תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 394 תוצאות לחיפוש שבוצע

ביקורת בונה, ביקורת הורסת

15 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים כל המוסיף גורע, והביקורת השלילית מתבקשת לשם קיום דו שיח שסופו עיון וקידום
מעקה [באתר 71] | אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 334] | אדריכל [באתר 126] | רמב"ם [באתר 10] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 231]

מנעול הדלת - ארבע, שלוש, שתיים, אחת!

27 יוני, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
מדלת בעלת ארבעה כיווני נעילה, כיום מיוצרות דלתות עם כיוון נעילה בודד. מה הלאה?
רום ושלח [באתר 273] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 44] | דירה [באתר 394] | אורך [באתר 100] | מידות [באתר 89] | עמודים [באתר 175]

המוכר אחראי לפי חוק המכר (דירות) כלפי קונה-משנה, גם לפני תיקון 5 משנת 2011

1 יוני, 2019 |
עו"ד ענת כהן
בתיקון 5 לחוק המכר (דירות), מיום 6.4.11, ס"ח 2293 הוספו הגדרות קונה וקונה משנה.
קונה הוגדר כמי שרוכש דירה ממוכר, וקונה משנה הוגדר כמי שרוכש דירה מקונה וכן חליפיו.

יש ועולה הטענה, כי טרם תיקון 5 לחוק אין המוכר חייב כלפי קונה משנה.
קונה משנה [באתר 15] | תעודת אחריות [באתר 3] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | גדר [באתר 191]

לא ניתן לחייב קונה לאפשר ביצוע תיקונים בדירתו

31 מאי, 2019 |
עו"ד ענת כהן
רוכש דירה מצא כי בדירה יש ליקויים.
המוכר אחראי לקיומם של ליקויים אלה מכיוון שהוא בנה את הדירה.
תקופת בדק [באתר 21] | חוק המקרקעין [באתר 9] | הזדמנות לתקן [באתר 7] | דירה [באתר 394] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | יסודות [באתר 185] | פסק דין [באתר 370]

על חובת הקטנת הנזק בליקויי בניה

30 מאי, 2019 |
עו"ד ענת כהן
קונה דירה לא מבטל את זכויותיו לגבי התיקונים כאשר הוא מטעמים שונים מסרב לאפשר לקבלן לבצע תיקונים בדירה
הקטנת הנזק [באתר 5] | הזדמנות לתקן [באתר 7] | דירה [באתר 394] | חידות [באתר 76] | פסק דין [באתר 370]

עלויות תיקוני ליקויים מול שוויה של הדירה

23 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מחיר הדירה לא קשור בהכרח בעלויות תיקוני הליקויים שיש בדירה. המחיר מושפע מגורמים שונים ורבים וביניהם ייתכן כי גם עלויות התיקון, אך זהו נושא שמאי הטעון הוכחה ספציפית ואינו בגדר הנחת יסוד כללית.
ערעור [באתר 191] | חיפוי חוץ [באתר 16] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | דירה [באתר 394] | יסודות [באתר 185] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

דלתות בחדרים רטובים והתחכמות מומחים - מקבץ פסיקה

11 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם אמור דייר להקפיד על דלת בחדר רחצה שלא תבוא במגע עם מים, כהוראת היצרן, או פשוט לבחור/לקבל דלת אחרת, אטומה ומשופרת?
שאלות הבהרה [באתר 61] | מטבח [באתר 36] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 334] | תקן ישראלי [באתר 48] | דירה [באתר 394] | מידות [באתר 89] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

התייחסות לעדות א' בן עזרא

10 אפריל, 2019 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
  |   |
בית משפט השלום
מקבץ מדברי בתי המשפט על חוות דעתו המקצועית ועל עדותו של אברהם בן עזרא במהלך השנים
ערעור [באתר 191] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 68] | סדקים [באתר 63] | שברים [באתר 74]

לוועדה המקומית אין זכות להחסיר זכויות הנקבעות בחוק

3 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנושא הוא: פיצול דירה לשתי יחידות, הקלה שהיא הוראת שעה בת תוקף לחמש שנים מאז 7.8.2017
מטבח [באתר 36] | מחסן [באתר 25] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 70] | ועדת ערר [באתר 32] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | ערר [באתר 44] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 175] | החלטה [באתר 206]

ת"א 42363-09-17 שושני נ' מגדל חברה לביטוח
לפסק הדין 42363-09-17 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

3 אפריל, 2019 |
בית משפט השלום
דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 52] | גדר [באתר 191] | החלטה [באתר 206]

חוות דעת- ללא תוכניות

28 מרץ, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במתן עדות בבית המשפט, המומחה עלול להיחקר, על כך שלא הסתמך בחוות דעתו על מסמכים חיוניים, כגון: תוכניות עבודה, תוכניות היתר בניה, תוכניות מכר, וכיוצא בזה.
מפרט מכר [באתר 26] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | עמודים [באתר 175]

מה יבדוק מומחה בית המשפט?

8 מרץ, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט צריך להציג בפני השופט את מלוא רוחב היריעה ובית המשפט הוא אשר מחליט מה ייכלל בפסק הדין ומה לא ייכלל בו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | דירה [באתר 394] | רוחב [באתר 62] | רטיבות [באתר 100] | פסילת מומחה [באתר 23] | סדקים [באתר 63] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

שיבוש המהות

6 פברואר, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
קל לו למהנדס לשבש את המהות של התקנות, בכדי לשלול ליקויים. כל מה שנדרש זה בית-משפט שלא נכנס לעובי הקורה, והתוצאה - פסק דין שגוי - על גבול ההומור.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מעקה [באתר 71] | חלון [באתר 128] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 36] | מרפסת [באתר 74] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תריס [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | רוחב [באתר 62] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | מידות [באתר 89] | תקרה [באתר 26] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

השפה העברית כמנוף להצלחת העדות

31 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצעה לעד ולעד מומחה, לאמץ את החשיבה טרם מענה לשאלה מצד עורך הדין החוקר.
עד מומחה [באתר 29] | תקן ישראלי [באתר 48] | נדבך ראש [באתר 3] | דירה [באתר 394]

מוצר חלופי "שווה ערך" אינו מבטל הצורך בהתאמה למפרט

28 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לגבי פריטים שונים בדירה, יש במסמכי המכר התייחסות מיוחדת במפרט המצורף לחוזה המכר. כאשר נרשם במפרט "דלת כניסה – פלדלת", אין רשות לקבלן להרכיב דלת מסוג אחר, ללא הסכמת הקונה, אלא חובה להקפיד על דלת מסוג "פלדלת". כך גם לגבי סוג הבלוקים, מוצרי האלומיניום, נקודות החשמל, הכלים הסניטריים וכל פריט בדירה.
חלון [באתר 128] | דלת כניסה [באתר 26] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 114] | סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 74] | דירה [באתר 394]

הזכות לפיצויים בגין ליקויים לדייר שמכר דירתו במהלך התביעה

24 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין חשוב בנושאי זכויות דיירים, השופטת דיאנה סלע מבית משפט השלום בחדרה, פסקה כי הדיירים שמכרו את דירתם במהלך התביעה, זכאים לפיצויים הנובעים מליקויים בדירה, כמו גם לפיצויים בגין נזק לא ממוני בעקבות הליקויים - עגמת נפש, ככל שנגרמה להם בפועל.
ערעור [באתר 191] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | שער [באתר 52] | יסודות [באתר 185] | פסק דין [באתר 370]

התייחסות מומחה בית המשפט לליקויים שלא מצויים בחוות דעת מומחה התביעה

20 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתחום ליקויי תכנון ובניה, כאשר מתמנה מומחה מטעם בית המשפט, לעתים קרובות הוא מגלה בבדיקתו ליקויי בניה ואי התאמות, אשר לא כלולים בחוות דעת מומחה התביעה, ועולה השאלה, כיצד עליו לנהוג?
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

ת"א 53539-05-16 בוחבוט נ' ישראלוב

20 דצמבר, 2018 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 36] | פרוזדור [באתר 27] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 394] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 63] | פסק דין [באתר 370]

יציאה אל גינה כמוה כיציאה מהדירה

18 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים, בעיקר אלה המתמנים על ידי בתי המשפט ועל ידי חברות קבלניות, דוחים טענה כי על דלת יציאה מהדירה אל החניה או אל החצר – חלים אותם הכללים החלים על דלת כניסה ראשית.
דלת כניסה [באתר 26] | חדר כביסה [באתר 9] | חניה [באתר 39] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | גינה [באתר 29] | פסק דין [באתר 370]

מהם התנאים להעדפת פיצוי כספי על פני תיקון בפועל?

17 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בשאלה - האם הקבלן יתקן ויבטל את הליקויים בבנייה או שישלם פיצוי כספי לדיירים?
סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 74] | מדרגה בודדה [באתר 7] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 63] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370]

ת"א 37102-06-17 סלע נ' משהב

22 נובמבר, 2018 |
בית משפט השלום
קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 52] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

ניסוח מעורפל של התקנות מהווה כר פעולה אידיאלי לשיבוש הליכי משפט

21 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניסוח של תקנת בניה אשר אינו ברור או שנתון לפרשנויות שונות ואף נוגדות, משרת את כל מי שחותר לקבלת פסק דין שגוי, על סמך פרשנות מוטעית של התקנה.
ערעור [באתר 191] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | פרוזדור [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | רוחב [באתר 62] | מידות [באתר 89] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | מדרגות [באתר 78]

עליונות תקנה על תקן לא מחייב בעת סתירה בין קביעותיהם

13 נובמבר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
בניה של בניינים ודירות, מתוכננת בהתאם להוראותיהם של תקנות ותקנים הנוגעים לכך.
יש ותקנה מזה, ותקן לא מחייב – מזה, קובעים קביעות הסותרות זו את זו. עולה השאלה, ידו של מי על העליונה, האם ידה של התקנה עולה על ידו של התקן הלא-מחייב? [גילוי נאות: רוב מכריע של התקנים הם במעמד של "תקן לא רשמי" אשר על פי חוק התקנים אינו מחייב].
דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | תקן ישראלי [באתר 44] | תקן ישראלי [באתר 48] | דירה [באתר 394] | יסודות [באתר 185] | גדר [באתר 191]

אבטלה בישראל

6 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על האבטלה וההתמודדות עם התופעה.
רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 185] | גדר [באתר 191]

חוות דעת מומחה לא נועדה לפסק דין, אלא לעמוד במבחן המציאות

3 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כבר נכתב רבות במסגרת זו כי חוות דעת מקצועית של מומחה צריכה לתת מענה בכל מקרה של ניסיון ליישומה בפועל. דברים אלו נוגדים את האג'נדה המובילה אצל מומחים רבים אשר סבורים כי חוות דעתם יכולה להיות מנותקת מהמציאות ואם ייווצר מצב שנדרש גם לבצע תיקונים על פי חוות הדעת שלהם, הם כבר ידעו מהי הדרך להתחמק מכך: "אני רק מומחה ולא מהנדס מפקח", אין לי זמן פנוי", היגרתי לחו"ל לכמה שנים", ועוד כיד הדמיון.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 273] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | סדקים [באתר 63] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

לפעמים, עד הדיוט יכול להתמודד עם עד מומחה

2 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברור וידוע כי עד רגיל אינו עד מומחה, ועד רגיל לא אמור להעיד על נושא שבמומחיות.
לפעמים הגבול בין עדות רגילה לבין עדותו של מומחה אינו ברור, אינו חד, וקיים מרווח די גדול בו יכול עד רגיל להעיד לגבי נושאים הנראים לכאורה מיוחדים למומחה.
עד מומחה [באתר 29] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268]

דע על מה אתה משיב

1 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבואך לתת עדות בבית המשפט, עליך להקשיב היטב לשאלות של עורך הדין החוקר אותך.
עד מומחה [באתר 29] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268]

מתכננת ערים מקצועית "תתכנן" את חיפה

31 אוקטובר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
גילוי נאות: נולדתי בחיפה, העיר הכי קרובה ללבי, ולהרבה מזלי - גם לעיסוקיי, שכן משרדי שם, מול הנמל.

חלון [באתר 128] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 394]

מדידה של שטח חלון לפי התקנות

23 אוקטובר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
איך צריך למדוד את שטח החלון, לצורך קיום תנאי האוורור של החדר כנדרש בתקנות?
מפרט מכר [באתר 26] | חלון [באתר 128] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מרפסת [באתר 74] | תריס [באתר 32] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 268] | מידות [באתר 89] | רצפה [באתר 68] | גדר [באתר 191]

תא"מ 49911-07-16 גשטיקור נ' עדיאל

9 אוקטובר, 2018 |
בית משפט השלום
חלון [באתר 128] | קבועות שרברבות [באתר 47] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | תקרה [באתר 26] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370]

הגבהה [כמדרגה] במעבר אל מרפסת

14 ספטמבר, 2018
מכשול של מדרגה, למעבר עגלת תה או עגלת תינוק מהסלון למרפסת – הוא: ליקוי בניה, ולא כורח תכנוני.
סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 14] | מרפסת [באתר 74] | תריס [באתר 32] | סף מוגבה [באתר 4] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 68] | קורות [באתר 231]

אכיפת פרטית של חוקי הבניה

6 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר שמגיש תביעה בגין ליקויי בניה, עושה זאת לטובת איכות המגורים, ומנקודת מוצא זו - צריך להתחשב בתביעתו, ללא קשר עם כוונתו.

זוטי דברים [באתר 6] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 114] | פרוזדור [באתר 27] | מרפסת [באתר 74] | מכון בקרה [באתר 12] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 394] | אורך [באתר 100] | רוחב [באתר 62] | רטיבות [באתר 100] | יסודות [באתר 185] | פסק דין [באתר 370]

תבונת העדות

28 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שאינו מרבה להופיע כעד בבתי המשפט ואינו מכיר מבפנים את הזירה המשפטית, עלול לטעות בתום לב ובתמימות ולגרום לעצמו נזקים.
מפרט מכר [באתר 26] | רום ושלח [באתר 273] | אוורור [באתר 46] | סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 74] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 231] | עמודים [באתר 175]

המומחה ממונה כדי לתת פתרונות, ולא כדי להפנות הפנייה לאחרים

21 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מומחה ניצב בפני בעיה, הוא לא אמור להעבירה למגרש אחר אלא להתמודד עמה.
חלון [באתר 128] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

הדיון המשפטי אינו מסתיים בין כותלי בית המשפט

21 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין חלוט [סופי] שכבר לא ניתן לערער עליו מהווה סיום של מחלוקת, אך אינו סותם את הגולל על הנושא שבמחלוקת. הנושא שבמחלוקת עשוי להתברר ולהתברר באמצעות פעילויות הננקטות גם לאחר מתן פסק הדין, לדוגמא, במסגרת כתבי טענות בתיק אחר, או במסגרת כתיבה מקצועית. להלן תרומתה של עו"ד ענת כהן, תוך הבעה של יצירתיות בצד חשיבה משפטית בתחום ליקויי הבניה.
רום ושלח [באתר 273] | מעקה [באתר 71] | חלון [באתר 128] | דלת כניסה [באתר 26] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 394] | רוחב [באתר 62] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | מידות [באתר 89] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

חיפויי פסיפס בבנייני מגורים

13 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין של בית המשפט העליון בתיק כרמלה דרור מחזק את זכויות הדיירים בעניין חיפויי פסיפס חיצוניים בבניין הנושרים מהבניין כעבור שנים רבות לאחר קבלת הבניין.
רום ושלח [באתר 273] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | סדקים [באתר 63] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

רע"א 1769/18 אלעד ישראל מגורים בע"מ וא' נ' כרמלה דרור ואח'

12 אוגוסט, 2018 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 191] | רום ושלח [באתר 273] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | בית משותף [באתר 51] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 185] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

ת"א 1737-05-13 יטיב נ' משה"ב

3 אוגוסט, 2018 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה מוסכם [באתר 17] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | יסודות [באתר 185] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370]

הצורך בהקפדה על מידות החלון בממ"ד

26 יולי, 2018 |
עו"ד ענת כהן
האם עובי הקיר משפיע על כמות האור שנכנסת לחדר? הצעה לעדכון חקיקת המשנה בתחום האוורור.
רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 74] | מרחב מוגן [באתר 15] | חניה [באתר 39] | מרתף [באתר 16] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 394] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | מידות [באתר 89] | רצפה [באתר 68] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191]

סטטיסטיקה?!

24 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קיים נוהג מגונה להציג נתונים סטטיסטיים, של כמות ליקויי בניה ואי התאמות שמתקבלho בבית המשפט, או - להשוות התביעות - לבין התוצאות של פסקי דין כפי שהן מתקבלות במונחים כספיים. ראשית דבר, בדרך כלל בהשוואות מסוג זה מדלגים על עלויות ביצוע התיקונים כתוצאה מהפעולה המשפטית - בפועל, כמו גם על נושאי ליקויי בניה שנדחים על ידי בית המשפט בשל סיבות שאינן קשורות לחוות הדעת.
ערעור [באתר 191] | רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | אוורור [באתר 46] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 394] | יסודות [באתר 185] | גדר [באתר 191] | החלטה [באתר 206]

המוציא מחברו - עליו הראייה?

17 יוני, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
באופן מפתיע ומתמיה, הכלל המשפטי לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה" - לא תמיד מתקיים.
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | מידות [באתר 89] | עמודים [באתר 175]

ת"א 42816-04-15 שטיינר ואח' נ' קבוצת א. דורי בע"מ

4 יוני, 2018 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 99] | תקופת בדק [באתר 21] | חדר שינה [באתר 14] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | חניה [באתר 39] | דירה [באתר 394] | שברים [באתר 74] | פסק דין [באתר 370] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

מומחה - אחראי על חוות דעתו

29 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה, לרבות מומחה מטעם בית המשפט, אינו חסין מפני תביעה על רשלנות במתן חוות דעת שגויה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 273] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | סדקים [באתר 63] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

עידן חדש בתפישה הביטחונית

18 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לחבורת השמאל, הדוגלת במיתון ההגנה על מדינת ישראל, יש ממי ללמוד לאן מובילה דרכה – בשוודיה מיישמים את מה שהחבורה הזו רוצה ליישם כאן...
דירה [באתר 394] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | קורות [באתר 231]

עת לחשות ועת לדבר

4 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כדברי קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ. לפעמים צריך לשתוק, ולפעמים, רצוי וצריך לדבר.
רום ושלח [באתר 273] | דירה [באתר 394] | אורך [באתר 100] | משלי [באתר 52]

ריבונות

5 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ריבונות מדינת ישראל על ארץ ישראל אינה בסימן שאלה ואינה ניתנת להפרה. ובהקשר זה ב"פינת העברית" – השגת גבול, או הסגת גבול?
רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גדר [באתר 191]

התקנות, התקנים והמפרט - אינם חזות הכול

22 פברואר, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
ראוי להתחיל מאמר זה בדבריו של השופט צבי א' טל בת"א 469/88 זעפרני ואח' נ' רמט בע"מ, בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר מדברים בעד עצמם: "לא הכול ניתן להיכתב ושום תקנות ושום מיפרטים טכניים אינם מסוגלים לפרוט הכול" [מובא בספר "עדות מומחה" מאת ד"ר א' בן עזרא, בהוצאת "שי" מהדורת תשס"ב, עמ' 505].
מפרט מכר [באתר 26] | תכנית מכר [באתר 15] | חלון [באתר 128] | פרוזדור [באתר 27] | חדר רחצה [באתר 29] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | רצפה [באתר 68]

חוות דעת מקצועית – מצד אחד אינה "מברק", מצד שני אינה "תוכנית עבודה"

15 פברואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בלימוד כיצד להכין חוות דעת מקצועית שתרצה את בתי המשפט, מגיעים בהכרח לכלל סתירה שאין דרך ליישבה בגלל תפישות עולם שונות של שופטים, וגם בגלל תפישות עולם שונות של אותו שופט לאור מי שניצב מולו בדין.
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | מידות [באתר 89] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370]

ת"א 44514-05-15 כהן נ' י.ב.זיו נכסים

14 פברואר, 2018 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 26] | רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | אי התאמה [באתר 114] | סלון [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | גג רעפים [באתר 5] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | אדריכל [באתר 126] | חניה [באתר 39] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 68] | תקרה [באתר 26] | סדקים [באתר 63] | פסק דין [באתר 370] | מדרגות [באתר 78]

ע"א 64733-12-16 דרור ואח' נ' פריצקר יזמות בע"מ ואח'

31 ינואר, 2018 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 191] | רום ושלח [באתר 273] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | התיישנות [באתר 20] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner