תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 98 תוצאות לחיפוש שבוצע

זילות החוק ע"י מומחים

6 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחים מזלזלים בהוראות החוק, התקנות, ההוראות המחייבות והתקנים הישראליים – בית המשפט עצמו עלול להיגרר אחריהם ולזלזל גם הוא בהוראות החוק.
זוטי דברים [באתר 6] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 271] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 67] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | בית משותף [באתר 52] | ועד הבית [באתר 11] | רצפה [באתר 65] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

מומחה "סרבן אוורור"

31 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מומחים שמתפארים בעקביות שלהם לאורך שנים, ויש מומחים המסגלים עצמם לחידושי ההנדסה והאדריכלות מעת לעת, להתפתחות הפסיקה, ומפנימים את כל אלה כחלק ממכלול רכישת ידע מקצועי שהם מציעים למי שמבקש להיעזר במומחיותם.
ערעור [באתר 188] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367]

מי שנפגע מהקבלן ייפגע גם מהממסד

19 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים הפגיעה מהקבלן היא מהותית, והבית שנבנה הוא בחזקת מבנה מסוכן. התגלות הסממנים המעידים כי המבנה שהוא מסוכן, יכולה להיות ע"י הופעת סדקים המתרחבים עוד ועוד עד שברור להדיוט כי לא מדובר בסדקים אסתטיים, או – בדיקת מומחה.
ועדה מקומית [באתר 68] | אורך [באתר 98] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 182]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 188] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 72] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | מידות [באתר 87] | רטיבות [באתר 100] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

הקבלן לא ינהל את הדיירים

25 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברכישת דירה מקבלן, הקבלן בדרך כלל מנהל את הדיירים וקובע להם סדר יום. לא היה שום פגם בכך, לו היו הדברים נעשים תוך שמירת זכויותיהם החוקיות של הדיירים, אך כאשר הקבלן מנהל את הדיירים שלא בתום לב ומכוון אותם לאבד את זכויותיהם – יש בכך פסול.
ערעור [באתר 188] | קונה משנה [באתר 15] | חלון [באתר 124] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 155] | רטיבות [באתר 100] | פסק דין [באתר 367]

תכנון תא המקלחת בדירה

25 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת האחרונה ביצוע פינת המקלחת בדירות חדשות נעשה תוך אי התאמה לתוכניות המכר, בעיקר בעניין מיקומו של נקז רצפה תא המקלחת. בעוד שכפי שמשורטט בהל"ת [הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1979] ולרוב גם בתוכניות המכר, מיקומו של הנקז הוא סמוך לקיר, או אף בפינת הקירות, הביצוע הוא – נקז במרכז רצפת תא המקלחת.
מומחה צד לדיון [באתר 98] | אי התאמה [באתר 113] | חדר רחצה [באתר 29] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קבועות שרברבות [באתר 47] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | רצפה [באתר 65] | גדר [באתר 188]

טריקים ושטיקים בחוזי המכר

24 ספטמבר, 2015 |
עו"ד טל רבינוביץ'
אין זה סוד כי חוזי המכר אותם מנסחות חברות הבניה הגדולות והמובילות בארץ [מובילות בכסף, אך למרבה הצער לא תמיד גם באיכות הבניה] – הם חוזים המכילים אינספור תנאים מקפחים, העומדים בניגוד להוראות חוק המכר [דירות] התשל"ג – 1973.
רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98]

סולידאריות ערבית בערבון מוגבל

7 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדוע ערב הסעודית, קטאר וכווית אינן קולטות בשטחן את מיליוני הפליטים, הנמלטים על נפשם משלטון דעאש ומעלליו, ומעריצים אחרים בעולם המוסלמי? ומדוע אותם פליטים לא נוהרים לעבר ערב עתירת הממון והנפט, הזורם ברחובותיה כמים - למרות עושרה המופלג ושפע מרחביה, המשוועים ליישובם?
רום ושלח [באתר 271] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188]

שטח דירה המתאימה לתוכנית המכר

3 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שטח הדירה חייב להיות רשום במסמכי המכר במפורש ואין להסתמך על כך שיש התאמה במידות בין התוכניות לבין המציאות. אין לצפות מהדייר שיחשב את השטח של הדירה מתוך מידות שבתוכניות.
מסתור כביסה [באתר 3] | פרוזדור [באתר 27] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

בנייני דריינוף בבית אל

1 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יממה אחת אחרי הריסת בנייני דריינוף – הספיקה כדי לירות את אבן הפינה של בנייני דריינוף החדשים, ותחת ההריסות – יוקמו בנייני מגורים חדשים בהיקף יותר משמעותי.
ועדה מקומית [באתר 68] | אורך [באתר 98] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"י 1205.3 - ההמלצה המחייבת

22 יוני, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
מה דינה של המלצה שבתקן? הפסיקה בעניין מרחבי השימוש מול קבועות השרברבות קבעה ההמלצה שבתקן - היא בגדר חובה, כחלק מכללי המקצוע הטובים.
שאלות הבהרה [באתר 61] | אי התאמה [באתר 113] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 40] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | מהנדס [באתר 330] | פגם אסתטי [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 45] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]

מרפסות גינדי בחדרה - שינויים במפרטי הדירות

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת כתיבת שורות אלו, מתבצעות עבודות רחבות היקף של שיקום וחיזוק הבניין שברח' פרת 3 א' בחדרה – הבניין התאום לזה שברח' פרת 3 אשר ממנו נשרו 4 מרפסות סלון מהקומות מס' 7 ו- 8 אל הקרקע בליל 23.12.2013.
מפרט מכר [באתר 25] | סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 72] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | משלי [באתר 51] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174]

מנחם נאמן, שופט (בדימוס) בית המשפט המחוזי חיפה

31 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת המדור "תרומת שופטים" מובאים מאמרים הסוקרים את תרומת שופטים בדימוס לקידום איכות המגורים בישראל. ישנם חוקים, תקנות ותקנים הקובעים בחקיקה מחייבת כיצד יש לתכנן ולבנות מבנים, אך אף על פי כן, גם לפסקי הדין מקום מכובד ורב השפעה על עיצוב איכות הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98]

שאלות התשה

27 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, בתיק בסטקר נ' אופק בטן בע"מ, מנע בהחלטה מתאימה הארכת הדיון באמצעות הצגת שאלון מנופח לתובעים על ידי הנתבעת והשחתת זמנו היקר של בית המשפט
אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

אובייקטיביות חורגת

15 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מצבים בהם האובייקטיביות, והאקראיות בבחירה, מחטיאים את המטרה ומשבשים את עיקר העניין במסווה של דאגה לאיזון.
פרוזדור [באתר 27] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | 2378.2 [באתר 5] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | סדקים [באתר 61] | פסק דין [באתר 367]

המפנה הגדול בענף הבניה במדינת ישראל

8 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בלילה של ה- 23 לדצמבר 2013, ארע דבר בתחום הבניה במדינת ישראל: בבניין מגורים גבוה בחדרה, אחד משתי בניינים זהים, בשלב לאחר גמר ואכלוס הבניין "השני" טרם אכלום הבניין בו היה האירוע למעט שתי משפחות, נעקרו ממקומן ארבע מרפסות בקומות העליונות השביעית והשמינית, ובדרכן ארצה זרעו הרס וחורבן בחזית הבניין, ברחוב נחל פרת 3 – הבניין התאום הוא ברחוב הנ"ל מספר 3 א'.
מפרט מכר [באתר 25] | מרפסת [באתר 72] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 98] | מידות [באתר 87] | תחזוקה [באתר 22] | עמודים [באתר 174]

ריצוף תחת ארונות המטבח

8 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת החלפת ריצוף פגום בדירת מגורים, האם חלה חובה להחליף גם את הריצוף הסמוי המצוי מתחת לארונות קיר קבועים, כגון: ארונות המטבח?
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | מטבח [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | עמודים [באתר 174]

המומחה והשופט

29 מרץ, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות הדעת חייבת להיות מובנת מצד אחד, ולכלול ניתוחים ומסקנות מקצועיות תוך נאמנות לכללי המקצוע והקפדה על רמת חקירה מדעית-הנדסית מצד שני; רק כך היא תשיג את מטרתה.
רום ושלח [באתר 271] | אורך [באתר 98] | התיישנות [באתר 20] | עמודים [באתר 174]

אחזקת הרכוש המשותף

2 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם תנשור אבן מהמעטפת של הבניין וייגרם אסון, הכתובת לפיצוי לפי שיעור הנזק תהיה נציגות הבית המשותף. כך גם יקרה אם מעבר בלתי בטיחותי או מעקה לא תקני יגרמו או לא ימנעו נזקי גוף לעוברי אורח או למשתמשים קבועים בחלקי הרכוש המשותף.
מומחה צד לדיון [באתר 98] | מעקה [באתר 67] | חוק המקרקעין [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | ועד הבית [באתר 11] | תחזוקה [באתר 22] | רצפה [באתר 65] | שברים [באתר 74] | מדרגות [באתר 77]

מה בודקים? מעקה זכוכית

30 אוקטובר, 2014 |
אינג' יואל בן עזרא
מעקה זכוכית - הוא הנפוץ ביותר כיום, בשל הפן היוקרתי הנלווה למראה השקוף, ש"פותח" את המרפסת לנוף. להלן מספר דברים שחשוב לדעת על מעקי זכוכית במרפסות, בחדרי מדרגות ובקניונים.
מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 67] | מרפסת [באתר 72] | תקן ישראלי [באתר 45] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | רטיבות [באתר 100] | פרשת השבוע [באתר 92] | רצפה [באתר 65] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

הכן בקיץ ביתך לחורף

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי העונה האופטימאלית לטפל בתיקוני בדק-בית לקראת החורף?
חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100]

זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן

28 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן שלא מסוגל לבצע חיפוי אבן חיצוני לבניין בהתאם להוראות התקן, אל לו להתהדר בבנין יוקרתי בזכות חיפויי אבן מרהיבים, חיפויים שאורך חייהם [כשלא מקפידים על ההוראות] קצר מועד, והם נועדו להטעות את הציבור ולהעשיר את הקבלן שלא לדין.
רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174]

נאוה דנון, שופטת (בדימוס) של בית המשפט המחוזי בנצרת

16 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"התחייבותו של הקבלן הינה לא רק בתחום דיני הממונות, ולא רק כלפי רוכשי הדירות, אלא היא משתרעת על תחום של רווחת הציבור ונוגעת לא רק לפרט בלבד אלא לציבור גדול של דיירים בהווה ובעתיד" [ד"ר נאוה דנון, שופטת בדימוס].
מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שער [באתר 52]

לא בכל מקרה נדרש דיוק

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים נזקק מומחה בתחום ליקויי הבניה לקבוע מהו שטחה של הדירה, או לקבוע האם המרווח הצדדי בין הבניין לגבול החלקה הוא בהתאם לתוכנית אם לא, ועוד קביעות שעניינן מדידה. כאשר הדבר נדרש, יש מומחים המדירים את מומחיותם ושכלם הישר מהנושא, מגלגלים עיניים לחסדי שמיים כצדיקים גמורים, ושולפים את פתרון הקסם - "צריך מודד מוסמך", ולא היא.
חלון [באתר 124] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 65] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227]

האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האחריות האישית של מנהל חברה בגין ליקויי בנייה - דבר אשר נדרש, לאור קיומן של חברות ארעיות, אשר מוקמות לצורך ניהול ומכירה של פרויקט, ונסגרות מיד לאחר מכירת הדירות.
ערעור [באתר 188] | אורך [באתר 98] | פסק דין [באתר 367]

תכנון – תוך מבט קדימה

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המילה "תכנון" מתחברת לאמרה: "סוף מעשה במחשבה תחילה", שכן, לעולם בא התכנון לפני הביצוע, ומבחינה זו התכנון מקביל למחשבה, והביצוע מקביל למעשה.
רום ושלח [באתר 271] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית מפורטת [באתר 3] | פודסט [באתר 4] | מכשול [באתר 34] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | רצפה [באתר 65] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | מדרגות [באתר 77]

הכותל המערבי

14 מאי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הכותל המערבי של הבניין עלול להוות מוקד לבכייה לדורות, ככל שלא יבוצעו בו חיפויי חוץ המותאמים להוראות התקנים. בדיקה של מעבדה מאושרת שאינה בדיקה אקראית, אלא מכוונת וממוקדת אל מוקדי הסיכון - תסייע לאיתור הסכנה.
אי התאמה [באתר 113] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה

12 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לכאורה, מדובר בקיצור הליכים מבורך, תוך עקיפת הבירוקרטיה והמעטת עינויי הדין. למעשה, ככל שמומעטים עינויי הדין לאור נקיטת דרך זו המותווית בסעיף 79 א לחוק בתי המשפט, עלול צד לדיון למצוא עצמו סובל פי כמה, לא מעינויי דין, אלא - מעינויים שלאחר הדין, ואין לאל ידיו לעשות בנדון דבר.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | 79א' [באתר 6] | אורך [באתר 98] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

שיקולים ארוכי טווח בבדיקות חיפויי האבן

13 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יתכן מצב כי חיפוי האבן שעמד בשליפה לשביעות רצונו של מי שקבע בדיקה זו, והוא אכן חזק ויציב כיום, הוא חיפוי אבן שמלכתחילה לקוי ובנוי בניגוד להוראות התקן, וסופו להתנתק מהקיר ולגרום לנזקים, שהיו נמנעים לו נערכה בדיקה בהתאמה להוראות התקן החל ללא שום קיצורי דרך וללא הסתמכות על בדיקת שליפה.המצדדים בבדיקת שליפה כתחליף למערכת בדיקות של התאמה לתקן - משלים את הציבור, פועלים בניגוד מוחלט להוראות התקנות והתקן, ולא ברור על סמך מה הם עושים זאת.
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | משלי [באתר 51] | סדקים [באתר 61]

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.
רום ושלח [באתר 271] | תקן ישראלי [באתר 40] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | אדריכל [באתר 126] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | חישובים סטטיים [באתר 17] | רטיבות [באתר 100] | עמודים [באתר 174]

ערבות לקיום צו הריסה אינה חוקית

28 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר הוועדה רוצה ביקרו של אזרח - יוצבו כתנאי היתר תנאים סבירים ובני השגה, ואילו כאשר הוועדה אינה חפצה ביקרו - היא תמצא את הדרך להערמת תנאים מן הגורן ומן היקב, תנאים שקשה עד בלתי אפשרי למלאם, ומכל מקום - מילויים אורך זמן רב, המנוצל ע"י המח' המשפטית להוציא צו הריסה ואף לבצעו...
ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית היתר [באתר 14] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 155] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

וועדה מקומית לתכנון ולבנייה מול האזרח

11 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט העליון קבע כי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנועה מלקחת ערבות ממי שמגיש בקשה להיתר בנייה, כשמטרתה של ערבות זו היא להבטיח קיום תנאי ההיתר, וזאת (בין היתר) מפני שהבסיס לדרישת ערבות מסוג זה הינו העמדת האזרח כעבריין בפוטנציה.
אינטרס ציבורי [באתר 4] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 98] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 72] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | תחזוקה [באתר 22] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ערר 26/10 אלברט אסבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

5 מאי, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | ערר [באתר 43] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אוורור [באתר 46] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מומחה מוסכם [באתר 17] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | חישוב שטחים [באתר 14] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | תריס [באתר 32] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

שער הנפתח אל הרחוב

4 אוקטובר, 2009 |
אינג' יואל בן עזרא
ברחוב שבו אני גרה, מספר תושבים התקינו שערים חשמליים אשר דלתותיו נפתחות כלפי המדרכה. ילד העומד באזור של המדרכה בשטח פתיחת הכנפיים של השער- עלול להיפגע- וזה מה שקרה לילדי. מה אומר החוק בנושא זה? האם יש תקן? מה ניתן לעשות?
אי התאמה [באתר 113] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חניה [באתר 37] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 52] | משלי [באתר 51] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

"שאלות התשה"

12 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים צד לדיון [צד א'] המעוניין בעיכוב הליכי המשפט והתשת היריב [צד ב'], נוקט בתכסיסים שונים כדי לחבל במהלך המשפט ולהתיש את היריב, במיוחד כאשר אותו יריב לדיון אינו בעל כיס עמוק ויכולות בדומה לאלו של צד א'. כך יכול לקרות ביחסים בין חברה קבלנית לבין רוכש דירה המנסה לקבל פיצויים בגין נזקי בנייה שנגרמו לו, לטענתו.
אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ע"א 8626/06 פורמה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

30 אפריל, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | תכנית מתאר [באתר 22] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | פרשת השבוע [באתר 92] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 98] | חלון [באתר 124] | חדר שינה [באתר 13] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | תקרה [באתר 25] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 27] | תקן ישראלי [באתר 40] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | רצפה [באתר 65] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 10374/96 שטרית אברהם ואח' נ' אחים שרבט חב' לבניין בע"מ

30 אוקטובר, 2000 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רכוש משותף [באתר 37] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 517/94 נפוסי נ' עיריית קריית מוצקין

9 אוגוסט, 1998 |
בית המשפט המחוזי
אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 1512/94 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

4 ינואר, 1998 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | החלטה [באתר 205]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | מינוי מומחה [באתר 26] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ע"א 84/67 ליאטו פירוז נ' הבונה חברה קבלנית בע"מ

22 אוגוסט, 1967 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | מעקה [באתר 67] | מרתף [באתר 16] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | גובה [באתר 155] | תקרה [באתר 25] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner