תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 394 תוצאות לחיפוש שבוצע

זכויות הדיירים אינן מצטמצמות לחוק המכר (דירות)

2 מאי, 2012 |
אינג' יואל בן עזרא
"בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים" (בית המשפט המחוזי בירושלים)
רום ושלח [באתר 273] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 394] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 76] | פסק דין [באתר 370]

מי אחראי להוצאת היתר בניה?

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור המורכבות של הסוגיה האם צריך היתר, או שההיתר לא נדרש - לא יהיה זה סביר לחייב את בעל הבית [המזמין קבלן לבצע עבודות בנייה] בחובה להחליט האם דרוש היתר אם לאו. מי שהוא בעל המקצוע בנושא - הוא הקבלן, והוא חייב להימנע מלבצע עבודות בניה ללא היתר ולהתריע על כך בפני בעל הבית. משלא עשה כן, וביצע בבית בנייה קלוקלת - ללא היתר - על דעת עצמו וללא התראה כי נדרש היתר בניה - הוא יהיה האחראי לליקויים ולא יהיה לבעל הבית שום "אשם תורם".
רום ושלח [באתר 273] | מעקה [באתר 71] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | מידות [באתר 89] | היתר בנייה [באתר 30] | חישובים סטטיים [באתר 20] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370] | מדרגות [באתר 78]

דמיון אותיות

8 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אותיות הדומות זו לזו מהבחינה הגראפית, עלולות ליצור שיבושי לשון, ואחד השיבושים אשר חובה להתריע לגביו לבל יישכח המקור וייוותר השיבוש - מצוי בתפילת תיקון הטל לרבי שלמה אבן גבירול.
דירה [באתר 394] | תהילים [באתר 6] | יסודות [באתר 185]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 74] | ועדה מקומית [באתר 70] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | בית משותף [באתר 51] | היתר בנייה [באתר 30] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 175] | החלטה [באתר 206]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 273] | אי התאמה [באתר 114] | תקן ישראלי [באתר 44] | ועדה מקומית [באתר 70] | תקן ישראלי [באתר 48] | דירה [באתר 394] | רוחב [באתר 62] | גובה [באתר 159] | מידות [באתר 89] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | החלטה [באתר 206] | מדרגות [באתר 78]

הרחבת זכויות הדיירים על פי חוק המכר (דירות)

13 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"השליטה על ביצוע העבודות הנה של הנתבעות באופן בלעדי ומוחלט וכך גם היכולת להביא ראיות כדי להוכיח ביצוע העבודות כדבעי ולפי כל כללי המקצוע המקובלים. מסקנה זו עולה גם נוכח אופי העבודות המדוברות, כלומר - כאשר עסקינן בבניית דירה, אין כל סיבה נראית לעין, בוודאי לא אפריורי, מדוע לא ניתן להביא לתוצאה מושלמת של העבודות המבוצעות" (השופט יאיר דלוגין, בית משפט השלום בתל אביב)
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | תחזוקה [באתר 22] | פרשת השבוע [באתר 93] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231]

הגבהה/קורה במעבר בין סלון למרפסת

28 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יצירת הגבהה במעבר בין שטח רטוב לשטח יבש בדירה - מהווה מכשול בטיחותי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 36] | מרפסת [באתר 74] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מדרגה בודדה [באתר 7] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 68] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370]

מכירת/השכרת דירה במהלך המשפט

25 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"זכותם של המערערים לקבל פיצוי מהמשיבה על הנזק שנגרם להם בגין הפרת חוזה המכר שבין המוכרת (המשיבה) לבין הקונים (המערערים). העובדה שהקונים מכרו הנכס לצד שלישי, אינה מעלה ואינה מורידה". [בית המשפט העליון]
מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | שער [באתר 52] | גדר [באתר 191]

מספר הדירות בבניין משפיע על ערך הדירה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970 הביא חידוש בדיני החוזים. בעודשבעבר, בעקבות ההלכות במשפט המקובל, נפסק לא אחת שבית המשפט לא יורה על פיצוי בגין נזק לא ממוניגרידא, קובע סעיף 13 הוראה מפורשת בדבר פיצוי בגין נזק שכזה."
חניה [באתר 39] | דירה [באתר 394] | בית משותף [באתר 51] | חידות [באתר 76]

מידת ההנאה לא משפיעה על תשלומי האחזקה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני גר בקומה עליונה [קומה 18] בבית משותף, ואיני משתמש כלל במדרגות, כי אף אם המעלית תקועה - והיו דברים מעולם - לא סביר כי אעלה וארד רגלי. האם עלי לשלם עבור ניקיון המדרגות כמו זה שגר בקומה ראשונה או שניה בבית המשותף?
ערעור [באתר 191] | חניה [באתר 39] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | מדרגות [באתר 78]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 273] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 74] | חוק המקרקעין [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | חניה [באתר 39] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 268] | מידות [באתר 89] | בית משותף [באתר 51] | רכוש משותף [באתר 37] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | החלטה [באתר 206] | מדרגות [באתר 78]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 191] | תקופת אחריות [באתר 17] | רום ושלח [באתר 273] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 394] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

הדרישה לסגירה ולמילוי של חלל אטום

18 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין זו הפעם הראשונה שהנושא מועלה על הכתב, והסיבה לכך היא כי וועדות מקומיות לתכנון ולבניה חוזרות ודורשות דרישות חסרות שחר מאזרחים לגבי חללים שאינם בני שימוש בבניין.
חלון [באתר 128] | ועדה מקומית [באתר 70] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 7] | היתר בנייה [באתר 30] | רטיבות [באתר 100] | יסודות [באתר 185] | עמודים [באתר 175]

סוגיות משפטיות מפי מהנדס שאינו משפטן

17 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים צריך המומחה להלך על חבל דק שבין התחום ההנדסי לבין התחום המשפטי, דבר לא פשוט עקב שילובם זה בזה של שני תחומים אלו. מצד אחד, הידע המשפטי אינו מוגבל ואינו ממודר ומומחה חייב לדעת את אשר הוא טוען. מצד שני, המומחה לא הופך למשפטן ובית המשפט אף כאשר מקבל את חוות דעתו או אפילו מזמינה - לא יתייחס אליו כאל משפטן. צד שלישי, בית המשפט צריך להיות קשוב לכל הטענות ולבדקן, כולל הנגועות בהשקה לתחום המשפטי.
ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206] | מדרגות [באתר 78]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 273] | מעקה [באתר 71] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 114] | מרפסת [באתר 74] | ועדה מקומית [באתר 70] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | חישוב שטחים [באתר 14] | רצפה [באתר 68] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | מדרגות [באתר 78]

מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?

10 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי הסטייה המותרת במידות בבנייה?
רום ושלח [באתר 273] | מעקה [באתר 71] | אי התאמה [באתר 114] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | מידות [באתר 89] | רצפה [באתר 68] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 231] | מדרגות [באתר 78]

מומחים למומחיות

6 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דומה הדבר לרוכל שמכר דגים לפלוני, דגים אותם קנה מפלמוני שקנה אותם מאלמוני שקנה אותם מהדייגים, ובין מכירה למכירה - הדגים העלו עובש וריחות רעים. כאשר הגיעה אשתו של פלוני להתלונן על כי הדגים מקולקלים - שח לה המוכר: "מה, בישלת את הגדים? מדוע? אלה דגים המיועדים למסחר, לא למאכל!"
ערעור [באתר 191] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | קורות [באתר 231]

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 128] | אוורור [באתר 46] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 74] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 47] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | קורות [באתר 231] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 191] | רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | מידות [באתר 89] | רטיבות [באתר 100] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370]

זכויות תביעה בתום מעל 7 שנים ממועד הרכישה

1 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"משהגעתי אנוכי למסקנה כי הדין מאפשר באופן סביר קונסטרוקציה אשר על פיה תובענה זו לא התיישנה, הרי שהרצון לעשיית צדק היווה אף הוא שיקול בעל משקל בעבורי לשם העדפת הפרשנות שהובילה לתוצאה זו", כך מצטט בית המשפט העליון את דברי השופט בך בע"א 1484/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל.
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 334] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 394] | גובה [באתר 159] | היתר בנייה [באתר 30] | התיישנות [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 93] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | עמודים [באתר 175]

ע"א 45200-08-10 שיכון עובדים בע''מ נ' בת שבע זכאי

17 מרץ, 2011 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 191] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 273] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | רכוש משותף [באתר 37] | התיישנות [באתר 20] | פסק דין [באתר 370]

קיצוניים בביטול ליקויי בנייה

9 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה קבוצת מומחים נכבדה, אשר עורכים דרך קבע חוות דעת מקצועיות מטעם ולמען קבלני בניין הבונים דירות פגומות, ובחוות הדעת שלהם מומחים אלה מתכחשים לליקויים ומאפסים עלויות של תיקונים. יובהר כי מומחה אינו אמור לרצות את שולחו, וכי מחוייבותו וחוות דעתו אינה כלפי נותן שכרו, אלא בראש ובראשונה כלפי עצמו, מקצועיותו, ידיעותיו, האמת אותה שינן ולמד באקדמיה אשר התגבשה במשך עיסוקיו בתכנון ובניהול הבניה, וכל זאת בתום לב, ביושר, וללא משוא פנים.
ערעור [באתר 191] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 273] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | רכוש משותף [באתר 37]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 74] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 70] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 44] | תקרה [באתר 26] | קורות [באתר 231] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191]

חוות דעת קיצונית אינה רלוונטית

11 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעת מקצועית שכל מהותה היא לרצון את מי שמשלם את שכרה, גולשת לעתים לקיצוניות ובכך אמנם גורמת לרוב נחת רוח למזמין העבודה המקצועית, אולם נחת רוח זו הינה לטווח קצר בלבד, שכן בבוא יום משפט - היא במהרה הופכת לבלתי רלוונטית, ואיש לא דן בה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מעקה [באתר 71] | חלון [באתר 128] | חדר מגורים [באתר 15] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100] | תקרה [באתר 26] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370]

טענות מומחה בית משפט בערכאת הערעור

4 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדירה אל עובי הקורה ועומק המחשבה הטמונה בחוות דעתו של מומחה בית המשפט, תוך השוואתה לחוות הדעת של הצדדים וטענות באי כוחם, הינה לא רק סמכותה של ערכאת ערעור, אלא גם חובתה כלפי צדדים לדיון, אשר עשו כל מה שנדרש מהם בטרם הגשת ערעור, ונאלצו לקבל את שלהם בבית המשפט במסגרת ערעור.
ערעור [באתר 191] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | פרוזדור [באתר 27] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | פרשת השבוע [באתר 93] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 26] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | מעקה [באתר 71] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191]

אין להתנות גישור

28 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניסיון של קבלן לכפות גישור באמצעות הכללת סעיף בהסכם המכר לפיו הצדדים מסכימים מראש לגישור - נכשל ונפסל, בשל היותו של הליך הגישור אפשרי רק במקרה של הסכמה הדדית, ואילו מיצוי הדין - עניינו בבירורים משפטיים של נושאים שבמחלוקת ולא בפשרה על פרשנות של חוק ותקנות בנייה.
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | החלטה [באתר 206]

תוספת שטח עיקרי בגין ממ"ד ישן

13 ינואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
בעת הגשת תכנית להיתר בנייה, שעניינה תוספת או שינוי לבניין קיים, התקנות הקובעות הן התקנות אשר חלות במועד הגשת ההיתר - לרבות תקנות הג"א ותקנות חישוב השטחים, ולא התקנות אשר היו בתוקף בעבר. שינוי בשיטת חישוב השטחים יכולה לאפשר תוספות בנייה בבניין קיים, שמלוא זכויותיו נוצלו בעת בנייתו.
חדר שינה [באתר 14] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח עיקרי [באתר 6] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 394] | רוחב [באתר 62] | שטח [באתר 268] | היתר בנייה [באתר 30] | חישוב שטחים [באתר 14] | רצפה [באתר 68]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 74] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 70] | אדריכל [באתר 126] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 268] | בית משותף [באתר 51] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | רצפה [באתר 68] | תקרה [באתר 26] | קורות [באתר 231] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | החלטה [באתר 206]

ליקויי שיקום מבנים

7 דצמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקום מבנים נעשה בדרך כלל על ידי גורמים ציבוריים. בכל מקרה של חשד לעיוות דין בנושא שיעור הפיצויים או טיב התיקונים, קיימת הדרך לאכיפה פרטית - באמצעות פנייה אל מומחים שיבדקו את החשד ויעמידו דברים על דיוקם.
רום ושלח [באתר 273] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | דירה [באתר 394] | תקרה [באתר 26] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231]

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.
ערעור [באתר 191] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 128] | דלת כניסה [באתר 26] | נעילה [באתר 17] | אי התאמה [באתר 114] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | דירה [באתר 394] | רצפה [באתר 68] | פסק דין [באתר 370]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 44] | תריס [באתר 32] | המועד החל [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 48] | דירה [באתר 394] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370]

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | בית משותף [באתר 51] | פסילת מומחה [באתר 23] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

שנת הבדק - מהי?

17 ספטמבר, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
"שנת בדק", מונח שאינו מצוי בחוק ובתקנות, הומצא על ידי הקבלנים לתועלתם בלבד - וכבר הוחדר כמונח חוקי-לכאורה לכתבי טענות ואף לפסקי דין.
תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 185] | קורות [באתר 231] | מדרגות [באתר 78]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 61] | חלון [באתר 128] | אי התאמה [באתר 114] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 44] | תריס [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 48] | דירה [באתר 394] | פרשת השבוע [באתר 93] | פסק דין [באתר 370]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 273] | אי התאמה [באתר 114] | תריס [באתר 32] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 100] | שטח [באתר 268] | גדר [באתר 191] | מדרגות [באתר 78]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 191] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 334] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 394] | יסודות [באתר 185] | עמודים [באתר 175] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

איך מתקנים ריצוף פגום?

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשהאריחים פגומים פה ושם, ואין להשיג אריחים תואמים - מה עושים? האם בית המשפט יקבל פתרון של החלפה כוללת של הריצוף? ... ומעשה במומחה, שאמד את תיקוני הליקויים בדירה בסך של 200 ₪ בלבד - פי כמה מאות (פחות) ממה שנפסק...
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 36] | ריצוף וחיפוי [באתר 128] | מהנדס [באתר 334] | דירה [באתר 394] | גובה [באתר 159] | רצפה [באתר 68]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 128] | אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 74] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 334] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 62] | שטח [באתר 268] | מידות [באתר 89] | רצפה [באתר 68] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | מדרגות [באתר 78]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 191] | רום ושלח [באתר 273] | דירה [באתר 394] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 191] | רום ושלח [באתר 273] | סלון [באתר 33] | ועדת ערר [באתר 32] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 273] | מהנדס [באתר 334] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | רטיבות [באתר 100] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 191] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 334] | הזדמנות לתקן [באתר 7] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | קורות [באתר 231] | פסק דין [באתר 370]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 273] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 394] | עמודים [באתר 175] | פסק דין [באתר 370]

"שאלות התשה"

12 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים צד לדיון [צד א'] המעוניין בעיכוב הליכי המשפט והתשת היריב [צד ב'], נוקט בתכסיסים שונים כדי לחבל במהלך המשפט ולהתיש את היריב, במיוחד כאשר אותו יריב לדיון אינו בעל כיס עמוק ויכולות בדומה לאלו של צד א'. כך יכול לקרות ביחסים בין חברה קבלנית לבין רוכש דירה המנסה לקבל פיצויים בגין נזקי בנייה שנגרמו לו, לטענתו.
אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 273] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 394] | אורך [באתר 100] | יסודות [באתר 185] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 273] | חלון [באתר 128] | אוורור [באתר 46] | סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 14] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 334] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 394] | שטח [באתר 268] | רטיבות [באתר 100] | חידות [באתר 76] | סדקים [באתר 63] | פסק דין [באתר 370]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 191] | רום ושלח [באתר 273] | מעקה [באתר 71] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 394] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 100] | שטח [באתר 268] | גובה [באתר 159] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 231] | גדר [באתר 191] | פסק דין [באתר 370] | החלטה [באתר 206]

אחריות הקבלן מעבר למועד פסק הדין

12 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתביעה בגין ליקויי בנייה, הסעד הכי שכיח הוא פסיקת פיצוי כספי לפי עלות ביצוע התיקונים. אמנם הדרישה הראשונה של הדייר מהקבלן היא בדרך כלל תיקון הליקויים בפועל, אולם מתעוררת מחלוקת בין הצדדים לגבי עצם קיומם של הליקויים בדירה, כמו גם לגבי עלויות התיקונים, ומחלוקת זו מתבררת בבית המשפט בשלב הראיות בסיוע מומחים לרבות מומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רום ושלח [באתר 273] | מכשול [באתר 35] | דירה [באתר 394] | רטיבות [באתר 100]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner