תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 21 תוצאות לחיפוש שבוצע

אסתטיקה

5 פברואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שרואה בתקנות ובתקנים "חזות הכול" - טועה, ועלול להטעות.
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מעקה [באתר 94] | אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

אוורור מחסן

13 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
סוגיית אוורור המחסן היא חשובה לדיירים, המאחסנים במחסן פריטים שונים, המעלים עובש באין אוורור בו.
חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | פרוזדור [באתר 38] | מחסן [באתר 30] | חדר שרות [באתר 32] | מהנדס [באתר 402] | אורך [באתר 129] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | רצפה [באתר 105] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

החזר מלוא שכר טרחת מומחה צד לדיון

29 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מאמר זה נכתב לאור הפרקטיקה הנקוטה על ידי חלק מהשופטים, לזכות את התובע בחלק יחסי של החזר הוצאות ושכר הטרחה של מומחים, בהתאם לתוצאות פסק הדין.
ערעור [באתר 211] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מעקה [באתר 94] | אי התאמה [באתר 140] | אדריכל [באתר 142] | גובה [באתר 198] | החלטה [באתר 235]

תקיפת מומחה, דרך הצגת שאלות הבהרה

29 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט מעביר את חוות דעתו לצדדים לדיון, מן הסתם קורה שצד מסוים נפגע מקביעותיו, אך אותו צד שנפגע לא כבול בצעדיו בדרך למיצוי זכויותיו: לכל צד יש דרכים להשיג על קביעותיו של המומחה.
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | אתיקה [באתר 50] | מעקה [באתר 94] | מהנדס [באתר 402] | מרתף [באתר 19] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

עלויות תיקונים לגבי פריטים שלא אושרו על ידי מומחה בית המשפט

27 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגשת שאלות הבהרה לעניין קביעת עלויות בנוגע לליקויי בניה שלא אושרו על ידי מומחה בית המשפט – ורק שאלות מסוג זה – מיותרת, כאשר המומחה מונה שלא בהסכמת הצדדים לדיון
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229]

הכרעה בין שניים

18 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השופט פוסק על פי בחינת עדויות המומחים ובדיקת חוות הדעת, ואין לו אמצעים נוספים מאשר להישען על המומחים במישור המקצועי, או לא להישען עליהם ככל שאמינותה של העדות אינה מניחה את דעתו.
ערעור [באתר 211] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מהנדס [באתר 402] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

הסדר המומחה המוסכם לפי תקנה 130(ג) – לוקה בחוסר היגיון

19 אוקטובר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
תקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, כי אם מונה המומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את ההוראות לפיהן לא יוגשו חוות דעת מטעם בעלי הדין, ויראו חוות דעת שהגישו בעלי הדין קודם למינוי, כאילו לא נתקבלו כראיה.
חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פסק דין [באתר 431]

חוות דעת מקצועית אינה תוכנית עבודה

5 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רמת הפירוט בחוות דעת מקצועית, היא מוגבלת, וכאשר מצוין בה ליקוי בניה – יסתפק המומחה בתיאור כללי של הליקוי, הוכחת קיומו ובהערכת תיקונו.
חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מעקה [באתר 94] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | שטח [באתר 350] | חישובים סטטיים [באתר 28] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

מומחה לא אובייקטיבי בעליל

20 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת העבודה המקצועית במשרדינו, אנו נתקלים לא אחת בחוות דעת של מומחים, לרבות מטעם בית המשפט, הפורשים משנתם כהקדמה לחוות דעתם, ומביעים התנגדות מנומקת או הסתייגות מהוראות מחייבות, מתקנות ומתקנים.
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | קונה משנה [באתר 17] | תקופת בדק [באתר 22] | תקופת אחריות [באתר 18] | אוורור [באתר 58] | אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | תחזוקה [באתר 28] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251]

סינים קטנים תחת הבניין...

16 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד מתקבלת דעתו של המומחה, ולא תמיד דחיית חוות דעתו נעשית בשום שכל.
להלן יובא מקרה קיצוני של העדפת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט על פני חוות דעתי, באופן תמוה עד כדי אבסורד, בערכאה ראשונה ובערכאת ערעור.
מדובר בחוות דעת מקצועית שנתתי בעניין בית מגורים סדוק ושוקע, עד כדי כך שדרוש להרסו ולבצעו מחדש - וכל פתרון אחר אינו אפשרי.
ערעור [באתר 211] | חקירת מומחה [באתר 21] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279]

המזימה למזעור ליקויי בניה

18 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנטייה של מומחה מטעם בית המשפט למזער ליקויי בניה ואי התאמות באמצעות הכחשה, השמטה, קביעת עלויות תיקונים נמוכות, מקבלת תפנית ושדרוג, על ידי הפעלת "תחכום" הגובל בהטעיה.
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115]

זילות החוק ע"י מומחים

6 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחים מזלזלים בהוראות החוק, התקנות, ההוראות המחייבות והתקנים הישראליים – בית המשפט עצמו עלול להיגרר אחריהם ולזלזל גם הוא בהוראות החוק.
זוטי דברים [באתר 6] | חקירת מומחה [באתר 21] | רום ושלח [באתר 319] | מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | מהנדס [באתר 402] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | בית משותף [באתר 62] | ועד הבית [באתר 12] | רצפה [באתר 105] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

חוות דעת ועדות: צורה ותוכן

2 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
צבעוניותה של חוות דעתו של מומחה בית המשפט, כמו גם רהיטות דיבורו בעדותו [המוגנת] בין כותלי בית המשפט, אינם אמורים להרשים את השופט ולהשפיע על פסק דינו. על בית המשפט לנסות להבין מיהו המומחה הניצב בפניו – ומה הוא אומר, מה הוא טוען: האם הוא [מומחה בית המשפט] עושה מלאכתו בתום לב, בחוכמה וביושר, או שמא הוא נוגס, הורס ודורס, נוגס ממון, הורס את כללי המקצוע ודורס כל מה שניצב בדרכו ברגל גסה.
חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | רום ושלח [באתר 319] | מעקה [באתר 94] | מרפסת [באתר 96] | שטח [באתר 350] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

אמצעים להשגה על חוות דעת

17 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדרך להשגה על חוות דעתו של מומחה בית המשפט, במישור המקצועי בדבר קביעותיו ומסקנותיו, ובמישור האישי - בדבר התאמתו לתפקיד, יושרו, ומהימנותו.
ערעור [באתר 211] | שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 50] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 21] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | מומחה מוסכם [באתר 20] | דירה [באתר 473] | פסק דין [באתר 431] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | אי התאמה [באתר 140] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | מידות [באתר 127] | היתר בנייה [באתר 34] | סדקים [באתר 76] | שברים [באתר 88] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | רום ושלח [באתר 319] | אי התאמה [באתר 140] | מטבח [באתר 48] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | יסודות [באתר 225]

בש"א 9696/03 סגל אבי נ' שיכון ופיתוח

23 פברואר, 2004
חקירת מומחה [באתר 21] | חלון [באתר 157] | שטח [באתר 350] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ת"א 24366/99 אסל נ' בוני התיכון

19 מרץ, 2002 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 21] | דירה [באתר 473] | גינה [באתר 32] | שער [באתר 55] | משלי [באתר 65] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431]

רע"א 1017/01 אלפרד דיין נ' אילן בר

8 מאי, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ת"א 10374/96 שטרית אברהם ואח' נ' אחים שרבט חב' לבניין בע"מ

30 אוקטובר, 2000 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | אורך [באתר 129] | רכוש משותף [באתר 47] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]
טוען סינון...ajaxSpinner