תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 174 תוצאות לחיפוש שבוצע

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אוורור [באתר 46] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מומחה מוסכם [באתר 17] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 264] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

זכויות תביעה בתום מעל 7 שנים ממועד הרכישה

1 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"משהגעתי אנוכי למסקנה כי הדין מאפשר באופן סביר קונסטרוקציה אשר על פיה תובענה זו לא התיישנה, הרי שהרצון לעשיית צדק היווה אף הוא שיקול בעל משקל בעבורי לשם העדפת הפרשנות שהובילה לתוצאה זו", כך מצטט בית המשפט העליון את דברי השופט בך בע"א 1484/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל.
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 155] | היתר בנייה [באתר 30] | התיישנות [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 92] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174]

מומחה לא-כל-יודע

1 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיקה רשלנית של מומחית - נדחתה ע"י בית המשפט, אשר לא קיבל חוות דעת שנסמכה על בדיקת חוזקה של תקרה שלא על פי התקן, ולא נשענה על שום חישוב.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | שער [באתר 52] | תקרה [באתר 25] | שקיעת יסודות [באתר 15] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 72] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 43] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 72] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 68] | אדריכל [באתר 126] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 264] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | רצפה [באתר 65] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 40] | תריס [באתר 32] | המועד החל [באתר 4] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רטיבות [באתר 100] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 5038/02 אוסטרובסקי ילנה נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

13 נובמבר, 2008 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | מהנדס [באתר 330] | חידות [באתר 76] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 188] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 264] | היתר בנייה [באתר 30] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 9] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 34] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 22] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 6373/03 אשטרום נ' סלומון

16 ינואר, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | 79א' [באתר 6] | רכוש משותף [באתר 37] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

קבלת מידע בהליך תכנוני

25 מאי, 2005 |
עו"ד סמדר בן-דור
הארה חשובה של עו"ד סמדר בן-דור לגבי קבלת מידע מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה וממשרדי מהנדס המועצה/העיר - זכות האזרח לקבל וחובת הרשות לתת.
ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | מטבח [באתר 35] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 155] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 906/00 חזות ערן ואח' נ' רג'י חב' לבניין בע"מ

8 נובמבר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | דירה [באתר 389] | רכוש משותף [באתר 37] | ועד הבית [באתר 11] | מינוי מומחה [באתר 26] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 43607/03 ורדי רוז לאה ורדי משה נגד פרץ בוני הנגב בע"מ

21 ספטמבר, 2004 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | דירה [באתר 389] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

ת"א 4397/00 ישראלי אביגיל ואח' נ' צדוק יהודה ואח'

21 דצמבר, 2003 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | מטבח [באתר 35] | גובה [באתר 155] | היתר בנייה [באתר 30] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 5343/96 לייבוביץ יוסף נ' מילבר בניה ופתוח בע"מ

9 דצמבר, 1996 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | מינוי מומחה [באתר 26] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | חלון [באתר 124] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 155] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רצפה [באתר 65] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
קבוצה של 14 ערעורים על פסקי-דין של בית משפט השלום בנהריה (כב' השופט קיטאי) ו-14 תיקים מיום 30.11.89, ובסמוך לו. המדובר ב- 14 זוגות נשואים, שרכשו לעצמם דירה לכל זוג מהמשיבה 1, חב' שכון ופיתוח. הדירות נבנו עבור חברת שכון ופיתוח בע"מ המשיבה השניה. מודול בטון, כקבלן.
ערעור [באתר 188] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רצפה [באתר 65] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner