תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 111 תוצאות לחיפוש שבוצע

הרחבת חזית אסורה, או: סיוע לוועדה במילוי תפקידה?

28 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ועומדת להתבצע בניה אשר עלולה לגרום למטרד ולנזק, או בניה שהיא בלתי חוקית [מנוגדת לתקנות התכנון והבניה] מסיבה זו או אחרת.
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 65] | ועדת ערר [באתר 29] | תכנית היתר [באתר 13] | הרחבת חזית [באתר 8] | ערר [באתר 40] | גדר [באתר 179]

ת"א 2881-10-12 גונן נ' שיכון עובדים בע"מ

4 יולי, 2016 |
בית משפט השלום
אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | פסק דין [באתר 357]

מבחן התוצאה

31 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מאמר זה נכתב בעקבות אמירה של בית משפט בזמן עדותי בפניו, לפיה חוות דעת המושתתת על מבחן התוצאה – אינה מקובלת. מדובר בתחום ליקויי הבניה.
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רטיבות [באתר 99] | התיישנות [באתר 20] | רצפה [באתר 60] | סדקים [באתר 58] | שקיעת יסודות [באתר 14] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

האם חייב הקונה לאפשר לקבלן להיכנס לדירתו ולתקן בה את הליקויים?

8 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רוכש דירה קיבל את הדירה לאחר ששילם עבורה את מלוא התמורה. במצב חדש זה, כשהדירה כבר אינה אתר בניה ברשות הקבלן אלא משמשת את הקונה ובני ביתו, האם יש לקבלן זכות כלשהי לביצוע תיקונים בניגוד לרצונו של הקונה? האם קונה שמסרב לאפשר לקבלן להיכנס לדירתו מפסיד את זכותו לקבלת פיצויים בגין ליקויי בניה ואי התאמות? האומנם חוק המכר (דירות) יצר בסעיף 4 ב לחוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973 - זכות ויתרון לקבלן, ביחסים שבינו לבין הקונה?!
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | הזדמנות לתקן [באתר 6] | דירה [באתר 371] | גינה [באתר 29] | פרשת השבוע [באתר 92] | יסודות [באתר 175] | החלטה [באתר 202]

תכניות עבודה כחלק מחוות הדעת

17 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחת השיטות לתקוף חוות דעת מקצועית היא לטעון כי חוות הדעת אינה מושתתת על התוכניות אשר תוכננו מראש ועל פיהן נבנתה הדירה, ולכאורה בגלל חיסרון זה – חוות הדעת אינה מושלמת, אינה מבוססת.
מומחה צד לדיון [באתר 94] | מפרט מכר [באתר 25] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | רטיבות [באתר 99] | יסודות [באתר 175]

פתיחה חלקית של דלת חוסמת

29 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בקיומה של הפרעה או אי התאמה - כשהבחינה אינה פתיחה מלאה של הדלת, אלא נבחן מצב ביניים בו הדלת נפתחת בזוית של 90 מעלות כשזוית הפתיחה המרבים היא 180 מעלות, או שנבחן מצב ביניים אחר, בו הדלת נפתחת בזוית 45 מעלות כשהפתיחה המרבית היא 90 מעלות.
מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | פרוזדור [באתר 25] | רוחב [באתר 58] | מדרגות [באתר 73]

התערבות המומחה שאינו שמאי מקרקעין בנושא ירידת הערך

13 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הנותן חוות דעת מקצועית ורואה במסגרת עבודתו אי התאמה או ליקוי שעניינו ירידת ערך הנכס, מהסיבה שאי אפשר לתקנו או מכל סיבה אחרת, לא אמור להתעלם מהליקוי עקב זאת שאינו שמאי אלא עליו להתייחס אל הליקוי/אי ההתאמה ולהסביר בחוות דעתו משום מה מדובר באי התאמה או בליקוי בניה.
אי התאמה [באתר 111] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258]

הבהרה משפטית הנדרשת ע"י מומחה

3 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש נושאים הממוקמים על קו התפר בין נושאי משפט לבין נושאי הנדסה ואדריכלות. במקרים אלו, על המומחה המתייחס אליהם, להבהיר היטב את הפן המשפטי שהביאו לידי מסקנותיו בחוות דעתו, כדי שהקורא יוכל לרדת לשורש העניין ולבחון את הדברים, שמא שגה המומחה בתחום בו הוא אינו מומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אי התאמה [באתר 111] | חדר שינה [באתר 12] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164]

הימנעות מאכיפת חוקי הבניה בטענה פרוצדוראלית

28 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק התכנון והבניה – תשכ"ה – 1965, סעיף 27, מתפקידה של הוועדה המקומית להבטיח קיום הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות אשר על פיו.
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | קבועות שרברבות [באתר 45] | ועדה מקומית [באתר 65] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 29] | תכנית היתר [באתר 13] | שטח [באתר 258] | שיקולי הוועדה [באתר 12] | ערר [באתר 40] | החלטה [באתר 202]

פגיעות בציבור רוכשי הדירות

26 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במאמר זה תיאור תמציתי של שלוש שיטות בהם נוקטים לפעמים חברות קבלניות במטרה לפגוע בזכויותיהם של רוכשי דירות ולמלט נפשן מקיום התחייבויות חוזיות וחוקיות.
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

מספיקה הודעה בעל-פה על ליקויי בנייה

25 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק המכר-דירות (התשל"ג – 1973), קונה רשאי להודיע בתוך שנה על אי התאמה של הדירה שקנה. אי התאמה תחשב כל סטייה מהמפרט, מתקנות התכנון והבנייה או מהתקנים הרשמיים, וכן גם תכנון או ביצוע של עבודות בניה בדירה ו/או שימוש בחומרים נחותים.
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

האחריות לליקויי בנייה הנובעים מבקשת הדיירים

14 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ודיירים מבקשים לבצע שינויים בדירה, כגון: הגדלת חדר האמבטיה בשל הצפיפות אשר בו. מכיוון שגודל חלון על פי התקנות הוא תלוי בשטח החדר, נדרש להגדיל גם את גודל החלון בהתאם, אך דרישה זו אינה ידועה לדיירים; מי אחראי לכך, שבעקבות בקשת הדיירים להגדיל את חדר האמבטיה, והיעתרות לבקשה מטעם הקבלן – נותרה האמבטיה עם חלון קטן ומנוגד לתקנות?
חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | סלון [באתר 32] | מרפסת [באתר 69] | חדר רחצה [באתר 28] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | קבועות שרברבות [באתר 45] | אדריכל [באתר 124] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | מידות [באתר 83] | רטיבות [באתר 99] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

הקבלן לא ינהל את הדיירים

25 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברכישת דירה מקבלן, הקבלן בדרך כלל מנהל את הדיירים וקובע להם סדר יום. לא היה שום פגם בכך, לו היו הדברים נעשים תוך שמירת זכויותיהם החוקיות של הדיירים, אך כאשר הקבלן מנהל את הדיירים שלא בתום לב ומכוון אותם לאבד את זכויותיהם – יש בכך פסול.
ערעור [באתר 183] | קונה משנה [באתר 15] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | אורך [באתר 95] | גובה [באתר 146] | רטיבות [באתר 99] | פסק דין [באתר 357]

תכנון תא המקלחת בדירה

25 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת האחרונה ביצוע פינת המקלחת בדירות חדשות נעשה תוך אי התאמה לתוכניות המכר, בעיקר בעניין מיקומו של נקז רצפה תא המקלחת. בעוד שכפי שמשורטט בהל"ת [הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1979] ולרוב גם בתוכניות המכר, מיקומו של הנקז הוא סמוך לקיר, או אף בפינת הקירות, הביצוע הוא – נקז במרכז רצפת תא המקלחת.
מומחה צד לדיון [באתר 94] | אי התאמה [באתר 111] | חדר רחצה [באתר 28] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | קבועות שרברבות [באתר 45] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 179]

דלת הזזה לממ"ד

24 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
דלת אשר חוסמת פרוזדור בדירת מגורים - איננה אי התאמה לתקנות, אך היא ליקוי בטיחותי.
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | מבואה [באתר 3] | פרוזדור [באתר 25] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146]

זכויותיו של רוכש דירה

20 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא במקרה נזקק המחוקק הישראלי לחוקק את חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, וזאת למרות שבאותה העת היו בנמצא חוקים אחרים הבאים להגן על זכויותיהם של קוני דירות כמו גם על צרכנים אחרים, לרבות חוק התקנים, חוק הקבלנות, חוק המכר, חוק התכנון והבניה, הוראות למתקני תברואה ועוד. כמובן שלכל חוק הותקנו תקנות על פיו, ובכל זאת, משהו היה חסר.
תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

התקן החל

11 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בחלות תקן ותקנת בניה לאור מועד מכירת הדירה לקונה או מועד מסירתה, על פי פסקי דין ודעת הכותב.
אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | המועד החל [באתר 4] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

חשיבות המפרט

17 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, תרם לעליית קרנו וחשיבותו של המפרט, הבא לתאר ולפרט את מרכיבי הדירה, בכך שנקבע בחוק כי כל אי-התאמה למפרט יוצרת עילה לקונה וחובת פיצוי או תיקון למוכר.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חידות [באתר 72] | עמודים [באתר 164]

טענות שכיחות שגויות

16 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיון על אודות ליקויי תכנון ובניה, עולות מדי פעם טענות הנשענות, כביכול, על מבחן התוצאה. הנכון הוא, כי בדיקה על פי מבחן התוצאה היא בדיקה ראויה רק כדי לקבוע קיומו של ליקוי, ואינה ראויה כלל ועיקר כדי לקבוע שאין ליקוי.
רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | מכשול [באתר 33] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רצפה [באתר 60] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72] | שקיעת יסודות [באתר 14] | מדרגות [באתר 73]

ת"י 1205.3 - ההמלצה המחייבת

22 יוני, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
מה דינה של המלצה שבתקן? הפסיקה בעניין מרחבי השימוש מול קבועות השרברבות קבעה ההמלצה שבתקן - היא בגדר חובה, כחלק מכללי המקצוע הטובים.
שאלות הבהרה [באתר 60] | אי התאמה [באתר 111] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 36] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מרחב שימוש [באתר 9] | מהנדס [באתר 320] | פגם אסתטי [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 42] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179]

מהו הזמן הסביר בו יותר לקבלן לבצע תיקונים בדירה?

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם הדייר חייב לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים, לפי חוק המכר (דירות)? מהו הזמן הסביר לתיקון הליקויים?
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

ביטוח ליקויי בניה

25 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על ההצעה לבטח יזמי בניה בנושא ליקויי בניה, על פעילויות חברות הביטוח בתחום, ועל כמה שינויים דרושים בחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 בעקבות חללים בחוק, והימנעות מהתייחסות החוק לכמה בעיות יסוד חשובות שהדיירים נתקלים בהן.
אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 33] | מרפסת [באתר 69] | תקן ישראלי [באתר 36] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | התיישנות [באתר 20] | רצפה [באתר 60] | פסק דין [באתר 357]

ליקוי שאבד עליו הכלח

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר רכש דירה לפני 10 שנים כאשר חלה תקנה להרכבת אנטנת שידור מסוג מסוים על הגג. עם התפתחות המדע המחויבות שהייתה בעת רכישת הדירה כבר אינה רלוונטית ואין שום צורך בהתקנת אנטנה מהסוג המובטח במפרט הטכני.
ערעור [באתר 183] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 33] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

מכוני הבקרה יאדירו את הבירוקרטיה

24 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם היוזמה של בנימין נתניהו להקלה בהליכי רישוי הבניה תצלח? האם מכוני הבקרה שמוקמים על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 יהוו מענה לבירוקרטיה שבוועדות המקומיות לתכנון ובניה?
אי התאמה [באתר 111] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 65] | מכון בקרה [באתר 9] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | חניה [באתר 35] | טופס 4 [באתר 10]

הודעה על הליקויים

19 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקבלן אמור להכיר את הדירה אותה מכר לקונה, ולכן הוא יודע, או ראוי כי יידע, מהם הליקויים בה, בעוד הקונה – "מגשש באפילה". אף על פי כן, משנתגלו ליקויים בדירה, הקונה אמור להודיע לקבלן על קיומם.
קונה משנה [באתר 15] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

אי התאמה למפרט היא הפרת הסכם

10 פברואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מפרט המכר, המצורף לחוזה המכר, אמור לתאר את הדירה ואת הרכוש המשותף, והדייר רוכש הדירה מסתמך עליו בקנייתו.
למפרט מצורפת תכנית, כחלק ממנו, וככל שישנה אי התאמה בין הבניין (דירה או רכוש משותף) לבין המפרט, או בין הבניין לבין התוכנית – קיימת בכך הפרת הסכם ע"י הקבלן.
קונה משנה [באתר 15] | מפרט מכר [באתר 25] | תכנית מכר [באתר 12] | אי התאמה [באתר 111] | דירה [באתר 371] | רכוש משותף [באתר 35] | פרשת השבוע [באתר 92] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

מומחיות או התנתקות

11 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים לא מעטים, בעיקר אלה שבידיהם השררה ושהחלטותיהם כמעט סופיות כדוגמת מומחי בית המשפט, מתנתקים מהבעיה האמתית במקום להתמודד אתה.
רום ושלח [באתר 261] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | דירה [באתר 371] | רטיבות [באתר 99]

תביעה "מאוחרת" של זכויות בניה

2 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט העליון קבע: הכחשת הליקויים על ידי הקבלן בנסיבות מסוימות מאריכה את תקופת ההתיישנות, כי בתקופת ההכחשה הדיירים לא יודעים כי קיימים ליקויים בבניין... הלכה זו אינה מנוצלת כראוי בתביעות ליקויי בניה, וכאילו נזנחה על ידי הפרקליטים של התובעים.
אי התאמה [באתר 111] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | היתר בנייה [באתר 29] | התיישנות [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 92] | סדקים [באתר 58] | קורות [באתר 223]

מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה

8 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנעילה הנדרשת לארבעה כיוונים - דבר שציבור היצרנים כמעט וביטל מהעולם - חוזרת בהוראת בית המשפט כדרישה מחייבת בהתאם לתקנות ברורות בעניין זה. בית המשפט קבע כי הקבלן יבצע מנגנון נעילה הכולל נעילה לכיוון הרצפה - או שיחליף את הדלת כולה, והקבלן העדיף את האופציה הראשונה וגם ביצעה בפועל בדירת התובעים.
ערעור [באתר 183] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | חלון [באתר 122] | דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | אי התאמה [באתר 111] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | רצפה [באתר 60] | פסק דין [באתר 357]

זכויות הדיירים ברכישת דירה מקבלן

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לציבור רוכשי הדירות זכויות מוצקות לגבי דירותיהם, תקינותן, תכנונן וביצוען לפי כל דין ואף מעבר לכך. לא רק שחוקק חוק המכר (דירות) שהוסיף לדיירים זכויות וחיזק את מעמדם כלפי המוכר, אף שכבר היה קיים באותה עת חוק המכר [הכללי], באה הפסיקה וחיזקה עוד ועוד את הבסיס עליו בנויות זכויות הדיירים.
אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | רטיבות [באתר 99]

גם דיירים הרואים את הדירה - זכאים לפיצוי

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדי פעל עולה טענה נגד הדיירים בבואם למצות את זכויותיהם עקב ליקויים בדירה: "הרי ראיתם את הדירה ובדקתם אותה בטרם הרכישה, הרי חתמתם על מסמך הכולל אי-אלו ליקויים פעוטים שנתגלו בדירה, ומה לכם לתבוע עשרות או מאות אלפי ₪ עתה? אין זאת כי אתם חומדי ממון וחפצים לעשוק את החברה הקבלנית, מבונות הארץ".
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | גג רעפים [באתר 5] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | תקרה [באתר 23] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

אחריות הקבלן לשינויי דיירים

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במהלך בניית הדירה שרכשתי מקבלן - התאפשר לי ליזום שינויים אותם ביצעו קבלני המשנה באתר, בהסכמת הקבלן הראשי אשר איתו חתמתי על הסכם רכישת הדירה. כיום, לאחר קבלת הדירה, הקבלן מתנער מאחריותו לגבי ליקויים שאותם כביכול אני יצרתי באמצעות שדרוגים ושינויים. האומנם הקבלן פטור מאחריות?
חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | פרוזדור [באתר 25] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים כוללים בחוות דעתם המקצועית גובה פיצוי כספי לגבי פריטים שהם בבחינת ליקויי בניה או אי התאמות, אך לדעתם לא סביר לתקנם. האם מומחה להנדסה אזרחית, לאדריכלות, או שמאי מקרקעין - מוסמך לפסוק פיצוי?
אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 179]

מעקף לסכנה

8 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש, ומדרגות נבנות ללא תכנון, ולאחר בנייתן - מתגלות המדרגות כבלתי בטיחותיות לשימוש, ובניגוד לדרישת התקנות. יש, ובמקום לתקן את הליקוי, מנסים "לעקוף" אותו על ידי יצירת ליקוי אחר.
רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | רוחב [באתר 58] | מדרגות [באתר 73]

הכותל המערבי

14 מאי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הכותל המערבי של הבניין עלול להוות מוקד לבכייה לדורות, ככל שלא יבוצעו בו חיפויי חוץ המותאמים להוראות התקנים. בדיקה של מעבדה מאושרת שאינה בדיקה אקראית, אלא מכוונת וממוקדת אל מוקדי הסיכון - תסייע לאיתור הסכנה.
אי התאמה [באתר 111] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | אורך [באתר 95] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72]

זכויות הדיירים אינן מצטמצמות לחוק המכר (דירות)

2 מאי, 2012 |
אינג' יואל בן עזרא
"בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים" (בית המשפט המחוזי בירושלים)
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תריס [באתר 32] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 72] | פסק דין [באתר 357]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | תקן ישראלי [באתר 36] | ועדה מקומית [באתר 65] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | החלטה [באתר 202] | מדרגות [באתר 73]

הרחבת זכויות הדיירים על פי חוק המכר (דירות)

13 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"השליטה על ביצוע העבודות הנה של הנתבעות באופן בלעדי ומוחלט וכך גם היכולת להביא ראיות כדי להוכיח ביצוע העבודות כדבעי ולפי כל כללי המקצוע המקובלים. מסקנה זו עולה גם נוכח אופי העבודות המדוברות, כלומר - כאשר עסקינן בבניית דירה, אין כל סיבה נראית לעין, בוודאי לא אפריורי, מדוע לא ניתן להביא לתוצאה מושלמת של העבודות המבוצעות" (השופט יאיר דלוגין, בית משפט השלום בתל אביב)
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | תחזוקה [באתר 19] | פרשת השבוע [באתר 92] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אתיקה [באתר 43] | רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | תקן ישראלי [באתר 42] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

תקן חניה – מגביל את מספר הדירות

13 יולי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם אין אפשרות לבצע חניות במספר כנדרש בתקן החניה - יופחת מספרן של הדירות, כך שתהיה התאמה לתקן חניה.
אי התאמה [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 65] | ועדת ערר [באתר 29] | חניה [באתר 35] | ערר [באתר 40] | החלטה [באתר 202]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | ועדה מקומית [באתר 65] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | חישוב שטחים [באתר 13] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?

10 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי הסטייה המותרת במידות בבנייה?
רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | רצפה [באתר 60] | חידות [באתר 72] | קורות [באתר 223] | מדרגות [באתר 73]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 18] | מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 179]

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.
ערעור [באתר 183] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | חלון [באתר 122] | דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | אי התאמה [באתר 111] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 371] | רצפה [באתר 60] | פסק דין [באתר 357]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 36] | תריס [באתר 32] | המועד החל [באתר 4] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

שנת הבדק - מהי?

17 ספטמבר, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
"שנת בדק", מונח שאינו מצוי בחוק ובתקנות, הומצא על ידי הקבלנים לתועלתם בלבד - וכבר הוחדר כמונח חוקי-לכאורה לכתבי טענות ואף לפסקי דין.
תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 58] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | מדרגות [באתר 73]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 36] | תריס [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | פרשת השבוע [באתר 92] | פסק דין [באתר 357]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | תריס [באתר 32] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | גדר [באתר 179] | מדרגות [באתר 73]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner