תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 83 תוצאות לחיפוש שבוצע

מומחה "סרבן אוורור"

31 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מומחים שמתפארים בעקביות שלהם לאורך שנים, ויש מומחים המסגלים עצמם לחידושי ההנדסה והאדריכלות מעת לעת, להתפתחות הפסיקה, ומפנימים את כל אלה כחלק ממכלול רכישת ידע מקצועי שהם מציעים למי שמבקש להיעזר במומחיותם.
ערעור [באתר 183] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | שיקולי הוועדה [באתר 12] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

המומחה הסרבן

5 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית רצוני לציין עובדה מתחום המומחיות הקשורה אלי באופן אישי: בשנת 1996 ראה אור ספרי "תכנון דירה כחוק" בהוצאת "בורסי", ובספר זה, שהיווה מדריך לרבים ובכללם משפטנים, נכללה הדרכה כיצד למדוד את שטחו של החלון, שכן בתקנות התכנון והבניה אין הסבר אלא הוראה כללית לקחת "מידות בבניה", ולא ברור בדיוק מהי כוונת הדברים.
ערעור [באתר 183] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חידות [באתר 72] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

בקורת מבנים מול דרישות התקנים והתקנות

29 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר רוכש דירה ומצפה לקבל דירת מגורים בה כל מרכיב עומד בדרישות המקצוע – התקנים הישראליים החלים, תקנות התכנון והבניה ויתר חקיקת המשנה בתחום.
מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | תקרה [באתר 23] | שקיעת יסודות [באתר 14] | קורות [באתר 223]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | מידות [באתר 83] | רטיבות [באתר 99] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

סיכון בטיחותי במתחם כביסה בדירות מגורים

22 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.100, יש להגן על מקומות עם הפרשי גובה מסיכוני נפילה באמצעות מעקה, ועל פי תקן ישראלי 1142 חובה לבנות את המעקה כך שיעמוד במגוון דרישות והוראות מבחינת מבנהו, החומרים מהם הוא בנוי וחוזקו – עמידותו נגד כוחות אופקיים ונגד כוחות אנכיים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 64] | מסתור כביסה [באתר 3] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 36] | תקן ישראלי [באתר 42] | פודסט [באתר 4] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

אופן מדידת חלון בדירה

21 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, נועדו להבטיח בניית דירות בטוחות למגורים ועם תנאים נאותים בתחומים רבים ושונים, לרבות – תברואה, אוורור ותאורה, מיגון, גימור, נוחות מגורים, אסתטיקה וכיוצא בזה.
ערעור [באתר 183] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | מרפסת [באתר 69] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 45] | אדריכל [באתר 124] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חידות [באתר 72] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

דירה ראויה למגורים בבניין מחוזק ומשוקם

9 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שערו בנפשכם: רכשתם דירת קוטג' בעלת 6 חדרים המתפרשים על פני שתי קומות, ועקב הנסיבות, בוטלה קומה אחת, ביצעו חיזוקים שונים בבניין ע"י עבודות שיקום קונסטרוקטיביות, ובסופו של יום התקבלה דירה בת 4 חדרים במקום 6 חדרים, אך חולק על כך שהדירה מחוזקת כדבעי לאחר שיקומה, וראויה למגורים.
מרפסת [באתר 69] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | מידות [באתר 83] | בית משותף [באתר 48] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164]

תכנון תא המקלחת בדירה

25 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת האחרונה ביצוע פינת המקלחת בדירות חדשות נעשה תוך אי התאמה לתוכניות המכר, בעיקר בעניין מיקומו של נקז רצפה תא המקלחת. בעוד שכפי שמשורטט בהל"ת [הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1979] ולרוב גם בתוכניות המכר, מיקומו של הנקז הוא סמוך לקיר, או אף בפינת הקירות, הביצוע הוא – נקז במרכז רצפת תא המקלחת.
מומחה צד לדיון [באתר 94] | אי התאמה [באתר 111] | חדר רחצה [באתר 28] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | קבועות שרברבות [באתר 45] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 179]

שטח דירה המתאימה לתוכנית המכר

3 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שטח הדירה חייב להיות רשום במסמכי המכר במפורש ואין להסתמך על כך שיש התאמה במידות בין התוכניות לבין המציאות. אין לצפות מהדייר שיחשב את השטח של הדירה מתוך מידות שבתוכניות.
מסתור כביסה [באתר 3] | פרוזדור [באתר 25] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | החלטה [באתר 202] | מדרגות [באתר 73]

חשיבות המפרט

17 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, תרם לעליית קרנו וחשיבותו של המפרט, הבא לתאר ולפרט את מרכיבי הדירה, בכך שנקבע בחוק כי כל אי-התאמה למפרט יוצרת עילה לקונה וחובת פיצוי או תיקון למוכר.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חידות [באתר 72] | עמודים [באתר 164]

טענות שכיחות שגויות

16 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיון על אודות ליקויי תכנון ובניה, עולות מדי פעם טענות הנשענות, כביכול, על מבחן התוצאה. הנכון הוא, כי בדיקה על פי מבחן התוצאה היא בדיקה ראויה רק כדי לקבוע קיומו של ליקוי, ואינה ראויה כלל ועיקר כדי לקבוע שאין ליקוי.
רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | מכשול [באתר 33] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רצפה [באתר 60] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72] | שקיעת יסודות [באתר 14] | מדרגות [באתר 73]

מרפסות גינדי בחדרה - שינויים במפרטי הדירות

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת כתיבת שורות אלו, מתבצעות עבודות רחבות היקף של שיקום וחיזוק הבניין שברח' פרת 3 א' בחדרה – הבניין התאום לזה שברח' פרת 3 אשר ממנו נשרו 4 מרפסות סלון מהקומות מס' 7 ו- 8 אל הקרקע בליל 23.12.2013.
מפרט מכר [באתר 25] | סלון [באתר 32] | מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | משלי [באתר 47] | שברים [באתר 72] | עמודים [באתר 164]

המפנה הגדול בענף הבניה במדינת ישראל

8 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בלילה של ה- 23 לדצמבר 2013, ארע דבר בתחום הבניה במדינת ישראל: בבניין מגורים גבוה בחדרה, אחד משתי בניינים זהים, בשלב לאחר גמר ואכלוס הבניין "השני" טרם אכלום הבניין בו היה האירוע למעט שתי משפחות, נעקרו ממקומן ארבע מרפסות בקומות העליונות השביעית והשמינית, ובדרכן ארצה זרעו הרס וחורבן בחזית הבניין, ברחוב נחל פרת 3 – הבניין התאום הוא ברחוב הנ"ל מספר 3 א'.
מפרט מכר [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 95] | מידות [באתר 83] | תחזוקה [באתר 19] | עמודים [באתר 164]

בנייני מרפסות גינדי בחדרה

7 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כעבור שנה ומחצה מקריסת 4 מרפסות בבניין גבוה בחדרה, ברחוב פרת 3 - השיקום של הבניין בתכנונו ובפיקוחו של המהנדס ישראל דוד שינה את הדירות, והתובעים ברחוב פרת 3 א' - הבניין התאום, בו לא נשרו המרפסות - רואים את תוצאות השיקום ומתנגדים לקבל את הדירות לאחר שיקומן.
מרפסת [באתר 69] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חישובים סטטיים [באתר 15] | עמודים [באתר 164]

רמת תיקונו של ליקוי בניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתיקון ליקויי בניה לא די ביצירת התאמה לתקן החל אלא צריך להגיע לידי מוצר ראוי - כאילו שמתכננים מראש את הפריט בדירה חדשה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מעקה [באתר 64] | דלת כניסה [באתר 23] | נעילה [באתר 14] | מרפסת [באתר 69] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | פסק דין [באתר 357]

התערבות בית המשפט בנושאים שבמומחיות

29 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט רשאי ואף צריך להפעיל שיקול דעת משפטי, אך לא ראוי שיתערב בקביעותיהם של מומחים בפן המקצועי.
יתירה מכך, בית המשפט והמומחה מטעמו אינם אמורים להתערב בהוראות תקן או תקנה, ככל שהוראות אלו הן ברורות ואינן שנויות במחלוקת.
מעקה [באתר 64] | מהנדס [באתר 320] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72] | מדרגות [באתר 73]

מה בודקים? מעקה זכוכית

30 אוקטובר, 2014 |
אינג' יואל בן עזרא
מעקה זכוכית - הוא הנפוץ ביותר כיום, בשל הפן היוקרתי הנלווה למראה השקוף, ש"פותח" את המרפסת לנוף. להלן מספר דברים שחשוב לדעת על מעקי זכוכית במרפסות, בחדרי מדרגות ובקניונים.
מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 64] | מרפסת [באתר 69] | תקן ישראלי [באתר 42] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | רטיבות [באתר 99] | פרשת השבוע [באתר 92] | רצפה [באתר 60] | חידות [באתר 72] | שברים [באתר 72] | גדר [באתר 179] | מדרגות [באתר 73]

טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון

15 אוקטובר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"...מה עוד שיש לתת את הדעת לחוסר השוויון במעמדם של המשתכנים ושיכון ופיתוח האחד כלפי משנהו. לפיכך סבורה אני כי הויתורים לא ויתורים הם וכל הליקויים המנויים בחוות דעת המומחה הם ליקויים שבגינם אחראית הנתבעת". [השופטת ט' שטרסברג-כהן בעניין "ויתורים" של הדיירים לקבלן, לגבי ליקויים הקיימים בדירותיהם]
ערעור [באתר 183] | רום ושלח [באתר 261] | מבואה [באתר 3] | מחסן [באתר 25] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 72] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים כוללים בחוות דעתם המקצועית גובה פיצוי כספי לגבי פריטים שהם בבחינת ליקויי בניה או אי התאמות, אך לדעתם לא סביר לתקנם. האם מומחה להנדסה אזרחית, לאדריכלות, או שמאי מקרקעין - מוסמך לפסוק פיצוי?
אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 179]

מי אחראי להוצאת היתר בניה?

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור המורכבות של הסוגיה האם צריך היתר, או שההיתר לא נדרש - לא יהיה זה סביר לחייב את בעל הבית [המזמין קבלן לבצע עבודות בנייה] בחובה להחליט האם דרוש היתר אם לאו. מי שהוא בעל המקצוע בנושא - הוא הקבלן, והוא חייב להימנע מלבצע עבודות בניה ללא היתר ולהתריע על כך בפני בעל הבית. משלא עשה כן, וביצע בבית בנייה קלוקלת - ללא היתר - על דעת עצמו וללא התראה כי נדרש היתר בניה - הוא יהיה האחראי לליקויים ולא יהיה לבעל הבית שום "אשם תורם".
רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | מידות [באתר 83] | היתר בנייה [באתר 29] | חישובים סטטיים [באתר 15] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | תקן ישראלי [באתר 36] | ועדה מקומית [באתר 65] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | החלטה [באתר 202] | מדרגות [באתר 73]

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.
רום ושלח [באתר 261] | תקן ישראלי [באתר 36] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | אדריכל [באתר 124] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 42] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רטיבות [באתר 99] | עמודים [באתר 164]

המשטח שמעבר למעקה המדרגות

28 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדירתי יש ליקויי בניה שנדונים עתה בבית משפט. אחד הליקויים הוא מדרגות פנימיות, בהן המשטח האופקי עומקו 80 ס"מ ורוחב המדרגות הוא 90 ס"מ. נקבע כי על פי תקנות הבניה עומק המשטח האופקי חייב להיות לכל הפחות כרוחב מהלך המדרגות. המומחה מטעם בית המשפט הציע כי במקום להרוס את המדרגות ולבצע במידות תקינות, בסך הכול להצר את רוחב המדרגות באמצעות הסטת המעקה פנימה. האם עלי להסכים לפתרון מסוג זה?!
מעקה [באתר 64] | פגם אסתטי [באתר 12] | פודסט [באתר 4] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | מדרגות [באתר 73]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | אתיקה [באתר 43] | רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | תקן ישראלי [באתר 42] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 261] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | חוק המקרקעין [באתר 8] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | בית משותף [באתר 48] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 72] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202] | מדרגות [באתר 73]

מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?

10 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי הסטייה המותרת במידות בבנייה?
רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | גובה [באתר 146] | מידות [באתר 83] | רצפה [באתר 60] | חידות [באתר 72] | קורות [באתר 223] | מדרגות [באתר 73]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אוורור [באתר 44] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | מומחה מוסכם [באתר 17] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 183] | רום ושלח [באתר 261] | חלון [באתר 122] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | רטיבות [באתר 99] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אי התאמה [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 65] | מהנדס [באתר 320] | מידות [באתר 83] | היתר בנייה [באתר 29] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | שער [באתר 52] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | רום ושלח [באתר 261] | מעקה [באתר 64] | מרפסת [באתר 69] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 58] | מידות [באתר 83] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

מעמד האישה

1 ינואר, 1990 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במה להתחיל? אתחיל בטוב: בהלכות דעות מתוך ספר המדע של הרמב"ם מסדרת "היד החזקה", מסביר הרמב"ם כיצד בא תלמיד חכם אל אשתו, בתיאור מרגש, ואומר - "אלא ברצון שניהם ובשמחתם".
רמב"ם [באתר 10] | מידות [באתר 83] | משלי [באתר 47] | יסודות [באתר 175] | גדר [באתר 179]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner