תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 157 תוצאות לחיפוש שבוצע

ליקוי בניה שהוכח קיומו, אך לא הוכח נזקו

7 אוקטובר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך לאמוד את שיעור הנזק שקיומו הוכח בפניו.
ערעור [באתר 190] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | תכנית מכר [באתר 14] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

השילוב של בטיחות המעקה, עם חובת הניקוז

26 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דרישת הבטיחות תואמת לדרישת הניקוז של מעקי מרפסות.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מכשול [באתר 35] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66]

מעקה זכוכית במסגרת אלומיניום המוצמד לשיש המעקה הבנוי

2 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעקה מרחף עם רווח בין מסגרת האלומיניום העוטפת את הזכוכית לבין שיש/ המעקה - מאפשר ניקוז פני המעקה הבנוי ברדת גשמים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | מהנדס [באתר 330] | נדבך ראש [באתר 3] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | פסק דין [באתר 368]

הגדרה שאינה מגדירה

3 אוגוסט, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגדרה אמורה להגדיר ולהבהיר דברים.
לא תמיד זה קורה...
רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

אחריות על התכנון והביצוע על פי התקנות

23 יולי, 2021
אחריות המתכננים מפורטת בתמצית בתקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה) תשע"ו - 2016, אך מבוארת לפרטים בתקנות המהנדסים והאדריכלים [רישוי וייחוד פעולות] תשכ"ז-1967.
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | גובה [באתר 157] | חישובים סטטיים [באתר 17] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188]

מדרגות ללא רום מדרגה בנוי

18 יולי, 2021 |
עו"ד ענת כהן
דיון במהלך מדרגות עם רומים פתוחים בתוך דירה; האם עומק אף המדרגה מתאים לדרישת התקנות? ומהם הסיכונים שבמהלך כזה?
רום ושלח [באתר 271] | פרוזדור [באתר 27] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 51] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

תכנון דירה עם תחזוקה ללא סיכונים

14 יולי, 2021 |
עו"ד ענת כהן
תכנון אדריכלי נכון של דירה צריך לכוון לכך שתחזוקה של דירה לא תהיה כרוכה בסיכונים למבצע התחזוקה.
אין הכוונה לסיכוני יום יום כמו למשל סכנת החלקה על רצפה רטובה בעת שטיפת הרצפות.
הכוונה היא לסיכונים שאינם נחשבים כחלק מסיכוניה הרגילים והסבירים של תחזוקת דירה.
הדירה אינה צריכה לכלול רכיבים שיסכנו את המשתמש בעת ביצוע התחזוקה.
נדרש כי הקונה יוכל לבצע ניקיון בדירה ללא כל חשש, בכל עת, ללא צורך באנשי מקצוע מיוחדים.
חלון [באתר 125] | חדר מגורים [באתר 15] | תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש) [באתר 1] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | תחזוקה [באתר 22] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25]

תקדים בחישוב שטחים

12 יולי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
להלן בקובץ - חוות דעת מקצועית על תקדים בחישוב שטחים. מדובר בשטח [חלל] בגובה של שתי קומות במבנה, חיצוני או פנימי שסגור לכל היותר בשני כיוונים, אשר לפי תקנה 4 ט לתקנות חישוב שטחים - אמור להיות מחוץ לחישובי שטח למטרת אחוזי בניה ואגרות. הנושא במחלוקת, על אף החלטות וועדות ערר ופסיקה בכל הערכאות.
כדי להיכנס למאמר, פתח קובץ [פרטים מזהים הוסרו].
שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43]

מבנים מסוכנים

27 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ברמת גן, בקריות, בפתח תקווה וביתר ערי הארץ – מבנים בסיכון, המהווים פצצה מתקתקת ומטים לפול; הטיפול בהם הוא רופף, וכאילו ממתינים שייפלו...
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | גובה [באתר 157] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173]

ההרתעה אינה מספיקה

12 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
להבהיר: אין כוונת הדברים שדרושה הרתעה יותר משמעותית, אלא, שנשק ההרתעה אינו מספיק

רום ושלח [באתר 271] | גובה [באתר 157] | משלי [באתר 51]

מחדל בטיחותי ברכבת ישראל כמו ביציאה למרפסת

5 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הליקוי של מדרגה בודדה עובר מהמגורים ויתר המבנים - גם אל הרכבות...
רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | סף מוגבה [באתר 4] | מדרגה בודדה [באתר 7] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66]

התקן והתקנה - זה בצד זו, ללא סתירה

22 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים יש דרישות המופיעות בתקנות, ובעניין דרישות אלו - אין שום אזכור להן בתקנים כלשהם. מדובר בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, ולעומתן, בתקנים הישראליים.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | פרוזדור [באתר 27] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 183] | מדרגות [באתר 77]

על כף המאזניים

15 מרץ, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
זה שאינו יודע לשאול – ושואל – מקבל כאן את תשובתי לשאלות, תוך הבאת המצב הייחודי והיחידי בתבל בו נתונה בדור זה המדינה היהודית.
גובה [באתר 157]

פרגון לצוות המשפטי

12 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד זוכה העמל בהכנת הסיכומים, לשבחי בית המשפט, ועוד פחות מזה - במצב בו יצא מהמשפט, וחצי תאוותו בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

תכנית היתר בניה לאחר שינויה היא תכנית חדשה

14 ינואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר התנגדות לתכנית בקשה להיתר בניה מתקבלת, ולו באופן חלקי, בין לאחר הליך של הגשת התנגדות לוועדה המקומית לתכנון ובניה (או לוועדה המחוזית) ובין לאחר זכיה מלאה או חלקית בהליך של ערר בפני וועדת ערר מחוזית, מתבקש כי תוכן תכנית בקשה להיתר, המתחשבת בהסתייגויות שהועלו והתקבלו.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 31] | תכנית היתר [באתר 14] | תכנית מתאר [באתר 22] | גובה [באתר 157] | ערר [באתר 43] | שער [באתר 52] | חידות [באתר 76] | החלטה [באתר 205]

תקנים סותרים בעניין בטיחות מעקים

12 ינואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קיימת סתירה בנושא בטיחות המעקה, והפרשנות שלי היא בכיוון ההחמרה של הדרישות.
מעקה [באתר 68] | תקן ישראלי [באתר 41] | תקן ישראלי [באתר 45] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183] | מדרגות [באתר 77]

מעמד מיותר ומכביד

15 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתיקי ליקויי בניה ויתר הנושאים הפחות פופולריים בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, כאשר מתגלע סכסוך, ניצבים שני מומחים [לפחות] של הצדדים לדיון, זה מול זה, ועל בית המשפט להכריע ביניהם [בין עמדותיהם המקצועיות, שהן לרוב מנוגדות – אף שבית המשפט לא מומחה בתחום].
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אדריכל [באתר 126] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 368]

אין חובה לעגן בתקן כל ליקוי בניה

17 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבעתי בעדותי בבית המשפט, את מה שקבעתי בחוות דעתי, כי "תפר" בבניין [הפרדה בין חלקי הבניין – פעולה שננקטת בדרך כלל בבניינים מוארכים במיוחד, או לפי שיקול דעת הנדסי] – צריך "לחתןך" את הבניין במישור אחד לכל הגובה [מהיסודות ועד לגג] ולכל הרוחב.
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | גובה [באתר 157] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 183]

השוני בין נזק מקומי לנזק מערכתי

7 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מועד גילוי הליקויים, אינו תמיד המועד בו גילו הדיירים את קיומם של הליקויים והודיעו על כך לקבלן. במצב בו הקבלן מבצע תיקונים, ואין כאן חשיבות להיקף ולסוג התיקונים שהקבלן מבצע, מועד הגילוי טרם התיקונים - בטל.
ריצוף וחיפוי [באתר 127] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | ועד הבית [באתר 11] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

החיסרון שבמחירון

5 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת הכנת חוות דעת מקצועיות על ידי מהנדסים ואדריכלים מומחים, בסופו של תיאור אי ההתאמה, מתבקש להעריך עלות ביטול אי ההתאמה או תיקון הליקוי בדרך כלשהי. בין אם מדובר במדרגות שצריך להרוס ולבנות מחדש ובין אם מדובר בבניין שלם הטעון הריסה בגלל פגם יסודי שנפל בו או בחיפוי חוץ קלוקל שמסכן את המשתמשים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מכשול [באתר 35] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | מדרגות [באתר 77]

ההקלה אינה מובנת מאליה

17 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת תכניות מתאר, יש מקום לבקש מהוועדה לתכנון ולבניה הקלות והחוק מאפשר לוועדה להיעתר לבקשת הקלה. מדובר בהקלה לגבי גובה הבניין, אחוזי בניה, קווי בניין וכיוצא בזה. אישור ההקלה כרוך בתשלום היטל השבחה בשיעור מחצית הגדלת שווי הקרקע בגין ההקלה, סכום שלפעמים הוא משמעותי לתקצוב הוועדה ולכן יש נטייה לאשר את בקשת ההקלה, הגובלת בשיקול זר. ככל שהמאשר נהנה מהאישור, כבר לא יכול להיות שיקול דעת מקצועי ואובייקטיבי.
ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 31] | גובה [באתר 157] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 43] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

שטח הפקר בין המעקה למסתור הכביסה

7 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגנה על מי שמגיע לחלל שבין מעקה הכביסה למסתור הכביסה כדי להביא משם חפץ שנפל, או במטרה לבצע שם עבודות אחזקה.
ערעור [באתר 190] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | מסתור כביסה [באתר 3] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר שרות [באתר 26] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

כשל מבנים, לא כוח עליון

6 ינואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המבול החל כגשם – ראה פרשת נח, בראשית פרק ו' פסוק י"ב: "ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה".
אחר כך, הפך בעוצמה יוצאת דופן למבול, וגם על זה האדם התגבר באמצעים של בניה - ובנה תיבה, היא תיבת נח ששרדה את המבול והצילה את באיה.
דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | פרשת השבוע [באתר 92] | עמודים [באתר 173]

דלת חוסמת מעבר

21 אוקטובר, 2019
דיון בליקוי של חסימת פרוזדור או מעבר, על ידי דלת במהלך פתיחתה בתוך דירה, אף על פי שאין בכך אי התאמה לתקנות או לתקני בניה.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | תכנית מכר [באתר 14] | דלת כניסה [באתר 26] | אי התאמה [באתר 113] | פרוזדור [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 330] | מרחב מוגן [באתר 14] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

ביקורת בונה, ביקורת הורסת

15 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים כל המוסיף גורע, והביקורת השלילית מתבקשת לשם קיום דו שיח שסופו עיון וקידום
מעקה [באתר 68] | אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | רמב"ם [באתר 10] | מרחב מוגן [באתר 14] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 228]

התייחסות לעדות א' בן עזרא

10 אפריל, 2019 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
  |   |
בית משפט השלום
מקבץ מדברי בתי המשפט על חוות דעתו המקצועית ועל עדותו של אברהם בן עזרא במהלך השנים
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

ד"ר מיכאל בן-ארי נפסל על ידי שופטי בג"ץ לכהן כחבר כנסת

18 מרץ, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
...והוא וחבריו ימנו את שופטי בג"ץ.

