תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 68 תוצאות לחיפוש שבוצע

השילוב של בטיחות המעקה, עם חובת הניקוז

26 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דרישת הבטיחות תואמת לדרישת הניקוז של מעקי מרפסות.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 42] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מכשול [באתר 35] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66]

מעקה זכוכית במסגרת אלומיניום המוצמד לשיש המעקה הבנוי

2 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעקה מרחף עם רווח בין מסגרת האלומיניום העוטפת את הזכוכית לבין שיש/ המעקה - מאפשר ניקוז פני המעקה הבנוי ברדת גשמים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | מהנדס [באתר 332] | נדבך ראש [באתר 3] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | פסק דין [באתר 368]

בושה למוסד האקדמי, וכלימה לבית המשפט על ההסמכה ועל המינוי

4 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קביעותיהם של מומחי מטעם בין המשפט - מייתרת הוראות המצויות בתקן, נוגדת היגיון בסיסי ועלולה "להזדחל" לגוף פסקי הדין - דבר שיטיל דופי בשופטים, ככל שבית המשפט יאמין למומחה שמינה.
תכנית מכר [באתר 14] | מעקה [באתר 68] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 42] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 332] | תכנית היתר [באתר 14] | תקן ישראלי [באתר 46] | דירה [באתר 390]

התקן והתקנה - זה בצד זו, ללא סתירה

22 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים יש דרישות המופיעות בתקנות, ובעניין דרישות אלו - אין שום אזכור להן בתקנים כלשהם. מדובר בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, ולעומתן, בתקנים הישראליים.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | פרוזדור [באתר 27] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 184] | מדרגות [באתר 77]

אם בארץ הודו

10 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במצב בו כולם שומרי חוק, לא צריך להתקין תקנות.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | תקן ישראלי [באתר 42] | ראב"ע [באתר 3] | תקן ישראלי [באתר 46] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 7] | טופס 4 [באתר 9] | פרשת השבוע [באתר 92] | יסודות [באתר 184]

תקנים סותרים בעניין בטיחות מעקים

12 ינואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קיימת סתירה בנושא בטיחות המעקה, והפרשנות שלי היא בכיוון ההחמרה של הדרישות.
מעקה [באתר 68] | תקן ישראלי [באתר 42] | תקן ישראלי [באתר 46] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 184] | מדרגות [באתר 77]

המלצת התקן הישראלי

11 ינואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין ספק כי ההוראות הכלולות בתקן ישראלי מחייבות מוכר דירה כלפי הקונה. עליו להקפיד ביישום הוראות התקן בביצוע התכנון והבניה. אל שלעתים בא התקן וקובע הנחיות כלליות אשר הן בפירוש רק בדרגה של המלצה ואינן חובה – מה הדין במקרה זה?
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 42] | קבועות שרברבות [באתר 47] | פגם אסתטי [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 46] | דירה [באתר 390] | עמודים [באתר 173]

לא די בהתאמה לתקן הישראלי

21 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רווחת הדעה בקרב הציבור המקצועי בתחום הבניה לפיה כאשר תעודת בדיקה של מכון התקנים, המושתתת מטבע הדברים על בדיקת מדגם, נותנת תוצאה של התאמה לתקן, אז המוצר הנבדק תקין. אין הדבר כך, ולא די בהתאמה לתקן.
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 332] | מידות [באתר 88] | אינדוקציה [באתר 2]

תקיפת מומחה, דרך הצגת שאלות הבהרה

29 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט מעביר את חוות דעתו לצדדים לדיון, מן הסתם קורה שצד מסוים נפגע מקביעותיו, אך אותו צד שנפגע לא כבול בצעדיו בדרך למיצוי זכויותיו: לכל צד יש דרכים להשיג על קביעותיו של המומחה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | אתיקה [באתר 45] | מעקה [באתר 68] | מהנדס [באתר 332] | מרתף [באתר 16] | קורות [באתר 229] | גדר [באתר 190] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

שטח הפקר בין המעקה למסתור הכביסה

7 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגנה על מי שמגיע לחלל שבין מעקה הכביסה למסתור הכביסה כדי להביא משם חפץ שנפל, או במטרה לבצע שם עבודות אחזקה.
ערעור [באתר 190] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | מסתור כביסה [באתר 3] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר שרות [באתר 26] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 229] | פסק דין [באתר 368]

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.
מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | תקן ישראלי [באתר 42] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | תקן ישראלי [באתר 46] | דירה [באתר 390] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 76]

ביקורת בונה, ביקורת הורסת

15 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים כל המוסיף גורע, והביקורת השלילית מתבקשת לשם קיום דו שיח שסופו עיון וקידום
מעקה [באתר 68] | אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | רמב"ם [באתר 10] | מרחב מוגן [באתר 14] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 229]

שיבוש המהות

6 פברואר, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
קל לו למהנדס לשבש את המהות של התקנות, בכדי לשלול ליקויים. כל מה שנדרש זה בית-משפט שלא נכנס לעובי הקורה, והתוצאה - פסק דין שגוי - על גבול ההומור.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תריס [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 332] | דירה [באתר 390] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 229] | גדר [באתר 190] | פסק דין [באתר 368]

אחזקת מבנים

25 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחזקת מבנים כדי להתמודד עם בלאי ונזקי שימוש, לעומת תיקון ליקויים כדי לעמוד בהוראות התקנים והתקנות וכך לשפר את תפקודו של הבניין.
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אוורור [באתר 46] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חיפוי חוץ [באתר 16] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | 2378.1 [באתר 5] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157] | תחזוקה [באתר 22] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 229] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 190]

הדיון המשפטי אינו מסתיים בין כותלי בית המשפט

21 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין חלוט [סופי] שכבר לא ניתן לערער עליו מהווה סיום של מחלוקת, אך אינו סותם את הגולל על הנושא שבמחלוקת. הנושא שבמחלוקת עשוי להתברר ולהתברר באמצעות פעילויות הננקטות גם לאחר מתן פסק הדין, לדוגמא, במסגרת כתבי טענות בתיק אחר, או במסגרת כתיבה מקצועית. להלן תרומתה של עו"ד ענת כהן, תוך הבעה של יצירתיות בצד חשיבה משפטית בתחום ליקויי הבניה.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | דלת כניסה [באתר 26] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 390] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | יסודות [באתר 184] | קורות [באתר 229] | גדר [באתר 190] | פסק דין [באתר 368]

"וגר זאב עם כבש" בצד: "על חרבך תחיה"

6 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השאיפה לשלום לעומת הכורח במלחמה
מעקה [באתר 68] | קבועות שרברבות [באתר 47] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 229] | עמודים [באתר 173]

ניקוז רצפת המרפסת

29 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניקוז מרפסות בדירות גורים נכלל בתקן 1752.1, שעניינו ניקוז גגות.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 229]

טרגדיות בטבע

27 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעת לעת הציבור במדינה נחרד נוכח אסון של חובבי טיולים בחיק הטבע שנשרו ממרומי צוקים אל התהום וקיפחו חייהם, או כפי שאירע לאחרונה – צעירים שנסחפו למוות.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | מהנדס [באתר 332] | מכשול [באתר 35] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 190] | מדרגות [באתר 77]

הגדרת חדר רטוב

30 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השאלה, האם החדר בו מדובר הוא חדר רטוב או חדר יבש, היא שאלה חשובה בתכנון, כי ישנם כללים החלים על חדר רטוב, אשר לא חלים על חדר יבש בדירת מגורים, כמו גם במבנה ציבורי.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אוורור [באתר 46] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | תקן ישראלי [באתר 42] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מרחב מוגן [באתר 14] | 1555.3 [באתר 9] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 229] | גדר [באתר 190]

מפגע בטיחותי ברחוב הגיבורים בחיפה

19 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברחוב הגיבורים בחיפה מוצב ספסל ישיבה, והכוונה והמעשה טובים, כי בסביבה מתגוררים ילדים ומבוגרים אשר צריכים מנוחה מעת לעת. תחת זאת, הם מקבלים סיכון בטיחותי...
מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | גובה [באתר 157]

חוות דעת מקצועית אינה תוכנית עבודה

5 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רמת הפירוט בחוות דעת מקצועית, היא מוגבלת, וכאשר מצוין בה ליקוי בניה – יסתפק המומחה בתיאור כללי של הליקוי, הוכחת קיומו ובהערכת תיקונו.
חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מעקה [באתר 68] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 265] | חישובים סטטיים [באתר 18] | גדר [באתר 190] | פסק דין [באתר 368]

לא רק הבטיחות מעל התקן

31 אוקטובר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
החוק, התקנות והתקנים הישראליים, כמו גם כללי המקצוע הבלתי כתובים, נועדו להבטיח את טיב המוצר ואת בטיחות הציבור, על ידי קביעת דרישות מינימליות עליהן יש להקפיד, אולם עצם העמידה בדרישות הכתובות אינה ראיה לבניה נכונה ולהעדרם של ליקויים.
ערעור [באתר 190] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | חיפוי חוץ [באתר 16] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | פגם אסתטי [באתר 12] | עמודים [באתר 173] | מדרגות [באתר 77]

בית משפט השלום דחה פרשנות רפי גיל בנושא בטיחותי

9 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בירושלים דחה טענות מומחים [דוד אופיר ורפאל גיל] בנושא בטיחותי ותרם בכך נדבך לאיכות הבניה.
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | מהנדס [באתר 332] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | גדר [באתר 190] | מדרגות [באתר 77]

חשיבות ההתאמה של הדירה לתוכניות

6 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקרים רבים, המומחים מתייחסים לתוכנית המכר, כמו גם לתוכנית היתר הבניה, כמסמך המהווה המלצה ולא חובה, וככל שמתגלות חריגות ואי התאמות ביחס לתוכנית - מפעילים אותם מומחים "מנגנוני ריכוך וויתור" ביחס לדרישות התוכנית, במטרה להכשיר את אי ההתאמות.
ערעור [באתר 190] | מפרט מכר [באתר 25] | תכנית מכר [באתר 14] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | קבועות שרברבות [באתר 47] | תכנית היתר [באתר 14] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 390] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

מסלול עוקף חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973

2 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין זה סוד כי יש שופטים, שלא רואים בעין יפה תשלום פיצויים לדיירים בגין ליקויי בניה ואי התאמות, על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג- 1973, בשל פגמים כגון- גובה מעקה מנוגד לתקן, מנגנון נעילת דלת כניסה מנוגד לתקנות התכנון והבניה או שטחי גישה מול כלים סניטריים מנוגדים להוראות למתקני תברואה (הל"ת).
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מעקה [באתר 68] | דלת כניסה [באתר 26] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | קורות [באתר 229] | פסק דין [באתר 368]

ביקורת בית המשפט על עד מומחה ומגבלותיה

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשבית המשפט פוסל חוות דעת מקצועית בטענה כי לא נערכו על ידי המומחה בדיקות קרקע, או שלא בוצעו על ידי המומחה מטלות אחרות, אשר לדעת בית המשפט הן חיוניות כחלק עיקרי מחוות הדעת - יש לבדוק היטב, מי התרשל כאן,
השופט או המומחה
עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 332] | דירה [באתר 390] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 184] | קורות [באתר 229] | עמודים [באתר 173]

אף מים – חובה או רשות?

9 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין ספק כי "אף מים", המכונה גם: "שן מדלף", נדרש לביצוע בבליטות בנויות ובהגבהות מעל הגג או מעל משטחי מרפסות, כדי שמי הניקוז לא יזחלו על הקיר ויגרמו בכך להכתמת הקיר ולליקויי ניקוז.
מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 42] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | תקן ישראלי [באתר 46] | נדבך ראש [באתר 3] | דירה [באתר 390] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

עיריית חלם

7 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפתח תקווה, לטענת משרד מהנדס העיר, תוכנן בניין מגורים ברחוב קיש מספר 3 בן 4 קומות. היזמית, שהיא עורכת דין במקצועה, הוסיפה עוד 3 קומות, כך סתם...?
מעקה [באתר 68] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 69] | מהנדס [באתר 332] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | טופס 4 [באתר 9] | יסודות [באתר 184] | קורות [באתר 229]

דרושה בדחיפות תקינה למסלולי טיולים

12 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בכל פעם שמתרחש אסון בגלל טיולים בחיק הטבע, בין אם מטיילים נעלמו בחו"ל ובין אם נפלו לתהום וקיפדו חייהם כאן בארצנו, העיתונות מתייחסת לאירועי הזוועה, וההתייחסות היא מעודדת, למרבה הצער, ללכת בדרכי הנפגעים והנפקדים, שכן יש הסכמה תמוהה כי מדובר בפעילות חיובית, ספורטיבית, אתגרית וראויה לחיקוי.
האמת היא שמדובר בפעילות מסוכנת, חסרת אחריות, תמוהה ובלתי חוקית של קיצוניים, שלא מבינים אל-נכון מה לפניהם ואין להם שיקול דעת סביר. קל וחומר כך הם פני הדברים, כאשר מבוגר לוקח עמו ל"טיול" ילדים, שוב
מעקה [באתר 68] | מכשול [באתר 35] | שטח [באתר 265] | מדרגות [באתר 77]

קריסת מבנים: זו לא שגרה

11 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קריסת מרפסות גינדי בחדרה – אירוע הנדסי שקרה בחצות 23 לדצמבר 2013, כמו גם קריסת החניון ברמת החייל, תל אביב – ולפנים: גשר המכביה ואולמי וורסאי – אלו אירועים שצריכים להיחרט היטב בראשם של כל העוסקים בבנייה, בתכנון וברישוי, ביזמות ובפיקוח, ואל לנו לעבור לסדר היום מתוך מחשבה כי מדובר בשגרה.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | מהנדס [באתר 332] | תקן ישראלי [באתר 46] | חניה [באתר 38] | שטח [באתר 265]

גם כשיש התאמה, ייתכן ליקוי

31 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין די בהתאמה לתקנות התכנון והבניה, להוראות למתקני תברואה או לדרישות הכלולות במפרט או בתקן ישראלי רגיל או רשום. לפעמים קיימת התאמה מלאה לדרישות המצוינות בחקיקת המשנה, ובכל זאת קיים ליקוי.
מעקה [באתר 68] | דלת כניסה [באתר 26] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | פרוזדור [באתר 27] | מרפסת [באתר 73] | חדר רחצה [באתר 29] | תקן ישראלי [באתר 42] | קבועות שרברבות [באתר 47] | 1555.3 [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 46] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מדרגות [באתר 77]

מרפסת או חדר?

3 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקומות רבים ושונים בתקנות, בין היתר בכל הקשור לנושא אוורור הדירה, יש התייחסות ל"מרפסת", אך אין הגדרה – מהי מרפסת?
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | תריס [באתר 32] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 390] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 190]

פתיחה חלקית של דלת חוסמת

29 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בקיומה של הפרעה או אי התאמה - כשהבחינה אינה פתיחה מלאה של הדלת, אלא נבחן מצב ביניים בו הדלת נפתחת בזוית של 90 מעלות כשזוית הפתיחה המרבים היא 180 מעלות, או שנבחן מצב ביניים אחר, בו הדלת נפתחת בזוית 45 מעלות כשהפתיחה המרבית היא 90 מעלות.
מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | פרוזדור [באתר 27] | רוחב [באתר 61] | מדרגות [באתר 77]

מעצבי פנים חייבים לעבור השתלמות בבטיחות

14 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המאמר נכתב על ידי אברהם בן עזרא, אשר בנוסף לרישומו כמהנדס מבנים ברשם המהנדסים [מהנדס רשוי], הוא גם רשום ברשות ההסמכה במדור תכנון ועיצוב.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | מדרגות [באתר 77]

טיפול בזכוכית מחוסמת

9 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט שהעיד בבית המשפט, נחקר על חוות דעתו בו הוא אישר זכוכית כאילו היא זכוכית בטיחותית, למרות שלא היה בה שום סימן המעיד על כך. על פי התקן 1099 במיקומים מסוימים בדירה נדרש להתקין זכוכית בטיחותית ברמות שונות לפי המיקום והשימוש, ועל פי תקן 938 כל לוח של זכוכית בטיחותית מחויב בסימון בר קיימא בפינת הלוח.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מעקה [באתר 68] | דירה [באתר 390] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

זילות החוק ע"י מומחים

6 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחים מזלזלים בהוראות החוק, התקנות, ההוראות המחייבות והתקנים הישראליים – בית המשפט עצמו עלול להיגרר אחריהם ולזלזל גם הוא בהוראות החוק.
זוטי דברים [באתר 6] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 271] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 332] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 51] | ועד הבית [באתר 11] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

סיכון בטיחותי במתחם כביסה בדירות מגורים

22 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.100, יש להגן על מקומות עם הפרשי גובה מסיכוני נפילה באמצעות מעקה, ועל פי תקן ישראלי 1142 חובה לבנות את המעקה כך שיעמוד במגוון דרישות והוראות מבחינת מבנהו, החומרים מהם הוא בנוי וחוזקו – עמידותו נגד כוחות אופקיים ונגד כוחות אנכיים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 68] | מסתור כביסה [באתר 3] | מרפסת [באתר 73] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 42] | תקן ישראלי [באתר 46] | פודסט [באתר 4] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 190] | פסק דין [באתר 368]

הבדיקה הסבירה בעת העמדת הדירה לרשותו של הקונה

27 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
בית המשפט המחוזי קבע כי המבחן המבדיל בין ליקוי סמוי וליקוי גלוי - הוא בדיקה חזותית על ידי הדיוט, ולא מעבר לכך.
קונה משנה [באתר 15] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | מטבח [באתר 35] | פרוזדור [באתר 27] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | דירה [באתר 390] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | היתר בנייה [באתר 30] | יסודות [באתר 184] | פרוטוקול המסירה [באתר 7] | מדרגות [באתר 77]

האזרחים וחוקי התכנון והבניה במדינת ישראל

23 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בד בבד עם התפתחות החקיקה ובעיקר חקיקת המשנה [תקנים, תקנות והוראות] בתחום התכנון והבנייה במדינת ישראל, וכתוצאה מהתפתחות זו, הוגבל לכאורה חופש הפרט בנושאי תכנון, ואזרח איננו בן-חורין להחליט באיזו דירה יתגוררו הוא ובני ביתו, הן מבחינת הסביבה החיצונית והן מבחינת חלל המגורים הפרטי.
מעקה [באתר 68] | אוורור [באתר 46] | מטבח [באתר 35] | פרוזדור [באתר 27] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 69] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 390] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | גדר [באתר 190] | מדרגות [באתר 77]

חשיבות המפרט

17 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, תרם לעליית קרנו וחשיבותו של המפרט, הבא לתאר ולפרט את מרכיבי הדירה, בכך שנקבע בחוק כי כל אי-התאמה למפרט יוצרת עילה לקונה וחובת פיצוי או תיקון למוכר.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 173]

טענות שכיחות שגויות

16 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיון על אודות ליקויי תכנון ובניה, עולות מדי פעם טענות הנשענות, כביכול, על מבחן התוצאה. הנכון הוא, כי בדיקה על פי מבחן התוצאה היא בדיקה ראויה רק כדי לקבוע קיומו של ליקוי, ואינה ראויה כלל ועיקר כדי לקבוע שאין ליקוי.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 332] | מכשול [באתר 35] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | חישובים סטטיים [באתר 18] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | שקיעת יסודות [באתר 15] | מדרגות [באתר 77]

המעקה, התקן והמועד החל

2 אוגוסט, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
מעקים מזכוכית מחוסמת נוטים להתנפץ באופן ספונטני. למרות שבשנת 2010 חלה החמרה בתקן הישראלי, מבנים רבים אשר נמסרו בשנים האחרונות - עדיין מכילים מעקה מסוכן, לכאורה על פי התקן.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | המועד החל [באתר 4] | תקן ישראלי [באתר 46] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 42] | תקן ישראלי [באתר 46] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | התיישנות [באתר 20] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

רמת תיקונו של ליקוי בניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתיקון ליקויי בניה לא די ביצירת התאמה לתקן החל אלא צריך להגיע לידי מוצר ראוי - כאילו שמתכננים מראש את הפריט בדירה חדשה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מעקה [באתר 68] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | מרפסת [באתר 73] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | פסק דין [באתר 368]

מומחה "מטעם"

21 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים הדנות בדפוסי התנהגות של מומחים, חלה על המומחה חובה להיות אובייקטיבי ולא לסטות מכללי המקצוע, אך בד בבד חלה עליו גם חובה להיות נאמן למזמין העבודה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | חדר מגורים [באתר 15] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 390] | רטיבות [באתר 100] | תקרה [באתר 25] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 184] | קורות [באתר 229] | פסק דין [באתר 368]

חוות דעת ועדות: צורה ותוכן

2 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
צבעוניותה של חוות דעתו של מומחה בית המשפט, כמו גם רהיטות דיבורו בעדותו [המוגנת] בין כותלי בית המשפט, אינם אמורים להרשים את השופט ולהשפיע על פסק דינו. על בית המשפט לנסות להבין מיהו המומחה הניצב בפניו – ומה הוא אומר, מה הוא טוען: האם הוא [מומחה בית המשפט] עושה מלאכתו בתום לב, בחוכמה וביושר, או שמא הוא נוגס, הורס ודורס, נוגס ממון, הורס את כללי המקצוע ודורס כל מה שניצב בדרכו ברגל גסה.
חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 229] | פסק דין [באתר 368]

חובת מעקה במקומות עם הפרשי גובה, במבנה ישן

1 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טריבונת מדרגות אשר נבנתה בשנת 1963, מהווה מעין איצטדיון בו האורחים יושבים על ספסלי-בטון וחוזים בתחרות (או באירוע אחר) המתחוללים במגרש. כל שורה של ישיבה, מוגנת מפני נפילה ע"י קיומה של שורה מעליה, אך השורה העליונה – חסרת הגנה; אין מעקה בגב הספסל העליון. מי שנפגע מכך ונפל מגובה של 1 קומה, הגיש תביעה נגד הרשות המקומית שבתחומה מצוי המבנה. האם אכן הרשות המקומית אחראית, אף על פי שבאותה העת של התכנון והבניה – לא הייתה חובת-בניה של מעקה?
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 126] | תריס [באתר 32] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | גובה [באתר 157] | פרשת השבוע [באתר 92] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 229] | מדרגות [באתר 77]

יצירתיות ואלתור

30 מרץ, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים שונים המקבלים את מינויים מטעם בתי המשפט [ועל אלה נמנים רבים מתחום התכנון והבנייה], רואים בעיקר תפקידם - איתור פתרונות, לשם ביטול ליקויי הבנייה, תוך הוצאה כספית מינימלית, ובלבד שאותו פתרון יהיה סביר, חוקי, תקני. לעתים מגיעים מומחים אלה בפתרונותיהם ליצירתיות מובהקת והזויה, שאינה לקוחה כלל מתחום התכנון והבנייה כפי שמקובל.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | מהנדס [באתר 332] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | גדר [באתר 190] | מדרגות [באתר 77]

התערבות בית המשפט בנושאים שבמומחיות

29 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט רשאי ואף צריך להפעיל שיקול דעת משפטי, אך לא ראוי שיתערב בקביעותיהם של מומחים בפן המקצועי.
יתירה מכך, בית המשפט והמומחה מטעמו אינם אמורים להתערב בהוראות תקן או תקנה, ככל שהוראות אלו הן ברורות ואינן שנויות במחלוקת.
מעקה [באתר 68] | מהנדס [באתר 332] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | מדרגות [באתר 77]

הפן האדריכלי במרפסות גינדי בחדרה

30 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנייני גינדי, תאומי המרפסות שנשרו בחדרה, ריקים מאכלוס כמעט שנה לאחר שהדיירים שגרו בהם פונו בצו מהנדס העיר, לאור קריסת המרפסות. בניין אחד מהשניים עומד לסיים תהליך ארוך של שיקום שנעשה ביוזמת היזמים. במאמר זה, יש התייחסות להיבט הארכיטקטוני של השיפוץ.
מעקה [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 332] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | דירה [באתר 390] | רצפה [באתר 66] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 184] | עמודים [באתר 173]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner