תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 29 תוצאות לחיפוש שבוצע

מינוי מומחה נוסף בתחום הקונסטרוקציה - אחרי צבי רון

27 אוקטובר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתביעה של בעלי דירות נגד מהנדס מתכנן, הוצגו על ידי הצדדים - התובעים מזה, והמהנדס הנתבע מזה - גרסאות מנוגדות בדבר הליקויים שבבנייה, ולפיכך מינה בית המשפט את המהנדס צבי רון כדי שייתן חוות דעת מטעם בית המשפט.
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | מינוי מומחה [באתר 29] | סדקים [באתר 76] | שברים [באתר 88] | קורות [באתר 280] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

סיפור במינוי מומחה, עם סוף טוב

16 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי ביטל החלטת בית משפט השלום, שהייתה עלולה לעוות דין
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | פסילת מומחה [באתר 26] | מינוי מומחה [באתר 29] | עמודים [באתר 216] | החלטה [באתר 235]

ת"א 51506-03-18, קירש ואח' נ' ספייס בניה וייזמות בע''מ

16 פברואר, 2022 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 78] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | טופס 4 [באתר 16] | מינוי מומחה [באתר 29] | פסק דין [באתר 431]

ביטול המינוי של קרבצ'יק כמומחה מוסכם

18 מרץ, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהחלטת בית המשפט בת"א 13076-05-19 בולצינסקי ואח' נ' רמת הנשיא גב-ים רסקו בע"מ ואח', שופטת: אביגיל זכריה, החלטה מיום 14.03.2021, בוטל מינויו של המהנדס מיכאל קרבצ'יק כמומחה מוסכם כל הצדדים, בנסיבות כדלקמן:
אתיקה [באתר 50] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | פסילת מומחה [באתר 26] | מינוי מומחה [באתר 29] | קורות [באתר 280] | החלטה [באתר 235]

מעמד מיותר ומכביד

15 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתיקי ליקויי בניה ויתר הנושאים הפחות פופולריים בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, כאשר מתגלע סכסוך, ניצבים שני מומחים [לפחות] של הצדדים לדיון, זה מול זה, ועל בית המשפט להכריע ביניהם [בין עמדותיהם המקצועיות, שהן לרוב מנוגדות – אף שבית המשפט לא מומחה בתחום].
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | אדריכל [באתר 142] | גובה [באתר 198] | חידות [באתר 92] | מינוי מומחה [באתר 29] | פסק דין [באתר 431]

דוגמא למינוי מומחה

30 ינואר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתי המשפט ממנים מומחים, על מנת שיחוו דעה מקצועית, ומאצילים עליהם סמכויות ומטלות שהן מעבר ליכולותיהם ולכישוריהם. המומחים מנצלים מצב זה כדי להעצים את עבודתם המקצועית, ולהעניק לה צלם שיפוטי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | רום ושלח [באתר 319] | מינוי מומחה [באתר 29] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

הסכמה על זהות המומחה מטעם בית המשפט

19 אוקטובר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
כאשר ממונה מומחה מטעם בית המשפט, אף כזה שאינו ממונה בהסכמת הצדדים, רצוי למנות מומחה שזהותו מוסכמת על הצדדים. מותר לצדדים להשמיע עמדתם בעניין זהות המומחה, ובית המשפט רשאי להתחשב בעמדתם, אפילו לאחר שכבר מונה המומחה.
מומחה מוסכם [באתר 20] | מינוי מומחה [באתר 29] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט - לא בהכרח סוף פסוק

28 דצמבר, 2017 |
עו"ד הילה יד- שלום
עפ"י השיטה המשפטית הנהוגה בישראל, הצדדים להליך משפטי רשאים לתמוך את טענותיהם בחוות דעת מומחה, אשר משמשת כראיה בפני בית המשפט-חוות הדעת נפוצה ביותר היא חוות דעת רפואית.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה ניטרלי [באתר 13] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | רום ושלח [באתר 319] | מינוי מומחה [באתר 29] | יסודות [באתר 225]

טעות לעולם חוזרת

12 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בנצרת העתיק את קביעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה ואימץ אותה, מבלי להבין כי גלומה בקביעה הנכונה - סתירה בסיסית עם תוכן פסק הדין, שכן, בית המשפט המחוזי בחיפה קבע הלכה נבונה, אולם בבואו לפסוק דינו – הפר את ההלכה אשר קבע
מומחה צד לדיון [באתר 115] | תקופת אחריות [באתר 18] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | בית משותף [באתר 62] | חישובים סטטיים [באתר 28] | משלי [באתר 65] | מינוי מומחה [באתר 29] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

הפוסל במומו

6 דצמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
לעת הסיכומים, הנתבעות בגין ליקויי בנייה מבקשות לצמצם את ההחזר הכספי בגין הוצאות המומחים, הנתבעים במסגרת ההליך, לפי היחס שבין סכום חוות דעת מומחה התובעים לחוות דעת מומחה בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | רום ושלח [באתר 319] | פרוזדור [באתר 38] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | רוחב [באתר 89] | שער [באתר 55] | מינוי מומחה [באתר 29] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431]

מינוי מומחה נוסף

30 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית ייאמר כי הסוגיה שבכותרת שנויה במחלוקת. יש שופטים הממנים מומחה נוסף על זה הקיים מטעם בית המשפט, בקלות יתירה, ויש אחרים המקפידים למצות את האפשרויות בלעדי מינויו של מומחה נוסף.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מהנדס [באתר 402] | מינוי מומחה [באתר 29] | פסק דין [באתר 431]

עמית זיו העריך את הליקויים ב 3800 ₪ - ביהמ"ש פסק מעל פי 10

8 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש לבדוק טרם הסכמה למינוי מומחה מטעם בית המשפט - מהן דעותיו במקצועיות באשר לקציבת עלויות לתיקון הליקויים בנכס ומהן הערכותיו השמאיות באשר לירידת ערך.
ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | מינוי מומחה [באתר 29] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

האם יכול שופט לדון בתיק, שאינו יכול לדון בו?!...

8 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מנפלאות בית המשפט - יש להתייחס בכובד ראש ליחסי ידידות בין שופט למומחה בית המשפט, ולגילוי של שופט, כי בעבר עבד עם מומחה צד לדיון, בהיות השופט בעל משרד עורכי דין.
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | אתיקה [באתר 50] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | מינוי מומחה [באתר 29] | שברים [באתר 88] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

השופט רמזי חדיד ביטל מינויו של דן אורמן כמומחה, כי אינו קונסטרוקטור

13 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנם מומחים שנאחזים במינוי שקיבלו גם כאשר הוא לא מתאים לכישוריהם המקצועיים. ישנה גם תופעה כי מומחה המעיד בבית המשפט דבק בחוות דעתו גם לאחר שמוכח בפניו כי היא שגויה.
מהנדס [באתר 402] | מינוי מומחה [באתר 29] | החלטה [באתר 235]

ביטול מינוי המהנדס רונן שטרנברג

10 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה ביטל את מינויו של המהנדס רונן שטרנברג כמומחה מטעמו, לאור בקשה מנומקת של התביעה. מדובר באירוע בו אני הייתי מעורב כמומחה התביעה ולפיכך יש לי בו עניין אישי.
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | אתיקה [באתר 50] | מהנדס [באתר 402] | פרשת השבוע [באתר 105] | פסילת מומחה [באתר 26] | מינוי מומחה [באתר 29] | החלטה [באתר 235]

ת"א 23076-12-12 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שכטמן ושות' חברה לבניין ופתוח בע"מ ואח'

11 מרץ, 2015 |
בית המשפט המחוזי
ריצוף וחיפוי [באתר 170] | אדריכל [באתר 142] | בית משותף [באתר 62] | ועד הבית [באתר 12] | תחזוקה [באתר 28] | פסילת מומחה [באתר 26] | מינוי מומחה [באתר 29] | החלטה [באתר 235]

ת"א 48068-07-10 ראם ואח' נ' חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ואח'

27 יוני, 2013 |
בית משפט השלום
מטרד אינו בהכרח אי התאמה לתקן טו להוראה אחרת בתחום חקיקת המשנה. ייתכן מצב שאין בו אי התאמה לתקן אך הוא מהווה ליקוי בגלל קיומו של מטרד. בפסק דין זה יש התייחסות למטרד אקוסטי.
מומחה ניטרלי [באתר 13] | רום ושלח [באתר 319] | דלת כניסה [באתר 30] | אי התאמה [באתר 140] | חדר שינה [באתר 18] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 351] | רטיבות [באתר 119] | מינוי מומחה [באתר 29] | שברים [באתר 88] | פסק דין [באתר 431]

ת"א 47120-12-11 קורי ואח' נ' פרוכטר ואח'

17 אפריל, 2013 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 402] | מינוי מומחה [באתר 29] | החלטה [באתר 235]

הנאחזים בקרנות המזבח

21 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומלץ לבדוק האם המומחה העומד להתמנות מטעם בית המשפט - הוא באמת מומחה בתחום המינוי. לעתים בית המשפט ממנה מומחה לנושאי יציבות - מהנדס, שכלל לא עוסק ולא כשיר לעסוק בכך [לא מתכנן מבנים כלל], אלא הוא רק רשום פורמאלית במדור המתאים ברשם המהנדסים מבלי שעשה סטאג' בתחום - אלא ... בתחום אחר.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מהנדס [באתר 402] | מומחה מוסכם [באתר 20] | תקרה [באתר 36] | מינוי מומחה [באתר 29] | החלטה [באתר 235]

ת"א 22958-06-10 אבי טורג'מן חברה לבנין בע"מ ואח' נ' עתיד חדש לשרותי אנוש בע"מ ואח'

6 מרץ, 2012 |
בית משפט השלום
אדריכל [באתר 142] | מינוי מומחה [באתר 29] | החלטה [באתר 235]

ת"א 11135-12-08 א.מ.א.צ בניה ופיתוח בע"מ נ' רוזן

4 ינואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 78] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | מינוי מומחה [באתר 29] | יסודות [באתר 225] | החלטה [באתר 235]

ערכה וחשיבותה של חוות דעת צד לדיון

31 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי התובע, מוציא תחת ידו חוות דעת מורחבת לגבי הממצאים שהוא מאתר בנכס הנבדק, מצלם לשם תיעוד הממצאים, מצרף נספחים לחוות דעתו כדי להוכיח את נכונות גרסתו, מפנה אל פסקי דין המאוששים את גישתו, והנה, מגיע תורו של מומחה מטעם בית המשפט לומר את דברו, והוא מבטל בהינף קולמוסו את עיקר ממצאיו של מומחה התביעה; האומנם?!
ערעור [באתר 211] | שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | קבועות שרברבות [באתר 57] | גג רעפים [באתר 9] | מהנדס [באתר 402] | מינוי מומחה [באתר 29] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

ת"א 3981/07 לרנר נ' ג.ה. דר לבנין ומסחר בע"מ

13 אוקטובר, 2009 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | רום ושלח [באתר 319] | מינוי מומחה [באתר 29] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 115] | חלון [באתר 157] | חדר שינה [באתר 18] | חדר רחצה [באתר 34] | קבועות שרברבות [באתר 57] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | דירה [באתר 473] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 351] | תקרה [באתר 36] | מינוי מומחה [באתר 29] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431]

ת"א 906/00 חזות ערן ואח' נ' רג'י חב' לבניין בע"מ

8 נובמבר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 319] | אי התאמה [באתר 140] | דירה [באתר 473] | רכוש משותף [באתר 47] | ועד הבית [באתר 12] | מינוי מומחה [באתר 29] | שברים [באתר 88] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

ת"א 1183/95 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 78] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 351] | רכוש משותף [באתר 47] | מינוי מומחה [באתר 29] | שברים [באתר 88] | קורות [באתר 280] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ת"א 782/93 פרץ שלמה ואח' נ' יפרח בנין ופיתוח בע"מ ואח'

11 ספטמבר, 1997 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 78] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | מינוי מומחה [באתר 29] | פסק דין [באתר 431]

ע"א 472/95 זכריה זלוצין נ' דיור לעולה

26 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | דירה [באתר 473] | מינוי מומחה [באתר 29] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 211] | אתיקה [באתר 50] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | אורך [באתר 129] | מינוי מומחה [באתר 29] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]
טוען סינון...ajaxSpinner