גובה [באתר 157] | החלטה [באתר 205]

שיבוש המהות

6 פברואר, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
קל לו למהנדס לשבש את המהות של התקנות, בכדי לשלול ליקויים. כל מה שנדרש זה בית-משפט שלא נכנס לעובי הקורה, והתוצאה - פסק דין שגוי - על גבול ההומור.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תריס [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

אחזקת מבנים

25 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחזקת מבנים כדי להתמודד עם בלאי ונזקי שימוש, לעומת תיקון ליקויים כדי לעמוד בהוראות התקנים והתקנות וכך לשפר את תפקודו של הבניין.
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | 2378.1 [באתר 5] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157] | תחזוקה [באתר 22] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 188]

ערר מס' 315-17 ג.נ.ד.ר לבניה ומסחר בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה שומרון

2 דצמבר, 2018 |
ועדת ערר מחוזית
מחסן [באתר 25] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 43] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

שלוש דוגמאות לקבלת התביעה בשלמותה

23 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדרך כלל, תביעות בגין ליקויי בניה מתקבלות באופן חלקי, ויש ויכוח לגבי השיעור הממוצע של קבלת התביעה – האם פסקי הדין מאשרים 20% מהתביעה, או פחות, או יותר – ובכמה יותר?
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

כביש 90

13 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כביש 90 הוא הכביש הארוך ביותר במדינת ישראל. אורכו 478.7 קילומטר והוא עובר לאורכה של המדינה.
פרסומו לאחרונה הוא ככביש הגובה קורבנות בגלל ריבוי תאונות דרכים שנגרמו בו.
מכשול [באתר 35] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183]

סכנת נשירה של אריחים ממעטפות בנייני מגורים

3 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברחוב השקד בנהריה, כמו גם במקומות רבים נוספים, נבנו בנייני מגורים שחופו בחיפויי חוץ מסוג פסיפס. כך גם קרה ברחוב מנדל זינגר בחיפה.
ערעור [באתר 190] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | פגם אסתטי [באתר 12] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רטיבות [באתר 100] | התיישנות [באתר 20] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

הגבהה [כמדרגה] במעבר אל מרפסת

14 ספטמבר, 2018
מכשול של מדרגה, למעבר עגלת תה או עגלת תינוק מהסלון למרפסת – הוא: ליקוי בניה, ולא כורח תכנוני.
סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 13] | מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | סף מוגבה [באתר 4] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228]

הדיון המשפטי אינו מסתיים בין כותלי בית המשפט

21 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין חלוט [סופי] שכבר לא ניתן לערער עליו מהווה סיום של מחלוקת, אך אינו סותם את הגולל על הנושא שבמחלוקת. הנושא שבמחלוקת עשוי להתברר ולהתברר באמצעות פעילויות הננקטות גם לאחר מתן פסק הדין, לדוגמא, במסגרת כתבי טענות בתיק אחר, או במסגרת כתיבה מקצועית. להלן תרומתה של עו"ד ענת כהן, תוך הבעה של יצירתיות בצד חשיבה משפטית בתחום ליקויי הבניה.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | דלת כניסה [באתר 26] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

בטיחות הציבור ושיפור איכות הבניה

3 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקיר התומך שהתמוטט, תפקידה של הביקורת ההנדסית על הבניה והיוצר אפרים קישון, ממציא מדינת פרטאצ'יה.
מהנדס [באתר 330] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157] | חישובים סטטיים [באתר 17] | קורות [באתר 228]

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

27 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק הלאום עלה מלמטה, מהעם. מדובר בחוק המתבקש נוכח התגברות האנטישמיות בעולם והצהרות השמדת ישראל של מדינות חברות באו"ם. גם מבית, יש הפועלים בכל יכולתם נגד המדינה, הניצבת חזקה יותר עם חוק הלאום מול כולם.
חלון [באתר 125] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | גדר [באתר 188]

הצורך בהקפדה על מידות החלון בממ"ד

26 יולי, 2018 |
עו"ד ענת כהן
האם עובי הקיר משפיע על כמות האור שנכנסת לחדר? הצעה לעדכון חקיקת המשנה בתחום האוורור.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 73] | מרחב מוגן [באתר 14] | חניה [באתר 38] | מרתף [באתר 16] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188]

קריטריונים לסיווג מבנים

10 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהם הקריטריונים לסיווג מבנים כמבנים פשוטים או מורכבים - ומה דינו של מבנה שתכנונו האדריכלי ממש פשוט אך תכנונו ההנדסי מורכב, כמו קיר תומך שגובהו 10 מ'?
רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | תכנית בינוי [באתר 3] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 188]

חוות דעת מופרזת - ביחס למה?

8 יולי, 2018
התמודדות עם טענה כי חוות דעת מקצועית מופרזת, נוכח תוצאת פסק דין או עוד לפני כן - נוכח השוואתה עם חוות דעתו של מומחה בית המשפט, האמורה להיות חוות דעת מאוזנת ואובייקטיבית.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אי התאמה [באתר 113] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

עידן חדש בתפישה הביטחונית

18 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לחבורת השמאל, הדוגלת במיתון ההגנה על מדינת ישראל, יש ממי ללמוד לאן מובילה דרכה – בשוודיה מיישמים את מה שהחבורה הזו רוצה ליישם כאן...
דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | קורות [באתר 228]

חובה להתקין חלון גם אם החלל פתוח

3 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כיצד יחושב גודלו של חלון במטבח הבנוי כחלק מהסלון, ללא הפרדה? הרי החלון במטבח מחויב להיות בעל שטח של 5% משטחו של המטבח – וכאן, לכאורה, המטבח אינו מוגדר כלל בשטחו.
חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

טרגדיות בטבע

27 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעת לעת הציבור במדינה נחרד נוכח אסון של חובבי טיולים בחיק הטבע שנשרו ממרומי צוקים אל התהום וקיפחו חייהם, או כפי שאירע לאחרונה – צעירים שנסחפו למוות.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | מכשול [באתר 35] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

הביקורת חושפת רדידות בית המשפט

15 מרץ, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בפסק דין, באמירה ביקורתית של בית המשפט כלפי ניפוח תביעה, ובשגיאה בהבנת ההוראות למתקני תברואה (הל"ת)
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מרחב שימוש [באתר 9] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

התקנות, התקנים והמפרט - אינם חזות הכול

22 פברואר, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
ראוי להתחיל מאמר זה בדבריו של השופט צבי א' טל בת"א 469/88 זעפרני ואח' נ' רמט בע"מ, בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר מדברים בעד עצמם: "לא הכול ניתן להיכתב ושום תקנות ושום מיפרטים טכניים אינם מסוגלים לפרוט הכול" [מובא בספר "עדות מומחה" מאת ד"ר א' בן עזרא, בהוצאת "שי" מהדורת תשס"ב, עמ' 505].
מפרט מכר [באתר 25] | תכנית מכר [באתר 14] | חלון [באתר 125] | פרוזדור [באתר 27] | חדר רחצה [באתר 29] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66]

תכנון לפי התקנים

28 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם די להיצמד לדרישות התקנים, וכן, מהו "תקן מחמיר"?
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | גובה [באתר 157] | שברים [באתר 74] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173] | מדרגות [באתר 77]

מפגע בטיחותי ברחוב הגיבורים בחיפה

19 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברחוב הגיבורים בחיפה מוצב ספסל ישיבה, והכוונה והמעשה טובים, כי בסביבה מתגוררים ילדים ומבוגרים אשר צריכים מנוחה מעת לעת. תחת זאת, הם מקבלים סיכון בטיחותי...
מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | גובה [באתר 157]

תור הטהרה

17 ינואר, 2018 |
צפורה בן עזרא
הערות בנושא תכנון מקווה טהרה ובית מרחץ
רום ושלח [באתר 271] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 183] | מדרגות [באתר 77]

יובל של עשייה בהנדסה בנאית

30 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השבוע התכנסו עשרות בוגרי הטכניון, הפקולטה להנדסה בנאית [כשמה אז], וחגגו יובל
מהנדס [באתר 330] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157]

ת"א 36155-06-13 סיון ודורי טל נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ

30 אוקטובר, 2017 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מהנדס [באתר 330] | הרחבת חזית [באתר 8] | מומחה מוסכם [באתר 17] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 157] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner