תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 203 תוצאות לחיפוש שבוצע

ייחוד פעולות בתכנון עירוני

23 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מוזר ותמוה מדוע לא הוסדר עד כה נושא הרישוי וייחוד הפעולות למתכנני ערים, ובתחום זה בוחשים בעלי מקצוע שונים בהתאם להחלטות אקראיות ומקריות של רשויות הרישוי מבלי שיהיו בתחום זה חוק ותקנות.
רום ושלח [באתר 286] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | תכנית היתר [באתר 17] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית בינוי [באתר 3] | שטח [באתר 280] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 190] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

מה בודקים? מעקה זכוכית

30 אוקטובר, 2014 |
אינג' יואל בן עזרא
מעקה זכוכית - הוא הנפוץ ביותר כיום, בשל הפן היוקרתי הנלווה למראה השקוף, ש"פותח" את המרפסת לנוף. להלן מספר דברים שחשוב לדעת על מעקי זכוכית במרפסות, בחדרי מדרגות ובקניונים.
מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 75] | מרפסת [באתר 77] | תקן ישראלי [באתר 53] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | רטיבות [באתר 101] | פרשת השבוע [באתר 95] | רצפה [באתר 72] | חידות [באתר 79] | שברים [באתר 78] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

ת"א 44/93 שושנה יוסף נ' חפציבה

7 אוקטובר, 2014
מפרט מכר [באתר 28] | רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | דירה [באתר 415] | רטיבות [באתר 101] | שער [באתר 53] | משלי [באתר 58] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220] | מדרגות [באתר 82]

גם דיירים הרואים את הדירה - זכאים לפיצוי

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדי פעל עולה טענה נגד הדיירים בבואם למצות את זכויותיהם עקב ליקויים בדירה: "הרי ראיתם את הדירה ובדקתם אותה בטרם הרכישה, הרי חתמתם על מסמך הכולל אי-אלו ליקויים פעוטים שנתגלו בדירה, ומה לכם לתבוע עשרות או מאות אלפי ₪ עתה? אין זאת כי אתם חומדי ממון וחפצים לעשוק את החברה הקבלנית, מבונות הארץ".
ערעור [באתר 197] | אי התאמה [באתר 123] | גג רעפים [באתר 5] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 415] | גובה [באתר 167] | תקרה [באתר 28] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים כוללים בחוות דעתם המקצועית גובה פיצוי כספי לגבי פריטים שהם בבחינת ליקויי בניה או אי התאמות, אך לדעתם לא סביר לתקנם. האם מומחה להנדסה אזרחית, לאדריכלות, או שמאי מקרקעין - מוסמך לפסוק פיצוי?
אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | רום ושלח [באתר 286] | אי התאמה [באתר 123] | תקן ישראלי [באתר 49] | ועדה מקומית [באתר 72] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 415] | רוחב [באתר 64] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220] | מדרגות [באתר 82]

סוגיות בקביעת חוזק חיפויי האבן

21 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקת התאמת חיפויי האבן הטבעית להוראות התקנים, מושם דגש על ממוצע המדגם ועל סף גבולי, מבלי שתהיה התייחסות לסטיית התקן (מידת הפיזור).
רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | 1555.3 [באתר 12] | שטח [באתר 280] | חידות [באתר 79] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

הסתה או ביקורת?

2 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיטתו של אהרן ברק להעלות את עליונות בית המשפט העליון מעל כל מה שזז - יוצרת דיקטטורה ופוגעת באושיות הדמוקרטיה, והדיקטטורה היא של צוות מצומצם שבראשו אדם אחד, והוא - בית המשפט העליון, שהכול בפניו שפיט.
שברים [באתר 78] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

מכירת/השכרת דירה במהלך המשפט

25 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"זכותם של המערערים לקבל פיצוי מהמשיבה על הנזק שנגרם להם בגין הפרת חוזה המכר שבין המוכרת (המשיבה) לבין הקונים (המערערים). העובדה שהקונים מכרו הנכס לצד שלישי, אינה מעלה ואינה מורידה". [בית המשפט העליון]
מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | שער [באתר 53] | גדר [באתר 203]

מידת ההנאה לא משפיעה על תשלומי האחזקה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני גר בקומה עליונה [קומה 18] בבית משותף, ואיני משתמש כלל במדרגות, כי אף אם המעלית תקועה - והיו דברים מעולם - לא סביר כי אעלה וארד רגלי. האם עלי לשלם עבור ניקיון המדרגות כמו זה שגר בקומה ראשונה או שניה בבית המשותף?
ערעור [באתר 197] | חניה [באתר 41] | מרתף [באתר 15] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 39] | חידות [באתר 79] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | אתיקה [באתר 49] | רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | תקן ישראלי [באתר 53] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | תחזוקה [באתר 23] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

תפקיד המומחה – מסתכם במומחיותו

20 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"היה על העירייה לצפות כי אי קיום מאחז יד, חריגה מהתקנות, ושבר במדרגות וכו';, כמפורט לעיל, יגרמו מן הסתם לנזק שהתממש בפועל, ועל העירייה הייתה מוטלת החובה לפקח ולמנוע מפגע זה. בכך אני קובעת כי העירייה הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי התובעת באופן שגרם להתרחשות הנזק". [כב'; השופטת רים נדאף, בית משפט השלום בטבריה].
מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 75] | שטח [באתר 280] | שברים [באתר 78] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

סוגיות משפטיות מפי מהנדס שאינו משפטן

17 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים צריך המומחה להלך על חבל דק שבין התחום ההנדסי לבין התחום המשפטי, דבר לא פשוט עקב שילובם זה בזה של שני תחומים אלו. מצד אחד, הידע המשפטי אינו מוגבל ואינו ממודר ומומחה חייב לדעת את אשר הוא טוען. מצד שני, המומחה לא הופך למשפטן ובית המשפט אף כאשר מקבל את חוות דעתו או אפילו מזמינה - לא יתייחס אליו כאל משפטן. צד שלישי, בית המשפט צריך להיות קשוב לכל הטענות ולבדקן, כולל הנגועות בהשקה לתחום המשפטי.
ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | זכויות בנייה [באתר 5] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220] | מדרגות [באתר 82]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | אוורור [באתר 49] | אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | ועדה מקומית [באתר 72] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | חישוב שטחים [באתר 14] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 77] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | רטיבות [באתר 101] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 77] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 72] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 44] | תקרה [באתר 28] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203]

הסתייגויות מחוות דעת מומחה בית המשפט, והקשר הדברים

10 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט משפיע על פסק הדין - בכך אין ספק. אין הדבר אמור להרפות ידיו של צד לדיון הנפגע מגישה זו, וראוי כי בית המשפט לא יכניס את עצמו לתוך סד שעלול לעוות אחר כך את פסק הדין.
שאלות הבהרה [באתר 68] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | חלון [באתר 134] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 28] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | מעקה [באתר 75] | אי התאמה [באתר 123] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | תחזוקה [באתר 23] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 77] | תריס [באתר 33] | ועדה מקומית [באתר 72] | אדריכל [באתר 131] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | רצפה [באתר 72] | תקרה [באתר 28] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | חישוב שטחים [באתר 14] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 286] | אי התאמה [באתר 123] | תריס [באתר 33] | מדרגה בודדה [באתר 8] | מכשול [באתר 37] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | סלון [באתר 35] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מרפסת [באתר 77] | חדר שרות [באתר 27] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | דירה [באתר 415] | חידות [באתר 79] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

בר"מ 8745/09 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ' יחיאל הראל

23 פברואר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | מהנדס [באתר 355] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 190] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

שער הנפתח אל הרחוב

4 אוקטובר, 2009 |
אינג' יואל בן עזרא
ברחוב שבו אני גרה, מספר תושבים התקינו שערים חשמליים אשר דלתותיו נפתחות כלפי המדרכה. ילד העומד באזור של המדרכה בשטח פתיחת הכנפיים של השער- עלול להיפגע- וזה מה שקרה לילדי. מה אומר החוק בנושא זה? האם יש תקן? מה ניתן לעשות?
אי התאמה [באתר 123] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חניה [באתר 41] | אורך [באתר 103] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 53] | משלי [באתר 58] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 15] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 280] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | אתיקה [באתר 49] | מהנדס [באתר 355] | מומחה מוסכם [באתר 19] | פסילת מומחה [באתר 26] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

דיירים באבני חפץ נ' שו"פ

16 פברואר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הסתיים סכסוך רב שנים בין דיירים באבני חפץ לבין שיכון ופיתוח ואח'. עיקר התביעה נסב על היעדר המרחבים המוגנים - דבר שיצר סיכונים ברורים ועל אי ביצוע עבודות פיתוח, מצב שגרם למפגעים בטיחותיים ותברואתיים וכן גם לגריעת שטח שימושי בחצרות הבתים ולפגמים אסתטיים בישוב כולו.
מעקה [באתר 75] | פגם אסתטי [באתר 13] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | משלי [באתר 58] | פרשת השבוע [באתר 95] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

הפ 200777/05 יובל בר דב עו"ד נ' בנק עצמעות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ

19 אוקטובר, 2006 |
בית משפט השלום
משלי [באתר 58] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

ב/18589/05 מדינת ישראל נ' מעוז חן

21 מאי, 2006 |
בית משפט השלום
זוטי דברים [באתר 6] | אינטרס ציבורי [באתר 4] | היתר בנייה [באתר 30] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 9] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 37] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 23] | שברים [באתר 78] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ה"פ 11415/99 עונות נ' בן דוד

8 נובמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | חלון [באתר 134] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | שער [באתר 53] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | אדריכל [באתר 131] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 68] | חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מטבח [באתר 36] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | גובה [באתר 167] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 101] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | חניה [באתר 41] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 39] | רטיבות [באתר 101] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ע"א 2604/04 בוחבוט משה נ' עואד אברהם

23 פברואר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | גובה [באתר 167] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

דייר ממשיך בדיור הציבורי

24 דצמבר, 2004 |
בית המשפט העליון
  |   |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי הוא דייר ממשיך ומהן זכויותיו
חלון [באתר 134] | דירה [באתר 415] | גדר [באתר 203]

ברע 1151/04 כוכבי אלדר ושירי נ' ג'ורג' לחאם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

4 פברואר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | שאלות הבהרה [באתר 68] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

ת"א 1494/97 אלי סרביה ואח' נ' ע.ר.מ רעננה לבניה והשכרה בע"מ

24 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | מהנדס [באתר 355] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | מרפסת [באתר 77] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 64] | מידות [באתר 93] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

ת"א 1107/95 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

17 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | מהנדס [באתר 355] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | שער [באתר 53] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ת"א 1098/98 בר נ' עובד לוי

24 יולי, 2000 |
בית משפט השלום
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | יסודות [באתר 190] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

ת"א 517/94 נפוסי נ' עיריית קריית מוצקין

9 אוגוסט, 1998 |
בית המשפט המחוזי
אורך [באתר 103] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | קו בניין [באתר 8] | חידות [באתר 79] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner