תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 20 תוצאות לחיפוש שבוצע

מפרט - וחשיבות ההתאמה לרשום בו

26 מרץ, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה שרשום במפרט, המצורף לחוזה המכר, מחייב את המוכר כלפי הקונה.
ערעור [באתר 211] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 105]

תיק ליקויי בניה

11 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תיק לדוגמא בנושא ליקויי בניה, אשר טופל במשרדנו.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | דירה [באתר 473] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

מומחה בית המשפט אינו מוגבל לחוות הדעת של הצדדים

16 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט כדי לבדוק דירה או רכוש משותף, בודק את הנדרש, בדרך כלל כששתי חוות דעת נגדיות מונחות בפניו, ולעתים קרובות אף יותר משתי חוות דעת.
המומחה אינו מגשר ואינו מפשר, ועל כן שומה עליו לבדוק את הטעון בדיקה לגופו של עניין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה ניטרלי [באתר 13] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מהנדס [באתר 402] | הרחבת חזית [באתר 9] | מומחה מוסכם [באתר 20] | דירה [באתר 473] | רכוש משותף [באתר 47] | החלטה [באתר 235]

ביטול המינוי של קרבצ'יק כמומחה מוסכם

18 מרץ, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהחלטת בית המשפט בת"א 13076-05-19 בולצינסקי ואח' נ' רמת הנשיא גב-ים רסקו בע"מ ואח', שופטת: אביגיל זכריה, החלטה מיום 14.03.2021, בוטל מינויו של המהנדס מיכאל קרבצ'יק כמומחה מוסכם כל הצדדים, בנסיבות כדלקמן:
אתיקה [באתר 50] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פסילת מומחה [באתר 26] | מינוי מומחה [באתר 29] | קורות [באתר 279] | החלטה [באתר 235]

השגה על חוות דעתו של מומחה מוסכם

8 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנאמר בחוות דעתו של מומחה מוסכם, אינם תחליף לפסק דין, ולצדדים לדיון יש רשות להשיג על דבריו.
ערעור [באתר 211] | שאלות הבהרה [באתר 78] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | משלי [באתר 65] | פרשת השבוע [באתר 105] | רש"י [באתר 5] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

הפיכת התקנה על פיה

28 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 78] | אינטרס ציבורי [באתר 4] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | אורך [באתר 129] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

הסכמה על זהות המומחה מטעם בית המשפט

19 אוקטובר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
כאשר ממונה מומחה מטעם בית המשפט, אף כזה שאינו ממונה בהסכמת הצדדים, רצוי למנות מומחה שזהותו מוסכמת על הצדדים. מותר לצדדים להשמיע עמדתם בעניין זהות המומחה, ובית המשפט רשאי להתחשב בעמדתם, אפילו לאחר שכבר מונה המומחה.
מומחה מוסכם [באתר 20] | מינוי מומחה [באתר 29] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

הסדר המומחה המוסכם לפי תקנה 130(ג) – לוקה בחוסר היגיון

19 אוקטובר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
תקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, כי אם מונה המומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את ההוראות לפיהן לא יוגשו חוות דעת מטעם בעלי הדין, ויראו חוות דעת שהגישו בעלי הדין קודם למינוי, כאילו לא נתקבלו כראיה.
חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פסק דין [באתר 431]

ת"א 1737-05-13 יטיב נ' משה"ב

3 אוגוסט, 2018 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה מוסכם [באתר 20] | מרתף [באתר 19] | דירה [באתר 473] | רטיבות [באתר 119] | שער [באתר 55] | יסודות [באתר 225] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

איזה מומחה מועדף על ידי בית המשפט?

11 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדרך כלל, שלא כדין, בית המשפט מעדיף את חוות דעתו של מומחה בית המשפט על פני חוות הדעת של מומחי הצדדים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מומחה מוסכם [באתר 20] | משלי [באתר 65] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

ת"א 36155-06-13 סיון ודורי טל נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ

30 אוקטובר, 2017 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מהנדס [באתר 402] | הרחבת חזית [באתר 9] | מומחה מוסכם [באתר 20] | אורך [באתר 129] | גובה [באתר 198] | שברים [באתר 88] | קורות [באתר 279] | החלטה [באתר 235]

האם יכול שופט לדון בתיק, שאינו יכול לדון בו?!...

8 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מנפלאות בית המשפט - יש להתייחס בכובד ראש ליחסי ידידות בין שופט למומחה בית המשפט, ולגילוי של שופט, כי בעבר עבד עם מומחה צד לדיון, בהיות השופט בעל משרד עורכי דין.
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | אתיקה [באתר 50] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | מינוי מומחה [באתר 29] | שברים [באתר 88] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

מומחה מטעם בית המשפט – מה רצוי ומה מצוי

12 מרץ, 2016 |
עו"ד רם אורן
ההלכה הפסוקה קובעת כי מעמדו של מומחה בית משפט הינו מעמד רם ונעלה, ורק במקרים יוצאי דופן יסטה בית המשפט מקביעות המומחה אותו הוא מינה.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | דירה [באתר 473] | אורך [באתר 129]

איך הופך מומחה ביהמ"ש למומחה צד לדיון

18 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה שהתמנה כמומחה מוסכם מטעם בית המשפט, מצא עצמו באותו תיק כמומחה צד לדיון; מעשה שהיה, עם סוף טוב.
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | אתיקה [באתר 50] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פסק דין [באתר 431]

הנאחזים בקרנות המזבח

21 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומלץ לבדוק האם המומחה העומד להתמנות מטעם בית המשפט - הוא באמת מומחה בתחום המינוי. לעתים בית המשפט ממנה מומחה לנושאי יציבות - מהנדס, שכלל לא עוסק ולא כשיר לעסוק בכך [לא מתכנן מבנים כלל], אלא הוא רק רשום פורמאלית במדור המתאים ברשם המהנדסים מבלי שעשה סטאג' בתחום - אלא ... בתחום אחר.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | תקרה [באתר 36] | מינוי מומחה [באתר 29] | החלטה [באתר 235]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | אוורור [באתר 58] | מחסן [באתר 30] | חדר שרות [באתר 32] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | מומחה מוסכם [באתר 20] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

7608-06-08 פורטונטו כהן ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ ואח'

12 ספטמבר, 2010 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | שער [באתר 55] | פסילת מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 235]

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | אתיקה [באתר 50] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פסילת מומחה [באתר 26] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 21] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | מומחה מוסכם [באתר 20] | דירה [באתר 473] | פסק דין [באתר 431] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 105] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]
טוען סינון...ajaxSpinner