תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 330 תוצאות לחיפוש שבוצע

שיבוש המהות

6 פברואר, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
קל לו למהנדס לשבש את המהות של התקנות, בכדי לשלול ליקויים. כל מה שנדרש זה בית-משפט שלא נכנס לעובי הקורה, והתוצאה - פסק דין שגוי - על גבול ההומור.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מעקה [באתר 67] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 72] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 26] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | תריס [באתר 32] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 36771-02-18 גלעד מלכא נ' דור-שבח בניה ופיתוח בע"מ

28 ינואר, 2019 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | החלטה [באתר 205]

הזכות לפיצויים בגין ליקויים לדייר שמכר דירתו במהלך התביעה

24 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין חשוב בנושאי זכויות דיירים, השופטת דיאנה סלע מבית משפט השלום בחדרה, פסקה כי הדיירים שמכרו את דירתם במהלך התביעה, זכאים לפיצויים הנובעים מליקויים בדירה, כמו גם לפיצויים בגין נזק לא ממוני בעקבות הליקויים - עגמת נפש, ככל שנגרמה להם בפועל.
ערעור [באתר 188] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שער [באתר 52] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367]

המומחה דן לופו נפסל כמומחה מטעם בית המשפט בגלל התנהגות פסולה

21 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שופטים רבים מכנים את המומחה שהם ממנים, כ"ידו הארוכה של בית המשפט". הביטוי בא כדי להמחיש את מעמדו האובייקטיבי של מומחה מטעם בית המשפט, ואולם, גם מומחה צד לדיון, ולמעשה כל מומחה המחבר חוות דעת מקצועית, צריך לתת חוות דעת אובייקטיבית. חוות דעת שאינה אובייקטיבית, יוצרת מצג שווא ושקרי, מצג בו גם המומחה שכתב אותה לא מאמין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מרתף [באתר 16] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227]

שלוש דוגמאות לקבלת התביעה בשלמותה

23 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדרך כלל, תביעות בגין ליקויי בניה מתקבלות באופן חלקי, ויש ויכוח לגבי השיעור הממוצע של קבלת התביעה – האם פסקי הדין מאשרים 20% מהתביעה, או פחות, או יותר – ובכמה יותר?
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | גובה [באתר 155] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 37102-06-17 סלע נ' משהב

22 נובמבר, 2018 |
בית משפט השלום
קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ניסוח מעורפל של התקנות מהווה כר פעולה אידיאלי לשיבוש הליכי משפט

21 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניסוח של תקנת בניה אשר אינו ברור או שנתון לפרשנויות שונות ואף נוגדות, משרת את כל מי שחותר לקבלת פסק דין שגוי, על סמך פרשנות מוטעית של התקנה.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | פרוזדור [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 60] | מידות [באתר 87] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

הכרעה בין שניים

18 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השופט פוסק על פי בחינת עדויות המומחים ובדיקת חוות הדעת, ואין לו אמצעים נוספים מאשר להישען על המומחים במישור המקצועי, או לא להישען עליהם ככל שאמינותה של העדות אינה מניחה את דעתו.
ערעור [באתר 188] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

אבטלה בישראל

6 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על האבטלה וההתמודדות עם התופעה.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 182] | גדר [באתר 188]

חוות דעת מומחה לא נועדה לפסק דין, אלא לעמוד במבחן המציאות

3 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כבר נכתב רבות במסגרת זו כי חוות דעת מקצועית של מומחה צריכה לתת מענה בכל מקרה של ניסיון ליישומה בפועל. דברים אלו נוגדים את האג'נדה המובילה אצל מומחים רבים אשר סבורים כי חוות דעתם יכולה להיות מנותקת מהמציאות ואם ייווצר מצב שנדרש גם לבצע תיקונים על פי חוות הדעת שלהם, הם כבר ידעו מהי הדרך להתחמק מכך: "אני רק מומחה ולא מהנדס מפקח", אין לי זמן פנוי", היגרתי לחו"ל לכמה שנים", ועוד כיד הדמיון.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | סדקים [באתר 61] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

המהנדסים כבר מנהלים רישוי עצמאי למבנים

29 אוקטובר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החישובים הסטטיים שנערכים לכל בניין ומתויקים במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – לא נבדקים על ידי שום גורם בהליך הרישוי הקיים במדינה.
חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | מכון בקרה [באתר 10] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 264] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 7] | חישובים סטטיים [באתר 17] | מתמטיקה [באתר 13]

מומחה לא אמור לקבוע מי הוא האחראי

21 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קל, נוח ומהיר לבית המשפט להסתמך ולהתבסס בפס דינו על כל מה שכותב בתוך חוות הדעת המקצועית מומחה מטעם בית המשפט, אך שיטה זו היא אכן נוחה ומהירה, אולם שגויה כאשר המומחה חורג מתחומי הידע שלו.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

אכיפת פרטית של חוקי הבניה

6 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דייר שמגיש תביעה בגין ליקויי בניה, עושה זאת לטובת איכות המגורים, ומנקודת מוצא זו - צריך להתחשב בתביעתו, ללא קשר עם כוונתו.

זוטי דברים [באתר 6] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | פרוזדור [באתר 27] | מרפסת [באתר 72] | מכון בקרה [באתר 10] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | רטיבות [באתר 100] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367]

תעתועי תקינה

13 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעיתים המהנדס המתכנן מובל ע"י התקנים אל מבוי סתום.
אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 330] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227]

חיפויי פסיפס בבנייני מגורים

13 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין של בית המשפט העליון בתיק כרמלה דרור מחזק את זכויות הדיירים בעניין חיפויי פסיפס חיצוניים בבניין הנושרים מהבניין כעבור שנים רבות לאחר קבלת הבניין.
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

רע"א 1769/18 אלעד ישראל מגורים בע"מ וא' נ' כרמלה דרור ואח'

12 אוגוסט, 2018 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 52] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

בטיחות הציבור ושיפור איכות הבניה

3 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקיר התומך שהתמוטט, תפקידה של הביקורת ההנדסית על הבניה והיוצר אפרים קישון, ממציא מדינת פרטאצ'יה.
מהנדס [באתר 330] | חצר [באתר 33] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 155] | חישובים סטטיים [באתר 17] | קורות [באתר 227]

סטטיסטיקה?!

24 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קיים נוהג מגונה להציג נתונים סטטיסטיים, של כמות ליקויי בניה ואי התאמות שמתקבלho בבית המשפט, או - להשוות התביעות - לבין התוצאות של פסקי דין כפי שהן מתקבלות במונחים כספיים. ראשית דבר, בדרך כלל בהשוואות מסוג זה מדלגים על עלויות ביצוע התיקונים כתוצאה מהפעולה המשפטית - בפועל, כמו גם על נושאי ליקויי בניה שנדחים על ידי בית המשפט בשל סיבות שאינן קשורות לחוות הדעת.
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | יסודות [באתר 182] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

קריטריונים לסיווג מבנים

10 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהם הקריטריונים לסיווג מבנים כמבנים פשוטים או מורכבים - ומה דינו של מבנה שתכנונו האדריכלי ממש פשוט אך תכנונו ההנדסי מורכב, כמו קיר תומך שגובהו 10 מ'?
רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | תכנית בינוי [באתר 3] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | רצפה [באתר 65] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]

מהי תכסית?

1 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ערר של וועדת ערר מחוזית תרם להבהרת המושג "תכסית", ולאופן חישוב שטח התכסית במגרש.
רום ושלח [באתר 271] | מרפסת [באתר 72] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | חניה [באתר 37] | שטח [באתר 264] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 43] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205] | תכסית [באתר 1]

ת"א 42363-09-17 שושני נ' מגדל חברה לביטוח
לפסק הדין 42363-09-17 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

13 יוני, 2018 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 330] | החלטה [באתר 205]

ת"א 42816-04-15 שטיינר ואח' נ' קבוצת א. דורי בע"מ

4 יוני, 2018 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 98] | תקופת בדק [באתר 21] | חדר שינה [באתר 13] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | שברים [באתר 74] | פסק דין [באתר 367] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

מומחה - אחראי על חוות דעתו

29 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה, לרבות מומחה מטעם בית המשפט, אינו חסין מפני תביעה על רשלנות במתן חוות דעת שגויה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | סדקים [באתר 61] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

העדפת העניין המהותי על פני הנוהל

3 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
גם בשלבים המאוחרים של הניהול הדיוני, ואפילו לאחר עדותו של מומחה בית המשפט, ראוי לאפשר לצד לדיון לבצע בדיקה על ידי מעבדה מאושרת, ככל שבדיקה זו עשויה לסייע לחקר האמת, במיוחד במצב בו מדובר במניעת סיכון בטיחותי.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | בית משותף [באתר 52] | ועד הבית [באתר 11] | משלי [באתר 51] | החלטה [באתר 205]

טרגדיות בטבע

27 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעת לעת הציבור במדינה נחרד נוכח אסון של חובבי טיולים בחיק הטבע שנשרו ממרומי צוקים אל התהום וקיפחו חייהם, או כפי שאירע לאחרונה – צעירים שנסחפו למוות.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | מהנדס [באתר 330] | מכשול [באתר 34] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

חוות דעת מומחה לא תכלול קביעות משפטיות

18 מרץ, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעתו של מומחה אינה אמורה לכלול הכרעות משפטיות ובכך לכבול את בית המשפט לקונספציה משפטית שאולי היא שגויה, כי המומחה אינו משפטן ולא בזכות הידע המשפטי שלו הוא מונה לתפקידו כמומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 52] | גדר [באתר 188]

הביקורת חושפת רדידות בית המשפט

15 מרץ, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בפסק דין, באמירה ביקורתית של בית המשפט כלפי ניפוח תביעה, ובשגיאה בהבנת ההוראות למתקני תברואה (הל"ת)
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מרחב שימוש [באתר 9] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

שטח הפתח

13 מרץ, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
על פי התקנות, את גודל החלון מודדים לפי "מידות הבנייה המינימליות", להבדיל מ'סתם' "מידות בנייה". הערעור אשר נסוב על דיוק זה - התקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השופט ד"ר מנחם רניאל.
ערעור [באתר 188] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 72] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

היכן הצדק?

1 מרץ, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היכל הצדק במדינת ישראל הוא בית המשפט, ולעתים מי שבא בשעריו ויוצא נפגע שואל ותוהה - "היכן הצדק?"
אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | שער [באתר 52] | פרשת השבוע [באתר 92] | יסודות [באתר 182]

התקנות, התקנים והמפרט - אינם חזות הכול

22 פברואר, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
ראוי להתחיל מאמר זה בדבריו של השופט צבי א' טל בת"א 469/88 זעפרני ואח' נ' רמט בע"מ, בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר מדברים בעד עצמם: "לא הכול ניתן להיכתב ושום תקנות ושום מיפרטים טכניים אינם מסוגלים לפרוט הכול" [מובא בספר "עדות מומחה" מאת ד"ר א' בן עזרא, בהוצאת "שי" מהדורת תשס"ב, עמ' 505].
מפרט מכר [באתר 25] | תכנית מכר [באתר 13] | חלון [באתר 124] | פרוזדור [באתר 27] | חדר רחצה [באתר 29] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | רצפה [באתר 65]

עדות מומחה ההופכת לעדות רגילה

16 פברואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש לדעת כי על פי תקנות האתיקה הכתובות כמו גם על פי אלה שאינן כתובות והן חייבות להיות בתודעת כל מהנדס מומחה, קיימת חובת הנאמנות למקצוע בצד חובת הנאמנות למזמין, וכאשר יש התנגשות בין שתי חובות אלו, המהנדס המומחה אינו יכול לתת חוות דעת. עליו לסרב לחוות דעתו כדי שלא ייפגע לקוחו, וכדי שלא תינתן חוות דעת שקרית.
עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | קורות [באתר 227]

המומחה אינו על תקן של משפטן

14 פברואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעתו של מומחה, אינה אמורה לכלול הכרעות משפטיות ובכך לכבול את בית המשפט לקונספציה משפטית שאולי היא שגויה, כי המומחה אינו משפטן ולא בזכות הידע המשפטי שלו הוא מונה לתפקידו כמומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מהנדס [באתר 330] | משלי [באתר 51] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ת"א 44514-05-15 כהן נ' י.ב.זיו נכסים

14 פברואר, 2018 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 25] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | גג רעפים [באתר 5] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | חניה [באתר 37] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | תקרה [באתר 25] | סדקים [באתר 61] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ע"א 64733-12-16 דרור ואח' נ' פריצקר יזמות בע"מ ואח'

31 ינואר, 2018 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 52] | רטיבות [באתר 100] | התיישנות [באתר 20] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

תכנון לפי התקנים

28 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם די להיצמד לדרישות התקנים, וכן, מהו "תקן מחמיר"?
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | גובה [באתר 155] | שברים [באתר 74] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | מדרגות [באתר 77]

הונאה מקצועית

15 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהנדס צריך להתייחס למבנה - כהווייתו של המבנה, מבלי שיבלבלו אותו בהתייחסות זו, נסיבות מסביב ושיקולים זרים. זה לא תמיד קורה.

מהנדס [באתר 330] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

יד קלה על ההדק

2 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההצעה היא להגביל את שליטת המשטרה על האזרחים, תוך הרחבת האחריות האישית של כל אזרח בכל עניין
רום ושלח [באתר 271] | מרפסת [באתר 72] | ועדה מקומית [באתר 68] | מכון בקרה [באתר 10] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | חישובים סטטיים [באתר 17] | מתמטיקה [באתר 13] | יסודות [באתר 182]

יובל של עשייה בהנדסה בנאית

30 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השבוע התכנסו עשרות בוגרי הטכניון, הפקולטה להנדסה בנאית [כשמה אז], וחגגו יובל
מהנדס [באתר 330] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 155]

דירות ב"מחיר למשתכן"

17 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחרי רכישת הדירה ב"מחיר למשתכן", שהוא מחיר נמוך ואטרקטיבי, צריך לחשוב גם על איכות הבניה בכלל ואיכות המגורים בפרט ולבצע בדיקת הדירה בעיני מומחה.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 72] | מכון בקרה [באתר 10] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רטיבות [באתר 100]

טעות לעולם חוזרת

12 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בנצרת העתיק את קביעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה ואימץ אותה, מבלי להבין כי גלומה בקביעה הנכונה - סתירה בסיסית עם תוכן פסק הדין, שכן, בית המשפט המחוזי בחיפה קבע הלכה נבונה, אולם בבואו לפסוק דינו – הפר את ההלכה אשר קבע
מומחה צד לדיון [באתר 98] | תקופת אחריות [באתר 17] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | בית משותף [באתר 52] | חישובים סטטיים [באתר 17] | משלי [באתר 51] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

הפוסל במומו

6 דצמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
לעת הסיכומים, הנתבעות בגין ליקויי בנייה מבקשות לצמצם את ההחזר הכספי בגין הוצאות המומחים, הנתבעים במסגרת ההליך, לפי היחס שבין סכום חוות דעת מומחה התובעים לחוות דעת מומחה בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | פרוזדור [באתר 27] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | רוחב [באתר 60] | שער [באתר 52] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367]

חוות דעת מקצועית אינה תוכנית עבודה

5 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רמת הפירוט בחוות דעת מקצועית, היא מוגבלת, וכאשר מצוין בה ליקוי בניה – יסתפק המומחה בתיאור כללי של הליקוי, הוכחת קיומו ובהערכת תיקונו.
חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מעקה [באתר 67] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 264] | חישובים סטטיים [באתר 17] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

התנהגות מומחה המתמנה על ידי בית המשפט

2 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אכן, המומחה המקבל מינוי כמומחה מטעם בית המשפט, מחשיב את עצמו כמורם מעם, וגרוע מזה, לפעמים גם הצדדים לדיון מתייחסים אליו כאילו הוא עם הילת מלאך מעל ראשו, ונזהרים בכבודו תוך הרעפת חנופה פאתטית.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | הרחבת חזית [באתר 8] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

דלתות פנים בחדרים רטובים

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדרים רטובים בדירת מגורים, או בכל מבנה בעל ייעוד אחר [כגון: משרדים, מבני ציבור וכיוצא בזה] הם חדרים הכוללים בתוכם כלים סניטריים וצנרת מים (לרבות דלוחין וביוב).
דלת פנימית בדירה אשר מתאימה לחדר שינה, לא תתאים בהכרח לחדר רחצה או לחדר כביסה, בגלל תנאי הרטיבות (מים ואדי מים) השוררים בחדרים אלו.
שאלות הבהרה [באתר 61] | סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 13] | מטבח [באתר 35] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | 1555.3 [באתר 9] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]

חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

14 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין בעקבות ליקוי של חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 40] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | 1555.3 [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | פסק דין [באתר 367]

תארים אקדמיים - חוקיות, הכרה, הערכה

10 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה אי-בהירות בנושא התארים האקדמיים, ואי-בהירות זו מנוצלת על ידי כמה עיתונאים להשתלח במי שאינו הולך בתלם האקדמי, באמצעות: FAKE NEWS
מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | החלטה [באתר 205]

מינוי מומחה נוסף

30 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית ייאמר כי הסוגיה שבכותרת שנויה במחלוקת. יש שופטים הממנים מומחה נוסף על זה הקיים מטעם בית המשפט, בקלות יתירה, ויש אחרים המקפידים למצות את האפשרויות בלעדי מינויו של מומחה נוסף.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 36155-06-13 סיון ודורי טל נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ

30 אוקטובר, 2017 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מהנדס [באתר 330] | הרחבת חזית [באתר 8] | מומחה מוסכם [באתר 17] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 155] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

התנגדות לתמ"א 38 שהתקבלה

16 אוקטובר, 2017 |
אדריכלית שירה בן עזרא
לעיתים אנו נתקלים במודעות פרסום בנושא בנייה חדשה בשכונה, על גבי שילוט המוצב ברחוב, או על גבי גליון המגזין המקומי. מאמר זה ידגיש את חשיבות תשומת הלב שלנו למידע מסוג זה, שיכול להיות קריטי עד כדי שינוי אורח חייכם כתושבים וכשכנים.
מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | תכנית מתאר [באתר 22] | חידות [באתר 76] | החלטה [באתר 205]

התקן - תנאי הכרחי שאינו מספיק

11 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שעוסק בתכנון מבנים, יודע כי לא די בתכנון על פי התקנים כדי ליצור מבנה ראוי ובטוח לשימוש. התקנים משתנים, ואילו שינויים בהתנהגות ובהתנהלות אנשים – לא קיימים או ששינויים אלה מתקיימים בקצב איטי שאינו משפיע על כללי התכנון.
אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 72] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 65] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner