תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 228 תוצאות לחיפוש שבוצע

טענות מומחה בית משפט בערכאת הערעור

4 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדירה אל עובי הקורה ועומק המחשבה הטמונה בחוות דעתו של מומחה בית המשפט, תוך השוואתה לחוות הדעת של הצדדים וטענות באי כוחם, הינה לא רק סמכותה של ערכאת ערעור, אלא גם חובתה כלפי צדדים לדיון, אשר עשו כל מה שנדרש מהם בטרם הגשת ערעור, ונאלצו לקבל את שלהם בבית המשפט במסגרת ערעור.
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | פרוזדור [באתר 27] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 68] | אדריכל [באתר 126] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 390] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ליקויי שיקום מבנים

7 דצמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקום מבנים נעשה בדרך כלל על ידי גורמים ציבוריים. בכל מקרה של חשד לעיוות דין בנושא שיעור הפיצויים או טיב התיקונים, קיימת הדרך לאכיפה פרטית - באמצעות פנייה אל מומחים שיבדקו את החשד ויעמידו דברים על דיוקם.
רום ושלח [באתר 271] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | דירה [באתר 390] | תקרה [באתר 25] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228]

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | בית משותף [באתר 52] | פסילת מומחה [באתר 23] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | חישוב שטחים [באתר 14] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

שנת הבדק - מהי?

17 ספטמבר, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
"שנת בדק", מונח שאינו מצוי בחוק ובתקנות, הומצא על ידי הקבלנים לתועלתם בלבד - וכבר הוחדר כמונח חוקי-לכאורה לכתבי טענות ואף לפסקי דין.
תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | מדרגות [באתר 77]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | ועדת ערר [באתר 31] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 14] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | הזדמנות לתקן [באתר 7] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 390] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 265] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

חוזר המנהל הכללי מס' 6/2008

24 אוגוסט, 2008
שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חישוב שטחים [באתר 14] | קורות [באתר 228]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אי התאמה [באתר 113] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | מידות [באתר 88] | היתר בנייה [באתר 30] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

יעקב וצאן לבן

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פרשת "ויצא"
פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 228]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 21] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 390] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | אדריכל [באתר 126] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ת"א 3098/04 חנן אדד נ' קדומים 3000 חברה לבניין
לפסק הדין 3098/04 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

10 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
חדר מגורים [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

בש"א 192257/04 בן עזרא אליהו נ' פסגות זכרון שותפות ואח'

2 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

ערר 6018/04 עוזי כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים

3 יוני, 2004 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 271] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

ת"א 1183/95 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רכוש משותף [באתר 37] | מינוי מומחה [באתר 26] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה

22 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דוגמאות קשות לקריאה על מעלליהם של מומחי בית המשפט בתחום ליקויי הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | רכוש משותף [באתר 37] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | קו בניין [באתר 8] | חידות [באתר 77] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | חלון [באתר 125] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | פגם אסתטי [באתר 12] | דירה [באתר 390] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
קבוצה של 14 ערעורים על פסקי-דין של בית משפט השלום בנהריה (כב' השופט קיטאי) ו-14 תיקים מיום 30.11.89, ובסמוך לו. המדובר ב- 14 זוגות נשואים, שרכשו לעצמם דירה לכל זוג מהמשיבה 1, חב' שכון ופיתוח. הדירות נבנו עבור חברת שכון ופיתוח בע"מ המשיבה השניה. מודול בטון, כקבלן.
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner