תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 374 תוצאות לחיפוש שבוצע

דייר המסרב לבצע תיקון בדירתו, לא מפסיד את הפיצוי המגיע לו

13 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הדירה, לאחר שנמסרה לדיירים, כבר אינה שייכת לקבלן והוא אינו בעל זכויות לבוא ולתקנה בניגוד לרצונו ולהסכמתו של הדייר. מדובר בדירת מגורים בה מתגוררת משפחה, ויש להתחשב בעובדה זו. הדייר לא מפסיד את זכותו לפיצויים כאשר הוא מתנגד לביצוע התיקונים, אלא לכל היותר עלול לקבל פיצויים מופחתים - לפי עלות לקבלן במקום לפי עלות לדייר.


דירה [באתר 374] | פסק דין [באתר 360]

בושה למוסד האקדמי, וכלימה לבית המשפט על ההסמכה ועל המינוי

4 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קביעותיהם של מומחי מטעם בין המשפט - מייתרת הוראות המצויות בתקן, נוגדת היגיון בסיסי ועלולה "להזדחל" לגוף פסקי הדין - דבר שיטיל דופי בשופטים, ככל שבית המשפט יאמין למומחה שמינה.
תכנית מכר [באתר 13] | מעקה [באתר 66] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 71] | תקן ישראלי [באתר 37] | קבועות שרברבות [באתר 46] | מהנדס [באתר 325] | תכנית היתר [באתר 14] | תקן ישראלי [באתר 43] | דירה [באתר 374]

תכנון תוספת בניה תוך התחשבות בזכויות השכנים

22 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מופקדת על התכנון והרישוי ועליה להקפיד בחלוקה שווה של זכויות תכנון.
אוורור [באתר 45] | ועדה מקומית [באתר 67] | תכנית מתאר [באתר 20] | דירה [באתר 374] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 259] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | גדר [באתר 181]

הסתרת ליקויי ביסוס גרמה לביטול עסקת מכר דירה

14 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל עסקת מכר דירה על סמך חוות דעת מומחה [מחבר מאמר זה] בשל ליקויי ביסוס בקרקע חרסיתית – ליקויים שאינם בני תיקון
ריצוף וחיפוי [באתר 123] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 374] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 259] | בית משותף [באתר 48] | רטיבות [באתר 99] | חידות [באתר 72] | סדקים [באתר 59] | שקיעת יסודות [באתר 14] | יסודות [באתר 178] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 360]

פרגון לצוות המשפטי

12 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד זוכה העמל בהכנת הסיכומים, לשבחי בית המשפט, ועוד פחות מזה - במצב בו יצא מהמשפט, וחצי תאוותו בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 45] | אי התאמה [באתר 111] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | אורך [באתר 97] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | יסודות [באתר 178] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 360]

הרצנשטיין ואח' נ' גינדי

11 פברואר, 2021 |
בית משפט השלום
מדובר בתביעה כספית, בסך של 850,000 ₪, לתשלום פיצויים בגין נזקים שונים שנגרמו לתובעים בעקבות רכישת דירה מהנתבעת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | פרשת השבוע [באתר 92] | פסק דין [באתר 360] | החלטה [באתר 203]

המלצת התקן הישראלי

11 ינואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין ספק כי ההוראות הכלולות בתקן ישראלי מחייבות מוכר דירה כלפי הקונה. עליו להקפיד ביישום הוראות התקן בביצוע התכנון והבניה. אל שלעתים בא התקן וקובע הנחיות כלליות אשר הן בפירוש רק בדרגה של המלצה ואינן חובה – מה הדין במקרה זה?
מעקה [באתר 66] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 37] | קבועות שרברבות [באתר 46] | פגם אסתטי [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 43] | דירה [באתר 374] | עמודים [באתר 164]

תיבת נוח – כך צריך לבנות

17 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
להבדיל מנוח, שידע לאטום את התיבה טרם נרטבה במי המבול, רובם המכריע של מומחי בית המשפט קובעים ומאשרים ליקויי איטום – רק לאחר שהם רואים רטיבות...
חלון [באתר 122] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 374] | רטיבות [באתר 99] | קורות [באתר 223]

לפעמים בית המשפט מטיח ביקורת על מומחה ביהמ"ש

6 נובמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובית המשפט מטיח ביקורת על המומחה שמינה כמומחה מטעמו, ואין לראות בכך כאילו בית המשפט מטיח ביקורת על עצמו, כי בניגוד לאימרה המקובלת [גם על שופטים] – "מומחה בית המשפט הינו ידו הארוכה של בית המשפט", בפועל המומחה אינו חלק מבית המשפט אלא נפרד ממנו כמו כל מומחה אחר, והאמירה הנ"ל פשוט אינה נכונה.
ערעור [באתר 185] | מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 360]

מדוע הבריח כלפי מטה, בדלת כניסה – חיוני?

21 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נושא מיגונה של דלת הכניסה לדירה לפי תקנה 2.92 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התוספת השנייה, לא יורד מסדר היום, ורבים שואלים – מדוע הבריח לכיוון הרצפה חיוני?
דלת כניסה [באתר 24] | נעילה [באתר 15] | דירה [באתר 374] | רצפה [באתר 61] | יסודות [באתר 178] | קורות [באתר 223]

אין חובה לעגן בתקן כל ליקוי בניה

17 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבעתי בעדותי בבית המשפט, את מה שקבעתי בחוות דעתי, כי "תפר" בבניין [הפרדה בין חלקי הבניין – פעולה שננקטת בדרך כלל בבניינים מוארכים במיוחד, או לפי שיקול דעת הנדסי] – צריך "לחתןך" את הבניין במישור אחד לכל הגובה [מהיסודות ועד לגג] ולכל הרוחב.
רום ושלח [באתר 264] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 35] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | אורך [באתר 97] | רוחב [באתר 61] | גובה [באתר 149] | סדקים [באתר 59] | שברים [באתר 73] | שקיעת יסודות [באתר 14] | יסודות [באתר 178]

שטח הפתח של החלון בו מותקנת זגוגית חלון כנף על כנף

24 אוגוסט, 2020 |
עו"ד ענת כהן
ביאור שטח חלון נגרר
חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 45] | חדר מגורים [באתר 13] | מרפסת [באתר 71] | תריס [באתר 32] | דירה [באתר 374] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | מידות [באתר 84] | רצפה [באתר 61] | גדר [באתר 181]

התחכמות מומחים סביב נושא נעילת דלת כניסה

16 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, יש שני אמצעים לנעילת דלת כניסה לדירה: אמצעי 1 המושתת על שני מנעולים, ואמצעי 2 המושתת על נעילה לארבעה כיוונים.
דלת כניסה [באתר 24] | נעילה [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 37] | דירה [באתר 374] | מידות [באתר 84] | פרשת השבוע [באתר 92] | רצפה [באתר 61] | גדר [באתר 181]

מומחה העובד ללא תכניות בידו

13 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בהנדסת מבנים הבא לסקור מצבו של מבנה, אמור להסתייע בתוכניות קונסטרוקציה ובחישובים כדי לבדוק את הרקע ההנדסי והחישובי לתכנון ולבניית הבניין. לא תמיד הדבר מסתייע בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מפרט מכר [באתר 25] | רום ושלח [באתר 264] | חלון [באתר 122] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | מהנדס [באתר 325] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 374] | סדקים [באתר 59] | שברים [באתר 73] | פסק דין [באתר 360] | מדרגות [באתר 74]

איך מומחה קובע מחיר?

5 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה במסגרת עבודתו המקצועית צריך בדרך כלל גם לקבוע בתוך חוות דעתו גם מהן העלויות לתיקון הליקויים; כיצד ראוי להעריך זאת?
ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 360]

מדידת שטח החלון למטרת אוורור

19 מאי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין חולק כי חלון נועד לאפשר אוורור ותאורה בדירת מגורים ובמבנים אחרים, כמו גם מראות נוף ומניעת עיבוי;
בראש ובראשונה - אוורור ותאורה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מומחה צד לדיון [באתר 95] | רום ושלח [באתר 264] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 45] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | רצפה [באתר 61] | גדר [באתר 181] | פסק דין [באתר 360]

בית המשפט לא אמור להתעלם מאי-התאמה בטענה כי התיקון לא סביר

10 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט פסק פיצוי בערכאת ערעור בגין אי התאמה להל"ת בהעמדת כלים סניטריים בחדר רחצה ויצירת צפיפות מעבר למידות של המרווחים הדרושים על פי הל"ת.
ערעור [באתר 185] | תכנית מכר [באתר 13] | אי התאמה [באתר 111] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 46] | מרחב שימוש [באתר 9] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 374] | אורך [באתר 97] | שטח [באתר 259] | מידות [באתר 84] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 360]

מומחה אינו חבר

3 אפריל, 2020
מומחה צד לדיון אינו צריך להיות פחות אובייקטיבי ממומחה בית המשפט, אלא אם כן הוא מעורב בפרויקט נשוא חוות דעתו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 95] | דירה [באתר 374] | חידות [באתר 72] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 360]

התעמרות בדיירים מזכירה את אפרים קישון

3 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
למקרא פסק הדין, אי אפשר שלא להיזכר בפיליטון של אפרים קישון על אודות שטוכס האינסטלטור.
חלון [באתר 122] | מטבח [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 374] | רטיבות [באתר 99] | קורות [באתר 223]

שטח הפקר בין המעקה למסתור הכביסה

7 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגנה על מי שמגיע לחלל שבין מעקה הכביסה למסתור הכביסה כדי להביא משם חפץ שנפל, או במטרה לבצע שם עבודות אחזקה.
ערעור [באתר 185] | מעקה [באתר 66] | חלון [באתר 122] | מסתור כביסה [באתר 3] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר שרות [באתר 26] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | רטיבות [באתר 99] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 360]

כשל מבנים, לא כוח עליון

6 ינואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המבול החל כגשם – ראה פרשת נח, בראשית פרק ו' פסוק י"ב: "ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה".
אחר כך, הפך בעוצמה יוצאת דופן למבול, וגם על זה האדם התגבר באמצעים של בניה - ובנה תיבה, היא תיבת נח ששרדה את המבול והצילה את באיה.
דירה [באתר 374] | אורך [באתר 97] | גובה [באתר 149] | מידות [באתר 84] | פרשת השבוע [באתר 92] | עמודים [באתר 164]

הדרג המשפטי אינו מופקד על ערכים

23 דצמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט ומערכות המשפט אינם בני סמכא בתחום המדיניות, וכן הם אינם מופקדים על אמות מידה של ערכים ומוסר.
חלון [באתר 122] | דירה [באתר 374] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 203]

מכירת דירה במצב גמור

30 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדובר ברכישת דירה מקבלן, במצב בו בעת המכירה – הדירה כבר בנויה.
האם גם במקרה זה חל חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 על העסקה?
האם הקבלן מחויב לספק לקונה מפרט ויתר מסמכי המכר למרות שהדירה כבר גמורה והיא גלויה לדיירים?
אי התאמה [באתר 111] | פרוזדור [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 374] | רוחב [באתר 61] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 360]

נעילת דלת כניסה – דיון ומקבץ מדברי שופטים

27 אוקטובר, 2019
סוגית הנעילה של דלת הכניסה לדירה ידועה כסוגיה השנויה במחלוקת, ועל כן יש משנה חשיבות להבהרות בעניין זה. על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, תקנה 2.92, ישנם שני אמצעי נעילה, וההתמקדות היא על אמצעי 2 כי הוא האמצעי הנפוץ והמקובל ברוב מכריע של דירות המגורים. לפי התקנה הנ"ל, [אמצעי 2] – מנגנון הנעילה צריך לכלול "4 בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים ע"י מנגנון גלילי".
דלת כניסה [באתר 24] | נעילה [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 37] | תקן ישראלי [באתר 43] | דירה [באתר 374] | מידות [באתר 84] | רצפה [באתר 61] | פסק דין [באתר 360]

דלת חוסמת מעבר

21 אוקטובר, 2019
דיון בליקוי של חסימת פרוזדור או מעבר, על ידי דלת במהלך פתיחתה בתוך דירה, אף על פי שאין בכך אי התאמה לתקנות או לתקני בניה.
ערעור [באתר 185] | מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מומחה צד לדיון [באתר 95] | תכנית מכר [באתר 13] | דלת כניסה [באתר 24] | אי התאמה [באתר 111] | פרוזדור [באתר 26] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 325] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 374] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 360]

הדייר הקפדן, וחוות דעתי המקצועית

20 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האיזון בין ליקוי שהדייר כלל אינו מודע לו לבין ליקוי מדומה אשר נוצר בראשו של "הדייר הקפדן".
רום ושלח [באתר 264] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | פיזיקה [באתר 5] | שקיעת יסודות [באתר 14]

בית המשפט מצר צעדיהם של תובעים

3 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בת"א 13353-08-16 סיני באטאס נ' ג' קשת חברה לבניין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, תיק רגיל של ליקויי בניה, בית המשפט אישר חלק משמעותי מהליקויים הנטענים, אך לא בכך הדיון, אלא באמירה של בית המשפט הבאה לכאורה לצמצם זכויותיהם של ציבור רוכשי הדירות ואף לפגוע באיכות המגורים בישראל, כפי שיובהר להלן.
אי התאמה [באתר 111] | חדר רחצה [באתר 28] | קבועות שרברבות [באתר 46] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 360]

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.
מעקה [באתר 66] | אי התאמה [באתר 111] | סלון [באתר 33] | תקן ישראלי [באתר 37] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מהנדס [באתר 325] | אדריכל [באתר 124] | תקן ישראלי [באתר 43] | דירה [באתר 374] | רצפה [באתר 61] | חידות [באתר 72]

כאשר הדיירים יוזמים שינוי בדירתם

5 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על המוכר חלים חובות לבנות על פי כל דין וזאת עליו לעשות גם במקרה של דייר היוזם שינויים בדירה.
חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 12] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | פסק דין [באתר 360]

איזו סטייה במידות מותרת על פי מפרט המכר?

25 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האומנם מותרת לפי חוק המכר (דירות) סטיה של 2%?
מפרט מכר [באתר 25] | מחסן [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 374] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 97] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 259] | מידות [באתר 84] | מדרגות [באתר 74]

ביקורת בונה, ביקורת הורסת

15 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים כל המוסיף גורע, והביקורת השלילית מתבקשת לשם קיום דו שיח שסופו עיון וקידום
מעקה [באתר 66] | אוורור [באתר 45] | מהנדס [באתר 325] | אדריכל [באתר 124] | רמב"ם [באתר 10] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 223]

מנעול הדלת - ארבע, שלוש, שתיים, אחת!

27 יוני, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
מדלת בעלת ארבעה כיווני נעילה, כיום מיוצרות דלתות עם כיוון נעילה בודד. מה הלאה?
רום ושלח [באתר 264] | דלת כניסה [באתר 24] | נעילה [באתר 15] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 37] | דירה [באתר 374] | אורך [באתר 97] | מידות [באתר 84] | עמודים [באתר 164]

המוכר אחראי לפי חוק המכר (דירות) כלפי קונה-משנה, גם לפני תיקון 5 משנת 2011

1 יוני, 2019 |
עו"ד ענת כהן
בתיקון 5 לחוק המכר (דירות), מיום 6.4.11, ס"ח 2293 הוספו הגדרות קונה וקונה משנה.
קונה הוגדר כמי שרוכש דירה ממוכר, וקונה משנה הוגדר כמי שרוכש דירה מקונה וכן חליפיו.

יש ועולה הטענה, כי טרם תיקון 5 לחוק אין המוכר חייב כלפי קונה משנה.
קונה משנה [באתר 15] | תעודת אחריות [באתר 3] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 374] | גדר [באתר 181]

לא ניתן לחייב קונה לאפשר ביצוע תיקונים בדירתו

31 מאי, 2019 |
עו"ד ענת כהן
רוכש דירה מצא כי בדירה יש ליקויים.
המוכר אחראי לקיומם של ליקויים אלה מכיוון שהוא בנה את הדירה.
תקופת בדק [באתר 21] | חוק המקרקעין [באתר 8] | הזדמנות לתקן [באתר 6] | דירה [באתר 374] | בית משותף [באתר 48] | רכוש משותף [באתר 35] | יסודות [באתר 178] | פסק דין [באתר 360]

על חובת הקטנת הנזק בליקויי בניה

30 מאי, 2019 |
עו"ד ענת כהן
קונה דירה לא מבטל את זכויותיו לגבי התיקונים כאשר הוא מטעמים שונים מסרב לאפשר לקבלן לבצע תיקונים בדירה
הקטנת הנזק [באתר 5] | הזדמנות לתקן [באתר 6] | דירה [באתר 374] | חידות [באתר 72] | פסק דין [באתר 360]

עלויות תיקוני ליקויים מול שוויה של הדירה

23 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מחיר הדירה לא קשור בהכרח בעלויות תיקוני הליקויים שיש בדירה. המחיר מושפע מגורמים שונים ורבים וביניהם ייתכן כי גם עלויות התיקון, אך זהו נושא שמאי הטעון הוכחה ספציפית ואינו בגדר הנחת יסוד כללית.
ערעור [באתר 185] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 374] | יסודות [באתר 178] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 181] | פסק דין [באתר 360]

דלתות בחדרים רטובים והתחכמות מומחים - מקבץ פסיקה

11 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם אמור דייר להקפיד על דלת בחדר רחצה שלא תבוא במגע עם מים, כהוראת היצרן, או פשוט לבחור/לקבל דלת אחרת, אטומה ומשופרת?
שאלות הבהרה [באתר 60] | מטבח [באתר 35] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 28] | קבועות שרברבות [באתר 46] | מהנדס [באתר 325] | תקן ישראלי [באתר 43] | דירה [באתר 374] | מידות [באתר 84] | גדר [באתר 181] | פסק דין [באתר 360]

התייחסות לעדות א' בן עזרא

10 אפריל, 2019 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
  |   |
בית משפט השלום
מקבץ מדברי בתי המשפט על חוות דעתו המקצועית ועל עדותו של אברהם בן עזרא במהלך השנים
ערעור [באתר 185] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 325] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 374] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 61] | סדקים [באתר 59] | שברים [באתר 73]

לוועדה המקומית אין זכות להחסיר זכויות הנקבעות בחוק

3 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנושא הוא: פיצול דירה לשתי יחידות, הקלה שהיא הוראת שעה בת תוקף לחמש שנים מאז 7.8.2017
מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | תכנית מתאר [באתר 20] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | ערר [באתר 41] | חידות [באתר 72] | עמודים [באתר 164] | החלטה [באתר 203]

ת"א 42363-09-17 שושני נ' מגדל חברה לביטוח
לפסק הדין 42363-09-17 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

3 אפריל, 2019 |
בית משפט השלום
דירה [באתר 374] | רטיבות [באתר 99] | משלי [באתר 50] | גדר [באתר 181] | החלטה [באתר 203]

חוות דעת- ללא תוכניות

28 מרץ, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במתן עדות בבית המשפט, המומחה עלול להיחקר, על כך שלא הסתמך בחוות דעתו על מסמכים חיוניים, כגון: תוכניות עבודה, תוכניות היתר בניה, תוכניות מכר, וכיוצא בזה.
מפרט מכר [באתר 25] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | עמודים [באתר 164]

מה יבדוק מומחה בית המשפט?

8 מרץ, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט צריך להציג בפני השופט את מלוא רוחב היריעה ובית המשפט הוא אשר מחליט מה ייכלל בפסק הדין ומה לא ייכלל בו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | דירה [באתר 374] | רוחב [באתר 61] | רטיבות [באתר 99] | פסילת מומחה [באתר 23] | סדקים [באתר 59] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 181] | פסק דין [באתר 360]

שיבוש המהות

6 פברואר, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
קל לו למהנדס לשבש את המהות של התקנות, בכדי לשלול ליקויים. כל מה שנדרש זה בית-משפט שלא נכנס לעובי הקורה, והתוצאה - פסק דין שגוי - על גבול ההומור.
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מעקה [באתר 66] | חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 45] | חדר מגורים [באתר 13] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 71] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תריס [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 46] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | מידות [באתר 84] | תקרה [באתר 23] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 181] | פסק דין [באתר 360]

השפה העברית כמנוף להצלחת העדות

31 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצעה לעד ולעד מומחה, לאמץ את החשיבה טרם מענה לשאלה מצד עורך הדין החוקר.
עד מומחה [באתר 29] | תקן ישראלי [באתר 43] | נדבך ראש [באתר 2] | דירה [באתר 374]

מוצר חלופי "שווה ערך" אינו מבטל הצורך בהתאמה למפרט

28 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לגבי פריטים שונים בדירה, יש במסמכי המכר התייחסות מיוחדת במפרט המצורף לחוזה המכר. כאשר נרשם במפרט "דלת כניסה – פלדלת", אין רשות לקבלן להרכיב דלת מסוג אחר, ללא הסכמת הקונה, אלא חובה להקפיד על דלת מסוג "פלדלת". כך גם לגבי סוג הבלוקים, מוצרי האלומיניום, נקודות החשמל, הכלים הסניטריים וכל פריט בדירה.
חלון [באתר 122] | דלת כניסה [באתר 24] | אוורור [באתר 45] | אי התאמה [באתר 111] | סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 71] | דירה [באתר 374]

הזכות לפיצויים בגין ליקויים לדייר שמכר דירתו במהלך התביעה

24 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין חשוב בנושאי זכויות דיירים, השופטת דיאנה סלע מבית משפט השלום בחדרה, פסקה כי הדיירים שמכרו את דירתם במהלך התביעה, זכאים לפיצויים הנובעים מליקויים בדירה, כמו גם לפיצויים בגין נזק לא ממוני בעקבות הליקויים - עגמת נפש, ככל שנגרמה להם בפועל.
ערעור [באתר 185] | מומחה צד לדיון [באתר 95] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | שער [באתר 52] | יסודות [באתר 178] | פסק דין [באתר 360]

התייחסות מומחה בית המשפט לליקויים שלא מצויים בחוות דעת מומחה התביעה

20 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתחום ליקויי תכנון ובניה, כאשר מתמנה מומחה מטעם בית המשפט, לעתים קרובות הוא מגלה בבדיקתו ליקויי בניה ואי התאמות, אשר לא כלולים בחוות דעת מומחה התביעה, ועולה השאלה, כיצד עליו לנהוג?
מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | מומחה צד לדיון [באתר 95] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 374] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 360] | החלטה [באתר 203] | פרוטוקול המסירה [באתר 6]

ת"א 53539-05-16 בוחבוט נ' ישראלוב

20 דצמבר, 2018 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 264] | חלון [באתר 122] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | פרוזדור [באתר 26] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 374] | בית משותף [באתר 48] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 59] | פסק דין [באתר 360]

יציאה אל גינה כמוה כיציאה מהדירה

18 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים, בעיקר אלה המתמנים על ידי בתי המשפט ועל ידי חברות קבלניות, דוחים טענה כי על דלת יציאה מהדירה אל החניה או אל החצר – חלים אותם הכללים החלים על דלת כניסה ראשית.
דלת כניסה [באתר 24] | חדר כביסה [באתר 9] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 374] | חצר [באתר 33] | גינה [באתר 29] | פסק דין [באתר 360]

מהם התנאים להעדפת פיצוי כספי על פני תיקון בפועל?

17 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בשאלה - האם הקבלן יתקן ויבטל את הליקויים בבנייה או שישלם פיצוי כספי לדיירים?
סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 71] | מדרגה בודדה [באתר 7] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 374] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 59] | שברים [באתר 73] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 360]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner