תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 66 תוצאות לחיפוש שבוצע

השילוב של בטיחות המעקה, עם חובת הניקוז

26 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דרישת הבטיחות תואמת לדרישת הניקוז של מעקי מרפסות.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מכשול [באתר 35] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66]

אוורור חדר בו קיים חלון כנף על כנף

31 אוגוסט, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנושא אוורור החדר באמצעות חלון כנף על כנף, בו כאשר רוצים ליצור שטח אוורור מכסימלי – פותחים כנף אחת בלבד, ראוי לצטט מתוך פסק דינו של כב' השופט יאיר דלוגין בת"א
46376-05-19 בירנבוים ואח' נ' אשדר ייזום ובנייה (1997) בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, כדלקמן:
חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | חדר שינה [באתר 13] | חדר רחצה [באתר 29] | מרחב מוגן [באתר 14] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

הגדרה שאינה מגדירה

3 אוגוסט, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגדרה אמורה להגדיר ולהבהיר דברים.
לא תמיד זה קורה...
רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189] | מדרגות [באתר 77]

אחריות על התכנון והביצוע על פי התקנות

23 יולי, 2021
אחריות המתכננים מפורטת בתמצית בתקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה) תשע"ו - 2016, אך מבוארת לפרטים בתקנות המהנדסים והאדריכלים [רישוי וייחוד פעולות] תשכ"ז-1967.
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | גובה [באתר 157] | חישובים סטטיים [באתר 17] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189]

תכנון דירה עם תחזוקה ללא סיכונים

14 יולי, 2021 |
עו"ד ענת כהן
תכנון אדריכלי נכון של דירה צריך לכוון לכך שתחזוקה של דירה לא תהיה כרוכה בסיכונים למבצע התחזוקה.
אין הכוונה לסיכוני יום יום כמו למשל סכנת החלקה על רצפה רטובה בעת שטיפת הרצפות.
הכוונה היא לסיכונים שאינם נחשבים כחלק מסיכוניה הרגילים והסבירים של תחזוקת דירה.
הדירה אינה צריכה לכלול רכיבים שיסכנו את המשתמש בעת ביצוע התחזוקה.
נדרש כי הקונה יוכל לבצע ניקיון בדירה ללא כל חשש, בכל עת, ללא צורך באנשי מקצוע מיוחדים.
חלון [באתר 125] | חדר מגורים [באתר 15] | תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש) [באתר 1] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | תחזוקה [באתר 22] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25]

מחדל בטיחותי ברכבת ישראל כמו ביציאה למרפסת

5 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הליקוי של מדרגה בודדה עובר מהמגורים ויתר המבנים - גם אל הרכבות...
רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | סף מוגבה [באתר 4] | מדרגה בודדה [באתר 7] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66]

מדוע הבריח כלפי מטה, בדלת כניסה – חיוני?

21 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נושא מיגונה של דלת הכניסה לדירה לפי תקנה 2.92 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התוספת השנייה, לא יורד מסדר היום, ורבים שואלים – מדוע הבריח לכיוון הרצפה חיוני?
דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | דירה [באתר 389] | רצפה [באתר 66] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228]

שטח הפתח של החלון בו מותקנת זגוגית חלון כנף על כנף

24 אוגוסט, 2020 |
עו"ד ענת כהן
ביאור שטח חלון נגרר
חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189]

התחכמות מומחים סביב נושא נעילת דלת כניסה

16 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, יש שני אמצעים לנעילת דלת כניסה לדירה: אמצעי 1 המושתת על שני מנעולים, ואמצעי 2 המושתת על נעילה לארבעה כיוונים.
דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | תקן ישראלי [באתר 41] | דירה [באתר 389] | מידות [באתר 88] | פרשת השבוע [באתר 92] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189]

מדידת שטח החלון למטרת אוורור

19 מאי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין חולק כי חלון נועד לאפשר אוורור ותאורה בדירת מגורים ובמבנים אחרים, כמו גם מראות נוף ומניעת עיבוי;
בראש ובראשונה - אוורור ותאורה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

נעילת דלת כניסה – דיון ומקבץ מדברי שופטים

27 אוקטובר, 2019
סוגית הנעילה של דלת הכניסה לדירה ידועה כסוגיה השנויה במחלוקת, ועל כן יש משנה חשיבות להבהרות בעניין זה. על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, תקנה 2.92, ישנם שני אמצעי נעילה, וההתמקדות היא על אמצעי 2 כי הוא האמצעי הנפוץ והמקובל ברוב מכריע של דירות המגורים. לפי התקנה הנ"ל, [אמצעי 2] – מנגנון הנעילה צריך לכלול "4 בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים ע"י מנגנון גלילי".
דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | תקן ישראלי [באתר 41] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173]

בית המשפט אמור לדעת מה הוא פוסק

26 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רצפה [באתר 66] | פיזיקה [באתר 5] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.
מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | תקן ישראלי [באתר 41] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 76]

מיהו מומחה?

12 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיהו מומחה ומיהו מתחזה למומחה ובכך פוגע בענף התכנון והבניה? מוצע להיזהר במינוי מומחים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 331] | רצפה [באתר 66] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

התייחסות לעדות א' בן עזרא

10 אפריל, 2019 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
  |   |
בית משפט השלום
מקבץ מדברי בתי המשפט על חוות דעתו המקצועית ועל עדותו של אברהם בן עזרא במהלך השנים
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

תעתועי חשבון והיגיון בפסיקה

25 פברואר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מקומו של פסק דין מחוזי, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שמור ומובטח, בין הסדרות של: החלטות, פסקי דין, חוקים, שהייחוד שלהם הוא - תעתועי חשבון והיגיון.
ערעור [באתר 190] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

מדידה של שטח חלון לפי התקנות

23 אוקטובר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
איך צריך למדוד את שטח החלון, לצורך קיום תנאי האוורור של החדר כנדרש בתקנות?
מפרט מכר [באתר 25] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189]

הגבהה [כמדרגה] במעבר אל מרפסת

14 ספטמבר, 2018
מכשול של מדרגה, למעבר עגלת תה או עגלת תינוק מהסלון למרפסת – הוא: ליקוי בניה, ולא כורח תכנוני.
סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 13] | מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | סף מוגבה [באתר 4] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228]

הצורך בהקפדה על מידות החלון בממ"ד

26 יולי, 2018 |
עו"ד ענת כהן
האם עובי הקיר משפיע על כמות האור שנכנסת לחדר? הצעה לעדכון חקיקת המשנה בתחום האוורור.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 73] | מרחב מוגן [באתר 14] | חניה [באתר 38] | מרתף [באתר 16] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189]

קריטריונים לסיווג מבנים

10 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהם הקריטריונים לסיווג מבנים כמבנים פשוטים או מורכבים - ומה דינו של מבנה שתכנונו האדריכלי ממש פשוט אך תכנונו ההנדסי מורכב, כמו קיר תומך שגובהו 10 מ'?
רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | תכנית בינוי [באתר 3] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189]

ניקוז רצפת המרפסת

29 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניקוז מרפסות בדירות גורים נכלל בתקן 1752.1, שעניינו ניקוז גגות.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228]

התקנות, התקנים והמפרט - אינם חזות הכול

22 פברואר, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
ראוי להתחיל מאמר זה בדבריו של השופט צבי א' טל בת"א 469/88 זעפרני ואח' נ' רמט בע"מ, בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר מדברים בעד עצמם: "לא הכול ניתן להיכתב ושום תקנות ושום מיפרטים טכניים אינם מסוגלים לפרוט הכול" [מובא בספר "עדות מומחה" מאת ד"ר א' בן עזרא, בהוצאת "שי" מהדורת תשס"ב, עמ' 505].
מפרט מכר [באתר 25] | תכנית מכר [באתר 14] | חלון [באתר 125] | פרוזדור [באתר 27] | חדר רחצה [באתר 29] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66]

ת"א 44514-05-15 כהן נ' י.ב.זיו נכסים

14 פברואר, 2018 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 25] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | גג רעפים [באתר 5] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | חניה [באתר 38] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | סדקים [באתר 61] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

הגדרת חדר רטוב

30 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השאלה, האם החדר בו מדובר הוא חדר רטוב או חדר יבש, היא שאלה חשובה בתכנון, כי ישנם כללים החלים על חדר רטוב, אשר לא חלים על חדר יבש בדירת מגורים, כמו גם במבנה ציבורי.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | תקן ישראלי [באתר 41] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מרחב מוגן [באתר 14] | 1555.3 [באתר 9] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189]

דלתות פנים בחדרים רטובים

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדרים רטובים בדירת מגורים, או בכל מבנה בעל ייעוד אחר [כגון: משרדים, מבני ציבור וכיוצא בזה] הם חדרים הכוללים בתוכם כלים סניטריים וצנרת מים (לרבות דלוחין וביוב).
דלת פנימית בדירה אשר מתאימה לחדר שינה, לא תתאים בהכרח לחדר רחצה או לחדר כביסה, בגלל תנאי הרטיבות (מים ואדי מים) השוררים בחדרים אלו.
שאלות הבהרה [באתר 61] | סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 13] | מטבח [באתר 35] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189]

התקן - תנאי הכרחי שאינו מספיק

11 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שעוסק בתכנון מבנים, יודע כי לא די בתכנון על פי התקנים כדי ליצור מבנה ראוי ובטוח לשימוש. התקנים משתנים, ואילו שינויים בהתנהגות ובהתנהלות אנשים – לא קיימים או ששינויים אלה מתקיימים בקצב איטי שאינו משפיע על כללי התכנון.
אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 73] | מהנדס [באתר 331] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189]

בריחים ועוקצים במנגנון נעילת דלת

10 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, אחת האפשרויות לנעילה תקינה של דלת הכניסה לדירת מגורים הוא שימוש במנגנון נעילה בו יש בריחים ננעלים ל- 4 כיוונים.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | תקן ישראלי [באתר 41] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66]

חשיבות ההתאמה של הדירה לתוכניות

6 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקרים רבים, המומחים מתייחסים לתוכנית המכר, כמו גם לתוכנית היתר הבניה, כמסמך המהווה המלצה ולא חובה, וככל שמתגלות חריגות ואי התאמות ביחס לתוכנית - מפעילים אותם מומחים "מנגנוני ריכוך וויתור" ביחס לדרישות התוכנית, במטרה להכשיר את אי ההתאמות.
ערעור [באתר 190] | מפרט מכר [באתר 25] | תכנית מכר [באתר 14] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | קבועות שרברבות [באתר 47] | תכנית היתר [באתר 14] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

בית המשפט פוגע באיכות הבניה

6 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בידי בתי המשפט במדינת ישראל, הכוח והאפשרות למגר כליל את נזקי הבניה ולהעמיד את איכות הבניה בישראל על רמה גבוהה. לרוב, בית המשפט מחמיץ את ההזדמנות הנקרית לידו ופוגע בענף הבניה
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

ביקורת בית המשפט על עד מומחה ומגבלותיה

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשבית המשפט פוסל חוות דעת מקצועית בטענה כי לא נערכו על ידי המומחה בדיקות קרקע, או שלא בוצעו על ידי המומחה מטלות אחרות, אשר לדעת בית המשפט הן חיוניות כחלק עיקרי מחוות הדעת - יש לבדוק היטב, מי התרשל כאן,
השופט או המומחה
עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173]

החלפת ריצוף מלאה כשאין אריחים תואמי גוון

14 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר אין להשיג אריחי ריצוף תואמים ודרוש לבצע תיקונים בריצוף, לפעמים הפתרון המתבקש הוא החלפה מלאה של הריצוף כדי שלא ייוותרו הבדלי גוון בריצוף המוגמר, פגם ואי התאמה לתקנים, בעקבות התיקונים המבוצעים באותו ריצוף.

שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | פרוזדור [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

חלון נועד למעבר אוויר ואור, ולא למסגור תמונת נוף

9 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
זכוכית במסגרת אינה מעבירה אוויר לדירה ולכן אינה יכולה להיחשב כחלק משטח החלון. חלון זז דו אגפי, המכונה "כנף על כנף" הבנוי בצורה שתמיד חציו סגור ואטום לחדירה אוויר לדירה, לא יימדד לפי שטח תיאורטי אלא לפי שטח מעבר אוויר מרבי לדירה - כאשר שני האגפים באותו צד, אחד סגור ואחד פתוח לרווחה ומקביל לאגף הקודם.
ערעור [באתר 190] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מרפסת [באתר 73] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

הגבהה אסורה ביציאה למרפסת

9 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההגבהה המבוצעת במעבר מהסלון או מהחדר אל המרפסת, היא מנוגדת לתקנות, ולעתים גם לתוכנית המכר או לתוכנית היתר הבניה ומהווה מכשול.
סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | סף מוגבה [באתר 4] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | תכנית היתר [באתר 14] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228]

דעתם של המהנדסים רפי גיל ויצחק חיט לא התקבלה

9 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דחיית דעתם של מומחה הנתבעת ומומחה בית המשפט תוך העדפת דעתו של מומחה התביעה בנושא רטיבות ואיטום.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר רחצה [באתר 29] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

נטל ההוכחה בליקויי בנייה

4 ספטמבר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
יש מקרים שבהם נטל ההוכחה בעניין קיומו והאחריות לקיומו של ליקוי - חל דווקא על הקבלן.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | תקופת בדק [באתר 21] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | מרפסת [באתר 73] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | מידות [באתר 88] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25]

נקז רצפת תא המקלחת

28 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיקום נקז ברצפת תא המקלחת - במרכז הו בצמידות לקירות, בפינה?
רום ושלח [באתר 271] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

שטח גישה בין כלים סניטריים בחדרי שירות

8 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסיקה בנושא של מרווחים בין כלים סניטריים בחדרי שירות בדירה, ואופן ההתקנה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מפרט מכר [באתר 25] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 41] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

מרפסת או חדר?

3 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקומות רבים ושונים בתקנות, בין היתר בכל הקשור לנושא אוורור הדירה, יש התייחסות ל"מרפסת", אך אין הגדרה – מהי מרפסת?
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | תריס [באתר 32] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189]

ת"א 29643-12-11 קרייסברג ואח' נ' גנור

31 יולי, 2016 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 331] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

מבחן התוצאה

31 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מאמר זה נכתב בעקבות אמירה של בית משפט בזמן עדותי בפניו, לפיה חוות דעת המושתתת על מבחן התוצאה – אינה מקובלת. מדובר בתחום ליקויי הבניה.
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | חישובים סטטיים [באתר 17] | רטיבות [באתר 100] | התיישנות [באתר 20] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

זהירות: תקן ישראלי מסוכן לשימוש!

16 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האזהרה מכוונת בעיקר ליועצי קרקע ולמהנדסי בניין הרשומים [והרשויים] במדור מבנים אף שאינם עוסקים בתכנון מבנים, ואולי גם לא למדו מעולם ואינם כשירים לתכנן מבנים, על אף רישומם השגוי במדור ברשם המהנדסים.
רום ושלח [באתר 271] | תקן ישראלי [באתר 41] | מהנדס [באתר 331] | תקן ישראלי [באתר 45] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189]

מיקום פתח הניקוז במקלחת - בפינה ולא באמצע

7 ינואר, 2016 |
עו"ד ענת כהן
הוראות למתקני תברואה, התש"ל-1970, הידועות כ- "הל"ת", מוגדרות בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970 כהוראות שאושרו על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן מופקד במשרדי כל ועדה מקומית.
קבועות שרברבות [באתר 47] | ועדה מקומית [באתר 69] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189]

זילות החוק ע"י מומחים

6 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחים מזלזלים בהוראות החוק, התקנות, ההוראות המחייבות והתקנים הישראליים – בית המשפט עצמו עלול להיגרר אחריהם ולזלזל גם הוא בהוראות החוק.
זוטי דברים [באתר 6] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 271] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 331] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 51] | ועד הבית [באתר 11] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

תכנון תא המקלחת בדירה

25 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת האחרונה ביצוע פינת המקלחת בדירות חדשות נעשה תוך אי התאמה לתוכניות המכר, בעיקר בעניין מיקומו של נקז רצפה תא המקלחת. בעוד שכפי שמשורטט בהל"ת [הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1979] ולרוב גם בתוכניות המכר, מיקומו של הנקז הוא סמוך לקיר, או אף בפינת הקירות, הביצוע הוא – נקז במרכז רצפת תא המקלחת.
מומחה צד לדיון [באתר 99] | אי התאמה [באתר 113] | חדר רחצה [באתר 29] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קבועות שרברבות [באתר 47] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189]

האזרחים וחוקי התכנון והבניה במדינת ישראל

23 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בד בבד עם התפתחות החקיקה ובעיקר חקיקת המשנה [תקנים, תקנות והוראות] בתחום התכנון והבנייה במדינת ישראל, וכתוצאה מהתפתחות זו, הוגבל לכאורה חופש הפרט בנושאי תכנון, ואזרח איננו בן-חורין להחליט באיזו דירה יתגוררו הוא ובני ביתו, הן מבחינת הסביבה החיצונית והן מבחינת חלל המגורים הפרטי.
מעקה [באתר 68] | אוורור [באתר 46] | מטבח [באתר 35] | פרוזדור [באתר 27] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 69] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | גדר [באתר 189] | מדרגות [באתר 77]

טענות שכיחות שגויות

16 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיון על אודות ליקויי תכנון ובניה, עולות מדי פעם טענות הנשענות, כביכול, על מבחן התוצאה. הנכון הוא, כי בדיקה על פי מבחן התוצאה היא בדיקה ראויה רק כדי לקבוע קיומו של ליקוי, ואינה ראויה כלל ועיקר כדי לקבוע שאין ליקוי.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | מכשול [באתר 35] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | חישובים סטטיים [באתר 17] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | שקיעת יסודות [באתר 15] | מדרגות [באתר 77]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 41] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | התיישנות [באתר 20] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

הפן האדריכלי במרפסות גינדי בחדרה

30 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנייני גינדי, תאומי המרפסות שנשרו בחדרה, ריקים מאכלוס כמעט שנה לאחר שהדיירים שגרו בהם פונו בצו מהנדס העיר, לאור קריסת המרפסות. בניין אחד מהשניים עומד לסיים תהליך ארוך של שיקום שנעשה ביוזמת היזמים. במאמר זה, יש התייחסות להיבט הארכיטקטוני של השיפוץ.
מעקה [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | דירה [באתר 389] | רצפה [באתר 66] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173]

אחזקת הרכוש המשותף

2 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם תנשור אבן מהמעטפת של הבניין וייגרם אסון, הכתובת לפיצוי לפי שיעור הנזק תהיה נציגות הבית המשותף. כך גם יקרה אם מעבר בלתי בטיחותי או מעקה לא תקני יגרמו או לא ימנעו נזקי גוף לעוברי אורח או למשתמשים קבועים בחלקי הרכוש המשותף.
מומחה צד לדיון [באתר 99] | מעקה [באתר 68] | חוק המקרקעין [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | ועד הבית [באתר 11] | תחזוקה [באתר 22] | רצפה [באתר 66] | שברים [באתר 74] | מדרגות [באתר 77]

מה בודקים? מעקה זכוכית

30 אוקטובר, 2014 |
אינג' יואל בן עזרא
מעקה זכוכית - הוא הנפוץ ביותר כיום, בשל הפן היוקרתי הנלווה למראה השקוף, ש"פותח" את המרפסת לנוף. להלן מספר דברים שחשוב לדעת על מעקי זכוכית במרפסות, בחדרי מדרגות ובקניונים.
מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 45] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רטיבות [באתר 100] | פרשת השבוע [באתר 92] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | גדר [באתר 189] | מדרגות [באתר 77]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner