תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 119 תוצאות לחיפוש שבוצע

הסתייגויות מחוות דעת מומחה בית המשפט, והקשר הדברים

10 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט משפיע על פסק הדין - בכך אין ספק. אין הדבר אמור להרפות ידיו של צד לדיון הנפגע מגישה זו, וראוי כי בית המשפט לא יכניס את עצמו לתוך סד שעלול לעוות אחר כך את פסק הדין.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 169] | חלון [באתר 119] | קורות [באתר 219] | גדר [באתר 178] | החלטה [באתר 196]

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.
ערעור [באתר 183] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | חלון [באתר 119] | דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | אי התאמה [באתר 108] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 368] | רצפה [באתר 60] | פסק דין [באתר 353]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 119] | אי התאמה [באתר 108] | חוק המכר (דירות) [באתר 95] | תקן ישראלי [באתר 35] | תריס [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 41] | דירה [באתר 368] | פרשת השבוע [באתר 90] | פסק דין [באתר 353]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 119] | אוורור [באתר 43] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 95] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 313] | אדריכל [באתר 121] | דירה [באתר 368] | חצר [באתר 31] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 254] | מידות [באתר 82] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 353] | מדרגות [באתר 73]

ת''א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 רמת ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ ואח'

25 יולי, 2010
עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | חלון [באתר 119] | מהנדס [באתר 313] | גובה [באתר 144] | בית משותף [באתר 47] | רכוש משותף [באתר 35] | פסק דין [באתר 353] | החלטה [באתר 196]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 257] | חלון [באתר 119] | אוורור [באתר 43] | סלון [באתר 32] | חדר שינה [באתר 12] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 313] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 368] | שטח [באתר 254] | רטיבות [באתר 98] | חידות [באתר 70] | סדקים [באתר 57] | פסק דין [באתר 353]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 93] | חלון [באתר 119] | חדר שינה [באתר 12] | חדר רחצה [באתר 28] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מהנדס [באתר 313] | אדריכל [באתר 121] | דירה [באתר 368] | אורך [באתר 93] | שטח [באתר 254] | תקרה [באתר 22] | מינוי מומחה [באתר 25] | יסודות [באתר 171] | פסק דין [באתר 353]

ה"פ 11415/99 עונות נ' בן דוד

8 נובמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | חלון [באתר 119] | דירה [באתר 368] | שטח [באתר 254] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 353] | החלטה [באתר 196]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 119] | אוורור [באתר 43] | מטבח [באתר 33] | מהנדס [באתר 313] | דירה [באתר 368] | גובה [באתר 144] | יסודות [באתר 171] | עמודים [באתר 162] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 353]

דייר ממשיך בדיור הציבורי

24 דצמבר, 2004 |
בית המשפט העליון
  |   |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי הוא דייר ממשיך ומהן זכויותיו
חלון [באתר 119] | דירה [באתר 368] | גדר [באתר 178]

ת"א 676/00 שקולניק גרש וגלינה נ' א.ש. רהט הנדסה בע"מ

7 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 257] | חלון [באתר 119] | קבועות שרברבות [באתר 45] | ריצוף וחיפוי [באתר 121] | מהנדס [באתר 313] | אדריכל [באתר 121] | פסק דין [באתר 353]

בש"א 9696/03 סגל אבי נ' שיכון ופיתוח

23 פברואר, 2004
חקירת מומחה [באתר 18] | חלון [באתר 119] | שטח [באתר 254] | פסק דין [באתר 353] | החלטה [באתר 196]

ת"א 4397/00 ישראלי אביגיל ואח' נ' צדוק יהודה ואח'

21 דצמבר, 2003 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 257] | חלון [באתר 119] | מטבח [באתר 33] | גובה [באתר 144] | היתר בנייה [באתר 29] | עמודים [באתר 162] | פסק דין [באתר 353] | מדרגות [באתר 73]

מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה

22 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דוגמאות קשות לקריאה על מעלליהם של מומחי בית המשפט בתחום ליקויי הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 169] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | חלון [באתר 119] | חוק המכר (דירות) [באתר 95] | מהנדס [באתר 313] | אדריכל [באתר 121] | רכוש משותף [באתר 35] | סדקים [באתר 57] | קורות [באתר 219] | החלטה [באתר 196]

ערר 21/02 גנס נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

10 מרץ, 2002 |
ועדת ערר מחוזית
חלון [באתר 119] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 29] | דירה [באתר 368] | ערר [באתר 40] | החלטה [באתר 196] | מדרגות [באתר 73]

ת"ק 10980/98

19 יולי, 1999 |
בית משפט השלום
חלון [באתר 119] | אי התאמה [באתר 108] | תריס [באתר 32]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 169] | חלון [באתר 119] | חדר מגורים [באתר 13] | מטבח [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 121] | מהנדס [באתר 313] | חניה [באתר 34] | דירה [באתר 368] | גובה [באתר 144] | רטיבות [באתר 98] | רצפה [באתר 60] | שברים [באתר 71] | עמודים [באתר 162] | פסק דין [באתר 353] | מדרגות [באתר 73]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | חלון [באתר 119] | ריצוף וחיפוי [באתר 121] | מהנדס [באתר 313] | פגם אסתטי [באתר 12] | דירה [באתר 368] | רטיבות [באתר 98] | סדקים [באתר 57] | קורות [באתר 219] | פסק דין [באתר 353] | החלטה [באתר 196]

ת"א 206/83 עמוס ידין נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

9 ספטמבר, 1986 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 257] | חלון [באתר 119] | דירה [באתר 368] | רטיבות [באתר 98] | פרשת השבוע [באתר 90] | פסק דין [באתר 353] | החלטה [באתר 196]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner