תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 111 תוצאות לחיפוש שבוצע

שער הנפתח אל הרחוב

4 אוקטובר, 2009 |
אינג' יואל בן עזרא
ברחוב שבו אני גרה, מספר תושבים התקינו שערים חשמליים אשר דלתותיו נפתחות כלפי המדרכה. ילד העומד באזור של המדרכה בשטח פתיחת הכנפיים של השער- עלול להיפגע- וזה מה שקרה לילדי. מה אומר החוק בנושא זה? האם יש תקן? מה ניתן לעשות?
אי התאמה [באתר 111] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חניה [באתר 35] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | היתר בנייה [באתר 29] | שער [באתר 52] | משלי [באתר 47] | גדר [באתר 179] | מדרגות [באתר 73]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אי התאמה [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 65] | מהנדס [באתר 320] | מידות [באתר 83] | היתר בנייה [באתר 29] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 21] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 33] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 258] | רטיבות [באתר 99] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | שער [באתר 52] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 33] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | יסודות [באתר 175]

ת"א 906/00 חזות ערן ואח' נ' רג'י חב' לבניין בע"מ

8 נובמבר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | דירה [באתר 371] | רכוש משותף [באתר 35] | ועד הבית [באתר 11] | מינוי מומחה [באתר 26] | שברים [באתר 72] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 1183/958 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 60] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | רכוש משותף [באתר 35] | מינוי מומחה [באתר 26] | שברים [באתר 72] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

18 אוגוסט, 2000 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | אדריכל [באתר 124] | רכוש משותף [באתר 35] | פסק דין [באתר 357]

ת"ק 10980/98

19 יולי, 1999 |
בית משפט השלום
חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | תריס [באתר 32]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | רצפה [באתר 60] | סדקים [באתר 58] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

ע"א 86/86 שפירא נ' לשם

4 מרץ, 1987 |
בית המשפט המחוזי
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | בית משותף [באתר 48] | פסק דין [באתר 357]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner