תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 127 תוצאות לחיפוש שבוצע

השילוב של בטיחות המעקה, עם חובת הניקוז

26 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דרישת הבטיחות תואמת לדרישת הניקוז של מעקי מרפסות.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מכשול [באתר 35] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66]

הוראות תחזוקה ושימוש לדירה אינן כוללות אזהרות

15 יולי, 2021 |
עו"ד ענת כהן
חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, החל מתיקונו בשנת 1990 ועד לביטול התיקון בשנת 2011, קבע בסעיף 4(א)(5) לחוק, כי המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם בנסיבות העניין היה עליו לתת לו אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הנכס או הוראות תחזוקה ושימוש, והן לא ניתנו או שאין הן מתאימות.
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חוק המקרקעין [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 41] | חיפוי חוץ [באתר 15] | חיפוי פנים [באתר 1] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | רכוש משותף [באתר 37] | תחזוקה [באתר 22] | גדר [באתר 188]

אובייקטיביות ומומחיות

27 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השוואת תפקידים בין המומחים לפי סוג המינוי, וחובת האובייקטיביות של המומחים בחוות הדעת המקצועיות הנערכות על ידיהם.
מומחה צד לדיון [באתר 99] | אתיקה [באתר 45] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | שברים [באתר 74] | פסק דין [באתר 368]

מבנים מסוכנים

27 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ברמת גן, בקריות, בפתח תקווה וביתר ערי הארץ – מבנים בסיכון, המהווים פצצה מתקתקת ומטים לפול; הטיפול בהם הוא רופף, וכאילו ממתינים שייפלו...
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | גובה [באתר 157] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173]

הסתמכות בית משפט על חוות דעת שלא נכתבה לצורך התיק בו מדובר

24 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רקע
מדובר בבעלי דין שרכשו דירת מגורים בת 4 חדרים בפתח תקוה, בבניין ישן.
במהלך השנים, התגלו בבניין ליקויים קונסטרוקטיביים וסדקים, ועקב כך נכתבו חוות דעת בעניין הסדקים שבבניין – כבר החל בשנת 2012, והוגשה תביעה ביזמת הנתבע בת"א 14327-02-19 [שעוד ידובר בו], כנציג וועד הדיירים, נגד השכנים אשר הם היו מחויבים לפי [התביעה שהוגשה] לבצע תיקונים בבית המשותף.
ריצוף וחיפוי [באתר 127] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | סדקים [באתר 61] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173]

הסתרת ליקויי ביסוס גרמה לביטול עסקת מכר דירה

14 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל עסקת מכר דירה על סמך חוות דעת מומחה [מחבר מאמר זה] בשל ליקויי ביסוס בקרקע חרסיתית – ליקויים שאינם בני תיקון
ריצוף וחיפוי [באתר 127] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | חידות [באתר 76] | סדקים [באתר 61] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

פרגון לצוות המשפטי

12 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד זוכה העמל בהכנת הסיכומים, לשבחי בית המשפט, ועוד פחות מזה - במצב בו יצא מהמשפט, וחצי תאוותו בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

תיבת נוח – כך צריך לבנות

17 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
להבדיל מנוח, שידע לאטום את התיבה טרם נרטבה במי המבול, רובם המכריע של מומחי בית המשפט קובעים ומאשרים ליקויי איטום – רק לאחר שהם רואים רטיבות...
חלון [באתר 125] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228]

בדיקה אקראית אינה מלמדת דבר על סיכונים ועלולה להטעות

13 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בדיקת התאמה לתקן באופן שהמדגם נבחר בצורה אקראית, משרתת את המטרה.
אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | שטח [באתר 265] | מתמטיקה [באתר 13] | חידות [באתר 76] | סדקים [באתר 61]

השוני בין נזק מקומי לנזק מערכתי

7 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מועד גילוי הליקויים, אינו תמיד המועד בו גילו הדיירים את קיומם של הליקויים והודיעו על כך לקבלן. במצב בו הקבלן מבצע תיקונים, ואין כאן חשיבות להיקף ולסוג התיקונים שהקבלן מבצע, מועד הגילוי טרם התיקונים - בטל.
ריצוף וחיפוי [באתר 127] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | ועד הבית [באתר 11] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

החיסרון שבמחירון

5 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת הכנת חוות דעת מקצועיות על ידי מהנדסים ואדריכלים מומחים, בסופו של תיאור אי ההתאמה, מתבקש להעריך עלות ביטול אי ההתאמה או תיקון הליקוי בדרך כלשהי. בין אם מדובר במדרגות שצריך להרוס ולבנות מחדש ובין אם מדובר בבניין שלם הטעון הריסה בגלל פגם יסודי שנפל בו או בחיפוי חוץ קלוקל שמסכן את המשתמשים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מכשול [באתר 35] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | מדרגות [באתר 77]

המחירון אינו חזות הכול

24 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבתי המשפט המחירון הוא כמעט מקודש. מומחה שידקלם את "דקל", ייחשב, בטעות, מעמיק וחכם, במקום שטחי ולא ממוקד.
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 265] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188]

איך מומחה קובע מחיר?

5 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה במסגרת עבודתו המקצועית צריך בדרך כלל גם לקבוע בתוך חוות דעתו גם מהן העלויות לתיקון הליקויים; כיצד ראוי להעריך זאת?
ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

לא די בהתאמה לתקן הישראלי

21 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רווחת הדעה בקרב הציבור המקצועי בתחום הבניה לפיה כאשר תעודת בדיקה של מכון התקנים, המושתתת מטבע הדברים על בדיקת מדגם, נותנת תוצאה של התאמה לתקן, אז המוצר הנבדק תקין. אין הדבר כך, ולא די בהתאמה לתקן.
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מידות [באתר 88] | אינדוקציה [באתר 2]

התעמרות בדיירים מזכירה את אפרים קישון

3 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
למקרא פסק הדין, אי אפשר שלא להיזכר בפיליטון של אפרים קישון על אודות שטוכס האינסטלטור.
חלון [באתר 125] | מטבח [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228]

הדייר הקפדן, וחוות דעתי המקצועית

20 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האיזון בין ליקוי שהדייר כלל אינו מודע לו לבין ליקוי מדומה אשר נוצר בראשו של "הדייר הקפדן".
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | פיזיקה [באתר 5] | שקיעת יסודות [באתר 15]

השופטת יעל אחימן מתחה ביקורת על מומחה בית המשפט

3 מאי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין לקבל את חוות דעתו של מומחה בית המשפט "כזה ראה וקדש", אלא צריך לבדוק את חוות הדעת באופן ביקורתי. העובדה כי המינוי ניתן על ידי בית המשפט לא הופכת את המומחה למומחה טוב יותר, ואין לו עדיפות על מומחים אחרים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מכשול [באתר 35] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

בדיקה אקראית מחטיאה, לפעמים, את המטרה ואינה מלמדת דבר על סיכונים

30 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקירות החיצוניים במדינה – בעיקר בבניינים גבוהים ורבי קומות – ברובם המכריע, מחופים באבן טבעית או בחומר חיפוי דומה. החיפוי אמור להתבצע על פי הוראות התקנים מסדרת תקנים מספר 2378 שהותקנו לאחר שבמשך עשרות שנים היה מפמ"כ [מפרט של מכון התקנים] 378 המסמך העיקרי בנושא.
כאשר עולה על הפרק בדיקת בטיחות החיפוי, בדיקה שצריכה להתבצע בכל בניין מחופה אבן מסיבות של בטיחות כתנאי הכרחי לקבלת תעודת גמר – [דרישה הגיונית ומתבקשת, שטרם ננקטת על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה] - צריך להתוות דרך פעולה ולקבוע
חלון [באתר 125] | אי התאמה [באתר 113] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | שטח [באתר 265] | שער [באתר 52] | מתמטיקה [באתר 13] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183]

עלויות תיקוני ליקויים מול שוויה של הדירה

23 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מחיר הדירה לא קשור בהכרח בעלויות תיקוני הליקויים שיש בדירה. המחיר מושפע מגורמים שונים ורבים וביניהם ייתכן כי גם עלויות התיקון, אך זהו נושא שמאי הטעון הוכחה ספציפית ואינו בגדר הנחת יסוד כללית.
ערעור [באתר 190] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

התייחסות לעדות א' בן עזרא

10 אפריל, 2019 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
  |   |
בית משפט השלום
מקבץ מדברי בתי המשפט על חוות דעתו המקצועית ועל עדותו של אברהם בן עזרא במהלך השנים
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

אחזקת מבנים

25 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחזקת מבנים כדי להתמודד עם בלאי ונזקי שימוש, לעומת תיקון ליקויים כדי לעמוד בהוראות התקנים והתקנות וכך לשפר את תפקודו של הבניין.
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | 2378.1 [באתר 5] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157] | תחזוקה [באתר 22] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 188]

מהם התנאים להעדפת פיצוי כספי על פני תיקון בפועל?

17 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בשאלה - האם הקבלן יתקן ויבטל את הליקויים בבנייה או שישלם פיצוי כספי לדיירים?
סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 73] | מדרגה בודדה [באתר 7] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

שיטת הברגים בחיזוקי מעטפת חיפויי אבן בבניינים

9 דצמבר, 2018
דיון בנושא שיטת תיקון מקובלת של חיפויי אבן בבניינים.
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | 466.1 [באתר 2] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183]

ת"א 37102-06-17 סלע נ' משהב

22 נובמבר, 2018 |
בית משפט השלום
קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

סכנת נשירה של אריחים ממעטפות בנייני מגורים

3 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברחוב השקד בנהריה, כמו גם במקומות רבים נוספים, נבנו בנייני מגורים שחופו בחיפויי חוץ מסוג פסיפס. כך גם קרה ברחוב מנדל זינגר בחיפה.
ערעור [באתר 190] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | פגם אסתטי [באתר 12] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רטיבות [באתר 100] | התיישנות [באתר 20] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

דע על מה אתה משיב

1 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבואך לתת עדות בבית המשפט, עליך להקשיב היטב לשאלות של עורך הדין החוקר אותך.
עד מומחה [באתר 29] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265]

אכיפת פרטית של חוקי הבניה

6 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר שמגיש תביעה בגין ליקויי בניה, עושה זאת לטובת איכות המגורים, ומנקודת מוצא זו - צריך להתחשב בתביעתו, ללא קשר עם כוונתו.

זוטי דברים [באתר 6] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | פרוזדור [באתר 27] | מרפסת [באתר 73] | מכון בקרה [באתר 10] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | רטיבות [באתר 100] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

חיפויי פסיפס בבנייני מגורים

13 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין של בית המשפט העליון בתיק כרמלה דרור מחזק את זכויות הדיירים בעניין חיפויי פסיפס חיצוניים בבניין הנושרים מהבניין כעבור שנים רבות לאחר קבלת הבניין.
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

רע"א 1769/18 אלעד ישראל מגורים בע"מ וא' נ' כרמלה דרור ואח'

12 אוגוסט, 2018 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 51] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

סטטיסטיקה?!

24 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קיים נוהג מגונה להציג נתונים סטטיסטיים, של כמות ליקויי בניה ואי התאמות שמתקבלho בבית המשפט, או - להשוות התביעות - לבין התוצאות של פסקי דין כפי שהן מתקבלות במונחים כספיים. ראשית דבר, בדרך כלל בהשוואות מסוג זה מדלגים על עלויות ביצוע התיקונים כתוצאה מהפעולה המשפטית - בפועל, כמו גם על נושאי ליקויי בניה שנדחים על ידי בית המשפט בשל סיבות שאינן קשורות לחוות הדעת.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | יסודות [באתר 183] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ת"א 42816-04-15 שטיינר ואח' נ' קבוצת א. דורי בע"מ

4 יוני, 2018 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 99] | תקופת בדק [באתר 21] | חדר שינה [באתר 13] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | שברים [באתר 74] | פסק דין [באתר 368] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

המדגם המושכל מול המדגם האקראי

10 מאי, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
בכל תחומי החיים נהוג לערוך בדיקות מדגמיות בכדי לנטר את טיבם של תהליכים, מוצרים ומלאכות. במקרים שבהם עלות הבדיקה של כל פרט - גבוהה, או שיש זהות מובנית בין הפרטים באוכלוסיה, או שלא ניתן להבחין בהבדלים בשל כמותם ופיזורם, או כאשר הבדיקה גורמת להרס הפרט וכיוצא באלה - הבדיקה שתבוצע תהיה בדיקה מדגמית: דינו של הכלל הוא כדינו של הפרט, בבחינת "פרט המלמד על הכלל".
תקן ישראלי [באתר 41] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | 1555.3 [באתר 9] | 2378.1 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | יסודות [באתר 183]

העדפת העניין המהותי על פני הנוהל

3 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
גם בשלבים המאוחרים של הניהול הדיוני, ואפילו לאחר עדותו של מומחה בית המשפט, ראוי לאפשר לצד לדיון לבצע בדיקה על ידי מעבדה מאושרת, ככל שבדיקה זו עשויה לסייע לחקר האמת, במיוחד במצב בו מדובר במניעת סיכון בטיחותי.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | בית משותף [באתר 51] | ועד הבית [באתר 11] | משלי [באתר 51] | החלטה [באתר 205]

ניקוז רצפת המרפסת

29 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניקוז מרפסות בדירות גורים נכלל בתקן 1752.1, שעניינו ניקוז גגות.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228]

ת"א 44514-05-15 כהן נ' י.ב.זיו נכסים

14 פברואר, 2018 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 25] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | גג רעפים [באתר 5] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | חניה [באתר 38] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | סדקים [באתר 61] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

התיישנות תביעה של חיפויי פסיפס

10 פברואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החברות הקבלניות אינן מגלות לציבור רוכשי הדירות את שידוע להן – כי ציפויי הפסיפס בבניינים נועדו לשרוד בין 10 ל- 15 שנים בלבד ולאחר מכן דרוש לבצע שיקום במקרה הטוב, או החלפת הציפוי בשלמות, במקרה הפחות טוב ויותר שכיח.
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | אורך [באתר 98] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | התיישנות [באתר 20] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173]

ע"א 64733-12-16 דרור ואח' נ' פריצקר יזמות בע"מ ואח'

31 ינואר, 2018 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | התיישנות [באתר 20] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

הגדרת חדר רטוב

30 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השאלה, האם החדר בו מדובר הוא חדר רטוב או חדר יבש, היא שאלה חשובה בתכנון, כי ישנם כללים החלים על חדר רטוב, אשר לא חלים על חדר יבש בדירת מגורים, כמו גם במבנה ציבורי.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | תקן ישראלי [באתר 41] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מרחב מוגן [באתר 14] | 1555.3 [באתר 9] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188]

מסמכים ותוכניות - מעבר לחוק המכר (דירות)

18 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הנקרא לתת חוות דעת מטעם הדיירים, מוגבל למספר מצומצם של מסמכים רלוונטיים לחוות דעתו, בעוד עיקר ורוב המסמכים, אשר לכאורה נחוצים להכנת חוות דעתו - סמויים ממנו ואין שום חובה המעוגנת בחוק או בתקנות לספק לו אותם.
מדובר בתוכניות קונסטרוקציה ובמפרטי ביצוע, בחישובים סטטיים ובתוצאות בדיקות מעבדתיות, ובעוד מסמכים שחשיבותם להשלמת חוות דעתו היא לפעמים קריטית; אף על פי כן, בשגרת העבודה המקצועית, מסמכים אלו לא גלויים למומחה.
רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | חישובים סטטיים [באתר 17] | פרשת השבוע [באתר 92] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

דירות ב"מחיר למשתכן"

17 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחרי רכישת הדירה ב"מחיר למשתכן", שהוא מחיר נמוך ואטרקטיבי, צריך לחשוב גם על איכות הבניה בכלל ואיכות המגורים בפרט ולבצע בדיקת הדירה בעיני מומחה.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 73] | מכון בקרה [באתר 10] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100]

טעות לעולם חוזרת

12 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בנצרת העתיק את קביעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה ואימץ אותה, מבלי להבין כי גלומה בקביעה הנכונה - סתירה בסיסית עם תוכן פסק הדין, שכן, בית המשפט המחוזי בחיפה קבע הלכה נבונה, אולם בבואו לפסוק דינו – הפר את ההלכה אשר קבע
מומחה צד לדיון [באתר 99] | תקופת אחריות [באתר 17] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | בית משותף [באתר 51] | חישובים סטטיים [באתר 17] | משלי [באתר 51] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

דלתות פנים בחדרים רטובים

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדרים רטובים בדירת מגורים, או בכל מבנה בעל ייעוד אחר [כגון: משרדים, מבני ציבור וכיוצא בזה] הם חדרים הכוללים בתוכם כלים סניטריים וצנרת מים (לרבות דלוחין וביוב).
דלת פנימית בדירה אשר מתאימה לחדר שינה, לא תתאים בהכרח לחדר רחצה או לחדר כביסה, בגלל תנאי הרטיבות (מים ואדי מים) השוררים בחדרים אלו.
שאלות הבהרה [באתר 61] | סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 13] | מטבח [באתר 35] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 188]

ההבדל בין נזק ממוני לנזק שאינו ממוני

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, לא הסכים לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני [עגמת נפש] בטענה של מניעת כפל פיצוי, שכן, תיקונו של הליקוי אושר ופיצוי לפי עלות התיקון נפסקה...
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

14 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין בעקבות ליקוי של חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | 1555.3 [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 66378-12-15 משהב חברה לשכון בניין ופתוח בע"מ נ' פרדי ואח'

14 נובמבר, 2017 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

לא רק הבטיחות מעל התקן

31 אוקטובר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
החוק, התקנות והתקנים הישראליים, כמו גם כללי המקצוע הבלתי כתובים, נועדו להבטיח את טיב המוצר ואת בטיחות הציבור, על ידי קביעת דרישות מינימליות עליהן יש להקפיד, אולם עצם העמידה בדרישות הכתובות אינה ראיה לבניה נכונה ולהעדרם של ליקויים.
ערעור [באתר 190] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | פגם אסתטי [באתר 12] | עמודים [באתר 173] | מדרגות [באתר 77]

ליקויים שכיחים במעטפת פסיפס בבניינים

16 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בסוף המאה ה- 20 צופו בניינים רבים, בעיקר בניינים גבוהים ורבי קומות, בציפוי קרמיקה מסוג פסיפס, שייחודו הוא באריחים זעירים [צלע כ – 5 ס"מ; עובי כ – 1 ס"מ] וכמובן משקל נמוך והעמסה משנית זעומה על הבניין. יתכן כי גם המחיר היווה שיקול דעת בביצוע ציפויי הפסיפס.
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | אדריכל [באתר 126] | פגם אסתטי [באתר 12] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

פסקי דין נסתרים

24 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה סדרה של פסקי דין נסתרים מעיני הציבור, לא מתוך סיבות ביטחוניות ולא מחמת צנעת הפרט, אלא מתוך שמירה על האינטרסים של חברות בניה אשר בנו דירות פגומות שבגינן נאלצו לפצות דיירים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | פסק דין [באתר 368]

האמת חזקה מבית משפט

24 ספטמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
פסק דין, חלוט ככל שיהיה, אינו עולה על האמת.
ערעור [באתר 190] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | אדריכל [באתר 126] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | שטח [באתר 265] | ועד הבית [באתר 11] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

בית המשפט פוגע באיכות הבניה

6 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בידי בתי המשפט במדינת ישראל, הכוח והאפשרות למגר כליל את נזקי הבניה ולהעמיד את איכות הבניה בישראל על רמה גבוהה. לרוב, בית המשפט מחמיץ את ההזדמנות הנקרית לידו ופוגע בענף הבניה
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner