תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 188 תוצאות לחיפוש שבוצע

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | רטיבות [באתר 100] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 72] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 43] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]

הסתייגויות מחוות דעת מומחה בית המשפט, והקשר הדברים

10 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט משפיע על פסק הדין - בכך אין ספק. אין הדבר אמור להרפות ידיו של צד לדיון הנפגע מגישה זו, וראוי כי בית המשפט לא יכניס את עצמו לתוך סד שעלול לעוות אחר כך את פסק הדין.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | חלון [באתר 124] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | מעקה [באתר 67] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 72] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 68] | אדריכל [באתר 126] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 264] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | רצפה [באתר 65] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | חישוב שטחים [באתר 14] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | תריס [באתר 32] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 72] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | רצפה [באתר 65] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

בר"מ 8745/09 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ' יחיאל הראל

23 פברואר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | מהנדס [באתר 330] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 182] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

שער הנפתח אל הרחוב

4 אוקטובר, 2009 |
אינג' יואל בן עזרא
ברחוב שבו אני גרה, מספר תושבים התקינו שערים חשמליים אשר דלתותיו נפתחות כלפי המדרכה. ילד העומד באזור של המדרכה בשטח פתיחת הכנפיים של השער- עלול להיפגע- וזה מה שקרה לילדי. מה אומר החוק בנושא זה? האם יש תקן? מה ניתן לעשות?
אי התאמה [באתר 113] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חניה [באתר 37] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 52] | משלי [באתר 51] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 264] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פסילת מומחה [באתר 23] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

דיירים באבני חפץ נ' שו"פ

16 פברואר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הסתיים סכסוך רב שנים בין דיירים באבני חפץ לבין שיכון ופיתוח ואח'. עיקר התביעה נסב על היעדר המרחבים המוגנים - דבר שיצר סיכונים ברורים ועל אי ביצוע עבודות פיתוח, מצב שגרם למפגעים בטיחותיים ותברואתיים וכן גם לגריעת שטח שימושי בחצרות הבתים ולפגמים אסתטיים בישוב כולו.
מעקה [באתר 67] | פגם אסתטי [באתר 12] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 264] | משלי [באתר 51] | פרשת השבוע [באתר 92] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

הפ 200777/05 יובל בר דב עו"ד נ' בנק עצמעות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ

19 אוקטובר, 2006 |
בית משפט השלום
משלי [באתר 51] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ב/18589/05 מדינת ישראל נ' מעוז חן

21 מאי, 2006 |
בית משפט השלום
זוטי דברים [באתר 6] | אינטרס ציבורי [באתר 4] | היתר בנייה [באתר 30] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 9] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 34] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 22] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ה"פ 11415/99 עונות נ' בן דוד

8 נובמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | חלון [באתר 124] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 72] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | שער [באתר 52] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | אדריכל [באתר 126] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | מטבח [באתר 35] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 155] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | חניה [באתר 37] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 2604/04 בוחבוט משה נ' עואד אברהם

23 פברואר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | גובה [באתר 155] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

דייר ממשיך בדיור הציבורי

24 דצמבר, 2004 |
בית המשפט העליון
  |   |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי הוא דייר ממשיך ומהן זכויותיו
חלון [באתר 124] | דירה [באתר 389] | גדר [באתר 188]

ברע 1151/04 כוכבי אלדר ושירי נ' ג'ורג' לחאם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

4 פברואר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | שאלות הבהרה [באתר 61] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ת"א 1494/97 אלי סרביה ואח' נ' ע.ר.מ רעננה לבניה והשכרה בע"מ

24 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | מרפסת [באתר 72] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 60] | מידות [באתר 87] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 1107/95 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

17 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | מהנדס [באתר 330] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 264] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 65] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 1098/98 בר נ' עובד לוי

24 יולי, 2000 |
בית משפט השלום
חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | יסודות [באתר 182] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

ת"א 517/94 נפוסי נ' עיריית קריית מוצקין

9 אוגוסט, 1998 |
בית המשפט המחוזי
אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | קו בניין [באתר 8] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | מינוי מומחה [באתר 26] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

מעמד האישה

1 ינואר, 1990 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במה להתחיל? אתחיל בטוב: בהלכות דעות מתוך ספר המדע של הרמב"ם מסדרת "היד החזקה", מסביר הרמב"ם כיצד בא תלמיד חכם אל אשתו, בתיאור מרגש, ואומר - "אלא ברצון שניהם ובשמחתם".
רמב"ם [באתר 10] | מידות [באתר 87] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 182] | גדר [באתר 188]

ע"א 84/67 ליאטו פירוז נ' הבונה חברה קבלנית בע"מ

22 אוגוסט, 1967 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | מעקה [באתר 67] | מרתף [באתר 16] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | גובה [באתר 155] | תקרה [באתר 25] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner