תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 339 תוצאות לחיפוש שבוצע

פלט מחשב אינו חישוב סטטי

17 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פלט מחשב, אינו תחליף לחישוב סטטי. יש וועדות מקומיות לתכנון ולבניה, אשר לא בודקות מה נכלל ב"חישוב הסטטי" של הבניין, ומסתפקות בכל מה שמתקבל, ללא אבחנה. במסגרת זו, ובאווירה זו, מתכננים לא מעטים מגישים במקום חישוב סטטי כפי שנדרש להכין על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, "חלק ה': שלד הבניין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבניין" הדן בכך, פלט של מחשב.
מהנדס [באתר 339] | תקן ישראלי [באתר 49] | חישובים סטטיים [באתר 21]

אחריות מקבילה

17 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האחריות של גורמים שונים בכשלי בניין, אינה בהכרח אחריות מחולקת, כלומר, אינה - 40% מוטלת על המהנדס ו-60% מוטלת על הקבלן, או בחלוקה אחרת של אחוזים.
ערעור [באתר 192] | מהנדס [באתר 339] | קורות [באתר 234]

תיק ליקויי בניה

11 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תיק לדוגמא בנושא ליקויי בניה, אשר טופל במשרדנו.
שאלות הבהרה [באתר 64] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | מהנדס [באתר 339] | מומחה מוסכם [באתר 19] | דירה [באתר 403] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375]

ת''א 18109-12-18 שרת ואח' נ' קשת חברה לבניין בע''מ ואח'

6 ינואר, 2022 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 64] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | גובה [באתר 162] | טופס 4 [באתר 10] | שברים [באתר 75] | החלטה [באתר 211] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

מומחה בית המשפט אינו מוגבל לחוות הדעת של הצדדים

16 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט כדי לבדוק דירה או רכוש משותף, בודק את הנדרש, בדרך כלל כששתי חוות דעת נגדיות מונחות בפניו, ולעתים קרובות אף יותר משתי חוות דעת.
המומחה אינו מגשר ואינו מפשר, ועל כן שומה עליו לבדוק את הטעון בדיקה לגופו של עניין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה ניטרלי [באתר 12] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | מהנדס [באתר 339] | הרחבת חזית [באתר 9] | מומחה מוסכם [באתר 19] | דירה [באתר 403] | רכוש משותף [באתר 38] | החלטה [באתר 211]

מבנים מסוכנים

29 אוקטובר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמופיעים סדקים שלא ניתן לתקנם, והאדמה [או התקרה] רועדת - נדלקת נורה אדומה המעלה חשש ליציבות המבנה...
מכון בקרה [באתר 12] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | אורך [באתר 102] | חישובים סטטיים [באתר 21] | רצפה [באתר 69] | תקרה [באתר 26] | סדקים [באתר 63] | קורות [באתר 234]

מקור חובה חדש לבניה לפי תקן ישראלי

27 אוקטובר, 2021 |
עו"ד ענת כהן
סעיף 6 לחוק התקנים קובע, כי מכון התקנים, והוא בלבד, רשאי לקבוע מפרט, או כללים טכניים של תהליך עבודה, כתקן ישראלי.

סעיף 8 לחוק התקנים קובע, כי שר הכלכלה והתעשייה רשאי להכריז על תקן מסוים כעל תקן ישראלי רשמי.

סעיף 9(א) לחוק התקנים קובע, כי לא ייצר אדם מצרך, שמפרט שלו נקבע כתקן רשמי.
תקן ישראלי [באתר 44] | ועדה מקומית [באתר 70] | מהנדס [באתר 339] | תקן ישראלי [באתר 49] | גדר [באתר 192]

תכנון סוג חיפוי חוץ שאין לגביו תקן ישראלי

24 אוקטובר, 2021 |
עו"ד ענת כהן
תקנה 14.03(א) לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 קובעת, כי התקנת חיפוי על חזיתו של בניין או על קירותיו הפנימיים תיעשה בהתאם לתקן ישראלי, אם קיים לגבי סוג זה של חיפוי.
חלון [באתר 129] | תקן ישראלי [באתר 44] | חיפוי חוץ [באתר 16] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 403] | חישובים סטטיים [באתר 21] | יסודות [באתר 186] | קורות [באתר 234] | גדר [באתר 192]

היתר שניתן על ידי הוועדה המקומית - הוכח כשגוי ונפסל

19 אוקטובר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היתר הבניה הושג שלא כדין בדרך המקוצרת, הליך שאין לנקוט בו במצב בו התכנית כוללת הקלות, ובדיון בוועדת ערר - ההיתר בוטל...
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 70] | ועדת ערר [באתר 32] | מכון בקרה [באתר 12] | מהנדס [באתר 339] | ערר [באתר 44] | גדר [באתר 192] | החלטה [באתר 211]

מעקה זכוכית במסגרת אלומיניום המוצמד לשיש המעקה הבנוי

2 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעקה מרחף עם רווח בין מסגרת האלומיניום העוטפת את הזכוכית לבין שיש/ המעקה - מאפשר ניקוז פני המעקה הבנוי ברדת גשמים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | מעקה [באתר 72] | אי התאמה [באתר 117] | מרפסת [באתר 75] | מהנדס [באתר 339] | נדבך ראש [באתר 3] | שטח [באתר 269] | גובה [באתר 162] | פסק דין [באתר 375]

אחריות על התכנון והביצוע על פי התקנות

23 יולי, 2021
אחריות המתכננים מפורטת בתמצית בתקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה) תשע"ו - 2016, אך מבוארת לפרטים בתקנות המהנדסים והאדריכלים [רישוי וייחוד פעולות] תשכ"ז-1967.
רום ושלח [באתר 275] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | גובה [באתר 162] | חישובים סטטיים [באתר 21] | רצפה [באתר 69] | תקרה [באתר 26] | קורות [באתר 234] | גדר [באתר 192]

תכנון דירה עם תחזוקה ללא סיכונים

14 יולי, 2021 |
עו"ד ענת כהן
תכנון אדריכלי נכון של דירה צריך לכוון לכך שתחזוקה של דירה לא תהיה כרוכה בסיכונים למבצע התחזוקה.
אין הכוונה לסיכוני יום יום כמו למשל סכנת החלקה על רצפה רטובה בעת שטיפת הרצפות.
הכוונה היא לסיכונים שאינם נחשבים כחלק מסיכוניה הרגילים והסבירים של תחזוקת דירה.
הדירה אינה צריכה לכלול רכיבים שיסכנו את המשתמש בעת ביצוע התחזוקה.
נדרש כי הקונה יוכל לבצע ניקיון בדירה ללא כל חשש, בכל עת, ללא צורך באנשי מקצוע מיוחדים.
חלון [באתר 129] | חדר מגורים [באתר 15] | תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש) [באתר 1] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | דירה [באתר 403] | גובה [באתר 162] | תחזוקה [באתר 22] | רצפה [באתר 69] | תקרה [באתר 26]

אובייקטיביות ומומחיות

27 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השוואת תפקידים בין המומחים לפי סוג המינוי, וחובת האובייקטיביות של המומחים בחוות הדעת המקצועיות הנערכות על ידיהם.
מומחה צד לדיון [באתר 101] | אתיקה [באתר 45] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 403] | שברים [באתר 75] | פסק דין [באתר 375]

מבנים מסוכנים

27 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ברמת גן, בקריות, בפתח תקווה וביתר ערי הארץ – מבנים בסיכון, המהווים פצצה מתקתקת ומטים לפול; הטיפול בהם הוא רופף, וכאילו ממתינים שייפלו...
רום ושלח [באתר 275] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | גובה [באתר 162] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 186] | עמודים [באתר 178]

"אין קץ להתמחויות בתחומים שונים"

12 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
[מדברי כב' השופט, מורי לתואר שני, ד"ר גבריאל קלינג].
מהנדס [באתר 339] | משלי [באתר 52] | פסק דין [באתר 375]

מכשול בפני בית המשפט

7 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המקבל מינוי מטעם בית המשפט, עלול להכשיל ולהטעות את בית המשפט המאמץ את דבריו ובכך עלול הוא לבזות את בית המשפט ברבים.
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | אתיקה [באתר 45] | אי התאמה [באתר 117] | מהנדס [באתר 339] | מכשול [באתר 36] | אורך [באתר 102] | יסודות [באתר 186]

בושה למוסד האקדמי, וכלימה לבית המשפט על ההסמכה ועל המינוי

4 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קביעותיהם של מומחי מטעם בין המשפט - מייתרת הוראות המצויות בתקן, נוגדת היגיון בסיסי ועלולה "להזדחל" לגוף פסקי הדין - דבר שיטיל דופי בשופטים, ככל שבית המשפט יאמין למומחה שמינה.
תכנית מכר [באתר 15] | מעקה [באתר 72] | מטבח [באתר 36] | מרפסת [באתר 75] | תקן ישראלי [באתר 44] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 339] | תכנית היתר [באתר 15] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 403]

וועדה לתכנון ולבניה מוסמכת להורות על הריסת גדר שנבנתה תוך חריגה

25 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דנה בשגרת עבודתה בנושאי תכנון אולם לפעמים נושאי תכנון הם גם נושאי קניין ועל הוועדה לדון בהם.
ועדה מקומית [באתר 70] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 339] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 44] | גדר [באתר 192] | החלטה [באתר 211]

אחריותם של יועץ הקרקע ומתכנן שלד הבניין

22 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית דבר, יש לצאת נגד מומחים הממנים את עצמם לדון בשאלת האחריות, שהיא שאלה משפטית ביסודה ובעניין זה בית המשפט לא אמור להיעזר בדעתו של מומחה הנדסי. בנוסף לכך, יש לצאת נגד שופטים המטילים על המומחה המקצועי להתייחס בחוות דעתו לנושא האחריות וחלוקתה בין צדדים שונים.
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מהנדס [באתר 339] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 186] | פסק דין [באתר 375]

הפולמוס חודר למומחיות

16 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המקבל מינוי כמומחה מעם בית המשפט, לפעמים יוצא מגדרו כדי להידמות לעורכי הדין של הצדדים ולשופט, ומבטל בכך את יתרונו המקצועי כמהנדס, כאדריכל או כשמאי מקרקעין – יתרון שבזכותו מונה המומחה להיות מומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | אי התאמה [באתר 117] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | יסודות [באתר 186] | גדר [באתר 192]

לוועדה אין סמכות לטרטר את האזרח

1 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מצויה בשגרת עבודתה במגע רצוף עם ציבור מבקשי היתרי הבניה.
רום ושלח [באתר 275] | ועדה מקומית [באתר 70] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5]

ביטול המינוי של קרבצ'יק כמומחה מוסכם

18 מרץ, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהחלטת בית המשפט בת"א 13076-05-19 בולצינסקי ואח' נ' רמת הנשיא גב-ים רסקו בע"מ ואח', שופטת: אביגיל זכריה, החלטה מיום 14.03.2021, בוטל מינויו של המהנדס מיכאל קרבצ'יק כמומחה מוסכם כל הצדדים, בנסיבות כדלקמן:
אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 275] | מהנדס [באתר 339] | מומחה מוסכם [באתר 19] | פסילת מומחה [באתר 23] | מינוי מומחה [באתר 26] | קורות [באתר 234] | החלטה [באתר 211]

מומחה בית המשפט אינו מכתיב את פסק הדין

16 מרץ, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנם מומחים רבים, שנוקטים בנוהג פסול בחוות דעתם כאשר הם ממונים מטעם בית המשפט:
לגבי חלק מעלויות של תיקוני הליקויים הם מוסיפים הערה - "להכרעת בית המשפט" - ולא מסכמים עלויות אלו בסיכום הכללי של העלויות.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | מהנדס [באתר 339] | אורך [באתר 102] | שטח [באתר 269] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

פרגון לצוות המשפטי

12 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד זוכה העמל בהכנת הסיכומים, לשבחי בית המשפט, ועוד פחות מזה - במצב בו יצא מהמשפט, וחצי תאוותו בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | חלון [באתר 129] | אוורור [באתר 47] | אי התאמה [באתר 117] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | אורך [באתר 102] | רוחב [באתר 63] | שטח [באתר 269] | גובה [באתר 162] | יסודות [באתר 186] | קורות [באתר 234] | פסק דין [באתר 375]

ת''א 67099-05-18, הרצנשטיין ואח' נ' גינדי

11 פברואר, 2021 |
בית משפט השלום
מדובר בתביעה כספית, בסך של 850,000 ₪, לתשלום פיצויים בגין נזקים שונים שנגרמו לתובעים בעקבות רכישת דירה מהנתבעת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | פרשת השבוע [באתר 94] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

הנדסה, רפואה, משפטים

9 פברואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפני 65 שנה התחבטנו, כנערים, באיזה מקצוע לבחור. מ"ש ידידי, העדיף רפואה על משפטים, כי השופט שולח אנשים למאסר ואילו הרופא מרפא. לימים סיים רפואה באוניברסיטה העברית, והגיע עד לתפקיד של מנהל מחלקה בבית חולים.
רום ושלח [באתר 275] | מהנדס [באתר 339] | מידות [באתר 90] | תקרה [באתר 26] | קורות [באתר 234] | עמודים [באתר 178]

איך השתחל מקצוע מכובד ואחראי, אשר שכר בתוכו, לתחום הבניה?

20 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדובר הוא במפקח צמוד על הבניה. על פי הדין, מי שמגיש בקשה להיתר בניה מחתים את המהנדס המתכנן ואת האדריכל על טפסי-בקשה להיתר בניה, ובאותם טפסים ישנו גם מינוי על האחראי לביצוע השלד, והאחראי לביקורת. אין בטפסים אלו זכר למושג "מפקח צמוד". אין גם הגדרה התקנות או בחוק מהם כישוריו המקצועיים של מפקח צמוד.
תקופת בדק [באתר 21] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 269] | האחראי לביצוע השלד [באתר 3] | קורות [באתר 234] | גדר [באתר 192]

לפעמים בית המשפט מטיח ביקורת על מומחה ביהמ"ש

6 נובמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובית המשפט מטיח ביקורת על המומחה שמינה כמומחה מטעמו, ואין לראות בכך כאילו בית המשפט מטיח ביקורת על עצמו, כי בניגוד לאימרה המקובלת [גם על שופטים] – "מומחה בית המשפט הינו ידו הארוכה של בית המשפט", בפועל המומחה אינו חלק מבית המשפט אלא נפרד ממנו כמו כל מומחה אחר, והאמירה הנ"ל פשוט אינה נכונה.
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה ניטרלי [באתר 12] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | קורות [באתר 234] | פסק דין [באתר 375]

הכחשת עיקר הליקויים, אמורה להזיק לנתבעת

5 אוקטובר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט אמור להתייחס לפער שבין חוות דעתו של מומחה הנתבעת לבין הסכום שנפסק כפיצוי בגין הליקוים, ולפעמים דבר זה גם קורה.
מומחה צד לדיון [באתר 101] | מהנדס [באתר 339] | קורות [באתר 234]

תקנה 90 ואני

29 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא כל שינוי הוא גם שיפור; לא כל שינוי הוא לטובה. זו הסיבה שהבעתי פליאה בזמנו כשמפלגה בישראל בחרה לכנות את עצמה בתואר "שינוי" *].
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 339] | גדר [באתר 192] | החלטה [באתר 211]

אין חובה לעגן בתקן כל ליקוי בניה

17 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבעתי בעדותי בבית המשפט, את מה שקבעתי בחוות דעתי, כי "תפר" בבניין [הפרדה בין חלקי הבניין – פעולה שננקטת בדרך כלל בבניינים מוארכים במיוחד, או לפי שיקול דעת הנדסי] – צריך "לחתןך" את הבניין במישור אחד לכל הגובה [מהיסודות ועד לגג] ולכל הרוחב.
רום ושלח [באתר 275] | אי התאמה [באתר 117] | מטבח [באתר 36] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | אורך [באתר 102] | רוחב [באתר 63] | גובה [באתר 162] | סדקים [באתר 63] | שברים [באתר 75] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 186]

סכום פס"ד בגין ליקויי בנייה, גבוה מסכום התביעה

1 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין מורכב של בית המשפט המחוזי בחיפה, התייחס בית המשפט לאפשרות שסכומי התשלומים בהם זכו התובעים בגין ליקויי בנייה, יעלו על סכום התביעה.
מהנדס [באתר 339] | פסק דין [באתר 375]

מומחה אינו אחראי על דעתו המקצועית של מומחה אחר

18 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נקודת המוצא העומדת לזכותו של המומחה היא האובייקטיביות שלו ויושרו המקצועי
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 339] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 211]

החיסרון שבמחירון

5 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת הכנת חוות דעת מקצועיות על ידי מהנדסים ואדריכלים מומחים, בסופו של תיאור אי ההתאמה, מתבקש להעריך עלות ביטול אי ההתאמה או תיקון הליקוי בדרך כלשהי. בין אם מדובר במדרגות שצריך להרוס ולבנות מחדש ובין אם מדובר בבניין שלם הטעון הריסה בגלל פגם יסודי שנפל בו או בחיפוי חוץ קלוקל שמסכן את המשתמשים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | רום ושלח [באתר 275] | חיפוי חוץ [באתר 16] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | מכשול [באתר 36] | גובה [באתר 162] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 186] | קורות [באתר 234] | מדרגות [באתר 79]

המחירון אינו חזות הכול

24 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבתי המשפט המחירון הוא כמעט מקודש. מומחה שידקלם את "דקל", ייחשב, בטעות, מעמיק וחכם, במקום שטחי ולא ממוקד.
רום ושלח [באתר 275] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 269] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 192]

נזקי ביסוס

15 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בביצוע בניה על פי חישובי ביסוס נכונים המושתתים על תכונות הקרקע מצד אחד ועל העומסים המועברים אל הקרקע על ידי המבנה מצד שני, הבניין יהיה יציב ומתאים לייעודו. כסיוע היוצר מבחינה סטטוטורית תנאי הכרחי, בא תקן ביסוס 940 וקובע כללים בדבר דרישות מינימליות שאין להפר אותן בכל מקרה.
רום ושלח [באתר 275] | מהנדס [באתר 339] | שטח [באתר 269] | רטיבות [באתר 101] | יסודות [באתר 186] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

מומחה העובד ללא תכניות בידו

13 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בהנדסת מבנים הבא לסקור מצבו של מבנה, אמור להסתייע בתוכניות קונסטרוקציה ובחישובים כדי לבדוק את הרקע ההנדסי והחישובי לתכנון ולבניית הבניין. לא תמיד הדבר מסתייע בידו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מפרט מכר [באתר 27] | רום ושלח [באתר 275] | חלון [באתר 129] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 36] | מהנדס [באתר 339] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 403] | סדקים [באתר 63] | שברים [באתר 75] | פסק דין [באתר 375] | מדרגות [באתר 79]

איך מומחה קובע מחיר?

5 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה במסגרת עבודתו המקצועית צריך בדרך כלל גם לקבוע בתוך חוות דעתו גם מהן העלויות לתיקון הליקויים; כיצד ראוי להעריך זאת?
ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | קורות [באתר 234] | פסק דין [באתר 375]

השופט כמומחה

2 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בתביעה בגין ליקויי בניה יסודיים עד כדי צורך בהריסת הבניין והקמה של בניין חדש. בית המשפט ירד לעומקן של סוגיות הנדסיות - ורק כך הוצא תחת ידו פסק דין מנומק כדבעי גם מהבחינה המקצועית.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | מסעד [באתר 7] | מהנדס [באתר 339] | 466.1 [באתר 2] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 186] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375]

מדידת שטח החלון למטרת אוורור

19 מאי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין חולק כי חלון נועד לאפשר אוורור ותאורה בדירת מגורים ובמבנים אחרים, כמו גם מראות נוף ומניעת עיבוי;
בראש ובראשונה - אוורור ותאורה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה ניטרלי [באתר 12] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | רום ושלח [באתר 275] | חלון [באתר 129] | אוורור [באתר 47] | חדר שרות [באתר 27] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | שטח [באתר 269] | רצפה [באתר 69] | גדר [באתר 192] | פסק דין [באתר 375]

לא די בהתאמה לתקן הישראלי

21 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רווחת הדעה בקרב הציבור המקצועי בתחום הבניה לפיה כאשר תעודת בדיקה של מכון התקנים, המושתתת מטבע הדברים על בדיקת מדגם, נותנת תוצאה של התאמה לתקן, אז המוצר הנבדק תקין. אין הדבר כך, ולא די בהתאמה לתקן.
מעקה [באתר 72] | חלון [באתר 129] | אי התאמה [באתר 117] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | מידות [באתר 90] | אינדוקציה [באתר 2]

תקיפת מומחה, דרך הצגת שאלות הבהרה

29 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט מעביר את חוות דעתו לצדדים לדיון, מן הסתם קורה שצד מסוים נפגע מקביעותיו, אך אותו צד שנפגע לא כבול בצעדיו בדרך למיצוי זכויותיו: לכל צד יש דרכים להשיג על קביעותיו של המומחה.
שאלות הבהרה [באתר 64] | חקירת מומחה [באתר 18] | אתיקה [באתר 45] | מעקה [באתר 72] | מהנדס [באתר 339] | מרתף [באתר 16] | קורות [באתר 234] | גדר [באתר 192] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

מעוולה לא תצמח עילה

7 פברואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שבנה ללא היתר, לא אמור להרוויח מכך כאשר באים לשקול הריסה.
ערעור [באתר 192] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 70] | מהנדס [באתר 339] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 269] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 375]

תכנית מתאר נקודתית

31 ינואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תכנית מתאר נקודתית, מקומית, מוגבלת, מזערית, עלולה להתוות דרך ולהשפיע [לטוב או לרע] על מתחם עירוני רחב.
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 70] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | תכנית מתאר [באתר 22] | חניה [באתר 39] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 269]

השגה על חוות דעתו של מומחה מוסכם

8 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנאמר בחוות דעתו של מומחה מוסכם, אינם תחליף לפסק דין, ולצדדים לדיון יש רשות להשיג על דבריו.
ערעור [באתר 192] | שאלות הבהרה [באתר 64] | מהנדס [באתר 339] | מומחה מוסכם [באתר 19] | משלי [באתר 52] | פרשת השבוע [באתר 94] | רש"י [באתר 4] | פסק דין [באתר 375] | החלטה [באתר 211]

דלת חוסמת מעבר

21 אוקטובר, 2019
דיון בליקוי של חסימת פרוזדור או מעבר, על ידי דלת במהלך פתיחתה בתוך דירה, אף על פי שאין בכך אי התאמה לתקנות או לתקני בניה.
ערעור [באתר 192] | מומחה ביהמ"ש [באתר 186] | מומחה צד לדיון [באתר 101] | תכנית מכר [באתר 15] | דלת כניסה [באתר 26] | אי התאמה [באתר 117] | פרוזדור [באתר 28] | חדר שרות [באתר 27] | מהנדס [באתר 339] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 403] | רוחב [באתר 63] | שטח [באתר 269] | גובה [באתר 162] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375]

כיצד יתנהל מומחה מטעם בית המשפט?

29 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחדרה מלמדנו מה מותר, ובעיקר - מה אסור, למומחה לעשות.
מומחה ניטרלי [באתר 12] | מהנדס [באתר 339] | שטח [באתר 269] | יסודות [באתר 186] | החלטה [באתר 211]

הדייר הקפדן, וחוות דעתי המקצועית

20 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האיזון בין ליקוי שהדייר כלל אינו מודע לו לבין ליקוי מדומה אשר נוצר בראשו של "הדייר הקפדן".
רום ושלח [באתר 275] | ריצוף וחיפוי [באתר 130] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | פיזיקה [באתר 5] | שקיעת יסודות [באתר 15]

בית המשפט מצר צעדיהם של תובעים

3 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בת"א 13353-08-16 סיני באטאס נ' ג' קשת חברה לבניין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, תיק רגיל של ליקויי בניה, בית המשפט אישר חלק משמעותי מהליקויים הנטענים, אך לא בכך הדיון, אלא באמירה של בית המשפט הבאה לכאורה לצמצם זכויותיהם של ציבור רוכשי הדירות ואף לפגוע באיכות המגורים בישראל, כפי שיובהר להלן.
אי התאמה [באתר 117] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 339] | דירה [באתר 403] | עמודים [באתר 178] | פסק דין [באתר 375]

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.
מעקה [באתר 72] | אי התאמה [באתר 117] | סלון [באתר 33] | תקן ישראלי [באתר 44] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מהנדס [באתר 339] | אדריכל [באתר 126] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 403] | רצפה [באתר 69] | חידות [באתר 76]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner