 183] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מהנדס [באתר 331] | הזדמנות לתקן [באתר 7] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 3981/07 לרנר נ' ג.ה. דר לבנין ומסחר בע"מ

13 אוקטובר, 2009 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 69] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 265] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 331] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פסילת מומחה [באתר 23] | גדר [באתר 189] | החלטה [באתר 206]

ע"א 8148/06 ברכה אליהו נ' נפתלי שימרובסקי

31 דצמבר, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | חידות [באתר 76] | פסק דין [באתר 368]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner