תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 126 תוצאות לחיפוש שבוצע

הכותל המערבי

14 מאי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הכותל המערבי של הבניין עלול להוות מוקד לבכייה לדורות, ככל שלא יבוצעו בו חיפויי חוץ המותאמים להוראות התקנים. בדיקה של מעבדה מאושרת שאינה בדיקה אקראית, אלא מכוונת וממוקדת אל מוקדי הסיכון - תסייע לאיתור הסכנה.
אי התאמה [באתר 113] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה

12 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לכאורה, מדובר בקיצור הליכים מבורך, תוך עקיפת הבירוקרטיה והמעטת עינויי הדין. למעשה, ככל שמומעטים עינויי הדין לאור נקיטת דרך זו המותווית בסעיף 79 א לחוק בתי המשפט, עלול צד לדיון למצוא עצמו סובל פי כמה, לא מעינויי דין, אלא - מעינויים שלאחר הדין, ואין לאל ידיו לעשות בנדון דבר.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | 79א' [באתר 6] | אורך [באתר 98] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

שיקולים ארוכי טווח בבדיקות חיפויי האבן

13 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יתכן מצב כי חיפוי האבן שעמד בשליפה לשביעות רצונו של מי שקבע בדיקה זו, והוא אכן חזק ויציב כיום, הוא חיפוי אבן שמלכתחילה לקוי ובנוי בניגוד להוראות התקן, וסופו להתנתק מהקיר ולגרום לנזקים, שהיו נמנעים לו נערכה בדיקה בהתאמה להוראות התקן החל ללא שום קיצורי דרך וללא הסתמכות על בדיקת שליפה.המצדדים בבדיקת שליפה כתחליף למערכת בדיקות של התאמה לתקן - משלים את הציבור, פועלים בניגוד מוחלט להוראות התקנות והתקן, ולא ברור על סמך מה הם עושים זאת.
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | משלי [באתר 51] | סדקים [באתר 61]

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.
רום ושלח [באתר 271] | תקן ישראלי [באתר 40] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | אדריכל [באתר 126] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | חישובים סטטיים [באתר 17] | רטיבות [באתר 100] | עמודים [באתר 174]

סוגיות בקביעת חוזק חיפויי האבן

21 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקת התאמת חיפויי האבן הטבעית להוראות התקנים, מושם דגש על ממוצע המדגם ועל סף גבולי, מבלי שתהיה התייחסות לסטיית התקן (מידת הפיזור).
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | 1555.3 [באתר 9] | שטח [באתר 264] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

הגבהה/קורה במעבר בין סלון למרפסת

28 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יצירת הגבהה במעבר בין שטח רטוב לשטח יבש בדירה - מהווה מכשול בטיחותי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 72] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מדרגה בודדה [באתר 7] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 72] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | תחזוקה [באתר 22] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 72] | חוק המקרקעין [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

זכות הקבלן לבצע תיקונים – יתרון לקונה ובעיה למוכר

26 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים קרובות, כאשר צד לדיון החש עצמו נפגע מפסק הדין ומחליט על הגשת ערעור לערכאה גבוהה, ככל שפסק הדין יותר גרוע, לדעת הצד שחש נפגע - כן ייטב, כי מלאכתו בערעור תהיה יותר קלה, טיעוניו יותר משכנעים, וסיכוייו יותר גבוהים.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | גובה [באתר 155] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 72] | ועדה מקומית [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | חישוב שטחים [באתר 14] | רצפה [באתר 65] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

קיצוניים בביטול ליקויי בנייה

9 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה קבוצת מומחים נכבדה, אשר עורכים דרך קבע חוות דעת מקצועיות מטעם ולמען קבלני בניין הבונים דירות פגומות, ובחוות הדעת שלהם מומחים אלה מתכחשים לליקויים ומאפסים עלויות של תיקונים. יובהר כי מומחה אינו אמור לרצות את שולחו, וכי מחוייבותו וחוות דעתו אינה כלפי נותן שכרו, אלא בראש ובראשונה כלפי עצמו, מקצועיותו, ידיעותיו, האמת אותה שינן ולמד באקדמיה אשר התגבשה במשך עיסוקיו בתכנון ובניהול הבניה, וכל זאת בתום לב, ביושר, וללא משוא פנים.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | רכוש משותף [באתר 37]

שנת הבדק - מהי?

17 ספטמבר, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
"שנת בדק", מונח שאינו מצוי בחוק ובתקנות, הומצא על ידי הקבלנים לתועלתם בלבד - וכבר הוחדר כמונח חוקי-לכאורה לכתבי טענות ואף לפסקי דין.
תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | מדרגות [באתר 77]

איך מתקנים ריצוף פגום?

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשהאריחים פגומים פה ושם, ואין להשיג אריחים תואמים - מה עושים? האם בית המשפט יקבל פתרון של החלפה כוללת של הריצוף? ... ומעשה במומחה, שאמד את תיקוני הליקויים בדירה בסך של 200 ₪ בלבד - פי כמה מאות (פחות) ממה שנפסק...
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 155] | רצפה [באתר 65]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 21] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 264] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

ע"א 1128/05 קליימן מרצלו נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ

8 דצמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | מפרט מכר [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | 79א' [באתר 6] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | חניה [באתר 37] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 27] | תקן ישראלי [באתר 40] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | רצפה [באתר 65] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 676/00 שקולניק גרש וגלינה נ' א.ש. רהט הנדסה בע"מ

7 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 782/93 פרץ שלמה ואח' נ' יפרח בנין ופיתוח בע"מ ואח'

11 ספטמבר, 1997 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | חלון [באתר 124] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 155] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | חלון [באתר 124] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | פגם אסתטי [באתר 12] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

רע"א 3541/93 נמליט בע"מ נ' רסקו חברה להתישבות חלקאית ועירונית בע"מ

19 אוגוסט, 1993 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | חניה [באתר 37] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רצפה [באתר 65] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
קבוצה של 14 ערעורים על פסקי-דין של בית משפט השלום בנהריה (כב' השופט קיטאי) ו-14 תיקים מיום 30.11.89, ובסמוך לו. המדובר ב- 14 זוגות נשואים, שרכשו לעצמם דירה לכל זוג מהמשיבה 1, חב' שכון ופיתוח. הדירות נבנו עבור חברת שכון ופיתוח בע"מ המשיבה השניה. מודול בטון, כקבלן.
ערעור [באתר 188] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רצפה [באתר 65] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 86/86 שפירא נ' לשם

4 מרץ, 1987 |
בית המשפט המחוזי
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 52] | פסק דין [באתר 367]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner