תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 96 תוצאות לחיפוש שבוצע

ע"א 13935-06-15 רקפות בגבעה בע"מ ואח' נ' סבג

20 אוקטובר, 2015 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 371] | טופס 4 [באתר 10] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

הבדיקה הסבירה בעת העמדת הדירה לרשותו של הקונה

27 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
בית המשפט המחוזי קבע כי המבחן המבדיל בין ליקוי סמוי וליקוי גלוי - הוא בדיקה חזותית על ידי הדיוט, ולא מעבר לכך.
קונה משנה [באתר 15] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | מטבח [באתר 33] | פרוזדור [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | דירה [באתר 371] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 175] | פרוטוקול המסירה [באתר 6] | מדרגות [באתר 73]

תכנון תא המקלחת בדירה

25 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת האחרונה ביצוע פינת המקלחת בדירות חדשות נעשה תוך אי התאמה לתוכניות המכר, בעיקר בעניין מיקומו של נקז רצפה תא המקלחת. בעוד שכפי שמשורטט בהל"ת [הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1979] ולרוב גם בתוכניות המכר, מיקומו של הנקז הוא סמוך לקיר, או אף בפינת הקירות, הביצוע הוא – נקז במרכז רצפת תא המקלחת.
מומחה צד לדיון [באתר 94] | אי התאמה [באתר 111] | חדר רחצה [באתר 28] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | קבועות שרברבות [באתר 45] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 179]

זכויותיו של רוכש דירה

20 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא במקרה נזקק המחוקק הישראלי לחוקק את חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, וזאת למרות שבאותה העת היו בנמצא חוקים אחרים הבאים להגן על זכויותיהם של קוני דירות כמו גם על צרכנים אחרים, לרבות חוק התקנים, חוק הקבלנות, חוק המכר, חוק התכנון והבניה, הוראות למתקני תברואה ועוד. כמובן שלכל חוק הותקנו תקנות על פיו, ובכל זאת, משהו היה חסר.
תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

התקן החל

11 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בחלות תקן ותקנת בניה לאור מועד מכירת הדירה לקונה או מועד מסירתה, על פי פסקי דין ודעת הכותב.
אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | המועד החל [באתר 4] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

דעה קדומה של בית המשפט

28 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מפגש פרטי, גלל בפני שופט ותיק את גישתו לענף בקורת טיב הבנייה.
ערעור [באתר 183] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | קורות [באתר 223]

איחור במסירת דירה

25 אוגוסט, 2015 |
לירן שפירא
ידוע כי איחור במסירת דירה עלול להיגרם עקב סיבות שונות כגון: מחסור בפועלים או בחומי בניה, עונת גשם קשה במיוחד, שינוי מדיניות בנושא עובדים זרים וכמובן גם מלחמה או אסונות טבע וכיו"ב. כתוצאה מכך, קשה לדייק בחיזוי מועד גמר הבניה.
ערעור [באתר 183] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | פסק דין [באתר 357]

חשיבות המפרט

17 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, תרם לעליית קרנו וחשיבותו של המפרט, הבא לתאר ולפרט את מרכיבי הדירה, בכך שנקבע בחוק כי כל אי-התאמה למפרט יוצרת עילה לקונה וחובת פיצוי או תיקון למוכר.
מפרט מכר [באתר 25] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | חידות [באתר 72] | עמודים [באתר 164]

ת"י 1205.3 - ההמלצה המחייבת

22 יוני, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
מה דינה של המלצה שבתקן? הפסיקה בעניין מרחבי השימוש מול קבועות השרברבות קבעה ההמלצה שבתקן - היא בגדר חובה, כחלק מכללי המקצוע הטובים.
שאלות הבהרה [באתר 60] | אי התאמה [באתר 111] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 36] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מרחב שימוש [באתר 9] | מהנדס [באתר 320] | פגם אסתטי [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 42] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | אורך [באתר 95] | רוחב [באתר 58] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179]

מהו הזמן הסביר בו יותר לקבלן לבצע תיקונים בדירה?

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם הדייר חייב לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים, לפי חוק המכר (דירות)? מהו הזמן הסביר לתיקון הליקויים?
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357]

מנחם נאמן, שופט (בדימוס) בית המשפט המחוזי חיפה

31 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת המדור "תרומת שופטים" מובאים מאמרים הסוקרים את תרומת שופטים בדימוס לקידום איכות המגורים בישראל. ישנם חוקים, תקנות ותקנים הקובעים בחקיקה מחייבת כיצד יש לתכנן ולבנות מבנים, אך אף על פי כן, גם לפסקי הדין מקום מכובד ורב השפעה על עיצוב איכות הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95]

ביטוח ליקויי בניה

25 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על ההצעה לבטח יזמי בניה בנושא ליקויי בניה, על פעילויות חברות הביטוח בתחום, ועל כמה שינויים דרושים בחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 בעקבות חללים בחוק, והימנעות מהתייחסות החוק לכמה בעיות יסוד חשובות שהדיירים נתקלים בהן.
אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164]

היזם – כקבלן, קונה ומוכר דירה

19 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעמדם החוקי של יזמי הבניה אינו מוגדר. אין לגביהם ייחוד פעולות, אין רישוי ואין רישום. גם מוכר גלידה יכול לקום בבוקר ולהחליט שיהיה יזם בניה, ללא שום הכשרה. אין פלא שבמצב זה – לעתים מוצא היזם את עצמו בפני בעיות משפטיות לא פתורות, לרבות חובות החלים עליו וזכויות המוקנות לו - לפי התגבשותם בפסיקה.
חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179]

הודעה על הליקויים

19 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקבלן אמור להכיר את הדירה אותה מכר לקונה, ולכן הוא יודע, או ראוי כי יידע, מהם הליקויים בה, בעוד הקונה – "מגשש באפילה". אף על פי כן, משנתגלו ליקויים בדירה, הקונה אמור להודיע לקבלן על קיומם.
קונה משנה [באתר 15] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

הדייר זכאי לדירה המותאמת לתקן החל במועד הרכישה

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התקנות והתקנים אינם בבחינת מסמכים קבועים וקשיחים, אלא מטבע הדברים הם משתנים, עוברים תהליכי עדכון והתחדשות במשך הזמן. קבלן הבונה דירה בזמן מסוים, עלול למכור אותה רק כעבור כמה שנים, ובפרק הזמן שחולף בית מועד הבניה למועד המכירה התקנים הרלוונטיים עלולים להשתנות, להקל או להחמיר.
חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | פסק דין [באתר 357]

בית המשפט המחוזי קבע מנגנון תיקונים לבטיחות הציבור

2 פברואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, שופט: ד"ר מנחם רניאל בת"א 26999-06-11 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שרביב בע"מ, הוא בעייתי דווקא מבחינתה של הנתבעת. הסיבה לכך היא, שבית המשפט קיבל את טענת התובעים העיקרית בתביעה בעניין ליקויים בחיפוי האבן במעטפת הבניין, והורה על מנגנון מורכב ומסובך לביצוע תיקונים וליישום אחריות מטעם הנתבעת למשך עשרות שנים.
מומחה צד לדיון [באתר 94] | תקופת אחריות [באתר 18] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | גובה [באתר 146] | בית משותף [באתר 48] | משלי [באתר 47] | שברים [באתר 72] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

הפן האדריכלי במרפסות גינדי בחדרה

30 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנייני גינדי, תאומי המרפסות שנשרו בחדרה, ריקים מאכלוס כמעט שנה לאחר שהדיירים שגרו בהם פונו בצו מהנדס העיר, לאור קריסת המרפסות. בניין אחד מהשניים עומד לסיים תהליך ארוך של שיקום שנעשה ביוזמת היזמים. במאמר זה, יש התייחסות להיבט הארכיטקטוני של השיפוץ.
מעקה [באתר 64] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | עורך הבקשה [באתר 3] | דירה [באתר 371] | רצפה [באתר 60] | שברים [באתר 72] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164]

תביעה "מאוחרת" של זכויות בניה

2 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט העליון קבע: הכחשת הליקויים על ידי הקבלן בנסיבות מסוימות מאריכה את תקופת ההתיישנות, כי בתקופת ההכחשה הדיירים לא יודעים כי קיימים ליקויים בבניין... הלכה זו אינה מנוצלת כראוי בתביעות ליקויי בניה, וכאילו נזנחה על ידי הפרקליטים של התובעים.
אי התאמה [באתר 111] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | היתר בנייה [באתר 29] | התיישנות [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 92] | סדקים [באתר 58] | קורות [באתר 223]

זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן

28 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן שלא מסוגל לבצע חיפוי אבן חיצוני לבניין בהתאם להוראות התקן, אל לו להתהדר בבנין יוקרתי בזכות חיפויי אבן מרהיבים, חיפויים שאורך חייהם [כשלא מקפידים על ההוראות] קצר מועד, והם נועדו להטעות את הציבור ולהעשיר את הקבלן שלא לדין.
רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 58] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164]

נאוה דנון, שופטת (בדימוס) של בית המשפט המחוזי בנצרת

16 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"התחייבותו של הקבלן הינה לא רק בתחום דיני הממונות, ולא רק כלפי רוכשי הדירות, אלא היא משתרעת על תחום של רווחת הציבור ונוגעת לא רק לפרט בלבד אלא לציבור גדול של דיירים בהווה ובעתיד" [ד"ר נאוה דנון, שופטת בדימוס].
מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | אורך [באתר 95] | שער [באתר 52]

ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא אחת חש בית המשפט כי המחירים בהם נקב מומחה בית המשפט אינם מספיקים, אף שקביעותיו של המומחה נראות לו שקולות, ובמיוחד לאור מעמדו של המומחה שבית המשפט עצמו בדרך כלל לא מאפשר לתקוף את חוות דעתו ולהזימה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | שטח [באתר 258] | פסק דין [באתר 357]

זכויות הדיירים ברכישת דירה מקבלן

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לציבור רוכשי הדירות זכויות מוצקות לגבי דירותיהם, תקינותן, תכנונן וביצוען לפי כל דין ואף מעבר לכך. לא רק שחוקק חוק המכר (דירות) שהוסיף לדיירים זכויות וחיזק את מעמדם כלפי המוכר, אף שכבר היה קיים באותה עת חוק המכר [הכללי], באה הפסיקה וחיזקה עוד ועוד את הבסיס עליו בנויות זכויות הדיירים.
אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | רטיבות [באתר 99]

חוק המכר (דירות) – בא רק להוסיף

3 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובתי המשפט מפרשים את חוק המכר (דירות) במנותק מעיקר תכליתו להוסיף זכויות לקונה, ובמקרים אלה ניתנים פסקי דין שעולה מהם, לכאורה, כאילו חוק המכר (דירות) מטיל על הקונה חיובים, דבר שאינו נכון.
חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

זכויות הדיירים אינן מצטמצמות לחוק המכר (דירות)

2 מאי, 2012 |
אינג' יואל בן עזרא
"בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים" (בית המשפט המחוזי בירושלים)
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תריס [באתר 32] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 72] | פסק דין [באתר 357]

הרתעת תובעים באמצעות פסק דין שגוי

21 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין שגוי גרם להרתעת דיירים מלמצות את זכויותיהם, כאשר שכניהם אשר הגישו תביעה - מוצגים שלא בצדק כמי שהגישוה שלא בתום לב בפסק הדין השגוי, דבר שהתהפך בערעור...
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

הרחבת זכויות הדיירים על פי חוק המכר (דירות)

13 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"השליטה על ביצוע העבודות הנה של הנתבעות באופן בלעדי ומוחלט וכך גם היכולת להביא ראיות כדי להוכיח ביצוע העבודות כדבעי ולפי כל כללי המקצוע המקובלים. מסקנה זו עולה גם נוכח אופי העבודות המדוברות, כלומר - כאשר עסקינן בבניית דירה, אין כל סיבה נראית לעין, בוודאי לא אפריורי, מדוע לא ניתן להביא לתוצאה מושלמת של העבודות המבוצעות" (השופט יאיר דלוגין, בית משפט השלום בתל אביב)
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | תחזוקה [באתר 19] | פרשת השבוע [באתר 92] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 72] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

זכויות תביעה בתום מעל 7 שנים ממועד הרכישה

1 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"משהגעתי אנוכי למסקנה כי הדין מאפשר באופן סביר קונסטרוקציה אשר על פיה תובענה זו לא התיישנה, הרי שהרצון לעשיית צדק היווה אף הוא שיקול בעל משקל בעבורי לשם העדפת הפרשנות שהובילה לתוצאה זו", כך מצטט בית המשפט העליון את דברי השופט בך בע"א 1484/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל.
חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | היתר בנייה [באתר 29] | התיישנות [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 92] | סדקים [באתר 58] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164]

ע"א 45200-08-10 שיכון עובדים בע''מ נ' בת שבע זכאי

17 מרץ, 2011 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | רכוש משותף [באתר 35] | התיישנות [באתר 20] | פסק דין [באתר 357]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 18] | מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 179]

אין להתנות גישור

28 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניסיון של קבלן לכפות גישור באמצעות הכללת סעיף בהסכם המכר לפיו הצדדים מסכימים מראש לגישור - נכשל ונפסל, בשל היותו של הליך הגישור אפשרי רק במקרה של הסכמה הדדית, ואילו מיצוי הדין - עניינו בבירורים משפטיים של נושאים שבמחלוקת ולא בפשרה על פרשנות של חוק ותקנות בנייה.
חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | החלטה [באתר 202]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 36] | תריס [באתר 32] | המועד החל [באתר 4] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

שנת הבדק - מהי?

17 ספטמבר, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
"שנת בדק", מונח שאינו מצוי בחוק ובתקנות, הומצא על ידי הקבלנים לתועלתם בלבד - וכבר הוחדר כמונח חוקי-לכאורה לכתבי טענות ואף לפסקי דין.
תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | רטיבות [באתר 99] | סדקים [באתר 58] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | מדרגות [באתר 73]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חלון [באתר 122] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 36] | תריס [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 371] | פרשת השבוע [באתר 92] | פסק דין [באתר 357]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 122] | אוורור [באתר 44] | מרפסת [באתר 69] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 24821/01 קורן אביבה נ' פרנקל יחזקאל ומירה

1 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 21] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 33] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 258] | רטיבות [באתר 99] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 69] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | שער [באתר 52] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | חניה [באתר 35] | בית משותף [באתר 48] | רכוש משותף [באתר 35] | רטיבות [באתר 99] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | מטבח [באתר 33] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | יסודות [באתר 175]

ת"א 3098/04 חנן אדד נ' קדומים 3000 חברה לבניין
לפסק הדין 3098/04 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

10 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
חדר מגורים [באתר 13] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

דוד אוטמזגין נגד כדורי פיתוח עירוני בע"מ

7 אוקטובר, 2002 |
בית המשפט העליון
המערערים רכשו מהמשיבה קוטג'ים. הם הגישו תביעה בגין ליקויי בנייה, לרבות בטענה כי מיגון הפתחים בקוטג'ים אינו תואם את דרישות הדין. לבקשת בית-המשפט, המערערים הגישו תצהירים כתחליף לחקירה ראשית, למעט משפחה אחת שנמצאה בשליחות מחוץ לישראל .
ערעור [באתר 183] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371]

מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה

22 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דוגמאות קשות לקריאה על מעלליהם של מומחי בית המשפט בתחום ליקויי הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | חלון [באתר 122] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | רכוש משותף [באתר 35] | סדקים [באתר 58] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

18 אוגוסט, 2000 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 261] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | אדריכל [באתר 124] | רכוש משותף [באתר 35] | פסק דין [באתר 357]

ע"א 86/86 שפירא נ' לשם

4 מרץ, 1987 |
בית המשפט המחוזי
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 111] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | בית משותף [באתר 48] | פסק דין [באתר 357]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner