תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 174 תוצאות לחיפוש שבוצע

משימה בלתי אפשרית

9 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה עושים כאשר בדירה אותה רכשו דיירים מקבלן, מופיעים ליקויי רטיבות קשים, שמומחה התובעים סבור כי עלות התיקונים היא 100,000 ₪ ואילו מומחה בית המשפט סבור כי עלות התיקונים היא 5,000 ₪?
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | רטיבות [באתר 99] | פסק דין [באתר 357]

הבהרה משפטית הנדרשת ע"י מומחה

3 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש נושאים הממוקמים על קו התפר בין נושאי משפט לבין נושאי הנדסה ואדריכלות. במקרים אלו, על המומחה המתייחס אליהם, להבהיר היטב את הפן המשפטי שהביאו לידי מסקנותיו בחוות דעתו, כדי שהקורא יוכל לרדת לשורש העניין ולבחון את הדברים, שמא שגה המומחה בתחום בו הוא אינו מומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אי התאמה [באתר 111] | חדר שינה [באתר 12] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164]

מומחה שאינו במקצוע

1 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים, בתדירות גבוהה מדיי, מתמודדים צדדים לדיון לא רק עם הצד הנגדי להם, אלא גם עם מומחה מטעם בית המשפט, אשר מקצועו לא תואם את הנושא בו הוא נבחר לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | שטח [באתר 258] | בית משותף [באתר 48] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 202]

טיפול בזכוכית מחוסמת

9 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט שהעיד בבית המשפט, נחקר על חוות דעתו בו הוא אישר זכוכית כאילו היא זכוכית בטיחותית, למרות שלא היה בה שום סימן המעיד על כך. על פי התקן 1099 במיקומים מסוימים בדירה נדרש להתקין זכוכית בטיחותית ברמות שונות לפי המיקום והשימוש, ועל פי תקן 938 כל לוח של זכוכית בטיחותית מחויב בסימון בר קיימא בפינת הלוח.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מעקה [באתר 64] | דירה [באתר 371] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

כשמהנדס בניין "מזגזג" בחוות דעתו

3 ינואר, 2016 |
עו"ד טל רבינוביץ'
תופעת "המומחים מטעם", של מומחים הבאים לרצות את שולחיהם באמצעות כתיבת חוות דעת שעיקר מטרתן היא להצדיק את טענות שולחיהם - היא תופעה אשר על בתי המשפט להוקיע בתוקף ולשלול כל לגיטימציה לקיומה, שכן תופעה זו נועדה להוליך שולל את בית המשפט ולהטות דין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אתיקה [באתר 43] | מפרט מכר [באתר 25] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | תכנית היתר [באתר 13] | היתר בנייה [באתר 29] | תקרה [באתר 23] | פסק דין [באתר 357]

מה יכול המינוי לגרום למומחה?

22 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קצרה בינתי מלהבין מה קורה לחלק נכבד מן המומחים, כשהם מקבלים מינוי מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | חלון [באתר 122] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מהנדס [באתר 320] | פגם אסתטי [באתר 12] | קורות [באתר 223]

הצדקת ההליך של מיצוי זכויות הדייר

18 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר מאבק מקצועי רב שנים, מול מומחה הנתבעת [המהנדס רפאל גיל] שהכחיש את קיום הליקויים ומזער את אלה שהכיר בהם, כמו גם מול מומחה בית המשפט שלא אישר את מרבית הליקויים שנטענו, התקבל פסק דין המצדיק את ההחלטה להגשת תביעה ואת המהלך המשפטי המורכב שלאחריה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | חלון [באתר 122] | דלת כניסה [באתר 23] | סלון [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | חניה [באתר 35] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 371] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202] | מדרגות [באתר 73]

זכות הדיירים לאכיפת תיקון במקום קבלת פיצוי כספי

13 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במצב רגיל ושכיח, רוצה הדייר לקבל פיצוי כספי בשל קיומם של ליקויי בנייה בדירתו, ואילו הקבלן – מעדיף לבצע את התיקון בפועל.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164]

גישה מחמירה עם מומחי בית המשפט

6 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחי בית המשפט מחברים מסמכים מקצועיים, האמורים להוות בסיס לפסקי הדין, וטועים לא פעם אחת בהתייחסות לליקויי בניה שונים. בכך נגרם נזק אשר לעתים הוא נזק מהותי המצדיק מבחינה עניינית הגשת תביעה, בגלל רשלנות, ללא קשר האם למומחה המתמנה מטעם בית המשפט יש חסינות אם לאו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | גדר [באתר 179]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | מידות [באתר 83] | רטיבות [באתר 99] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

תנו למומחה בית המשפט לעבוד!

9 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התופעה של בדיקת מבנה על ידי מומחה בית המשפט, תוך היצמדות פיזית אל המומחה והפרעה למהלך הבדיקה על ידי מומחי הצדדים – היא תופעה שכיחה במקומותינו. יש מומחים אשר משוכנעים, כי ככל שיהיו יותר צמודים אל מומחה בית המשפט, וככל שיפטפטו מלל רב יותר מעמיתיהם – כן ייטב. גרוע מכך, יש מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, שנוטים בחוות דעתם אחר הצד שמרבה במלל ונדבק אליהם במהלך הביקור, מטעמים שעימם. מדובר בתופעה פסולה ולא ראויה.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 320] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

סיכון בטיחותי במתחם כביסה בדירות מגורים

22 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.100, יש להגן על מקומות עם הפרשי גובה מסיכוני נפילה באמצעות מעקה, ועל פי תקן ישראלי 1142 חובה לבנות את המעקה כך שיעמוד במגוון דרישות והוראות מבחינת מבנהו, החומרים מהם הוא בנוי וחוזקו – עמידותו נגד כוחות אופקיים ונגד כוחות אנכיים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 64] | מסתור כביסה [באתר 3] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 36] | תקן ישראלי [באתר 42] | פודסט [באתר 4] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 1401-03-14 אליעזר משה מרגלית נ' ליאון אריה כהן ואח'

6 אוקטובר, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מהנדס [באתר 320] | מרתף [באתר 17] | גובה [באתר 146] | פסילת מומחה [באתר 23] | יסודות [באתר 175] | החלטה [באתר 202]

עלות ביצוע עבודות איטום: האומנם 6,500 ₪ כקביעת המהנדס גיל?!

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המהנדס רפי גיל אמד את עלויות תיקוני הרטיבות בדירת התובעים בסכום מזערי של 6500 ש"ח בלבד. מומחה בית המשפט סבר אחרת, ובית המשפט פסק מאות אלפי ש"ח פיצויים בגין ליקויי האיטום בדירה...
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | חלון [באתר 122] | סלון [באתר 32] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | בית משותף [באתר 48] | רכוש משותף [באתר 35] | רטיבות [באתר 99] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

הדירה אינה שדה ניסויים של הקבלן

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם יש שתי דרכים לתקן ליקוי בדירה, דרך אחת היא תיקון בביטחון מלא שהליקוי יתבטל ודרך שניה נסיונית, הקבלן שמסר את הדירה למגורים בה ילך בדרך הבטוחה ויבכר אותה על פני הדרך הנסיונית אף שהדרך הנסיונית יותר זולה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

מומחה הגורם נזק ללקוחו

13 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיהו הלקוח של מומחה בית המשפט, והאם יש למומחה זה חסינות עקב קרבתו לשופט שמינהו? דיון בסוגיה עם שתי דוגמאות להבהרת האפשרויות של הגשת תביעה נגד המומחה שגורם נזק לצד לדיון בחוות דעתו המקצועית.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | פרשת השבוע [באתר 92] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

דברי חכמים בנחת נשמעים [האתיקה הבלתי כתובה אשר חלה על מומחים]

11 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביטול מינויו של המהנדס רפאל גיל כמומחה מטעם בית המשפט לאור בקשת פסילה של ב"כ צד לדיון לאור יחסים עכורים בעבר בתיקים אחרים, מלמד על החשיבות של אופן ההתנהגות וההתנהלות של מומחה במילוי תפקידו המקצועי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | אתיקה [באתר 43] | מהנדס [באתר 320] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 202]

זכויות הדיירים על אף השדרוגים

10 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלנים רבים מנסים להימלט מאחריותם על ליקויי בניה בתואנה כי מי שאחראי למעשה הם הדיירים, שבמהלך הבניה יזמו שינויים ותוספות, אשר שחררו במעשה זה את הקבלן מחובתו לפי חוק המכר דירות – תשל"ג – 1973.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

העמדת חוו"ד מומחה במבחן

15 יולי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בשגרת העבודה המקצועית, נתקלים לא אחת עם חוות דעת מומחה בית המשפט המקפחת באופן קיצוני את הדיירים, וצריך להתמודד עם מצב זה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | מהנדס [באתר 320] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 371] | רכוש משותף [באתר 35] | רטיבות [באתר 99] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223]

ת"א 34974-08-11 שילר נ' כוכב חברה לבנייה ונכסים והשקעות בע"מ

11 יולי, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 371] | רטיבות [באתר 99] | משלי [באתר 47] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

השירות המקצועי שנותן מומחה בית המשפט לשופט

4 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נפסק לא אחת כי מומחה מטעם בית המשפט צריך להעמיד לרשות בית המשפט את מומחיותו, ולא לנסות ולנווט את פסק הדין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מכשול [באתר 33] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

מנחם נאמן, שופט (בדימוס) בית המשפט המחוזי חיפה

31 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת המדור "תרומת שופטים" מובאים מאמרים הסוקרים את תרומת שופטים בדימוס לקידום איכות המגורים בישראל. ישנם חוקים, תקנות ותקנים הקובעים בחקיקה מחייבת כיצד יש לתכנן ולבנות מבנים, אך אף על פי כן, גם לפסקי הדין מקום מכובד ורב השפעה על עיצוב איכות הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95]

איך הופך מומחה ביהמ"ש למומחה צד לדיון

18 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה שהתמנה כמומחה מוסכם מטעם בית המשפט, מצא עצמו באותו תיק כמומחה צד לדיון; מעשה שהיה, עם סוף טוב.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אתיקה [באתר 43] | מהנדס [באתר 320] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פסק דין [באתר 357]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 33] | מרפסת [באתר 69] | תקן ישראלי [באתר 36] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | התיישנות [באתר 20] | רצפה [באתר 60] | פסק דין [באתר 357]

מומחה לא מביא מומחה

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט צריך להתאים לנושא המקצועי שבמחלוקת הוא עצמו, וככל שאינו מתאים - הוא לא אמור למנות "מומחה-משנה" תחתיו, אלא להחזיר את המינוי אחר כבוד לבית המשפט ולוותר עליו לטובת מומחה אחר שכן מתאים במקצועו ובמקצועיותו לנושא שבמחלוקת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | מהנדס [באתר 320] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

מומחים לאיטום ו"מומחים" לאיטום

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון על סוגי המומחים לליקויי איטום בדירה בצד הוראת בית משפט שבערעור למומחה לבדוק שוב את הנכס לאחר שסיים את חוות דעתו ולאחר שכבר נפסק גובה הפיצוי.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | רכוש משותף [באתר 35] | ועד הבית [באתר 11] | רטיבות [באתר 99] | משלי [באתר 47] | פסק דין [באתר 357]

חובת ההנמקה של מומחה מטעם בית המשפט

28 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
על בתי משפט לנמק את קביעותיהם כאשר הם בוחרים לקבל את קביעותיו של מומחה מטעמם ואל להם להסתפק בנימוק המעגלי לפיו הם מקבלים את דעתו מכיוון שהוא המומחה מטעמם.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 43] | דירה [באתר 371] | שברים [באתר 72] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

מומחה "מטעם"

21 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים הדנות בדפוסי התנהגות של מומחים, חלה על המומחה חובה להיות אובייקטיבי ולא לסטות מכללי המקצוע, אך בד בבד חלה עליו גם חובה להיות נאמן למזמין העבודה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | חדר מגורים [באתר 13] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | רטיבות [באתר 99] | תקרה [באתר 23] | סדקים [באתר 58] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

נשיאת נטל שכר טרחת מומחה בית המשפט

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בשלב ממוקדם של ההליך המשפטי, בטרם ידוע האם התביעה מוצדקת או שמא ההגנה היא הראויה ובסופו של יום תגבר על טענות התביעה – יש היגיון בחלוקת שכר טרחתו של מומחה בית המשפט על הצדדים שווה בשווה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | אוורור [באתר 44] | דירה [באתר 371] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202] | מדרגות [באתר 73]

ריצוף תחת ארונות המטבח

8 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת החלפת ריצוף פגום בדירת מגורים, האם חלה חובה להחליף גם את הריצוף הסמוי המצוי מתחת לארונות קיר קבועים, כגון: ארונות המטבח?
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | מטבח [באתר 33] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | עמודים [באתר 164]

חוות דעת ועדות: צורה ותוכן

2 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
צבעוניותה של חוות דעתו של מומחה בית המשפט, כמו גם רהיטות דיבורו בעדותו [המוגנת] בין כותלי בית המשפט, אינם אמורים להרשים את השופט ולהשפיע על פסק דינו. על בית המשפט לנסות להבין מיהו המומחה הניצב בפניו – ומה הוא אומר, מה הוא טוען: האם הוא [מומחה בית המשפט] עושה מלאכתו בתום לב, בחוכמה וביושר, או שמא הוא נוגס, הורס ודורס, נוגס ממון, הורס את כללי המקצוע ודורס כל מה שניצב בדרכו ברגל גסה.
חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | מרפסת [באתר 69] | שטח [באתר 258] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

יצירתיות ואלתור

30 מרץ, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים שונים המקבלים את מינויים מטעם בתי המשפט [ועל אלה נמנים רבים מתחום התכנון והבנייה], רואים בעיקר תפקידם - איתור פתרונות, לשם ביטול ליקויי הבנייה, תוך הוצאה כספית מינימלית, ובלבד שאותו פתרון יהיה סביר, חוקי, תקני. לעתים מגיעים מומחים אלה בפתרונותיהם ליצירתיות מובהקת והזויה, שאינה לקוחה כלל מתחום התכנון והבנייה כפי שמקובל.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מעקה [באתר 64] | מרפסת [באתר 69] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | מהנדס [באתר 320] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | גדר [באתר 179] | מדרגות [באתר 73]

הדייר מגלה ליקויים בדירה, מתקנם – ומגיש תביעה

6 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין לכחש כי קל יותר להוכיח קיום הנזק בדירה מוזנחת, שסדקיה לא תוקנו ונזקי הרטיבות נותרו גלויים, לא רק בזכות גילויים של הפגמים, אלא גם מהסיבה שדירה כזו נתפשת על ידי הדיוט כפגומה יותר מדירה מטופחת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 58] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

הפער המדומה

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה התביעה התייחס לליקויים במועד הכנת חוות דעתו, אשר לאחריו הדירה של התובעים תוקנה על ידי הנתבעת תיקונים נרחבים וחלק ניכר מהליקויים תוקנו, ואילו מומחה בית המשפט התייחס לליקויים שנותרו לאחר התיקונים...
כיצד ניתן להשוות עלויות תיקונים במצב זה?
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | דירה [באתר 371] | פסק דין [באתר 357]

מומחה נטול פניות

10 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה המתמנה על ידי צד לדיון והעושה רצון שולחו - נתפש על ידי בית המשפט כמומחה שלילי, שכן החובה המקצועית המוטלת על המומחה עולה על חובתו כלפי מי שמשלם שכרו ככל שהחובה האחרונה הינה בניגוד לחובה הראשונה. אם כך נדרש ממומחה צד לדיון, קל וחומר - ממומחה בית המשפט, שמצופה כי יהיה נאמן לשני הצדדים לדיון.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אתיקה [באתר 43] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | פסילת מומחה [באתר 23] | שברים [באתר 72]

עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ

1 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט פסק כי משהנתבעים הכירו בחלק מזערי וזניח של הליקויים, איבדו הם את הזכות לבצע תיקונים בדירת התובעים והפתרון במקרה כזה הוא מתן פיצוי לדיירים בשווי עלויות התיקונים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא אחת חש בית המשפט כי המחירים בהם נקב מומחה בית המשפט אינם מספיקים, אף שקביעותיו של המומחה נראות לו שקולות, ובמיוחד לאור מעמדו של המומחה שבית המשפט עצמו בדרך כלל לא מאפשר לתקוף את חוות דעתו ולהזימה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | שטח [באתר 258] | פסק דין [באתר 357]

קיצוניות בביטול ליקויי בניה

20 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים הנוקטים בעמדות קיצוניות לטובת קבלן, פוגעים באיכות הבניה בארץ ובסופו של יום גם פוגעים בקבלן - משלם שכרם, שחי תקופת-מה באשליות מתוקות עד למפח נפש מר.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | חלון [באתר 122] | מהנדס [באתר 320] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 371] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72]

בריונות ומומחיות

15 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בריון איים על עמיתו בהחטפת סטירה, ובאותו הרגע הבדיקה הופסקה כי המומחה המאוים נטש את המקום כדי להגיש תלונה במשטרת ישראל וקבילה ברשם המהנדסים.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה

12 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לכאורה, מדובר בקיצור הליכים מבורך, תוך עקיפת הבירוקרטיה והמעטת עינויי הדין. למעשה, ככל שמומעטים עינויי הדין לאור נקיטת דרך זו המותווית בסעיף 79 א לחוק בתי המשפט, עלול צד לדיון למצוא עצמו סובל פי כמה, לא מעינויי דין, אלא - מעינויים שלאחר הדין, ואין לאל ידיו לעשות בנדון דבר.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | 79א' [באתר 6] | אורך [באתר 95] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

ביטול חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

6 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על אף 'תנאי הפתיחה' המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית-המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות-דעתו, גם עדותו, תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164]

הרתעת תובעים באמצעות פסק דין שגוי

21 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין שגוי גרם להרתעת דיירים מלמצות את זכויותיהם, כאשר שכניהם אשר הגישו תביעה - מוצגים שלא בצדק כמי שהגישוה שלא בתום לב בפסק הדין השגוי, דבר שהתהפך בערעור...
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | תקן ישראלי [באתר 36] | ועדה מקומית [באתר 65] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | החלטה [באתר 202] | מדרגות [באתר 73]

ת"א 34358-02-11 משה בדוש נ' מיכאל קרבצ'יק ואח'

12 פברואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | מהנדס [באתר 320] | גינה [באתר 29] | החלטה [באתר 202]

מומחה בית המשפט לא זקוק לסייענים

6 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אוירה רגועה תסייע ליעילות ודייקנות בדיקתו של מומחה בית המשפט, בעוד אוירה לוחמנית בה יחזור כל צד על עמדתו - עמדה שידועה למומחה - ואולי אף יוסיף טענות אחרות חדשות, שבמחלוקת אשר צריכה להתבהר בבית המשפט ולא בפניו - אוירה כזו תגרום להתמשכות הבדיקה, ותפגע בהליך המקצועי.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | מהנדס [באתר 320] | בית משותף [באתר 48] | רכוש משותף [באתר 35] | ועד הבית [באתר 11]

הגבהה/קורה במעבר בין סלון למרפסת

28 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יצירת הגבהה במעבר בין שטח רטוב לשטח יבש בדירה - מהווה מכשול בטיחותי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | סלון [באתר 32] | מטבח [באתר 33] | מרפסת [באתר 69] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 28] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מדרגה בודדה [באתר 6] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | רטיבות [באתר 99] | רצפה [באתר 60] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אתיקה [באתר 43] | רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | תקן ישראלי [באתר 42] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

המהנדס כקונסטרוקטור

1 ספטמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהנדס קונסטרוקציות הרשום כמהנדס רשוי ברשם המהנדסים במסגרת המתאימה, מוסמך לתכנן כל מבנה ולא רק קיר תומך. האחריות הרובצת על כתפיו של קונסטרוקטור היא עצומה. יש לברך את בית המשפט על שירד לשורש העניין והוציא תחת ידיו בסופו של הליך - החלטה ראויה ונכונה, ולא קיבל את עמדתו של מומחה בית המשפט בדבר התאמת מינויו לכישוריו.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מהנדס [באתר 320] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 202]

זכות הקבלן לבצע תיקונים – יתרון לקונה ובעיה למוכר

26 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים קרובות, כאשר צד לדיון החש עצמו נפגע מפסק הדין ומחליט על הגשת ערעור לערכאה גבוהה, ככל שפסק הדין יותר גרוע, לדעת הצד שחש נפגע - כן ייטב, כי מלאכתו בערעור תהיה יותר קלה, טיעוניו יותר משכנעים, וסיכוייו יותר גבוהים.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | גובה [באתר 146] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

מומחים למומחיות

6 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דומה הדבר לרוכל שמכר דגים לפלוני, דגים אותם קנה מפלמוני שקנה אותם מאלמוני שקנה אותם מהדייגים, ובין מכירה למכירה - הדגים העלו עובש וריחות רעים. כאשר הגיעה אשתו של פלוני להתלונן על כי הדגים מקולקלים - שח לה המוכר: "מה, בישלת את הגדים? מדוע? אלה דגים המיועדים למסחר, לא למאכל!"
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אוורור [באתר 44] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | קורות [באתר 223]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner