תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 330 תוצאות לחיפוש שבוצע

קיצוניות בביטול ליקויי בניה

20 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים הנוקטים בעמדות קיצוניות לטובת קבלן, פוגעים באיכות הבניה בארץ ובסופו של יום גם פוגעים בקבלן - משלם שכרם, שחי תקופת-מה באשליות מתוקות עד למפח נפש מר.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | מהנדס [באתר 330] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 390] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

בריונות ומומחיות

15 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בריון איים על עמיתו בהחטפת סטירה, ובאותו הרגע הבדיקה הופסקה כי המומחה המאוים נטש את המקום כדי להגיש תלונה במשטרת ישראל וקבילה ברשם המהנדסים.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

חוק המכר (דירות) – בא רק להוסיף

3 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובתי המשפט מפרשים את חוק המכר (דירות) במנותק מעיקר תכליתו להוסיף זכויות לקונה, ובמקרים אלה ניתנים פסקי דין שעולה מהם, לכאורה, כאילו חוק המכר (דירות) מטיל על הקונה חיובים, דבר שאינו נכון.
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 390] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

הכותל המערבי

14 מאי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הכותל המערבי של הבניין עלול להוות מוקד לבכייה לדורות, ככל שלא יבוצעו בו חיפויי חוץ המותאמים להוראות התקנים. בדיקה של מעבדה מאושרת שאינה בדיקה אקראית, אלא מכוונת וממוקדת אל מוקדי הסיכון - תסייע לאיתור הסכנה.
אי התאמה [באתר 113] | חיפוי חוץ [באתר 15] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74]

מי אחראי להוצאת היתר בניה?

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור המורכבות של הסוגיה האם צריך היתר, או שההיתר לא נדרש - לא יהיה זה סביר לחייב את בעל הבית [המזמין קבלן לבצע עבודות בנייה] בחובה להחליט האם דרוש היתר אם לאו. מי שהוא בעל המקצוע בנושא - הוא הקבלן, והוא חייב להימנע מלבצע עבודות בניה ללא היתר ולהתריע על כך בפני בעל הבית. משלא עשה כן, וביצע בבית בנייה קלוקלת - ללא היתר - על דעת עצמו וללא התראה כי נדרש היתר בניה - הוא יהיה האחראי לליקויים ולא יהיה לבעל הבית שום "אשם תורם".
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | מידות [באתר 88] | היתר בנייה [באתר 30] | חישובים סטטיים [באתר 17] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 34358-02-11 משה בדוש נ' מיכאל קרבצ'יק ואח'

12 פברואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | גינה [באתר 29] | החלטה [באתר 205]

שיקולים ארוכי טווח בבדיקות חיפויי האבן

13 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יתכן מצב כי חיפוי האבן שעמד בשליפה לשביעות רצונו של מי שקבע בדיקה זו, והוא אכן חזק ויציב כיום, הוא חיפוי אבן שמלכתחילה לקוי ובנוי בניגוד להוראות התקן, וסופו להתנתק מהקיר ולגרום לנזקים, שהיו נמנעים לו נערכה בדיקה בהתאמה להוראות התקן החל ללא שום קיצורי דרך וללא הסתמכות על בדיקת שליפה.המצדדים בבדיקת שליפה כתחליף למערכת בדיקות של התאמה לתקן - משלים את הציבור, פועלים בניגוד מוחלט להוראות התקנות והתקן, ולא ברור על סמך מה הם עושים זאת.
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | רטיבות [באתר 100] | תחזוקה [באתר 22] | משלי [באתר 51] | סדקים [באתר 61]

ת"א 11135-12-08 א.מ.א.צ בניה ופיתוח בע"מ נ' רוזן

4 ינואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 183] | החלטה [באתר 205]

מומחה בית המשפט לא זקוק לסייענים

6 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אוירה רגועה תסייע ליעילות ודייקנות בדיקתו של מומחה בית המשפט, בעוד אוירה לוחמנית בה יחזור כל צד על עמדתו - עמדה שידועה למומחה - ואולי אף יוסיף טענות אחרות חדשות, שבמחלוקת אשר צריכה להתבהר בבית המשפט ולא בפניו - אוירה כזו תגרום להתמשכות הבדיקה, ותפגע בהליך המקצועי.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | ועד הבית [באתר 11]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | אי התאמה [באתר 113] | מרפסת [באתר 73] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | תחזוקה [באתר 22] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

המהנדס כקונסטרוקטור

1 ספטמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהנדס קונסטרוקציות הרשום כמהנדס רשוי ברשם המהנדסים במסגרת המתאימה, מוסמך לתכנן כל מבנה ולא רק קיר תומך. האחריות הרובצת על כתפיו של קונסטרוקטור היא עצומה. יש לברך את בית המשפט על שירד לשורש העניין והוציא תחת ידיו בסופו של הליך - החלטה ראויה ונכונה, ולא קיבל את עמדתו של מומחה בית המשפט בדבר התאמת מינויו לכישוריו.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 205]

ת"א 1753/05, ת"א 2078/05 כהן נ' פסגות

2 יוני, 2011 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | הרחבת חזית [באתר 8] | גובה [באתר 157] | שער [באתר 52] | משלי [באתר 51] | החלטה [באתר 205]

סוגיות משפטיות מפי מהנדס שאינו משפטן

17 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים צריך המומחה להלך על חבל דק שבין התחום ההנדסי לבין התחום המשפטי, דבר לא פשוט עקב שילובם זה בזה של שני תחומים אלו. מצד אחד, הידע המשפטי אינו מוגבל ואינו ממודר ומומחה חייב לדעת את אשר הוא טוען. מצד שני, המומחה לא הופך למשפטן ובית המשפט אף כאשר מקבל את חוות דעתו או אפילו מזמינה - לא יתייחס אליו כאל משפטן. צד שלישי, בית המשפט צריך להיות קשוב לכל הטענות ולבדקן, כולל הנגועות בהשקה לתחום המשפטי.
ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?

10 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי הסטייה המותרת במידות בבנייה?
רום ושלח [באתר 271] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 77] | קורות [באתר 228] | מדרגות [באתר 77]

מומחים למומחיות

6 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דומה הדבר לרוכל שמכר דגים לפלוני, דגים אותם קנה מפלמוני שקנה אותם מאלמוני שקנה אותם מהדייגים, ובין מכירה למכירה - הדגים העלו עובש וריחות רעים. כאשר הגיעה אשתו של פלוני להתלונן על כי הדגים מקולקלים - שח לה המוכר: "מה, בישלת את הגדים? מדוע? אלה דגים המיועדים למסחר, לא למאכל!"
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | אוורור [באתר 46] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אוורור [באתר 46] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מומחה מוסכם [באתר 17] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

זכויות תביעה בתום מעל 7 שנים ממועד הרכישה

1 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"משהגעתי אנוכי למסקנה כי הדין מאפשר באופן סביר קונסטרוקציה אשר על פיה תובענה זו לא התיישנה, הרי שהרצון לעשיית צדק היווה אף הוא שיקול בעל משקל בעבורי לשם העדפת הפרשנות שהובילה לתוצאה זו", כך מצטט בית המשפט העליון את דברי השופט בך בע"א 1484/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל.
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | היתר בנייה [באתר 30] | התיישנות [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 92] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174]

קיצוניים בביטול ליקויי בנייה

9 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה קבוצת מומחים נכבדה, אשר עורכים דרך קבע חוות דעת מקצועיות מטעם ולמען קבלני בניין הבונים דירות פגומות, ובחוות הדעת שלהם מומחים אלה מתכחשים לליקויים ומאפסים עלויות של תיקונים. יובהר כי מומחה אינו אמור לרצות את שולחו, וכי מחוייבותו וחוות דעתו אינה כלפי נותן שכרו, אלא בראש ובראשונה כלפי עצמו, מקצועיותו, ידיעותיו, האמת אותה שינן ולמד באקדמיה אשר התגבשה במשך עיסוקיו בתכנון ובניהול הבניה, וכל זאת בתום לב, ביושר, וללא משוא פנים.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | חצר [באתר 33] | רכוש משותף [באתר 37]

מומחה לא-כל-יודע

1 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיקה רשלנית של מומחית - נדחתה ע"י בית המשפט, אשר לא קיבל חוות דעת שנסמכה על בדיקת חוזקה של תקרה שלא על פי התקן, ולא נשענה על שום חישוב.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | שער [באתר 52] | תקרה [באתר 25] | שקיעת יסודות [באתר 15] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 73] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 43] | תקרה [באתר 25] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188]

אמצעים להשגה על חוות דעת

17 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדרך להשגה על חוות דעתו של מומחה בית המשפט, במישור המקצועי בדבר קביעותיו ומסקנותיו, ובמישור האישי - בדבר התאמתו לתפקיד, יושרו, ומהימנותו.
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

חוות דעת קיצונית אינה רלוונטית

11 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעת מקצועית שכל מהותה היא לרצון את מי שמשלם את שכרה, גולשת לעתים לקיצוניות ובכך אמנם גורמת לרוב נחת רוח למזמין העבודה המקצועית, אולם נחת רוח זו הינה לטווח קצר בלבד, שכן בבוא יום משפט - היא במהרה הופכת לבלתי רלוונטית, ואיש לא דן בה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | מעקה [באתר 68] | חלון [באתר 125] | חדר מגורים [באתר 15] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | רטיבות [באתר 100] | תקרה [באתר 25] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

בית המשפט לא מאפשר למומחים להתחמק מהבהרות

7 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, חשים לפעמים מוגנים גם בפני שאלות באי כוח הצדדים לדיון שלא תמיד נעים לענות עליהן. ככל שמומחים אלה מתחמקים ממתן תשובות, בית המשפט מחייבם להשיב.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מהנדס [באתר 330]

טענות מומחה בית משפט בערכאת הערעור

4 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדירה אל עובי הקורה ועומק המחשבה הטמונה בחוות דעתו של מומחה בית המשפט, תוך השוואתה לחוות הדעת של הצדדים וטענות באי כוחם, הינה לא רק סמכותה של ערכאת ערעור, אלא גם חובתה כלפי צדדים לדיון, אשר עשו כל מה שנדרש מהם בטרם הגשת ערעור, ונאלצו לקבל את שלהם בבית המשפט במסגרת ערעור.
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | פרוזדור [באתר 27] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

התקנות, התקנים והמפרט

1 פברואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
האחריות החלה על הקבלן, בראש ובראשונה, היא לספק לדייר דירת מגורים טובה- בין אם הפרט מעוגן בתקנות ובתקנים, ובין אם לאו, והעיקר שהדירה תהיה מתאימה למגורים כפי המקובל וכפי הנדרש על פי כללי ההנדסה.
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | מעקה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | תחזוקה [באתר 22] | יסודות [באתר 183] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188]

ערכה וחשיבותה של חוות דעת צד לדיון

31 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי התובע, מוציא תחת ידו חוות דעת מורחבת לגבי הממצאים שהוא מאתר בנכס הנבדק, מצלם לשם תיעוד הממצאים, מצרף נספחים לחוות דעתו כדי להוכיח את נכונות גרסתו, מפנה אל פסקי דין המאוששים את גישתו, והנה, מגיע תורו של מומחה מטעם בית המשפט לומר את דברו, והוא מבטל בהינף קולמוסו את עיקר ממצאיו של מומחה התביעה; האומנם?!
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | קבועות שרברבות [באתר 47] | גג רעפים [באתר 5] | מהנדס [באתר 330] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | בית משותף [באתר 52] | פסילת מומחה [באתר 23] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

7608-06-08 פורטונטו כהן ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ ואח'

12 ספטמבר, 2010 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | שער [באתר 52] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 205]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 390] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

איך מתקנים ריצוף פגום?

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשהאריחים פגומים פה ושם, ואין להשיג אריחים תואמים - מה עושים? האם בית המשפט יקבל פתרון של החלפה כוללת של הריצוף? ... ומעשה במומחה, שאמד את תיקוני הליקויים בדירה בסך של 200 ₪ בלבד - פי כמה מאות (פחות) ממה שנפסק...
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | סלון [באתר 33] | מטבח [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | סלון [באתר 33] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 228] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | מרפסת [באתר 73] | חדר שרות [באתר 26] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 390] | חצר [באתר 33] | רוחב [באתר 61] | שטח [באתר 265] | מידות [באתר 88] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ת''א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 רמת ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ ואח'

25 יולי, 2010
עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | מהנדס [באתר 330] | גובה [באתר 157] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

מעקה תקני אינו בהכרח מעקה בטיחותי

16 יולי, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
הצורך במעקה נובע מטעמים בטיחותיים, אשר עולים על כל דרישות התקן הישראלי 1142. מעקה שאינו בטיחותי, גם אם הוא מתאים בתכונותיו לדרוש בתקן- הוא מעקה פסול.
מעקה [באתר 68] | מרפסת [באתר 73] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | גובה [באתר 157] | פרשת השבוע [באתר 92] | החלטה [באתר 205]

בר"מ 8745/09 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ' יחיאל הראל

23 פברואר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מהנדס [באתר 330] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 183] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | הזדמנות לתקן [באתר 7] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | סלון [באתר 33] | חדר שינה [באתר 13] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 330] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | חידות [באתר 77] | סדקים [באתר 61] | פסק דין [באתר 368]

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פסילת מומחה [באתר 23] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ת"א 5038/02 אוסטרובסקי ילנה נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

13 נובמבר, 2008 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | מהנדס [באתר 330] | חידות [באתר 77] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

שמ ב' - 6081/08 זוהאדי אבו ג'אמע נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ב'

29 אוקטובר, 2008
רום ושלח [באתר 271] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 43] | החלטה [באתר 205]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 190] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 265] | היתר בנייה [באתר 30] | חידות [באתר 77] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 18] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | מומחה מוסכם [באתר 17] | דירה [באתר 390] | פסק דין [באתר 368] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | חדר שינה [באתר 13] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 390] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | תקרה [באתר 25] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אי התאמה [באתר 113] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | מידות [באתר 88] | היתר בנייה [באתר 30] | סדקים [באתר 61] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 21] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 390] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 265] | רטיבות [באתר 100] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

ע"א 1128/05 קליימן מרצלו נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ

8 דצמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | מפרט מכר [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | 79א' [באתר 6] | דירה [באתר 390] | רטיבות [באתר 100] | פסק דין [באתר 368]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner