תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 66 תוצאות לחיפוש שבוצע

מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה

8 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנעילה הנדרשת לארבעה כיוונים - דבר שציבור היצרנים כמעט וביטל מהעולם - חוזרת בהוראת בית המשפט כדרישה מחייבת בהתאם לתקנות ברורות בעניין זה. בית המשפט קבע כי הקבלן יבצע מנגנון נעילה הכולל נעילה לכיוון הרצפה - או שיחליף את הדלת כולה, והקבלן העדיף את האופציה הראשונה וגם ביצעה בפועל בדירת התובעים.
ערעור [באתר 190] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

לא בכל מקרה נדרש דיוק

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים נזקק מומחה בתחום ליקויי הבניה לקבוע מהו שטחה של הדירה, או לקבוע האם המרווח הצדדי בין הבניין לגבול החלקה הוא בהתאם לתוכנית אם לא, ועוד קביעות שעניינן מדידה. כאשר הדבר נדרש, יש מומחים המדירים את מומחיותם ושכלם הישר מהנושא, מגלגלים עיניים לחסדי שמיים כצדיקים גמורים, ושולפים את פתרון הקסם - "צריך מודד מוסמך", ולא היא.
חלון [באתר 125] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228]

תכנון – תוך מבט קדימה

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המילה "תכנון" מתחברת לאמרה: "סוף מעשה במחשבה תחילה", שכן, לעולם בא התכנון לפני הביצוע, ומבחינה זו התכנון מקביל למחשבה, והביצוע מקביל למעשה.
רום ושלח [באתר 271] | ועדה מקומית [באתר 69] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית מפורטת [באתר 3] | פודסט [באתר 4] | מכשול [באתר 35] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | רצפה [באתר 66] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | מדרגות [באתר 77]

הגבהה/קורה במעבר בין סלון למרפסת

28 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יצירת הגבהה במעבר בין שטח רטוב לשטח יבש בדירה - מהווה מכשול בטיחותי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מדרגה בודדה [באתר 7] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | ועדה מקומית [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | חישוב שטחים [באתר 14] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?

10 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי הסטייה המותרת במידות בבנייה?
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 228] | מדרגות [באתר 77]

תוספת שטח עיקרי בגין ממ"ד ישן

13 ינואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
בעת הגשת תכנית להיתר בנייה, שעניינה תוספת או שינוי לבניין קיים, התקנות הקובעות הן התקנות אשר חלות במועד הגשת ההיתר - לרבות תקנות הג"א ותקנות חישוב השטחים, ולא התקנות אשר היו בתוקף בעבר. שינוי בשיטת חישוב השטחים יכולה לאפשר תוספות בנייה בבניין קיים, שמלוא זכויותיו נוצלו בעת בנייתו.
חדר שינה [באתר 13] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח עיקרי [באתר 6] | מרחב מוגן [באתר 14] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | היתר בנייה [באתר 30] | חישוב שטחים [באתר 14] | רצפה [באתר 66]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 69] | אדריכל [באתר 126] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | בית משותף [באתר 51] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189] | החלטה [באתר 206]

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.
ערעור [באתר 190] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 389] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

איך מתקנים ריצוף פגום?

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשהאריחים פגומים פה ושם, ואין להשיג אריחים תואמים - מה עושים? האם בית המשפט יקבל פתרון של החלפה כוללת של הריצוף? ... ומעשה במומחה, שאמד את תיקוני הליקויים בדירה בסך של 200 ₪ בלבד - פי כמה מאות (פחות) ממה שנפסק...
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 73] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 331] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 27] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 1107/95 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

17 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | מהנדס [באתר 331] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | חלון [באתר 125] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
קבוצה של 14 ערעורים על פסקי-דין של בית משפט השלום בנהריה (כב' השופט קיטאי) ו-14 תיקים מיום 30.11.89, ובסמוך לו. המדובר ב- 14 זוגות נשואים, שרכשו לעצמם דירה לכל זוג מהמשיבה 1, חב' שכון ופיתוח. הדירות נבנו עבור חברת שכון ופיתוח בע"מ המשיבה השניה. מודול בטון, כקבלן.
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner