תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 316 תוצאות לחיפוש שבוצע

פרגון לצוות המשפטי

12 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד זוכה העמל בהכנת הסיכומים, לשבחי בית המשפט, ועוד פחות מזה - במצב בו יצא מהמשפט, וחצי תאוותו בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | חלון [באתר 120] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 110] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | אורך [באתר 94] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 255] | גובה [באתר 145] | יסודות [באתר 173] | קורות [באתר 221] | פסק דין [באתר 355]

הרצנשטיין ואח' נ' גינדי

11 פברואר, 2021 |
בית משפט השלום
מדובר בתביעה כספית, בסך של 850,000 ₪, לתשלום פיצויים בגין נזקים שונים שנגרמו לתובעים בעקבות רכישת דירה מהנתבעת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | פרשת השבוע [באתר 92] | פסק דין [באתר 355] | החלטה [באתר 197]

הנדסה, רפואה, משפטים

9 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפני 65 שנה התחבטנו, כנערים, באיזה מקצוע לבחור. מ"ש ידידי, העדיף רפואה על משפטים, כי השופט שולח אנשים למאסר ואילו הרופא מרפא. לימים סיים רפואה באוניברסיטה העברית, והגיע עד לתפקיד של מנהל מחלקה בבית חולים.
רום ושלח [באתר 258] | מהנדס [באתר 316] | מידות [באתר 83] | תקרה [באתר 23] | קורות [באתר 221] | עמודים [באתר 163]

איך השתחל מקצוע מכובד ואחראי, אשר שכר בתוכו, לתחום הבניה?

20 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדובר הוא במפקח צמוד על הבניה. על פי הדין, מי שמגיש בקשה להיתר בניה מחתים את המהנדס המתכנן ואת האדריכל על טפסי-בקשה להיתר בניה, ובאותם טפסים ישנו גם מינוי על האחראי לביצוע השלד, והאחראי לביקורת. אין בטפסים אלו זכר למושג "מפקח צמוד". אין גם הגדרה התקנות או בחוק מהם כישוריו המקצועיים של מפקח צמוד.
תקופת בדק [באתר 21] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | שטח [באתר 255] | האחראי לביצוע השלד [באתר 3] | קורות [באתר 221] | גדר [באתר 178]

לפעמים בית המשפט מטיח ביקורת על מומחה ביהמ"ש

6 נובמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובית המשפט מטיח ביקורת על המומחה שמינה כמומחה מטעמו, ואין לראות בכך כאילו בית המשפט מטיח ביקורת על עצמו, כי בניגוד לאימרה המקובלת [גם על שופטים] – "מומחה בית המשפט הינו ידו הארוכה של בית המשפט", בפועל המומחה אינו חלק מבית המשפט אלא נפרד ממנו כמו כל מומחה אחר, והאמירה הנ"ל פשוט אינה נכונה.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | קורות [באתר 221] | פסק דין [באתר 355]

הכחשת עיקר הליקויים, אמורה להזיק לנתבעת

5 אוקטובר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט אמור להתייחס לפער שבין חוות דעתו של מומחה הנתבעת לבין הסכום שנפסק כפיצוי בגין הליקוים, ולפעמים דבר זה גם קורה.
מומחה צד לדיון [באתר 93] | מהנדס [באתר 316] | קורות [באתר 221]

תקנה 90 ואני

29 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא כל שינוי הוא גם שיפור; לא כל שינוי הוא לטובה. זו הסיבה שהבעתי פליאה בזמנו כשמפלגה בישראל בחרה לכנות את עצמה בתואר "שינוי" *].
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | אתיקה [באתר 42] | מהנדס [באתר 316] | גדר [באתר 178] | החלטה [באתר 197]

אין חובה לעגן בתקן כל ליקוי בניה

17 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבעתי בעדותי בבית המשפט, את מה שקבעתי בחוות דעתי, כי "תפר" בבניין [הפרדה בין חלקי הבניין – פעולה שננקטת בדרך כלל בבניינים מוארכים במיוחד, או לפי שיקול דעת הנדסי] – צריך "לחתןך" את הבניין במישור אחד לכל הגובה [מהיסודות ועד לגג] ולכל הרוחב.
רום ושלח [באתר 258] | אי התאמה [באתר 110] | מטבח [באתר 33] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | אורך [באתר 94] | רוחב [באתר 58] | גובה [באתר 145] | סדקים [באתר 57] | שברים [באתר 71] | שקיעת יסודות [באתר 13] | יסודות [באתר 173]

סכום פס"ד בגין ליקויי בנייה, גבוה מסכום התביעה

1 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין מורכב של בית המשפט המחוזי בחיפה, התייחס בית המשפט לאפשרות שסכומי התשלומים בהם זכו התובעים בגין ליקויי בנייה, יעלו על סכום התביעה.
מהנדס [באתר 316] | פסק דין [באתר 355]

מומחה אינו אחראי על דעתו המקצועית של מומחה אחר

18 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נקודת המוצא העומדת לזכותו של המומחה היא האובייקטיביות שלו ויושרו המקצועי
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | אתיקה [באתר 42] | מהנדס [באתר 316] | פסילת מומחה [באתר 21] | החלטה [באתר 197]

החיסרון שבמחירון

5 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת הכנת חוות דעת מקצועיות על ידי מהנדסים ואדריכלים מומחים, בסופו של תיאור אי ההתאמה, מתבקש להעריך עלות ביטול אי ההתאמה או תיקון הליקוי בדרך כלשהי. בין אם מדובר במדרגות שצריך להרוס ולבנות מחדש ובין אם מדובר בבניין שלם הטעון הריסה בגלל פגם יסודי שנפל בו או בחיפוי חוץ קלוקל שמסכן את המשתמשים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | רום ושלח [באתר 258] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | מכשול [באתר 33] | גובה [באתר 145] | חידות [באתר 70] | יסודות [באתר 173] | קורות [באתר 221] | מדרגות [באתר 73]

המחירון אינו חזות הכול

24 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבתי המשפט המחירון הוא כמעט מקודש. מומחה שידקלם את "דקל", ייחשב, בטעות, מעמיק וחכם, במקום שטחי ולא ממוקד.
רום ושלח [באתר 258] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | שטח [באתר 255] | חידות [באתר 70] | גדר [באתר 178]

נזקי ביסוס

15 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בביצוע בניה על פי חישובי ביסוס נכונים המושתתים על תכונות הקרקע מצד אחד ועל העומסים המועברים אל הקרקע על ידי המבנה מצד שני, הבניין יהיה יציב ומתאים לייעודו. כסיוע היוצר מבחינה סטטוטורית תנאי הכרחי, בא תקן ביסוס 940 וקובע כללים בדבר דרישות מינימליות שאין להפר אותן בכל מקרה.
רום ושלח [באתר 258] | מהנדס [באתר 316] | שטח [באתר 255] | רטיבות [באתר 98] | יסודות [באתר 173] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355] | החלטה [באתר 197]

מומחה העובד ללא תכניות בידו

13 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בהנדסת מבנים הבא לסקור מצבו של מבנה, אמור להסתייע בתוכניות קונסטרוקציה ובחישובים כדי לבדוק את הרקע ההנדסי והחישובי לתכנון ולבניית הבניין. לא תמיד הדבר מסתייע בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מפרט מכר [באתר 25] | רום ושלח [באתר 258] | חלון [באתר 120] | סלון [באתר 32] | מטבח [באתר 33] | מהנדס [באתר 316] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 370] | סדקים [באתר 57] | שברים [באתר 71] | פסק דין [באתר 355] | מדרגות [באתר 73]

איך מומחה קובע מחיר?

5 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה במסגרת עבודתו המקצועית צריך בדרך כלל גם לקבוע בתוך חוות דעתו גם מהן העלויות לתיקון הליקויים; כיצד ראוי להעריך זאת?
ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | קורות [באתר 221] | פסק דין [באתר 355]

השופט כמומחה

2 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בתביעה בגין ליקויי בניה יסודיים עד כדי צורך בהריסת הבניין והקמה של בניין חדש. בית המשפט ירד לעומקן של סוגיות הנדסיות - ורק כך הוצא תחת ידו פסק דין מנומק כדבעי גם מהבחינה המקצועית.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | מסעד [באתר 7] | מהנדס [באתר 316] | 466.1 [באתר 2] | סדקים [באתר 57] | יסודות [באתר 173] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355]

מדידת שטח החלון למטרת אוורור

19 מאי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין חולק כי חלון נועד לאפשר אוורור ותאורה בדירת מגורים ובמבנים אחרים, כמו גם מראות נוף ומניעת עיבוי;
בראש ובראשונה - אוורור ותאורה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | רום ושלח [באתר 258] | חלון [באתר 120] | אוורור [באתר 44] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | שטח [באתר 255] | רצפה [באתר 60] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 355]

לא די בהתאמה לתקן הישראלי

21 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רווחת הדעה בקרב הציבור המקצועי בתחום הבניה לפיה כאשר תעודת בדיקה של מכון התקנים, המושתתת מטבע הדברים על בדיקת מדגם, נותנת תוצאה של התאמה לתקן, אז המוצר הנבדק תקין. אין הדבר כך, ולא די בהתאמה לתקן.
מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 120] | אי התאמה [באתר 110] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | מידות [באתר 83] | אינדוקציה [באתר 2]

תקיפת מומחה, דרך הצגת שאלות הבהרה

29 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט מעביר את חוות דעתו לצדדים לדיון, מן הסתם קורה שצד מסוים נפגע מקביעותיו, אך אותו צד שנפגע לא כבול בצעדיו בדרך למיצוי זכויותיו: לכל צד יש דרכים להשיג על קביעותיו של המומחה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | אתיקה [באתר 42] | מעקה [באתר 64] | מהנדס [באתר 316] | מרתף [באתר 17] | קורות [באתר 221] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 355] | החלטה [באתר 197]

מעוולה לא תצמח עילה

7 פברואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שבנה ללא היתר, לא אמור להרוויח מכך כאשר באים לשקול הריסה.
ערעור [באתר 183] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 316] | תכנית מתאר [באתר 19] | שטח [באתר 255] | היתר בנייה [באתר 29] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 355]

תכנית מתאר נקודתית

31 ינואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תכנית מתאר נקודתית, מקומית, מוגבלת, מזערית, עלולה להתוות דרך ולהשפיע [לטוב או לרע] על מתחם עירוני רחב.
חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | תכנית מתאר [באתר 19] | חניה [באתר 34] | חצר [באתר 31] | שטח [באתר 255]

השגה על חוות דעתו של מומחה מוסכם

8 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנאמר בחוות דעתו של מומחה מוסכם, אינם תחליף לפסק דין, ולצדדים לדיון יש רשות להשיג על דבריו.
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מהנדס [באתר 316] | מומחה מוסכם [באתר 16] | משלי [באתר 47] | פרשת השבוע [באתר 92] | רש"י [באתר 4] | פסק דין [באתר 355] | החלטה [באתר 197]

דלת חוסמת מעבר

21 אוקטובר, 2019
דיון בליקוי של חסימת פרוזדור או מעבר, על ידי דלת במהלך פתיחתה בתוך דירה, אף על פי שאין בכך אי התאמה לתקנות או לתקני בניה.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | תכנית מכר [באתר 12] | דלת כניסה [באתר 23] | אי התאמה [באתר 110] | פרוזדור [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 316] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 370] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 255] | גובה [באתר 145] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355]

כיצד יתנהל מומחה מטעם בית המשפט?

29 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחדרה מלמדנו מה מותר, ובעיקר - מה אסור, למומחה לעשות.
מומחה ניטרלי [באתר 11] | מהנדס [באתר 316] | שטח [באתר 255] | יסודות [באתר 173] | החלטה [באתר 197]

הדייר הקפדן, וחוות דעתי המקצועית

20 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האיזון בין ליקוי שהדייר כלל אינו מודע לו לבין ליקוי מדומה אשר נוצר בראשו של "הדייר הקפדן".
רום ושלח [באתר 258] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | פיזיקה [באתר 5] | שקיעת יסודות [באתר 13]

בית המשפט מצר צעדיהם של תובעים

3 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בת"א 13353-08-16 סיני באטאס נ' ג' קשת חברה לבניין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, תיק רגיל של ליקויי בניה, בית המשפט אישר חלק משמעותי מהליקויים הנטענים, אך לא בכך הדיון, אלא באמירה של בית המשפט הבאה לכאורה לצמצם זכויותיהם של ציבור רוכשי הדירות ואף לפגוע באיכות המגורים בישראל, כפי שיובהר להלן.
אי התאמה [באתר 110] | חדר רחצה [באתר 28] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355]

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.
מעקה [באתר 64] | אי התאמה [באתר 110] | סלון [באתר 32] | תקן ישראלי [באתר 36] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 370] | רצפה [באתר 60] | חידות [באתר 70]

הפיכת התקנה על פיה

28 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 60] | אינטרס ציבורי [באתר 4] | מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מהנדס [באתר 316] | מומחה מוסכם [באתר 16] | אורך [באתר 94] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355]

ביקורת בונה, ביקורת הורסת

15 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים כל המוסיף גורע, והביקורת השלילית מתבקשת לשם קיום דו שיח שסופו עיון וקידום
מעקה [באתר 64] | אוורור [באתר 44] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | רמב"ם [באתר 10] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 370] | שטח [באתר 255] | גובה [באתר 145] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 221]

מיהו מומחה?

12 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיהו מומחה ומיהו מתחזה למומחה ובכך פוגע בענף התכנון והבניה? מוצע להיזהר במינוי מומחים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | רום ושלח [באתר 258] | מהנדס [באתר 316] | רצפה [באתר 60] | שברים [באתר 71] | יסודות [באתר 173] | קורות [באתר 221] | פסק דין [באתר 355]

אל תהיה עניו וצנוע בעדותך בבית המשפט

9 מאי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הסיסמא של בית הספר הריאלי בחיפה היא: "הצנע לכת".
חכמי ישראל לדורותיהם, דגלו בענווה והעלו על נס את הצניעות. ספר הספרים – בעיקר "כתובים" – גדוש בהמלצות לנצור את הלשון ולהתרחק מהיהירות.
בין כותלי בית המשפט, יש כללים אחרים.
רום ושלח [באתר 258] | מהנדס [באתר 316] | שער [באתר 52] | עמודים [באתר 163]

השופטת יעל אחימן מתחה ביקורת על מומחה בית המשפט

3 מאי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין לקבל את חוות דעתו של מומחה בית המשפט "כזה ראה וקדש", אלא צריך לבדוק את חוות הדעת באופן ביקורתי. העובדה כי המינוי ניתן על ידי בית המשפט לא הופכת את המומחה למומחה טוב יותר, ואין לו עדיפות על מומחים אחרים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | מכשול [באתר 33] | רטיבות [באתר 98] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 221] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 355]

דלתות בחדרים רטובים והתחכמות מומחים - מקבץ פסיקה

11 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם אמור דייר להקפיד על דלת בחדר רחצה שלא תבוא במגע עם מים, כהוראת היצרן, או פשוט לבחור/לקבל דלת אחרת, אטומה ומשופרת?
שאלות הבהרה [באתר 60] | מטבח [באתר 33] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 28] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מהנדס [באתר 316] | תקן ישראלי [באתר 42] | דירה [באתר 370] | מידות [באתר 83] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 355]

התייחסות לעדות א' בן עזרא

10 אפריל, 2019 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
  |   |
בית משפט השלום
מקבץ מדברי בתי המשפט על חוות דעתו המקצועית ועל עדותו של אברהם בן עזרא במהלך השנים
ערעור [באתר 183] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 370] | חצר [באתר 31] | שטח [באתר 255] | גובה [באתר 145] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 60] | סדקים [באתר 57] | שברים [באתר 71]

מומחה בית המשפט חייב להיות אובייקטיבי גם למראית עין

5 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, חייב להיות אובייקטיבי, ולהיראות אובייקטיבי. הוא חייב לגלות כל קשר בהווה או בעבר שיש או היה לו עם צד לדיון.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | מהנדס [באתר 316] | רטיבות [באתר 98] | חידות [באתר 70] | החלטה [באתר 197]

חוות דעת- ללא תוכניות

28 מרץ, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במתן עדות בבית המשפט, המומחה עלול להיחקר, על כך שלא הסתמך בחוות דעתו על מסמכים חיוניים, כגון: תוכניות עבודה, תוכניות היתר בניה, תוכניות מכר, וכיוצא בזה.
מפרט מכר [באתר 25] | אי התאמה [באתר 110] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | עמודים [באתר 163]

שיבוש המהות

6 פברואר, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
קל לו למהנדס לשבש את המהות של התקנות, בכדי לשלול ליקויים. כל מה שנדרש זה בית-משפט שלא נכנס לעובי הקורה, והתוצאה - פסק דין שגוי - על גבול ההומור.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 120] | אוורור [באתר 44] | חדר מגורים [באתר 13] | מטבח [באתר 33] | מרפסת [באתר 69] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תריס [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 45] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | רוחב [באתר 58] | שטח [באתר 255] | גובה [באתר 145] | מידות [באתר 83] | תקרה [באתר 23] | קורות [באתר 221] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 355]

ת"א 36771-02-18 גלעד מלכא נ' דור-שבח בניה ופיתוח בע"מ

28 ינואר, 2019 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מהנדס [באתר 316] | החלטה [באתר 197]

הזכות לפיצויים בגין ליקויים לדייר שמכר דירתו במהלך התביעה

24 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין חשוב בנושאי זכויות דיירים, השופטת דיאנה סלע מבית משפט השלום בחדרה, פסקה כי הדיירים שמכרו את דירתם במהלך התביעה, זכאים לפיצויים הנובעים מליקויים בדירה, כמו גם לפיצויים בגין נזק לא ממוני בעקבות הליקויים - עגמת נפש, ככל שנגרמה להם בפועל.
ערעור [באתר 183] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | שער [באתר 52] | יסודות [באתר 173] | פסק דין [באתר 355]

המומחה דן לופו נפסל כמומחה מטעם בית המשפט בגלל התנהגות פסולה

21 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שופטים רבים מכנים את המומחה שהם ממנים, כ"ידו הארוכה של בית המשפט". הביטוי בא כדי להמחיש את מעמדו האובייקטיבי של מומחה מטעם בית המשפט, ואולם, גם מומחה צד לדיון, ולמעשה כל מומחה המחבר חוות דעת מקצועית, צריך לתת חוות דעת אובייקטיבית. חוות דעת שאינה אובייקטיבית, יוצרת מצג שווא ושקרי, מצג בו גם המומחה שכתב אותה לא מאמין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מומחה צד לדיון [באתר 93] | אתיקה [באתר 42] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | מרתף [באתר 17] | יסודות [באתר 173] | קורות [באתר 221]

שלוש דוגמאות לקבלת התביעה בשלמותה

23 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדרך כלל, תביעות בגין ליקויי בניה מתקבלות באופן חלקי, ויש ויכוח לגבי השיעור הממוצע של קבלת התביעה – האם פסקי הדין מאשרים 20% מהתביעה, או פחות, או יותר – ובכמה יותר?
ערעור [באתר 183] | רום ושלח [באתר 258] | מהנדס [באתר 316] | גובה [באתר 145] | רטיבות [באתר 98] | סדקים [באתר 57] | יסודות [באתר 173] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355]

ת"א 37102-06-17 סלע נ' משהב

22 נובמבר, 2018 |
בית משפט השלום
קבועות שרברבות [באתר 45] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | רטיבות [באתר 98] | משלי [באתר 47] | פסק דין [באתר 355] | החלטה [באתר 197]

ניסוח מעורפל של התקנות מהווה כר פעולה אידיאלי לשיבוש הליכי משפט

21 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניסוח של תקנת בניה אשר אינו ברור או שנתון לפרשנויות שונות ואף נוגדות, משרת את כל מי שחותר לקבלת פסק דין שגוי, על סמך פרשנות מוטעית של התקנה.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | פרוזדור [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | רוחב [באתר 58] | מידות [באתר 83] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 355] | מדרגות [באתר 73]

הכרעה בין שניים

18 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השופט פוסק על פי בחינת עדויות המומחים ובדיקת חוות הדעת, ואין לו אמצעים נוספים מאשר להישען על המומחים במישור המקצועי, או לא להישען עליהם ככל שאמינותה של העדות אינה מניחה את דעתו.
ערעור [באתר 183] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | מהנדס [באתר 316] | קורות [באתר 221] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355]

אבטלה בישראל

6 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על האבטלה וההתמודדות עם התופעה.
רום ושלח [באתר 258] | חלון [באתר 120] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | שברים [באתר 71] | יסודות [באתר 173] | גדר [באתר 178]

חוות דעת מומחה לא נועדה לפסק דין, אלא לעמוד במבחן המציאות

3 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כבר נכתב רבות במסגרת זו כי חוות דעת מקצועית של מומחה צריכה לתת מענה בכל מקרה של ניסיון ליישומה בפועל. דברים אלו נוגדים את האג'נדה המובילה אצל מומחים רבים אשר סבורים כי חוות דעתם יכולה להיות מנותקת מהמציאות ואם ייווצר מצב שנדרש גם לבצע תיקונים על פי חוות הדעת שלהם, הם כבר ידעו מהי הדרך להתחמק מכך: "אני רק מומחה ולא מהנדס מפקח", אין לי זמן פנוי", היגרתי לחו"ל לכמה שנים", ועוד כיד הדמיון.
מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | רום ושלח [באתר 258] | מהנדס [באתר 316] | דירה [באתר 370] | סדקים [באתר 57] | עמודים [באתר 163] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 355]

המהנדסים כבר מנהלים רישוי עצמאי למבנים

29 אוקטובר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החישובים הסטטיים שנערכים לכל בניין ומתויקים במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – לא נבדקים על ידי שום גורם בהליך הרישוי הקיים במדינה.
חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 64] | מכון בקרה [באתר 9] | מהנדס [באתר 316] | אדריכל [באתר 121] | שטח [באתר 255] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 6] | חישובים סטטיים [באתר 15] | מתמטיקה [באתר 11]

מומחה לא אמור לקבוע מי הוא האחראי

21 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קל, נוח ומהיר לבית המשפט להסתמך ולהתבסס בפס דינו על כל מה שכותב בתוך חוות הדעת המקצועית מומחה מטעם בית המשפט, אך שיטה זו היא אכן נוחה ומהירה, אולם שגויה כאשר המומחה חורג מתחומי הידע שלו.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 171] | רום ושלח [באתר 258] | מהנדס [באתר 316] | חידות [באתר 70] | יסודות [באתר 173] | קורות [באתר 221] | עמודים [באתר 163] | פסק דין [באתר 355]

אכיפת פרטית של חוקי הבניה

6 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר שמגיש תביעה בגין ליקויי בניה, עושה זאת לטובת איכות המגורים, ומנקודת מוצא זו - צריך להתחשב בתביעתו, ללא קשר עם כוונתו.

זוטי דברים [באתר 6] | אוורור [באתר 44] | אי התאמה [באתר 110] | פרוזדור [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | מכון בקרה [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 122] | מהנדס [באתר 316] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 370] | אורך [באתר 94] | רוחב [באתר 58] | רטיבות [באתר 98] | יסודות [באתר 173] | פסק דין [באתר 355]

תעתועי תקינה

13 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעיתים המהנדס המתכנן מובל ע"י התקנים אל מבוי סתום.
אוורור [באתר 44] | מהנדס [באתר 316] | יסודות [באתר 173] | קורות [באתר 221]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner