תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 389 תוצאות לחיפוש שבוצע

ההבדל בין נזק ממוני לנזק שאינו ממוני

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, לא הסכים לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני [עגמת נפש] בטענה של מניעת כפל פיצוי, שכן, תיקונו של הליקוי אושר ופיצוי לפי עלות התיקון נפסקה...
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

14 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין בעקבות ליקוי של חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | 1555.3 [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 66378-12-15 משהב חברה לשכון בניין ופתוח בע"מ נ' פרדי ואח'

14 נובמבר, 2017 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

בריחים ועוקצים במנגנון נעילת דלת

10 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, אחת האפשרויות לנעילה תקינה של דלת הכניסה לדירת מגורים הוא שימוש במנגנון נעילה בו יש בריחים ננעלים ל- 4 כיוונים.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | תקן ישראלי [באתר 41] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66]

בית משפט השלום דחה פרשנות רפי גיל בנושא בטיחותי

9 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בירושלים דחה טענות מומחים [דוד אופיר ורפאל גיל] בנושא בטיחותי ותרם בכך נדבך לאיכות הבניה.
מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | מהנדס [באתר 331] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | גדר [באתר 189] | מדרגות [באתר 77]

חשיבות ההתאמה של הדירה לתוכניות

6 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקרים רבים, המומחים מתייחסים לתוכנית המכר, כמו גם לתוכנית היתר הבניה, כמסמך המהווה המלצה ולא חובה, וככל שמתגלות חריגות ואי התאמות ביחס לתוכנית - מפעילים אותם מומחים "מנגנוני ריכוך וויתור" ביחס לדרישות התוכנית, במטרה להכשיר את אי ההתאמות.
ערעור [באתר 190] | מפרט מכר [באתר 25] | תכנית מכר [באתר 14] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | קבועות שרברבות [באתר 47] | תכנית היתר [באתר 14] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

איש השנה, כל שנה: שופטי בית משפט השלום

24 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"לבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו ה’. רוכבי אתונות, יושבי על מדין" [מתוך שירת דבורה, שופטים, ה’ ט’].
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | חלון [באתר 125] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206] | מדרגות [באתר 77]

פסקי דין נסתרים

24 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה סדרה של פסקי דין נסתרים מעיני הציבור, לא מתוך סיבות ביטחוניות ולא מחמת צנעת הפרט, אלא מתוך שמירה על האינטרסים של חברות בניה אשר בנו דירות פגומות שבגינן נאלצו לפצות דיירים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | פסק דין [באתר 368]

הרכב השופטים: יוסף מרגלית, מלכיאל סלוצקי, חנוך אריאל, אשר ישב בערעורים בבית המשפט המחוזי בחיפה

19 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התחום של זכויות הדיירים – ציבור רכושי הדירות, היה ירוד ומוזנח במשך שנים רבות, בגלל מודעות נמוכה לנושא התכנון והבניה, והישענות ללא בדיקה אחר כל אישור של רשות רישוי עירונית. בחלק השני של המאה העשרים, הייתה מקובלת חזקה לפיה מה שאושר על ידי הוועדה לתכנון ולבניה או על ידי משרד מהנדס העיר – הוא נחשב לנכון וראוי הוא, ובכך ניתנה מראש עדיפות לכל מוצא פי הרשות, ביחס לטענות נגדיות בדבר פגמים וליקויים, בבניינים אשר קיבלו היתר בניה.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מהנדס [באתר 331] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

חוק מס ריבוי דירות אינו חוקתי

8 ספטמבר, 2017 |
עו"ד ענת כהן
החוק מטיל מס מדי שנה בשנה על כל דירה שבבעלות אדם מעבר לשתי דירות, בשיעור של 1% מהסכום שאמור לייצג את ערך הדירה על פי החוק.
רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 173]

הצעת חוק - למניעת פירוק חברות בנייה

5 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מועלית בזה הצעת חוק למניעת פירוק מרצון, או מניעת פעולה אחרת המרוקנת את החברה מנכסיה ומכושר עמידתה בפירעון חובותיה, של חברות בע"מ בתחום קבלנות בניין ויזמות בנייה, העוסקות בבניית דירות או במכירתן, למשך 10 שנים ממועד המכירה של הדירה האחרונה.
תקופת אחריות [באתר 17] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | פסק דין [באתר 368]

מומחה לא אובייקטיבי בעליל

20 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת העבודה המקצועית במשרדינו, אנו נתקלים לא אחת בחוות דעת של מומחים, לרבות מטעם בית המשפט, הפורשים משנתם כהקדמה לחוות דעתם, ומביעים התנגדות מנומקת או הסתייגות מהוראות מחייבות, מתקנות ומתקנים.
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189]

בית המשפט פוגע באיכות הבניה

6 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בידי בתי המשפט במדינת ישראל, הכוח והאפשרות למגר כליל את נזקי הבניה ולהעמיד את איכות הבניה בישראל על רמה גבוהה. לרוב, בית המשפט מחמיץ את ההזדמנות הנקרית לידו ופוגע בענף הבניה
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | פסק דין [באתר 368]

FAKE REGULATIONS

7 יולי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המושג FAKE NEWS הוטבע בלשון [בכל העולם] על ידי נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ, אחרי שבשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת הקדימו אותו בגיליונות ביטאון "הטכנאי הצעיר" תחת השם – "תעתועים ותרמיות בשם המדע".
תכנית מכר [באתר 14] | רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | מתמטיקה [באתר 13] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 228] | מדרגות [באתר 77]

העולם זז ימינה

2 יולי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש קשר בין נדידת הפליטים בהמוניהם למדינות אירופה, התחזקות מפלגות הימין באירופה, בחירת טראמפ כנשיא ארה"ב והבידוד של קטאר
דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265]

נזקי מומחים

16 יוני, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן הנתבע בתביעת ליקויי בנייה המבוססת על חוות דעתו של מהנדס מומחה, נוהג כחלק מכתב הגנתו לצרף חוות דעת נגדית של מהנדס מומחה מטעמו.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

אדן חלון שלא חודר לקיר בצדדים

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
איטום הדירה והבית צריך להתבצע כבר בשלב התכנון, טרם בניה, כך שהטענה כי רק מבחן התוצאה ילמד האם האיטום תקין אם לאו - היא טענה בלתי מקצועית ואין לקבלה. אגב, טענה זו מקובלת ביותר בקרב שורה ארוכה של מומחים [בעיקר מטעם בית המשפט], ככל שמטרתם היא לבטל טענות על ליקויי איטום.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | חדר שינה [באתר 13] | מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 183]

ביקורת בית המשפט על עד מומחה ומגבלותיה

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשבית המשפט פוסל חוות דעת מקצועית בטענה כי לא נערכו על ידי המומחה בדיקות קרקע, או שלא בוצעו על ידי המומחה מטלות אחרות, אשר לדעת בית המשפט הן חיוניות כחלק עיקרי מחוות הדעת - יש לבדוק היטב, מי התרשל כאן,
השופט או המומחה
עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173]

החלפת ריצוף מלאה כשאין אריחים תואמי גוון

14 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר אין להשיג אריחי ריצוף תואמים ודרוש לבצע תיקונים בריצוף, לפעמים הפתרון המתבקש הוא החלפה מלאה של הריצוף כדי שלא ייוותרו הבדלי גוון בריצוף המוגמר, פגם ואי התאמה לתקנים, בעקבות התיקונים המבוצעים באותו ריצוף.

שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | פרוזדור [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

עמית זיו העריך את הליקויים ב 3800 ₪ - ביהמ"ש פסק מעל פי 10

8 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש לבדוק טרם הסכמה למינוי מומחה מטעם בית המשפט - מהן דעותיו במקצועיות באשר לקציבת עלויות לתיקון הליקויים בנכס ומהן הערכותיו השמאיות באשר לירידת ערך.
ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ביצוע בעין של תיקוני חיפויי אבן

25 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם מותר לכלול בתביעה בגין ליקויי בניה סעד של ביצוע בעין של חלק מכובד מן התביעה, שיטה שתוצאתה היא תשלום מופחת של אגרת בית המשפט - או שמא בית המשפט יראה בכך הערמה והתחמקות מתשלום אגרה?
חלון [באתר 125] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 206]

כיוון פתיחתם של חלונות סובבים

23 אפריל, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
כיוון הפתיחה של חלון צירי אינו נקבע בתקנות, אך יש לתת לכך חשיבות בעת תכנון הדירה וביצועה, שכן פתיחה לא נוחה ולכיוון לא נכון - מהווה ליקוי.
תכנית מכר [באתר 14] | חלון [באתר 125] | חדר שינה [באתר 13] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 47] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265]

חלון נועד למעבר אוויר ואור, ולא למסגור תמונת נוף

9 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
זכוכית במסגרת אינה מעבירה אוויר לדירה ולכן אינה יכולה להיחשב כחלק משטח החלון. חלון זז דו אגפי, המכונה "כנף על כנף" הבנוי בצורה שתמיד חציו סגור ואטום לחדירה אוויר לדירה, לא יימדד לפי שטח תיאורטי אלא לפי שטח מעבר אוויר מרבי לדירה - כאשר שני האגפים באותו צד, אחד סגור ואחד פתוח לרווחה ומקביל לאגף הקודם.
ערעור [באתר 190] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מרפסת [באתר 73] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

אף מים – חובה או רשות?

9 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין ספק כי "אף מים", המכונה גם: "שן מדלף", נדרש לביצוע בבליטות בנויות ובהגבהות מעל הגג או מעל משטחי מרפסות, כדי שמי הניקוז לא יזחלו על הקיר ויגרמו בכך להכתמת הקיר ולליקויי ניקוז.
מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | תקן ישראלי [באתר 45] | נדבך ראש [באתר 3] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

עיריית חלם

7 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפתח תקווה, לטענת משרד מהנדס העיר, תוכנן בניין מגורים ברחוב קיש מספר 3 בן 4 קומות. היזמית, שהיא עורכת דין במקצועה, הוסיפה עוד 3 קומות, כך סתם...?
מעקה [באתר 68] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 69] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 157] | טופס 4 [באתר 9] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228]

גריעת שטח מחדר

29 מרץ, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
בית המשפט זיכה את התובעים בפיצוי בגין חדר קטן, ללא חוות דעת שמאית. התובעים יצאו בחסרון כיס, משום שבית המשפט טעה טעות חישובית שהשפיעה על גובה הפיצוי שנפסק.
תכנית מכר [באתר 14] | אי התאמה [באתר 113] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 173]

המהנדס דן אורמן נתבע כמומחה בית המשפט

22 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שמתמנה כמומחה מטעם בית המשפט, אחראי כלפי הצדדים לדיון, אשר עלולים להיפגע בגלל חוות דעת מקצועית שגויה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 331] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228]

מומחה בית המשפט לא כותב את פסק הדין

12 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שלושה שופטים ישבו על - המדוכה בערכאת ערעור, בבית המשפט המחוזי בחיפה, והוציאו תחת ידם הנחיה והתוויית דרך לשופטים אחרים, במסגרת פסק דין חשוב המהווה בסיס ואסמכתא למאות ולאלפי כתבי טענות בנושא המומחיות, ו"מככב" בסיכומים ובפסקי דין רבים בתחום התכנון והבניה, ליקויי בניה, מומחים וחוות דעת ונושאים קרובים.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

רוחב פרוזדור בדירת מגורים

10 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מתקבלת דירה בה הפרוזדור צר מהמינימום שקבוע בתקנות, והדיירים מלינים על כך, באה התשובה השכיחה כי המידות שבתוכניות הן ברוטו, כלומר, כוללות את עובי הטיח, ולכן לאחר ביצוע שכבות טיח על הקירות משני הצדדים, מתקבל רוחב צר מזה שבתוכנית ואין בכך פגם.
פרוזדור [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | תכנית היתר [באתר 14] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | מידות [באתר 88] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

הטעית בית המשפט בחוות דעת הנדסית

2 פברואר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
לפני שפוסלים ליקוי בטענה כי התקנה נכנסה לתוקף לאחר בניית הבית, מומלץ לבדוק מה נוסחה של התקנה שקדמה לה. לעיתים השינוי הוא חסר חשיבות, והטענה כי התקנה לא חלה - היא הטעיה.
מומחה צד לדיון [באתר 99] | סלון [באתר 33] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | רטיבות [באתר 100] | שקיעת יסודות [באתר 15]

חוות דעתו הראשונה של המומחה יוסף לזר לא התקבלה ע"י ביהמ"ש

1 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לו לא היה יורד גשם לאחר הגשת הסיכומים [ברגע האחרון] ובעטיו חדרה רטיבות לדירה אחרי שמומחה בית המשפט קבע כי לא תחדור רטיבות וכי סימני הרטיבות מעידים על רטיבות-עבר, לא הייתה מוגשת בקשה לבית המשפט לחייב את המומחה יוסף לזר לבדוק את הדירה שנית. הבדיקה האחרונה גרמה לשינוי ב- 180 מעלות של חוות הדעת.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

הגבהה אסורה ביציאה למרפסת

9 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההגבהה המבוצעת במעבר מהסלון או מהחדר אל המרפסת, היא מנוגדת לתקנות, ולעתים גם לתוכנית המכר או לתוכנית היתר הבניה ומהווה מכשול.
סלון [באתר 33] | מרפסת [באתר 73] | תריס [באתר 32] | סף מוגבה [באתר 4] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | תכנית היתר [באתר 14] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | קורות [באתר 228]

פעילות מקצועית של מומחה, בהיעדר מסמכים רלוונטיים

1 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כיצד על מומחה לנהוג במצב בו אין בידיו מסמכים רלוונטיים לחוות דעתו?
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | חישובים סטטיים [באתר 17] | גדר [באתר 189] | החלטה [באתר 206]

כשלים במס דירה שלישית

20 דצמבר, 2016 |
עו"ד ענת כהן
ביקורת על המס החל על המס החל על בעלים של שלוש דירות או יותר.
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | תכנית מתאר [באתר 22] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 173] | גדר [באתר 189]

דעתם של המהנדסים רפי גיל ויצחק חיט לא התקבלה

9 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דחיית דעתם של מומחה הנתבעת ומומחה בית המשפט תוך העדפת דעתו של מומחה התביעה בנושא רטיבות ואיטום.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 73] | חדר רחצה [באתר 29] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

תקן ישראלי שאינו רשמי - מחייב מוכר דירה

29 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר המוכר לא מקיים את חיוביו כלפי הקונה, וגורם במעשה או במחדל לקיומה של אי התאמה בדירה, נוצרת על ידי כך כך זכות לקונה, לתבוע פיצוי על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973. (להלן - "החוק").
כאשר הדירה, או כל דבר שבה, שונים מהאמור במפרט המכר, בתקנת בניה או בתקן רשמי - קיימת אי התאמה המזכה את הקונה ויוצרת לו עילת תביעה נגד הקבלן [סעיף 4 (א) (1) לחוק].
...ומה יקרה כשמתגלית אי התאמה לתקן שאינו רשמי?
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 41] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | היתר בנייה [באתר 30] | טופס 4 [באתר 9] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228]

תסכול מומחים בעדותם בבית המשפט

14 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה אשר כותב חוות דעת מקצועית, פותח חזית למאבקים נצפים ובלתי נצפים, אשר רק בחלקם של מאבקים אלו יש לו מעמד לומר את דברו ולהבהיר את חוות דעתו. זאת ועוד, הוא גם חשוף לדברי ביקורת נגדו, בין ביקורת מוצדקת ובין ביקורת בלתי מוצדקת הנובעת מחוסר הבנה של בית המשפט, מהוצאת דברים מהקשרם וממגמה לטובת צד לדיון ממניעים שלא קשורים כלל לחוות דעתו.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | תכנית מכר [באתר 14] | פרוזדור [באתר 27] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

התאמה להוראות למתקני תברואה בעניין שטחי גישה

11 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט שבערעור התערב בפסק דין קמא ופסק פיצויים בגין תכנון וביצוע של חדר שירותים בדירה בצפיפות יתירה אף שלא סבר כי סביר להרסו ולבנותו כראוי בנסיבות שהיו לפניו.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | תכנית מכר [באתר 14] | אי התאמה [באתר 113] | פרוזדור [באתר 27] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | עמודים [באתר 173] | פסק דין [באתר 368]

האם תקן שאינו רשמי מחייב מוכר דירה?

27 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוראות התכנון והבניה במדינת ישראל נקבעו על פי חוק ותקנות, תקנים רשמיים המחייבים את כל העוסק בתחום הבניה – בצד תקנים בלתי רשמיים, מפרטי מכון התקנים, הוראות למתקני תברואה וספרות מקצועית מקובלת כגון "המפרט הבינמשרדי" המכונה "הספר הכחול".
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 189]

האם חייב הקונה לאפשר לקבלן, או למומחה מטעמו, להיכנס לדירתו?

5 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביתו של אדם מבצרו - או שהדייר חייב לאפשר חדירת הקבלן לדירה גם לאחר מסירתה לצורך תיקונים, ואם לא יעשה כן זכויותיו ייפגעו? ומה הדין לגבי מומחה מטעם הקבלן, המוכר כמומחה אשר פועל נגד ציבור רוכשי הדירות באופן שיטתי - האם חובה על הדיירים לאפשר כניסתו לדירה בעת בדיקתה על ידי מומחה מטעם בית המשפט?
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | הזדמנות לתקן [באתר 7] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | פרשת השבוע [באתר 92] | יסודות [באתר 183] | החלטה [באתר 206]

אי התאמה "שאין טעם לבטלה"

15 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובבדיקת מומחה מתגלים ליקויי בניה ואי התאמות לתקן או לתקנת בניה, אשר אין טעם, לכאורה, בנסיבות העניין, לבצע עבודות בניה בדירה שיבטלו את אי ההתאמה, כך שמדובר בליקוי שנדון להישאר בדירה ולא נועד (לכאורה) לתיקון, לדעתו של בית המשפט.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | תכנית מכר [באתר 14] | רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | פרוזדור [באתר 27] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 41] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | אדריכל [באתר 126] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | פסק דין [באתר 368]

נטל ההוכחה בליקויי בנייה

4 ספטמבר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
יש מקרים שבהם נטל ההוכחה בעניין קיומו והאחריות לקיומו של ליקוי - חל דווקא על הקבלן.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | תקופת בדק [באתר 21] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | מרפסת [באתר 73] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | מידות [באתר 88] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | תקרה [באתר 25]

גם כשיש התאמה, ייתכן ליקוי

31 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין די בהתאמה לתקנות התכנון והבניה, להוראות למתקני תברואה או לדרישות הכלולות במפרט או בתקן ישראלי רגיל או רשום. לפעמים קיימת התאמה מלאה לדרישות המצוינות בחקיקת המשנה, ובכל זאת קיים ליקוי.
מעקה [באתר 68] | דלת כניסה [באתר 26] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | פרוזדור [באתר 27] | מרפסת [באתר 73] | חדר רחצה [באתר 29] | תקן ישראלי [באתר 41] | קבועות שרברבות [באתר 47] | 1555.3 [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 45] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מדרגות [באתר 77]

הזהירות המחייבת את מומחה בית המשפט

30 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בתל אביב החליט, כי בנסיבות שהובאו בפניו, הנתבעת לבדה תישא בשכר טרחתו של המומחה דן אורמן.
מומחה ביהמ"ש [באתר 181] | אתיקה [באתר 45] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 51] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228]

תורת הנאום: אומנות השכנוע

19 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר צריך להסביר עמדה מסוימת, מבלי לחשוף את המניעים ואת הבסיס – המשימה קשה, מורכבת, ולא תמיד מניבה תוצאות. ההימנעות מחשיפת המניעים פוגמת ביכולת ההסברה. ההסברה והצידוק למהלך מדיני, תוך שמירת חיסיון לגבי המניעים למהלך בו מדובר, דומה להליכה על חבל דק המתוח בין שתי נקודות, והגעה לעבר הבטוח מהצד הנגדי.
דירה [באתר 389] | שטח [באתר 265] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 228]

תקופת הבדק היא זכות של הקונה ולא של המוכר

9 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
דיון על אודות "שנת בדק" ותיקון הליקויים בדירה.
תקופת בדק [באתר 21] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

שטח גישה בין כלים סניטריים בחדרי שירות

8 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסיקה בנושא של מרווחים בין כלים סניטריים בחדרי שירות בדירה, ואופן ההתקנה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מפרט מכר [באתר 25] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 41] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 189] | פסק דין [באתר 368]

חשיבות הסכמת הצדדים לזהותו של המומחה מטעם בית המשפט

7 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
בית המשפט אמור להיות קשוב וסבלני להבעת דעה של ב"כ צד לדיון לגבי התאמת המינוי של מומחה מטעם בית המשפט טרם החלטה על המינוי או אחרי ההחלטה, לאור חשיבותו ומרכזיותו של המינוי ומידת השפעתו של המומחה המיועד על בית המשפט.
ערעור [באתר 190] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | שברים [באתר 74] | גדר [באתר 189] | החלטה [באתר 206]

אין להתנות על חוק המכר (דירות) בדרך של מינוי בורר

7 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
חיוב בבוררות במסגרת עסקת מכר דירה הוא בעייתי ומתנגש על חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973.
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 331] | דירה [באתר 389] | גדר [באתר 189]

הדין המהותי החל על ענף ליקויי בניה

6 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
דיון בתרומת חוק המכר (דירות) לזכויותיהם של רוכשי דירות.
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 41] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | גדר [באתר 189]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner