תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 330 תוצאות לחיפוש שבוצע

בית משפט השלום דחה פרשנות רפי גיל בנושא בטיחותי

9 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בירושלים דחה טענות מומחים [דוד אופיר ורפאל גיל] בנושא בטיחותי ותרם בכך נדבך לאיכות הבניה.
מעקה [באתר 67] | חלון [באתר 124] | מהנדס [באתר 330] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | חידות [באתר 76] | שברים [באתר 74] | גדר [באתר 188] | מדרגות [באתר 77]

איש השנה, כל שנה: שופטי בית משפט השלום

24 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"לבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו ה’. רוכבי אתונות, יושבי על מדין" [מתוך שירת דבורה, שופטים, ה’ ט’].
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | חלון [באתר 124] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

הרכב השופטים: יוסף מרגלית, מלכיאל סלוצקי, חנוך אריאל, אשר ישב בערעורים בבית המשפט המחוזי בחיפה

19 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התחום של זכויות הדיירים – ציבור רכושי הדירות, היה ירוד ומוזנח במשך שנים רבות, בגלל מודעות נמוכה לנושא התכנון והבניה, והישענות ללא בדיקה אחר כל אישור של רשות רישוי עירונית. בחלק השני של המאה העשרים, הייתה מקובלת חזקה לפיה מה שאושר על ידי הוועדה לתכנון ולבניה או על ידי משרד מהנדס העיר – הוא נחשב לנכון וראוי הוא, ובכך ניתנה מראש עדיפות לכל מוצא פי הרשות, ביחס לטענות נגדיות בדבר פגמים וליקויים, בבניינים אשר קיבלו היתר בניה.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 389] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

הליכי שימור והריסת מבנים

10 ספטמבר, 2017 |
אדריכלית שירה בן עזרא
נושא שימור מבנים ואתרים היסטוריים, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתכנון עירוני ומהתהוות המרחב הציבורי, מתבסס ותופס מקום של כבוד בשנים האחרונות גם במדינת ישראל. מדינת ישראל רוויה באתרים היסטוריים, פיסות היסטוריה שמנציחות עבר ומורשת משותפים, חלקם מהמאה האחרונה - אשר חשובים לא פחות מאשר מצאים ארכיאולוגיים בני אלפי שנים, בערכם ובתרומתם למדינה, למרחב הציבורי, ולתחושת השייכות של האדם למקום, לקהילה ולמורשת.
רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | תכנית היתר [באתר 14]

בית המיועד להריסה

24 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בקלות קובע מומחה, כי בית מגורים אשר תוכנן ע"י מהנדסים מורשים, נבנה ע"י קבלן רשום, ואף קיבל טופס 4 ואישור אכלוס- דינו להריסה, בגלל סדקים שנתגלו בו, או מכל סיבה הנדסית אחרת.
מדובר בהחלטה כבדת משקל, גורלית ומשמעותית גם מבחינה כלכלית.
מומחה זהיר, יימנע מלהחליט החלטה על הצורך בהריסת המבנה מחמת הזהירות- האומנם?!
שמא החלטה שלא להרוס את הבית- היא החלטה משמעותית לא פחות?!
אי התאמה [באתר 113] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 264] | טופס 4 [באתר 9] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

מומחה לא אובייקטיבי בעליל

20 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת העבודה המקצועית במשרדינו, אנו נתקלים לא אחת בחוות דעת של מומחים, לרבות מטעם בית המשפט, הפורשים משנתם כהקדמה לחוות דעתם, ומביעים התנגדות מנומקת או הסתייגות מהוראות מחייבות, מתקנות ומתקנים.
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 72] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188]

המומחיות כמקצוע

11 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אדם הופך להיות מומחה בתחומו, לאור זאת שהוא בעל ידע מקצועי משכמו ומעלה ביחס לעמיתיו למקצוע.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | פיזיקה [באתר 5] | פסילת מומחה [באתר 23]

בית המשפט פוגע באיכות הבניה

6 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בידי בתי המשפט במדינת ישראל, הכוח והאפשרות למגר כליל את נזקי הבניה ולהעמיד את איכות הבניה בישראל על רמה גבוהה. לרוב, בית המשפט מחמיץ את ההזדמנות הנקרית לידו ופוגע בענף הבניה
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 65] | פסק דין [באתר 367]

ת"א 9265-03-13 קמחזי נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

30 יולי, 2017 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | שער [באתר 52] | פסק דין [באתר 367]

FAKE REGULATIONS

7 יולי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המושג FAKE NEWS הוטבע בלשון [בכל העולם] על ידי נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ, אחרי שבשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת הקדימו אותו בגיליונות ביטאון "הטכנאי הצעיר" תחת השם – "תעתועים ותרמיות בשם המדע".
תכנית מכר [באתר 13] | רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | מתמטיקה [באתר 13] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 227] | מדרגות [באתר 77]

נזקי מומחים

16 יוני, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן הנתבע בתביעת ליקויי בנייה המבוססת על חוות דעתו של מהנדס מומחה, נוהג כחלק מכתב הגנתו לצרף חוות דעת נגדית של מהנדס מומחה מטעמו.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 264] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

שכר טרחה בגין תשובות לשאלות הבהרה

7 יוני, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם מומחה מטעם בית המשפט זכאי לשכר טרחה כאשר הוא מתבקש על ידי צד לדיון להבהיר את חוות דעתו?
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

אדן חלון שלא חודר לקיר בצדדים

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
איטום הדירה והבית צריך להתבצע כבר בשלב התכנון, טרם בניה, כך שהטענה כי רק מבחן התוצאה ילמד האם האיטום תקין אם לאו - היא טענה בלתי מקצועית ואין לקבלה. אגב, טענה זו מקובלת ביותר בקרב שורה ארוכה של מומחים [בעיקר מטעם בית המשפט], ככל שמטרתם היא לבטל טענות על ליקויי איטום.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | חדר שינה [באתר 13] | מרפסת [באתר 72] | תריס [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 182]

ביקורת בית המשפט על עד מומחה ומגבלותיה

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשבית המשפט פוסל חוות דעת מקצועית בטענה כי לא נערכו על ידי המומחה בדיקות קרקע, או שלא בוצעו על ידי המומחה מטלות אחרות, אשר לדעת בית המשפט הן חיוניות כחלק עיקרי מחוות הדעת - יש לבדוק היטב, מי התרשל כאן,
השופט או המומחה
עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | מרפסת [באתר 72] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 65] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174]

כשמומחה מפגין ידידות מופרזת כלפי צד לדיון

15 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה ע"י בית המשפט, צריך להתנהג באובייקטיביות במהלך מגעיו עם הצדדים לדיון, ולא להפגין אהדה יתירה כלפי צד א' וסלידה מהצד הנגדי.
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | מרתף [באתר 16] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

החלפת ריצוף מלאה כשאין אריחים תואמי גוון

14 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר אין להשיג אריחי ריצוף תואמים ודרוש לבצע תיקונים בריצוף, לפעמים הפתרון המתבקש הוא החלפה מלאה של הריצוף כדי שלא ייוותרו הבדלי גוון בריצוף המוגמר, פגם ואי התאמה לתקנים, בעקבות התיקונים המבוצעים באותו ריצוף.

שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אי התאמה [באתר 113] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | פרוזדור [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | בית משותף [באתר 52] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

עמית זיו העריך את הליקויים ב 3800 ₪ - ביהמ"ש פסק מעל פי 10

8 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש לבדוק טרם הסכמה למינוי מומחה מטעם בית המשפט - מהן דעותיו במקצועיות באשר לקציבת עלויות לתיקון הליקויים בנכס ומהן הערכותיו השמאיות באשר לירידת ערך.
ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

ערר 403/16/41 שטודינר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשל"צ

3 מאי, 2017 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מרתף [באתר 16] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | טופס 4 [באתר 9] | ערר [באתר 43] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

מומחה מטעם בית המשפט אינו אמור לשאוב מהצדדים מסמכים

2 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, צריך להיות נאמן בקפדנות לכתב המינוי ואם לא רשום בו כי הוא מוסמך לקבל מסמכים שונים – עליו להימנע מלקבלם.
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | הרחבת חזית [באתר 8] | שער [באתר 52] | משלי [באתר 51] | החלטה [באתר 205]

תחזית: הבניינים שנבנו לפי תמ"א 38 יקרסו ברעידת אדמה

18 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התחזית שלי היא כי בניינים אשר נבנו על פי תמ"א 38 בשיטת הוספת קומות וחיזוק הבניין המקורי, יהיו הראשונים שייפגעו במקרה של רעידת אדמה משמעותית, ויסתבר בדיעבד כי התוכנית לא תרמה דבר לבטיחות המבנים, אלא רק שינתה את התכנון האורבאני בסביבה העירונית, ולא לטובה.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | מידות [באתר 87] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]

חלון נועד למעבר אוויר ואור, ולא למסגור תמונת נוף

9 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
זכוכית במסגרת אינה מעבירה אוויר לדירה ולכן אינה יכולה להיחשב כחלק משטח החלון. חלון זז דו אגפי, המכונה "כנף על כנף" הבנוי בצורה שתמיד חציו סגור ואטום לחדירה אוויר לדירה, לא יימדד לפי שטח תיאורטי אלא לפי שטח מעבר אוויר מרבי לדירה - כאשר שני האגפים באותו צד, אחד סגור ואחד פתוח לרווחה ומקביל לאגף הקודם.
ערעור [באתר 188] | חלון [באתר 124] | אוורור [באתר 46] | חדר מגורים [באתר 15] | מרפסת [באתר 72] | חדר שרות [באתר 26] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | רצפה [באתר 65] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

עיריית חלם

7 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפתח תקווה, לטענת משרד מהנדס העיר, תוכנן בניין מגורים ברחוב קיש מספר 3 בן 4 קומות. היזמית, שהיא עורכת דין במקצועה, הוסיפה עוד 3 קומות, כך סתם...?
מעקה [באתר 67] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | גובה [באתר 155] | טופס 4 [באתר 9] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227]

מעורבות–יתר מלמדת על בעיית אמינות

26 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה צריך לתת חוות דעת אובייקטיבית וחסרת פניות, ולא לנטות, על חשבון האמת המקצועית, לטובת הצד לדיון שמשלם את שכרו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה ניטרלי [באתר 11] | עד מומחה [באתר 29] | מטבח [באתר 35] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מישוריות [באתר 4] | גדר [באתר 188]

האחריות אינה מעניינו של המומחה

25 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש לדעת כי האחריות ונושאים רבים אחרים אינם עניין למומחה לענות בו אלא לבית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367]

המהנדס דן אורמן נתבע כמומחה בית המשפט

22 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שמתמנה כמומחה מטעם בית המשפט, אחראי כלפי הצדדים לדיון, אשר עלולים להיפגע בגלל חוות דעת מקצועית שגויה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 227]

מומחה בית המשפט לא כותב את פסק הדין

12 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שלושה שופטים ישבו על - המדוכה בערכאת ערעור, בבית המשפט המחוזי בחיפה, והוציאו תחת ידם הנחיה והתוויית דרך לשופטים אחרים, במסגרת פסק דין חשוב המהווה בסיס ואסמכתא למאות ולאלפי כתבי טענות בנושא המומחיות, ו"מככב" בסיכומים ובפסקי דין רבים בתחום התכנון והבניה, ליקויי בניה, מומחים וחוות דעת ונושאים קרובים.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

הטעית בית המשפט בחוות דעת הנדסית

2 פברואר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
לפני שפוסלים ליקוי בטענה כי התקנה נכנסה לתוקף לאחר בניית הבית, מומלץ לבדוק מה נוסחה של התקנה שקדמה לה. לעיתים השינוי הוא חסר חשיבות, והטענה כי התקנה לא חלה - היא הטעיה.
מומחה צד לדיון [באתר 98] | סלון [באתר 33] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | רטיבות [באתר 100] | שקיעת יסודות [באתר 15]

חוות דעתו הראשונה של המומחה יוסף לזר לא התקבלה ע"י ביהמ"ש

1 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לו לא היה יורד גשם לאחר הגשת הסיכומים [ברגע האחרון] ובעטיו חדרה רטיבות לדירה אחרי שמומחה בית המשפט קבע כי לא תחדור רטיבות וכי סימני הרטיבות מעידים על רטיבות-עבר, לא הייתה מוגשת בקשה לבית המשפט לחייב את המומחה יוסף לזר לבדוק את הדירה שנית. הבדיקה האחרונה גרמה לשינוי ב- 180 מעלות של חוות הדעת.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | בית משותף [באתר 52] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

הריסת הבניין ובנייה מחדש – לא על פי עובי הסדקים

30 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם עוביים של הסדקים מהווה את המדד העיקרי לנזק שנגרם למבנה, כפי שאפשר להבין מטבלה מס' 1 בתקן 940.1? או שמא יתכן כי גם כאשר הסדקים מינוריים - המבנה נמצא בסכנה וטעון הריסה ובניה מחדש?
חלון [באתר 124] | תקן ישראלי [באתר 40] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | רוחב [באתר 60] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

דעתם של המהנדסים רפי גיל ויצחק חיט לא התקבלה

9 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דחיית דעתם של מומחה הנתבעת ומומחה בית המשפט תוך העדפת דעתו של מומחה התביעה בנושא רטיבות ואיטום.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מטבח [באתר 35] | מרפסת [באתר 72] | חדר רחצה [באתר 29] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | מדרגות [באתר 77]

תכסיסים פסולים

8 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעמדו של מומחה בית המשפט; תכסיסים בהן נוקטים מומחים למען נותני שכרם, והתייחסות בית המשפט לכך.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | חידות [באתר 76] | החלטה [באתר 205]

"אין ליקוי"

2 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, בודק את חוות דעת הצדדים וצריך לחוות דעה משלו בכל המחלוקות המקצועיות. קיים נוהג בקרב מומחים מטעם בית המשפט להתנהל בעבודתם המקצועית כאילו הם זרועו של בית המשפט, והכוונה כאן להתנהגות שלילית, אדנותית, יהירה ומזלזלת במומחי הצדדים.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מדרגה בודדה [באתר 7] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 37] | מכשול [באתר 34] | חצר [באתר 33] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

עמונה ואגודת אדריכלי הפנים בישראל

15 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תרופה מוצעת למאבק על קרקעות אמונה מבלי לקפח אף צד ולאור תקדים שנוסה בהצלחה על בג"ץ.
מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 264] | שיקולי הוועדה [באתר 14]

מעמדם של מומחים בעיני בית המשפט - סתירה בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה

6 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בפסק דין מרכזי בתחום ליקויי הבניה והתנהלות מומחים, אשר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה.
ערעור [באתר 188] | אי התאמה [באתר 113] | מהנדס [באתר 330] | 2378.2 [באתר 5] | פרשת השבוע [באתר 92] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

אמינותו וניסיונו של עד מומחה

16 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים ניסיון רב שנים של מומחה לא מסייע לו להעיד כהלכה. על המומחה לכבד את כללי האתיקה המחייבים אותו להיות נאמן למקצועו.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367]

החלטות ממשלתיות לייעול הליכי רישוי ובניה - כוונות ותוצאות

23 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם הרפורמה בתכנון ורישוי הבניה שיזמה הממשלה - הולכת לקראת הצלחה או שלא נדונה לכישלון?
אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 72] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | מכון בקרה [באתר 10] | מהנדס [באתר 330] | תכנית היתר [באתר 14] | חניה [באתר 37] | חישובים סטטיים [באתר 17] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174]

קריסת מבנים: זו לא שגרה

11 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קריסת מרפסות גינדי בחדרה – אירוע הנדסי שקרה בחצות 23 לדצמבר 2013, כמו גם קריסת החניון ברמת החייל, תל אביב – ולפנים: גשר המכביה ואולמי וורסאי – אלו אירועים שצריכים להיחרט היטב בראשם של כל העוסקים בבנייה, בתכנון וברישוי, ביזמות ובפיקוח, ואל לנו לעבור לסדר היום מתוך מחשבה כי מדובר בשגרה.
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 67] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | חניה [באתר 37] | שטח [באתר 264]

האם יכול שופט לדון בתיק, שאינו יכול לדון בו?!...

8 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מנפלאות בית המשפט - יש להתייחס בכובד ראש ליחסי ידידות בין שופט למומחה בית המשפט, ולגילוי של שופט, כי בעבר עבד עם מומחה צד לדיון, בהיות השופט בעל משרד עורכי דין.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | מינוי מומחה [באתר 26] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

הפיקוח החסר על הבנייה

6 ספטמבר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
בכל פעם שמתרחש אסון, החיצים מופנים אל המפקח. מיהו אותו מפקח, שכולם מביטים בו מבעד לשברי ההריסות?
מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | חניה [באתר 37] | אורך [באתר 98] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174]

ממרפסות חדרה - לחניון רמת החייל

6 ספטמבר, 2016
על מרפסות גינדי בחדרה, חניון רמת החייל, המחדל, הלקח ובעלי התפקידים בתחום הבניה.
מהנדס [באתר 330] | מרחב מוגן [באתר 14] | חניה [באתר 37] | גובה [באתר 155] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 7] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

מועד גילוי העילה הוא מועד גילוי חוות הדעת

17 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחת השאלות החשובות בתביעות שמוגשות לבית המשפט בנושא ליקויי תכנון ובניה היא – מתי התגלתה עילת התביעה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | התיישנות [באתר 20] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182]

בית המשפט פסק כי אין להסתמך על תקן 1205 וטעה בכך

15 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה פסק כי תקן 1205, הדן במתקני תברואה, הוא בגדר המלצה בלבד ולכן לא ניתן להסתמך על תקן זה. בעניין זה, נתפש בית המשפט לכלל טעות.
אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תקן ישראלי [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

בית המשפט טועה, בעקבות מומחה, בעניין שטחי גישה בין כלים סניטריים

14 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים נכשל בית המשפט בקביעות משפטיות המושתתות על שגיאה בהנדסה, וזה כבר מצב הרבה יותר בעייתי, כי לעניין הטעות המשפטית – אפשר לתרץ בגישות משפטיות שונות או בפרשנות שונה, אולם לעניין חוסר הבנת הנקרא, או התבססות על שגיאה בסיסית בהנדסה – מה יתרץ הקורא, ומה יאמר המחבר?!
מומחה צד לדיון [באתר 98] | תכנית מכר [באתר 13] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 48317-04-14 אבישר ואח' נ' בן נפתלי ואח'

11 אוגוסט, 2016 |
בית משפט השלום
חלון [באתר 124] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | עורך הבקשה [באתר 5] | חישובים סטטיים [באתר 17] | האחראי לביצוע השלד [באתר 3] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 182] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

חשיבות הסכמת הצדדים לזהותו של המומחה מטעם בית המשפט

7 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
בית המשפט אמור להיות קשוב וסבלני להבעת דעה של ב"כ צד לדיון לגבי התאמת המינוי של מומחה מטעם בית המשפט טרם החלטה על המינוי או אחרי ההחלטה, לאור חשיבותו ומרכזיותו של המינוי ומידת השפעתו של המומחה המיועד על בית המשפט.
ערעור [באתר 188] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שברים [באתר 74] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

אין להתנות על חוק המכר (דירות) בדרך של מינוי בורר

7 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
חיוב בבוררות במסגרת עסקת מכר דירה הוא בעייתי ומתנגש על חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973.
רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | גדר [באתר 188]

הלנצח תאכל חרב?!

5 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם השאיפה לשלום ולמזרח תיכון חדש מצויה בניגוד להקצאת משאבים לפיתוח צה"ל - או שהאדרת הכוח הצבאי היא המאפשרת את השלום? מהי המשמעות הנכונה של המושג: "הלנצח תאכל חרב?!"?
מהנדס [באתר 330] | פרשת השבוע [באתר 92] | שברים [באתר 74]

ת"א 29643-12-11 קרייסברג ואח' נ' גנור

31 יולי, 2016 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | גובה [באתר 155] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 65] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367]

האומנם יוגדלו סמכויות הוועדה נגד האזרח?!

11 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת הזאת מתגבשת הצעת חוק על ידי השרים איילת שקד ומשה כחלון, שעיקרה להסמיך את הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה לחייב עברייני בניה בתשלום קנסות עד 220000 ₪.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 72] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | חניה [באתר 37] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | טופס 4 [באתר 9] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 182] | עמודים [באתר 174]

שיכון עובדים ואמירי זכרון יעקב יפצו דיירים בגין ליקויי בניה

6 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגשת תביעות בגין ליקויי בניה מהווה תרומה לאיכות המגורים במדינת ישראל שכן בדרך זו מתבצעת אכיפה פרטית של חוקי הבניה במקומם של הרשויות הציבוריות.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner